Wednesday, 17 Jul 2024
Een Franse boer neemt deel aan een protestblokkade op de A4 naast een tractor met een bord met de tekst "De dood is op het veld" in de buurt van Jossigny, ten oosten van Parijs, op 29 januari 2024, te midden van landelijke protesten van verschillende boerenvakbonden over lonen, belastingen en regelgeving. (Bertrand Guay/AFP via Getty Images)

Macron gaat klachten Franse boeren voorleggen aan EU-president

De Franse president belooft druk uit te oefenen op de EU om de milieuregels te versoepelen die in het hele land tot wijdverspreide protesten hebben geleid.

De Franse president Emmanuel Macron heeft gezworen de grieven van de Franse boeren voor te leggen aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

De afgelopen weken hebben boeren in heel Frankrijk de regering opgeroepen om een reeks regels en wetten terug te draaien, die de boeren onhoudbaar noemen en schadelijk voor hun broodwinning.

Als onderdeel van de aanhoudende protesten hebben de boeren belangrijke snelwegen geblokkeerd, waaronder die naar de Franse hoofdstad. Ze hebben ook mest gedumpt aan verschillende overheidsgebouwen en tal van andere acties ondernomen om druk uit te oefenen op hun leiders.

Nadat eerdere pogingen van premier Gabriel Attal er niet in slaagden om de demonstranten gunstig te stemmen, kwam uiteindelijk Macron zelf tussenbeide.

Volgens een persbericht van zijn kabinet zal de Franse president op 1 februari in Brussel een ontmoeting hebben met mevrouw von der Leyen om de aanhoudende crisis in de landbouwsector te bespreken.

Veel boeren in verschillende Europese landen zijn woedend over de natuurherstelwet 2023 van de Europese Unie (EU), die vereist dat de EU-lidstaten tegen 2030 milieumaatregelen treffen op ongeveer een vijfde van hun landbouwgebied. Dit komt erop neer dat ongeveer 4 procent van de landbouwgrond braak moet blijven liggen, waardoor stukken land gedurende een of meer groeicycli geen gewassen opleveren en de productiecapaciteit van boeren ernstig zal worden beperkt.

Volgens de Franse minister van Landbouw, Marc Fesneau, zal Macron tijdens zijn ontmoeting met von der Leyen aandringen op wijzigingen in deze EU-wetgeving om de zorgen van de boeren weg te nemen.

Fesneau zei dat hij ook aanwezig zal zijn bij de vergadering in een poging om de EU-milieuwetgeving te versoepelen.

Protesten zetten de overheid onder druk om op te treden

Arnaud Rousseau, hoofd van de FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles), een van de grootste boerenvakbonden in Frankrijk, zei dat de protesten bedoeld waren om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken hun niet langer kunnen blijven negeren en het lijkt erop dat ze daarin geslaagd zijn.

“Ons doel is niet om het Franse volk te ergeren of hun het leven zuur te maken, maar om druk uit te oefenen op de regering,” zei hij.

“Wat we wel hebben begrepen is dat zolang het protest zich ver van Parijs afspeelt, de boodschap niet overkomt.”

Andere zorgen van de protesterende boeren zijn dat ze geen eerlijke prijs krijgen voor hun producten en dat ze weinig tot geen bescherming hebben tegen supermarktketens die goedkopere importproducten kopen.

Franse boeren hebben ook de lage pensioenen en de geleidelijke afschaffing van het belastingvoordeel op diesel als onaanvaardbaar bestempeld.

De woordvoerder van de Franse regering, Prisca Thevenot, heeft aangekondigd dat dhr. Fesneau binnenkort “nieuwe maatregelen” zal nemen om tegemoet te komen aan de voortdurende zorgen van de boeren.

De regering heeft de plannen om de overheidssubsidies op landbouwdiesel te verlagen al geschrapt en beloofde een vermindering van de bureaucratie en een versoepeling van de milieuregels.

Dhr. Attal zal ook een ontmoeting hebben met vertegenwoordigers van landbouwvakbonden, waaronder de FNSEA en de Jeunes Agriculteurs, de twee grootste landbouwvakbonden in Frankrijk, in de hoop tot een overeenkomst te komen.

De protesten hebben zich de afgelopen weken verspreid over de agrarische kernlanden in de Europese Unie, met boeren die dezelfde zorgen delen over de beperkende milieuregels en de verhogingen van de belastingen op dieselbrandstof.

Tot nu toe werd er vooral in Nederland, maar nu ook in Frankrijk en België gestaakt. Ook in Duitsland, Polen en Roemenië werd door de landbouwsector gestaakt.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (30 januari 2024): Macron to Take French Farmers’ Grievances to EU President

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.