Wednesday, 17 Jul 2024
Een wooncomplex gebouwd door de Chinese projectontwikkelaar Country Garden is te zien in Nanjing, in het oosten van de Chinese provincie Jiangsu, op 31 augustus 2023. (STR/AFP via Getty Images)

Marktstemming in China nog steeds somber ondanks nieuwe inspanningen van Peking om de economie te stimuleren

De betalingen van de schuld in dollars van Country Garden op maandag en de nieuwe inspanningen van Peking om de belegerde Chinese vastgoedsector te helpen, lijken de financiële markten van het land weer wat hoop te hebben gegeven.

Volgens Capital Economics, een in Londen gevestigd onafhankelijk economisch onderzoeksbureau, zouden de recente beleidswijzigingen echter wel eens ineffectief kunnen zijn voor de Chinese economie.

De bedrijvigheid in de Chinese dienstensector daalde in augustus tot het laagste niveau in acht maanden. Uit gegevens van de Caixin China General Services blijkt dat de inkoopmanagersindex (PMI) is gedaald van 54,1 in juli naar 51,8 in augustus. Groei wordt aangegeven door een cijfer boven de 50, terwijl krimp wordt gekenmerkt door een cijfer onder de 50.

“De vertraging van de bedrijfsactiviteit viel samen met een zwakkere toename van de totale nieuwe productie. Nieuwe orders stegen bescheiden en in een tempo dat lager was dan het gemiddelde voor 2023 tot nu toe”, aldus Caixin in een verklaring.

Na de dip van vorige week in de officiële PMI voor de verwerkende industrie van 51,5 in juli naar 51,0 in augustus, geeft de glijdende PMI van Caixin aan dat de verzwakkende diensten nog steeds zwaar op de economie drukken door de trage vraag en de terugval in de vastgoedsector.

Om de vertragende groei weer aan te zwengelen, heeft Peking onlangs een reeks maatregelen genomen, zoals het verlagen van de belangrijkste rentetarieven en de rente op bankleningen om de bestedingen te stimuleren en het uitbreiden van de belastingverlichting voor kleine bedrijven en huishoudens op het platteland. Regelgevers versoepelden ook de leenregels om huizenkopers te helpen, zoals het versoepelen van de beperkingen op de aankoop van een huis en het verlagen van de hypotheekrente en aanbetalingen voor starters in sommige steden.

In een andere ontwikkeling betaalde Country Garden dinsdag de rente op twee obligaties in Amerikaanse dollars, net voordat de aflossingsvrije periode van 30 dagen afliep, wat een korte opluchting betekende voor de belegerde ontwikkelaar en de door de crisis getroffen Chinese vastgoedmarkt.

Valse dageraad

Toch zeggen analisten dat dit beleid en de Country Garden-betaling weinig verschil kunnen maken voor de economie in het licht van een traag herstel van de arbeidsmarkt en onzekere inkomensverwachtingen van huishoudens.

“Nieuwe maatregelen om China’s worstelende economie nieuw leven in te blazen, leken te hebben geleid tot wat hernieuwd optimisme, maar dat zou wel eens een andere valse dageraad kunnen zijn op de Chinese markten,” aldus Capital Economics in een klantennotitie op maandag.

Volgens het onderzoeksbureau lijken de versoepeling van de recente regelgeving en de poging om de financiën van hypotheekhouders te ondersteunen slechte vervangers voor “wat monetaire versoepeling.”

En hoewel de beleidsaanpassingen de noodzaak voor grote renteverlagingen kunnen verminderen, “lijkt de Chinese economie echt grote problemen te hebben, [zelfs nu] beleggers sceptisch [worden] over de bereidheid van beleidsmakers om te doen wat nodig is om de groei te ondersteunen”, aldus de notitie.

Terwijl beleidsmakers proberen iets te doen aan de inzakkende economische groei in China, neemt de bezorgdheid toe over de vraag of de op een na grootste economie ter wereld dichter bij een ineenstorting komt.

Redenen voor China’s economische problemen

Hoewel er verschillende redenen zijn waarom de Chinese economie vertraagt, is de crash van de vastgoedmarkt de grootste klap voor de economie.

De Chinese economie leunt voor banen en groei onevenredig zwaar op de vastgoedsector. Toch kampt de sector met een neergang als gevolg van hoge schulden, strengere regelgeving en een zwakke vraag.

De problemen van Country Garden, China’s grootste vastgoedontwikkelaar, hebben geleid tot bezorgdheid over systeemrisico’s en een overloopeffect op andere sectoren. De neergang heeft al geleid tot een daling van de rijkdom van huishoudens, van de bestedingen en van de inkomsten van lokale overheden, met repercussies in andere sectoren.

De COVID-19 lockdowns hebben de economie ook een klap toegebracht. De draconische zero-COVID-maatregelen van de Chinese Communistische Partij (CCP) verstoorden de toeleveringsketens en leidden tot bedrijfssluitingen, waardoor de economische activiteit verder afnam.

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, die in 2018 begon, was een andere factor in de vertraging, omdat de tarieven van beide landen het voor bedrijven duurder maakten om met elkaar handel te drijven, wat voor onzekerheid zorgde in de wereldeconomie.

De Chinese bevolking wordt steeds ouder, waardoor de economie onder druk komt te staan. De afnemende beroepsbevolking heeft een sneeuwbaleffect omdat minder mensen die belasting betalen gelijk staat aan minder economische steun.

De hoge schuldenlast van het land, die volgens de wereldwijde macromodellen van Trading Economics in 2023 naar verwachting 84 procent van het BBP zal bedragen, is ook een belangrijke rem op de economische groei. Als Peking er niet in slaagt om de schuldenlast te verlagen, kan dit volgens deskundigen uiteindelijk leiden tot een financiële ramp voor het land.

Behoefte aan snellere beleidsreactie

Hoewel de CCP beleidsmaatregelen heeft voorgesteld om de economie te stimuleren, zijn experts van mening dat haar inspanningen traag zijn, dat de maatregelen ontoereikend zijn en dat de autoriteiten meer moeten doen.

“Vanuit macroperspectief is de top-down uitrol van beleid door de centrale overheid, vergeleken met selectieve en lokale steun, significant”, aldus Moody’s in een klantennotitie op maandag.

“Hoewel een stabilisatie van de markt positief zou zijn voor China’s groei op de korte termijn, zou de effectiviteit van de stimulans van de vastgoedsector voor de algehele economie afhangen van de wisselwerking met ander beleid en de manier waarop dit het vertrouwen en de groeiverwachtingen voor de inkomsten herstelt,” voegde de notitie eraan toe.

Gepubliceerd door The Epoch Times (5 september 2023): China Market Sentiment Still Downbeat Despite Beijing’s New Efforts to Boost Economy: Experts

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.