Sunday, 19 May 2024
De Amerikaanse voorzitter van het Huis Kevin McCarthy (R-Calif.) wordt beëdigd na zijn verkiezing tot voorzitter in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in Washington op 7 januari 2023. (Chip Somodevilla/Getty Images)

McCarthy en Jeffries starten 118e Congres met voorproefje van intense partijdigheid

De nieuw gekozen voorzitter van het Amerikaanse Congres Kevin McCarthy (R-Calif.) begon zijn ambtstermijn met het oproepen van collega’s in beide politieke partijen om samen te werken volgens de wensen van het Amerikaanse volk zoals die tot uiting kwamen bij de tussentijdse verkiezingen in november 2022.

“Als de zoon van een brandweerman en het kleinkind van immigranten kan opklimmen tot de hoogste positie in het belangrijkste wetgevende orgaan van ons land, en als mijn collega Hakeem Jeffries met zijn levensverhaal zijn partij kan leiden, dan wil dat zeggen dat kansen en democratie nog steeds gedijen in Amerika,” zei McCarthy, die een aanhoudend applaus kreeg van beide zijden van de zaal.

McCarthy verwees naar het feit dat hij een derde generatie afstammeling is van Ierse immigranten in Amerika en naar het succes dat Jeffries behaalde ondanks het feit dat hij opgroeide in een door armoede en misdaad geteisterde buurt van New York.

Maar terwijl beide mannen hulde brachten aan Amerika als een land van kansen voor iedereen, beloofden McCarthy en Jeffries beiden in krachtige bewoordingen om te vechten voor de beleidsagenda’s van hun respectieve conferenties in wat een Congres belooft te worden dat gekenmerkt wordt door verhitte debatten, ideologische conflicten en partijpolitieke wedijver voor de presidentiële en congresverkiezingen van 2024.

In zijn introductie van McCarthy als de nieuwe voorzitter, bracht Jeffries een bijzonder partijdige hulde aan de voormalige voorzitter, Nancy Pelosi (D-Calif.), waarbij hij het 117e Congres er een noemde van ” verwezenlijking, zonder dubbelzinnigheid” en hij noemde haar “de iconische, de heldhaftige en de legendarische voorzitter Nancy D’Alesandro Pelosi”.

Jeffries voorspelde dat “zij de geschiedenis zal ingaan als de grootste voorzitter aller tijden,” en hij voegde eraan toe dat “zij gedurende haar hele tijd in het Congres een legendarische wetgever, een fantastische bemiddelaar en een no-nonsense onderhandelaar is geweest.”

Hakeem Jeffries (D-N.Y.), de Democratische leider van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, maakt opmerkingen nadat Kevin McCarthy (R-Calif.), de Republikeinse leider van het Huis, is verkozen tot voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. (Win McNamee/Getty Images)

“We hebben het Amerikaanse reddingsplan aangenomen, de economie gered van een diepe recessie, de vaccins toegediend, geld gestoken in de broekzakken van de mensen, en kinderen terug op school gestuurd. We hebben de Infrastructure and Investment Jobs Act aangenomen om miljoenen goedbetaalde banen te creëren, onze afbrokkelende bruggen en wegen, onze luchthavens, onze riolerings- en watersystemen en onze vervoerssystemen te repareren en hogesnelheidsinternet in elke buurt te garanderen,” zei Jeffries.

Hij verwees naar de goedkeuring door het Huis van Afgevaardigden voor “wetgeving over wapenveiligheid voor het eerst in 30 jaar,” en de goedkeuring van de “Inflation Reduction Act om de klimaatcrisis aan te pakken en onze planeet op een duurzaam traject voorwaarts te zetten, met lagere energiekosten.” Hij wees ook op een groot aantal andere Democratische programma’s die volgens hem versterkt zijn onder het leiderschap van zijn partij in het 117e Congres.

“Het was een van de meest belangrijke congressen in de Amerikaanse geschiedenis, president Biden krijgt de klus geklaard en de D in Democraat staat voor Deliver,” vervolgde hij in een betoog dat meer klonk als een campagnetoespraak dan als een plechtige machtsoverdracht van het ene Congres naar het andere.

McCarthy doet zijn intrede als voorzitter

McCarthy’s toon in zijn speech was aanvankelijk schertsend: “Nou, dat ging gemakkelijk, hè. Ik had nooit gedacht dat we hier zouden geraken,” verwijzend naar het feit dat zijn verkiezing kwam na de meeste stemrondes in het Huis sinds 1859, toen er 44 nodig waren om een nieuwe voorzitter te benoemen.

Hij waarschuwde ook Jeffries met de woorden: “Hakeem, ik moet je waarschuwen, twee jaar geleden kreeg ik 100 procent van de stemmen van mijn conferentie,” een erkenning dat het minderheidsleiderschap van een van beide partijen in het Huis besluitvorming vereist die vaak steun kost en conflicten oplevert gedurende de hele ambtstermijn.

McCarthy begint zijn taak als voorzitter en als leider van een nieuwe meerderheidspartij in het Huis nadat hij had ingestemd met een groot aantal hervormingen opgelegd door de populistische conservatieve dissidenten, die zich 14 ronden lang tegen hem verzetten.

Deze hervormingen, waaronder een die het mogelijk maakt dat één enkel lid van het Huis een nieuwe verkiezing van een voorzitter kan vragen, verminderen de macht van de voorzitter aanzienlijk en vergroten het belang van zijn onderhandelingscapaciteiten die McCarthy al in de vier dagen voor zijn overwinning mocht demonstreren.

“Ik beloof dat onze debatten gepassioneerd zullen zijn, maar nooit persoonlijk. Dat beloof ik u,” zei McCarthy, terwijl hij de Democratische kant van de zaal toesprak.

“Vanavond wil ik rechtstreeks tot het Amerikaanse volk spreken. Als voorzitter van het Huis is mijn uiteindelijke verantwoordelijkheid niet mijn partij, mijn congres of zelfs niet ons Congres. Mijn verantwoordelijkheid, onze verantwoordelijkheid, ligt bij onze natie,” zei McCarthy.

“Twee maanden geleden stemde u voor een nieuwe richting voor ons land. U omarmde onze inzet voor Amerika. En nu gaan we onze belofte waarmaken,” zei hij. “Het is een verbintenis voor een economie die sterk is, waar u uw brandstoftank kunt vullen en uw gezin kunt voeden, waar het loon groeit en niet krimpt.

“Het is een inzet voor een veilige natie, waar gemeenschappen worden beschermd, rechtshandhaving wordt gerespecteerd en misdadigers worden vervolgd. Het is een inzet voor een toekomst van vrijheid, waar onze kinderen op de eerste plaats komen en hen aangeleerd wordt om groots te dromen, want in Amerika kunnen dromen nog steeds uitkomen.

“Het is een engagement voor een regering die verantwoordelijk wordt gehouden, waar de mensen de antwoorden krijgen die ze willen, die ze nodig hebben en die ze verdienen. Ons systeem is gebouwd op ‘checks and balances’ en het is tijd dat we het beleid van de president controleren en in evenwicht brengen.”

U.S. Speaker of the House Kevin McCarthy (R-Calif.) geeft zijn openingsspeech als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in het Capitool in Washington op 7 januari 2023. (Win McNamee/Getty Images)

Daarop zei McCarthy dat de Republikeinen “zich ertoe willen verplichten de verspillende uitgaven in Washington te stoppen, de prijzen van levensmiddelen, gas, auto’s en huizen te verlagen en de stijgende nationale schuld een halt toe te roepen. Wij beloven de regeldruk te verminderen, de energiekosten voor gezinnen te verlagen en goedbetaalde banen voor werknemers te creëren door duurzame, door Amerika geproduceerde energie te leveren.

Republikeinen in de zaal gaven McCarthy’s laatste belofte een staande ovatie. Maar het grootste applaus voor McCarthy kwam toen hij verklaarde: “Ik weet dat het laat is, maar als we maandag terugkomen, zal het eerste wetsvoorstel op onze agenda de intrekking van de financiering van 87.000 nieuwe IRS-agenten zijn.”

Hij beloofde ook dat de Republikeinse meerderheid “de ‘woke’ indoctrinatie in onze scholen” zal aanpakken.

Over China en de Chinese Communistische Partij (CCP) zei McCarthy: “We zullen een tweepartijdige Bijzondere Commissie voor China oprichten om te onderzoeken hoe we de honderdduizenden banen die naar China zijn afgevloeid kunnen terugbrengen, en dan zullen we deze economische concurrentiestrijd kunnen winnen.”

McCarthy voegde eraan toe: “Over commissies gesproken, we zullen het moeras verantwoordelijk houden, voor de terugtrekking uit Afghanistan, voor de oorsprong van COVID en voor de bewapening van de FBI. Laat me heel duidelijk zijn, we zullen de macht van de portemonnee en de macht van de dagvaarding gebruiken om de klus te klaren.”

Het Huis werd vervolgens geschorst tot maandag, met als eerste agendapunt de goedkeuring van het 55 pagina’s tellende pakket drastisch hervormde regels waarmee McCarthy instemde tijdens zijn onderhandelingen met de 20 dissidenten die de verkiezing van de voorzitter gebruikten om de belangrijkste wijzigingen in de werkwijze van het Huis in decennia te verkrijgen.

Het zal de eerste stap zijn in wat ongetwijfeld een nieuw tijdperk van debat en beraadslaging zal worden in het “Huis van het volk” van de Amerikaanse constitutionele republiek.

Gepubliceerd door The Epoch Times (7 januari 2023): McCarthy, Jeffries Launch 118th Congress With Preview of Intense Partisanship to Come

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.