Sunday, 19 May 2024
Voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op de Conservative Political Action Conference in Orlando, Fla., op 27 februari 2021. (Tal Atzmon/The Epoch Times)

Pompeo bevestigt hevige weerstand tegen onderzoek naar het Wuhan lab

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bevestigde op 3 juni aan The Epoch Times dat zijn inspanningen om tot op de bodem uit te zoeken hoe het CCP-virus – ook bekend als Covid-19 – zich van China naar de Verenigde Staten verspreidde, stuitte op aanhoudend verzet binnen de Amerikaanse regering.

Op 3 juni verscheen een Vanity Fair reportage waarin werd onthuld dat belangrijke ambtenaren diep binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken probeerden te voorkomen dat het publiek te weten kwam dat er Amerikaans geld was gebruikt ter ondersteuning van genetisch onderzoek in het Chinese Wuhan Instituut voor Virologie (WIV). Toen Pompeo naar een reactie werd gevraagd, omschreef hij dit als een “controversieel gevecht”.

Dat onderzoek, dat zich toespitste op technieken om natuurlijk voorkomende virussen te herconfigureren om ze virulenter en overdraagbaarder te maken op mensen, werd reeds in 2012 gedeeltelijk gefinancierd met Amerikaans belastinggeld via het National Institutes of Health en een non-profit stichting die bekend staat als de EcoHealth Alliance.

De Vanity Fair analyse “ontdekte dat belangenconflicten, deels voortkomend uit grote overheidssubsidies ter ondersteuning van controversieel virologisch onderzoek, het Amerikaanse onderzoek naar de oorsprong van COVID-19 bij elke stap belemmerden.”

“In een vergadering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zeggen ambtenaren die transparantie van de Chinese regering probeerden te eisen, dat ze expliciet door collega’s werden verteld om het ‘gain-of-function’ genetisch onderzoek van het Wuhan Institute of Virology niet te onderzoeken, omdat het ongewenste aandacht zou vestigen op de financiering ervan door de Amerikaanse regering,” staat in het artikel.

China heeft sinds het virus eind 2019 voor het eerst opdook volgehouden dat het zich van vleermuizen naar mensen had verspreid via een vleesmarkt in de open lucht in Wuhan. Sommige overheids- en volksgezondheidsfunctionarissen, wetenschappers uit de particuliere sector en onderzoeksjournalisten hebben echter sinds begin 2020 gezegd dat er substantieel bewijs is dat het virus zich op de een of andere manier vanuit de WIV heeft verspreid.

Toenmalig president Donald Trump en Pompeo, evenals senator Tom Cotton (R-Ark.), merkten in april 2020 publiekelijk het bestaan van dergelijk bewijs op en riepen Chinese functionarissen op onafhankelijke onderzoekers toegang te geven tot het WIV en zijn dossiers. China weigerde dit te doen.

Na de verkiezingen van november 2020 drong Pompeo binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de regering-Trump aan op openbaarmaking van zo veel mogelijk bewijsmateriaal.

Hij publiceerde op 15 januari een verklaring die een belangrijke onthulling bevat, namelijk dat WIV-onderzoekers al maanden voordat de ziekte zich verspreidde in heel China en naar andere landen, waaronder de Verenigde Staten, last bleken te hebben van virussymptomen.

In de verklaring wordt ook gewezen op het “gain-of-function” genetisch onderzoek dat bij het WIV plaatsvindt en wordt de vraag gesteld of Amerikaanse middelen wellicht zijn omgeleid naar geheime Chinese militaire projecten bij het WIV.

Maar zelfs het uitbrengen van die verklaring was een gevecht, vertelde Pompeo op 3 juni aan The Epoch Times.

“Ik werd me er eind 2020 van bewust dat we nu een verhoogd niveau van vertrouwen hadden in de datapunten die ondersteunden wat we midden januari naar buiten brachten. De klok tikte en ik vocht heel hard binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken en zelfs daarbuiten,” zei hij.

Een belangrijk obstakel was het feit dat aanzienlijke delen van het bewijsmateriaal in handen waren van inlichtingendiensten die zich verzetten tegen de openbaarmaking ervan.

“Er waren instanties buiten het ministerie van Buitenlandse Zaken die eigenaar waren van de dataset, dus we waren druk in de weer om hen zover te krijgen ons zoveel mogelijk ruimte te geven om zoveel mogelijk te schrijven,” zei Pompeo.

“We omschreven de dingen op zo’n manier dat de geclassificeerde dingen die beschermd moesten worden ook beschermd konden blijven, maar we wilden er tegelijk ook zeker van zijn dat we deze informatie in de publieke ruimte kregen.”

De voormalige minister van Buitenlandse Zaken zei dat hij het destijds belangrijk vond, en dat hij daar vandaag nog steeds van overtuigd is, dat het Amerikaanse volk alle feiten moet kennen, en dat de Chinese regering verantwoordelijk moet worden gehouden als het virus toch ontsnapt is uit het WIV.

“Daar waren twee redenen voor. Een, het was een kwestie van transparantie en, twee, we wilden dat de Chinese Communistische Partij die dingen moest uitleggen die we eigenlijk al wisten, zodat we een zeer hoge mate van zekerheid hadden rond wat we deden,” zei Pompeo. “De verklaring werd zeer zorgvuldig opgesteld, maar is tegelijk ondubbelzinnig.”

Een voormalige hoge ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken met directe kennis van deze zaken, die op de achtergrond sprak, vertelde The Epoch Times dat Pompeo aan iedereen die betrokken was bij het onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar de bron van het virus, duidelijk maakte dat ze de feiten moesten najagen ongeacht waar dat naartoe zou leiden.

Toen de voormalige hoge ambtenaar hoorde dat er intern verzet tegen de inspanning was, zei hij dat Pompeo reageerde met een zoutig aforisme dat zijn legercarrière weerspiegelde.

“Hij zei: ‘Laat ze de klere krijgen en vertel ze dat de minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat ze het moeten doen.’ En hij zei ook iets dat heel, heel belangrijk is. Hij zei: ‘Het kan me niet schelen welke conclusie jullie eruit halen. Het kan iets zijn wat we graag horen, politiek gezien, of iets wat we niet graag horen, maar ik wil de waarheid.’ Dat was precies de houding tijdens het hele onderzoek dat deze groep deed.”

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (04 juni 2021): Pompeo Confirms Intense Opposition to Wuhan Lab Probe From State Department, Intelligence Bureaucracies

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.