Sunday, 23 Jun 2024
Amerikaanse volksvertegenwoordiger James Comer (R-Ky.) tijdens een nieuwsconferentie in het Amerikaanse Capitool in Washington, op 17 november 2022. (Alex Wong/Getty Images)

Uit bankgegevens blijkt dat de familie Biden 10 miljoen dollar heeft ontvangen van China en buitenlandse organisaties

Uit bank- en andere documenten die woensdag door de voorzitter van de House Committee on Oversight and Accountability, James Comer (R-Ky.), openbaar zijn gemaakt, blijkt een ingewikkeld witwasprogramma waarbij miljoenen dollars, veelal uit het buitenland, werden overgemaakt aan president Joe Biden en een tiental andere leden van zijn familie.

In een verslag met een samenvatting van de bevindingen van de House Committee on Oversight and Accountability, voorgezeten door Comer (R-Ky.), beschrijven de onderzoekers hoe ze duizenden bankdocumenten en juridische documenten hebben onderzocht waarin ongeveer twintig Limited Liability Corporations (LLCs) staan die door leden van de familie Biden zijn opgericht om betalingen te ontvangen van particuliere klanten, bedrijven en buitenlandse regeringen, waaronder China en Roemenië.

“Leden van de familie Biden en zakenpartners creëerden een web van meer dan 20 bedrijven. De meeste waren naamloze vennootschappen die werden opgericht tijdens het vice-presidentschap van Joe Biden”, aldus het memorandum. “Uit bankgegevens blijkt dat de familie Biden, hun zakenpartners en hun bedrijven meer dan 10 miljoen dollar ontvingen van bedrijven van buitenlanders. De commissie heeft betalingen van buitenlandse bedrijven aan leden van de familie Biden geïdentificeerd terwijl Joe Biden als vicepresident diende en nadat hij zijn openbare functie had neergelegd.”

Het verslag gaat verder en legt uit dat “ondanks het feit dat de familie Biden veel bedrijven heeft opgericht nadat Vice President Biden zijn ambt had aanvaard, de bedrijven van zakenpartners werden gebruikt om miljoenen dollars te ontvangen van buitenlandse bedrijven. Nadat buitenlandse bedrijven geld hadden gestuurd naar deze bedrijven van zakenpartners, ontving de familie Biden na verloop van tijd oplopende betalingen via verschillende bankrekeningen.”

“Met deze ingewikkelde financiële transacties werd de bron van de fondsen verdoezeld en vielen de totale bedragen op de bankrekeningen van Biden minder op. Chinese staatsburgers en bedrijven met belangrijke banden met de Chinese inlichtingendienst en de Chinese Communistische Partij verborgen de bron van de fondsen door binnenlandse vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid op te zetten.”

De republikein uit Kentucky vertelde journalisten tijdens een persconferentie op 10 mei dat stapels Suspicious Activity Reports (SAR’s) die zijn commissie heeft verkregen van het ministerie van Financiën en informatie van klokkenluiders er weinig twijfel over laten bestaan dat het enige doel van de regeling de verkoop was van toegang tot Biden tijdens zijn vice-presidentschap en daarna.

Hunter Biden woont op 7 juli 2022 in de East Room van het Witte Huis in Washington een ceremonie bij ter ere van 17 ontvangers van de Presidential Medal of Freedom. (Saul Loeb/AFP via Getty Images)

De opmerkingen van Comer volgen op meer dan vijf jaar van gestaag toenemende berichten in de media, voor het eerst aangewakkerd in 2015 toen bekend werd dat Hunter Biden, de zoon van de president, werd benoemd in de raad van bestuur van Burisma, een controversieel Oekraïens energiebedrijf, en meer dan $ 50.000 per maand kreeg betaald, ondanks het feit dat hij geen ervaring had in het vakgebied.

Toenmalig vice-president Biden had een belangrijke rol bij het bepalen van het Amerikaanse energiebeleid. Toen Europa snel zijn langdurige afhankelijkheid van Russisch aardgas wilde verminderen, bevond Birma zich in een positie waarin de Amerikaanse invloed van doorslaggevend belang kon zijn.

Maar Burisma was slechts een deel van de verzameling LLC’s die door de SAR’s werden onthuld en die duidelijk maken dat Hunter en Jim Biden, de broer van de president, banden hadden met meerdere buitenlandse regeringen, regeringsambtenaren, beroemdheden en door de staat gecontroleerde bedrijven in China, Rusland, Roemenië, Oekraïne en elders.

“De commissie heeft bewijzen gevonden die wijzen op beïnvloeding en financiële misleiding die verder onderzoek en wettelijke oplossingen rechtvaardigen”, aldus het memorandum.

In het memorandum wordt ook gewezen op meerdere verklaringen van president Biden in het verleden, waarin hij ten stelligste ontkende kennis te hebben van de zakelijke activiteiten van zijn zoon of hem op enigerlei wijze bij te staan via zijn openbare ambten.

Soldaten van het Erewachtbataljon van het Volksbevrijdingsleger marcheren buiten de Verboden Stad, bij het Plein van de Hemelse Vrede in Peking, China, op 20 mei 2020. (Kevin Frayer/Getty Images)

“Mijn zoon heeft geen geld verdiend in termen van … , waar heb je het over, China. De enige man die geld heeft verdiend aan China is deze man [Donald Trump]. Hij is de enige. Niemand anders heeft geld verdiend aan China,” was het commentaar van Biden in een verklaring die in het verslag wordt geciteerd.

“De bankgegevens weerleggen de verklaring van president Biden. Tot op heden is president Biden blijven ontkennen dat zijn familie geld uit China heeft ontvangen – ondanks bankgegevens die het tegendeel bewijzen. De bankgegevens tonen aan dat de familie van president Biden en hun verwante bedrijven alleen al in 2017 miljoenen dollars hebben ontvangen van Chinese bedrijven van buitenlandse onderdanen. Dit bedrag is exclusief de betalingen uit Oekraïne, Kazachstan, Mexico, Roemenië, Oman of andere buitenlandse zakendeals die de commissie onderzoekt”, aldus het memorandum.

Het Witte Huis heeft een verklaring uitgebracht als reactie op Comer nog voor zijn persconferentie begon, waarbij Ian Sams beweerde dat de gebeurtenis niets meer was dan “een voortzetting van zijn lange patroon van absurde beweringen dat President Biden bestuurlijke beslissingen heeft genomen die niet in het belang zijn van Amerika, maar van de Chinese Communistische Partij, waarbij hij ongegronde beweringen, persoonlijke aanvallen en insinuaties gebruikt om te proberen politieke punten te scoren”.

Sams is speciaal assistent van de president en de aangewezen woordvoerder van het Witte Huis voor de onderzoeken naar Hunter Biden en aanverwante corruptie.

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 mei 2023): Bank Records Show Biden Family Received $10 Million in Payments From China, Foreign Interests: House Oversight

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.