Sunday, 16 Jun 2024
Een demonstrant houdt een bord vast tegen maskermandaten in Costa Mesa, Californië, op 10 juni 2021. (John Fredricks/De Epoch Times)

Mensen brengen zelden COVID-19 over voordat ze symptomen ervaren: Lancet studie

Een recente studie, gepubliceerd in The Lancet, suggereert dat mensen die niet-symptomatisch zijn zelden in staat zijn om anderen te besmetten. Dit is een klap voor het verhaal van de “stille verspreider” van COVID-19, dat gebruikt wordt om universele maskering te promoten, ook controversieel bij schoolkinderen.

Stille overdracht is het idee dat mensen die besmet zijn met COVID-19 maar geen symptomen vertonen, het virus toch kunnen verspreiden naar andere mensen.

Hoewel alle relevante studies aantonen dat presymptomatische en asymptomatische “stille verspreiders” verantwoordelijk zijn voor een bepaald deel van de infecties bij andere mensen, is de mate van stille overdracht minder duidelijk.

Een aantal vroege studies—waarvan sommige beperkingen hadden waardoor hun aandeel presymptomatische transmissie mogelijk “kunstmatig opgeblazen” was—suggereerden dat stille transmissie verantwoordelijk was voor ongeveer de helft van de secundaire infecties, of zelfs meer.

De vroege onderzoeken leidden ertoe dat volksgezondheidsautoriteiten gingen stellen dat iedereen altijd een masker zou moeten dragen als men zich in openbare of drukke ruimten begeeft. Dit leidde op zijn beurt tot een draconisch universeel maskerbeleid, ook op scholen, in een poging om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Dr. Anthony Fauci, voormalig directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), ontraadde bijvoorbeeld aanvankelijk het dragen van maskers in het begin van de pandemie, maar draaide later bij.

In eerste instantie “realiseerden we ons niet de omvang van asymptotische verspreiding”, zei Dr. Fauci in juli 2020, eraan toevoegend dat later “we ons volledig realiseerden dat er een heleboel mensen zijn die asymptomatisch de infectie verspreiden.”

“Dus werd het duidelijk dat we absoluut consequent maskers moeten dragen,” zei Dr. Fauci destijds.

Maar nieuw onderzoek trekt de betekenis van de dreiging van stille overdracht in twijfel, wat komt op het moment dat het aantal gevallen van COVID-19 in Amerika toeneemt, wat sommigen een hernieuwde pandemische “hysterie” noemen en oproepen tot een nieuwe ronde van beperkingen, waaronder het verplicht dragen van maskers.

‘Zeer weinig emissies’ vóór het begin van de symptomen

De nieuwe studie, gepubliceerd in het augustusnummer van The Lancet’s Microbe journal, toont aan dat mensen die ziek zijn van COVID-19 maar geen symptomen vertonen, een beperkt vermogen hebben om het virus naar andere mensen te verspreiden.

Deelnemers aan het Britse onderzoek, dat werd uitgevoerd door onderzoekers van het Imperial College in Londen, waren niet-gevaccineerde gezonde volwassenen in de leeftijd van 18–30 jaar die opzettelijk werden geïnfecteerd met COVID-19.

De proefpersonen werden onder gecontroleerde omstandigheden gevolgd terwijl ze drie keer per dag zelf symptomen rapporteerden, en onderzoekers namen dagelijks neus- en keelswabs van hen af om te controleren op de aanwezigheid van het virus.

De onderzoekers testten ook de binnenkant van de maskers die de deelnemers droegen, controleerden hun handen en onderzochten de lucht en oppervlakken van kamers waar de proefpersonen minimaal 14 dagen verbleven.

Uiteindelijk ontdekten de onderzoekers dat minder dan 10 procent van de virusuitstoot van geïnfecteerde deelnemers plaatsvond voordat de eerste symptomen optraden.

“Zeer weinig emissies vonden plaats vóór het eerste gemelde symptoom (7 procent) en nauwelijks vóór de eerste positieve laterale stroom antigeentest ( 2 procent),” schreven de auteurs van het onderzoek.

Het nieuwe onderzoek—dat de vorm heeft van een streng, gecontroleerd “uitdagingsonderzoek” in plaats van de eerdere modelstudies die afhankelijk waren van subjectieve input en aannames van onderzoekers—is in tegenspraak met eerder onderzoek dat de toon heeft gezet voor een groot deel van het heersende verhaal. Dat vroege onderzoek lijkt de waargenomen dreiging van presymptomatische verspreiding te hebben opgeblazen.

Het laatste onderzoek, dat suggereert dat stille transmissie veel minder belangrijk is, komt te midden van een groeiend alarmsignaal omdat het aantal COVID-19 gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen toeneemt, samen met de roep in sommige kringen om hernieuwde beperkingen.

Daarentegen roepen velen op om het hoofd koel te houden—of dringen aan op burgerlijke ongehoorzaamheid als er opnieuw beperkingen of andere mandaten worden opgelegd.

Artifactueel opgeblazen?

Sommige vroege onderzoeken, zoals het in augustus 2020 gepubliceerde onderzoek “Temporal Dynamics In Viral Shedding and Transmissibility of COVID-19,” suggereerden dat mensen die presymptomatisch of asymptomatisch waren verantwoordelijk waren voor een groot deel van de secundaire infecties.

In deze studie werd geschat dat 44 procent van de secundaire gevallen tijdens de presymptomatische fase werd geïnfecteerd en werd geconcludeerd dat “maatregelen voor ziektebeheersing moeten worden aangepast om rekening te houden met een waarschijnlijk aanzienlijke presymptomatische overdracht.”

De auteurs van de studie gaven echter toe dat de studie verschillende beperkingen had, waaronder een mogelijke “recall bias” die kan hebben geleid tot een vertraging in het herkennen van de eerste symptomen.

“De incubatieperiode zou zijn overschat, en dus het aandeel van presymptomatische transmissie kunstmatig opgeblazen,” wat betekent dat de studie het aandeel van mensen die het virus verspreiden voordat ze symptomen vertonen, kan hebben overdreven, zeiden ze.

Een andere studie uit juli 2020 genaamd “The Implications of Silent Transmission for the Control of COVID-19 Outbreaks” ging zelfs nog verder en suggereerde dat mensen het meest besmettelijk waren tijdens de presymptomatische fase en concludeerde dat stille transmissie de “primaire drijfveer van COVID-19 uitbraken was en de noodzaak onderstreepte voor risicobeperkende strategieën, zoals het opsporen van contacten, die besmettelijke personen opsporen en isoleren voordat de symptomen optreden.

Die studie was gebaseerd op een reeks veronderstellingen en modellen, met verschillende presymptomatische, asymptomatische en symptomatische transmissiesnelheden berekend op basis van een complex wiskundig model uit een andere studie.

Bevindingen uit eerdere studies zoals de hierboven genoemde, brachten volksgezondheidsfunctionarissen ertoe om te stellen dat stille verspreiders een grote factor waren in de overdracht van COVID-19 en dus om aan te bevelen dat iedereen een masker moest dragen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 september 2023): People Rarely Transmit COVID-19 Before Experiencing Symptoms: Lancet Study

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.