Sunday, 19 May 2024
(Tom Pennington/Getty Images)

Nasleep van de verkiezingen onthult strijd tussen vrijheid en communisme

Een keuze die politiek rechts en links overstijgt

Toen de stichters van onze krant een communistisch regime ontvluchtten om naar Amerika te komen, hadden ze nooit verwacht dat deze grote natie op een dag het brandpunt zou worden van de strijd tussen communisme en vrijheid.

Veel Amerikanen denken dat communisme een abstract concept is, iets dat alleen verre naties treft, zonder zich te realiseren dat het al bij ons voor de deur staat.

Het communisme heeft zich in Amerika verspreid onder namen als socialisme, progressivisme, liberalisme, neo-marxisme, enz. in een langzaam proces van tientallen jaren systematische ondermijning door eerst de Sovjet-Unie en nu de Chinese Communistische Partij (CCP).

Deze cumulatieve strijd om de toekomst van Amerika – en daarmee die van de rest van de wereld – komt nu tot een hoogtepunt in de presidentsverkiezingen in de V.S.

Dit is een conflict dat partijgeest en partijlidmaatschap overstijgt.

Het geloof in God is altijd fundamenteel geweest voor Amerika. De eerste kolonisten vluchtten hierheen zodat ze hun geloof vrij konden belijden. Deze natie is gesticht op het geloof dat wij allen door God gelijk zijn geschapen en door de Schepper begiftigd zijn met onze rechten. Het motto van de V.S. is “In God we trust.”

Het geloof in God en de beginselen die van dat geloof zijn afgeleid, zijn de fundamentele redenen waarom de Verenigde Staten vrijheid, democratie en welvaart kunnen genieten en waarom de Verenigde Staten de natie is geworden die het vandaag is.

In deze grote traditie is stemmen een heilige plicht waarbij elke burger verantwoordelijkheid kan nemen voor wie regeert. Dit jaar heeft een recordaantal Amerikanen gestemd om hun volgende leider te kiezen.

Sindsdien hebben we geleerd dat dit proces is ondermijnd. Er zijn talrijke geloofwaardige beschuldigingen van kiezersbedrog naar voren gekomen, die wijzen op een systematische poging om de uitslag van de verkiezingen te veranderen.

Extreem-links en de communistische duivel daarachter – dezelfde kracht waarvan Karl Marx ooit schreef dat ze door Europa waarde – gebruiken leugens, fraude en manipulatie in een poging het volk van zijn rechten en vrijheden te beroven.

Een van de twee grootste Amerikaanse partijen, de Democratische Partij, is niet meer de politieke partij die zij ooit was. In de loop der decennia is zij geleidelijk geïnfiltreerd door dezelfde marxistische ideologie die de meest wrede en repressieve communistische regimes in de geschiedenis heeft voortgebracht.

De communistische ideologie, met inbegrip van het socialisme en de daarmee samenhangende ideeën, is geen normale ideologie. Het is de ideologie die de onnatuurlijke dood van ten minste 100 miljoen mensen heeft veroorzaakt.

De communistische ideologie gebruikt schijnbaar rechtvaardige concepten, zoals “gelijkheid” en “politieke correctheid”, om mensen in verwarring te brengen. Haar ideologie heeft alle gebieden van onze maatschappij geïnfiltreerd, inclusief onderwijs, media en kunst. Zij vernietigt zonder scrupules alles wat traditioneel is, met inbegrip van geloof, godsdienst, moraal, cultuur, gezin, kunst, onderwijs, wet, enzovoort en leidt de mensen tot morele verdorvenheid.

Dit is de ideologie van het totalitarisme, een ideologie die eens bloeiende naties als Venezuela naar de afgrond drijft en die in staat was 5000 jaar cultuur in China te vernietigen, waar de mensen van een geloof in het goddelijke overgingen naar een toewijding aan de staat.

Het is de systematische ondermijning van al het goede waar de mensheid voor staat. Het staat lijnrecht tegenover goedheid, eerlijkheid, waarheid en mededogen.

Dit heeft niet alleen de geesten van de mensen en hun rechtschapen geloof in God ondermijnd, maar heeft het Amerikaanse volk en de gehele mensheid naar de rand van het gevaar gesleept.

Een keuze tussen goed en kwaad

Dit is een conflict dat de partijgrenzen overstijgt, een strijd tussen de vraag of wij als Amerikanen trouw kunnen blijven aan onze grondbeginselen en Gods wil kunnen volgen, of dat wij onderworpen zullen worden aan krachten die trachten onze meest fundamentele rechten te controleren en te vernietigen.

Dit is niet iets wat we lichtvaardig zeggen; omdat de oprichters van onze krant het communistische totalitarisme hebben meegemaakt, begrijpen zij de vernietigende kracht ervan.

Als media-organisatie zijn wij onafhankelijk en nemen wij geen standpunten in over politieke kwesties of kandidaten, maar staan wij voor waarheid en gerechtigheid.

Amerika staat nu op het punt om in een communistische afgrond te vallen.

In het centrum van deze strijd staat nu president Donald Trump, die duidelijk nee heeft gezegd tegen socialisme en communisme en een einde heeft gemaakt aan decennia van verzoening met het Chinese regime door een landelijke inspanning te leveren om de invloed van en de infiltratie door het Chinese regime tegen te gaan.

Trump is de confrontatie aangegaan met de CCP op dit kritieke moment in de geschiedenis.

Voor communistisch China is het traject duidelijk: Trump is een Amerikaanse president die traditie hoog in het vaandel heeft en tegen communisme is, en zolang hij aan het roer staat weet het Chinese regime dat het niet zal slagen in zijn decennialange doelstelling om Amerika en daarmee de rest van de vrije wereld omver te werpen.

We hebben communistisch China aan onze poorten, klaar om over te nemen. De CCP heeft het Amerikaanse systeem in de loop van de decennia zorgvuldig bestudeerd en heeft nu met succes geprofiteerd van onze open samenleving en is in ons land geïnfiltreerd.

Intern hebben we extreem-linkse groepen zoals Antifa en Black Lives Matter (wat verwijst naar de organisatie, waarvan de oprichters zichzelf beschrijven als “marxisten” en banden hebben met pro-CCP groepen, niet naar mensen die in het algemeen zwarte levens steunen) die protesten en rellen organiseren. De beweging is vergelijkbaar met de Culturele Revolutie van de CCP, die het culturele erfgoed en de tradities van de natie vernietigde. Het is een anti-Amerikaanse beweging, net zoals de Culturele Revolutie anti-Chinees was. De kern van de ideologie van de beweging verschilt niet van die van de communistische beweging in China en zij gaat hand in hand met de CCP, klaar om Amerika te ondermijnen.

De gevolgen van deze verkiezingen zijn verstrekkend. Zij heeft mensen, regeringen en organisaties over de hele wereld duidelijk gemaakt dat zij moeten beslissen of zij aan de kant van de communistische duivel staan of aan de kant van traditie en universele waarden.

Steeds meer mensen realiseren zich nu dat de Amerikaanse verkiezingen van 2020 geen tweepartijenstrijd is, geen twist tussen Trump en Joe Biden, maar een strijd tussen traditie en socialisme, een strijd tussen goed en kwaad, een strijd tussen het goddelijke en de communistische duivel.

Lees voor meer informatie de speciale redactionele serie “How the Specter of Communism Is Ruling Our World.”

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (13 november 2020): Election Fallout Reveals Battle Between Freedom and Communism

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.