Thursday, 20 Jun 2024
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een optocht in New York op 18 april 2021, ter herdenking van de 22ste verjaardag van de 25 april vreedzame oproep van 10.000 Falun Gong beoefenaars in Peking. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

NGO’s lanceren verklaring over het voorkomen van gedwongen orgaanoogst

De Amerikaanse belangenorganisatie Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) en vier andere NGO’s roepen regeringen en het publiek op om een nieuw initiatief te steunen om een einde te maken aan China’s door de staat georganiseerde praktijk van het gedwongen oogsten van organen.

Samen hebben de groepen de “Universele Verklaring over het bestrijden en voorkomen van gedwongen orgaanoogst” (pdf) uitgegeven op 26 september, aan het einde van een twee weken durende Wereldtop, die deskundigen, politici en getuigen uit 19 landen aantrok voor online discussies over deze gruwelijke praktijk.

Een video bij de verklaring riep mensen op hun handtekening onder de verklaring te zetten om “een einde te maken aan de meest duivelse gruweldaad van deze eeuw”, aangezien het Chinese regime “artsen tot beulen heeft gemaakt” om onschuldige mensen te doden voor hun organen.

De verklaring “roept alle regeringen op om gedwongen orgaanoogst te bestrijden en te voorkomen door bepaalde handelingen strafbaar te stellen, en om zowel op nationaal als internationaal niveau de strafrechtelijke vervolging van gedwongen orgaanoogst te vergemakkelijken”, zei Arthur Caplan, een professor bio-ethiek aan de New York University (NYU), tijdens een online sessie van de top op 26 september.

De handelingen omvatten het dwingen van mensen om hun organen te doneren en het verwijderen van organen van levende of overleden donoren zonder de juiste toestemming, aldus Caplan.

Caplan is ook directeur van de Division of Medical Ethics aan de NYU Grossman School of Medicine.

Hij zei dat regeringen wetgeving zouden moeten aannemen die deze handelingen strafbaar stelt, zoals voorgesteld in de verklaring.

Caplan zei dat het tijd is om ervoor te zorgen dat gedwongen orgaanoogst op basis van valse of gedwongen toestemming een halt wordt toegeroepen.

“Landen die zich met dergelijke praktijken bezighouden moeten worden geïdentificeerd, ter verantwoording worden geroepen, verantwoordelijk worden gesteld en zelfs worden geboycot, totdat transplantatie plaatsvindt binnen een moreel kader van vrije keuze en respect. Ik denk dat deze verklaring dat doet,” zei hij.

De andere vier NGO’s zijn de Taiwan Association for International Care of Organ Transplants, de Korea Association for Ethical Organ Transplant in South-Korea, de Transplant Tourism Research Association in Japan, en CAP Freedom of Conscience in Frankrijk.

De Chinese Communistische Partij (CCP) maakt van China een topbestemming voor orgaantransplantaties omdat Chinese ziekenhuizen vaak in buitengewoon korte tijd een passend orgaan kunnen vinden. Het regime heeft beschuldigingen van zijn betrokkenheid bij het oogsten van organen afgedaan als “geruchten” en heeft gezegd dat het land een nationaal donatiesysteem heeft voor het verkrijgen van organen.

Beschuldigingen van gedwongen orgaanoogst bij gedetineerde aanhangers van Falun Gong doken voor het eerst op in 2006. De aanhangers, die in 1999 het doelwit werden van China’s vervolging, zijn tot op de dag van vandaag het slachtoffer van onderdrukking door Beijing.

Een onafhankelijk tribunaal in Londen concludeerde in een rapport uit 2019 dat door de staat georganiseerde gedwongen orgaanoogst in China al jaren “op aanzienlijke schaal” plaatsvindt. Het zei dat het “zeker” was dat organen afkomstig zijn van gevangen Falun Gong-aanhangers en dat zij “waarschijnlijk de belangrijkste bron” zijn.

“[China’s] huidige vrijwillige systeem om organen te verkrijgen lijkt te functioneren naast het voortdurende gebruik van niet-vrijwillige donoren – hoogst waarschijnlijk gevangenen en mensen die dus verkeerd worden geclassificeerd als gevangenen en als vrijwillige donoren – om het tempo aan te houden waarin China transplantaties uitvoert,” zei Caplan.

Het Chinese regime beweert dat zijn beleid ten aanzien van Oeigoeren in de westelijke Chinese regio Xinjiang gericht is op het uitroeien van “extremisme”. Evenzo voert Beijing propaganda tegen Falun Gong, met het doel de haat van het publiek tegen de groep aan te wakkeren en de burgers ertoe aan te zetten zijn vervolgingscampagne te steunen, zeggen analisten.

David Curtis, honorair hoogleraar genetica aan het University College London, riep tijdens de online sessie van 26 september ook op tot een boycot van China.

“Het wordt tijd dat wij in het Westen nadenken over een meer formele beroepsboycot, vooral van artsen en wetenschappers, omdat de medische en wetenschappelijke beroepen in China op institutioneel niveau bij deze praktijken betrokken zijn”, aldus Curtis.

Een andere spreker, Elisabetta Zamparutti, juriste en voormalig lid van het Italiaanse parlement, riep de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Raad van Europa en het Europees Parlement op om zich uit te spreken tegen samenwerking met China op gezondheidsgebied.

Dr. Torsten Trey, uitvoerend directeur van DAFOH, zei dat de verklaring “de afschuwelijke praktijk van gedwongen orgaanoogst aan de kaak stelt”.

“We vragen om uw steun door ons te vervoegen in onze inspanningen om deze ontsporing van de medische ethiek te beëindigen,” zei Trey.

Frank Fang is een journalist uit Taiwan. Hij verslaat nieuws in China en Taiwan. Hij heeft een masterdiploma in materiaalwetenschappen van de Tsinghua Universiteit in Taiwan.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (27/09/2021): NGOs Launch Declaration on Preventing Forced Organ Harvesting

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.