Wednesday, 17 Jul 2024
(Illustratie door The Epoch Times, Shutterstock)

Nieuw trans lesboek voor psychiaters kan miljoenen kinderen schaden

Het handboek zou het moeilijker kunnen maken voor artsen die het niet eens zijn met het 'genderbevestigende zorgmodel,' zeggen critici.

Een nieuw “geavanceerd” leerboek over transgenderisme, geschreven met de hulp van activisten, zal gebruikt worden om psychiaters op te leiden en kan in de toekomst miljoenen kinderen schaden, zo waarschuwen sommige deskundigen.

“Gender-Affirming Psychiatric Care,” net uitgebracht op Amazon voor $58, is een tekstboek dat gedrukt is door American Psychiatric Association (APA) Publishing.

Het tekstboek geeft al vroeg aan dat het meer subjectief dan objectief is en citeert een professor in feministische studies die zegt: “Wetenschappelijke neutraliteit is een misvatting.”

De inhoud heeft ertoe geleid dat sommige critici vraagtekens zetten bij de afhankelijkheid van het tekstboek van een mix van transgender-identificerende professionals die schrijven over hun ervaringen, beperkte wetenschappelijke studies en neo-marxistische kritische theorieën.

“Lauren Schwartz, een psychiater in Oklahoma die zich uitspreekt tegen de haast om kinderen te “transfuseren.”

In de inleiding van het tekstboek staat dat het boek gebaseerd is op een ” evidence-informed benadering” in plaats van een evidence-based benadering, die wetenschappelijker is, vertelde ze aan The Epoch Times.

De 26 hoofdstukken zijn geschreven door 56 auteurs, waarvan 50 uit de transgendergemeenschap, volgens het voorwoord van het tekstboek.

De hoofdstukken gaan onder andere over “two-spirit people”, een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar iemand die gelooft dat hij of zij van beide seksen is, en een hoofdstuk over “double queer” mensen—of mensen die zich identificeren als transgender en een verstandelijke beperking hebben.

California State Superintendent of Schools Tony Thurmond leest voor uit het boek “Red: A Crayon’s Story” voor aan leerlingen van de 2e klas van Nystrom Elementary School in Richmond, Californië, op 17 mei 2022. Thurmond vierde de donatie van duizenden LGBT-boeken van Gender Nation aan 234 basisscholen in negen Californische districten. (Justin Sullivan/Getty Images)

De redacteuren van het boek worden genoemd: een universitair hoofddocent psychiatrie aan de Harvard Medical School en onderzoeker aan het National LGBT Health Education Center; en een arts-assistent psychiatrie met een transgenderidentiteit aan de Universiteit van Pennsylvania, wiens werk wordt beïnvloed door haar achtergrond als “non-binair/trans, queer, neurodivergent, chronisch ziek, Joods persoon.”

Dr. Schwartz merkte op dat de auteurs werden gekozen door “voorrang te geven aan doorleefde ervaring, diversiteit van perspectieven en de impact van eerder werk op de gemeenschap boven academische titels.”

Verontrustend gebrabbel

Het probleem is dat het leerboek als gezaghebbend zal worden gezien omdat het is gedrukt door de uitgeverij van de APA, zegt ze.

“Iedereen die genderbevestigende zorg wil beoefenen, elke advocaat die het wil verdedigen en elke wetgever die het wil beschermen, heeft nu een nieuw peer-reviewed leerboek, niet alleen maar ‘bewijs’ in een tijdschrift of een studie,” zei ze.

Ziekenhuizen zouden van artsen kunnen eisen dat ze het tekstboek volgen omdat de APA het heeft uitgegeven, of het zou zelfs gebruikt kunnen worden om de vergunning in te trekken van artsen die er niet in meegaan, zei Dhr. Hopewell.

Alan Hopewell, een voorschrijvend neuropsycholoog in Texas die tientallen jaren geleden patiënten met een transgenderidentificatie heeft gezien, noemde het tekstboek “verontrustend.”

“Dit is onzinnig gebrabbel dat geen enkele wetenschappelijke basis heeft,” vertelde hij The Epoch Times.

Ziekenhuizen zouden van artsen kunnen eisen dat ze het tekstboek volgen omdat de APA het heeft uitgegeven, of het zou zelfs gebruikt kunnen worden om de vergunning in te trekken van artsen die er niet in meegaan, zei hij.

Abigail Martinez (R), de moeder van een transgender tiener die zelfmoord pleegde, huilt terwijl Erin Friday haar troost en transgender activisten tv-camera’s blokkeren om haar verhaal vast te leggen in Anaheim, Californië, op 8 oktober 2022. (John Fredricks/The Epoch Times)

“Dit doet me denken aan hersenbeschadigde hippies die zich vrij associëren in een commune,” zei de heer Hopewell.

In het voorwoord van het boek staat dat de meeste auteurs erkennen dat ze “obsceen bevoorrecht” zijn als Engelstalige artsen met toegang tot elitescholen.

Er wordt beweerd dat het psychiatrische veld is gebouwd op “het werk [en de aannames] van Europese, blanke, cisgender mannen, inclusief hun koloniale, Anglo-centrische, cis-heteropatriarchale wereldbeeld en pathologisering van ervaringen die niet binnen hun eigen ‘norm’ pasten.”

“Al duizenden jaren, buiten de Europese koloniale invloeden om, floreert genderdiversiteit in verschillende gradaties onder honderden inheemse gemeenschappen over de hele wereld,” zo luidt het voorwoord.

Het idee dat Westerse landen land koloniseerden dat gestolen was van de inheemse bevolking is onderdeel van de critical race theory (CRT), waarvan critici zeggen dat het geworteld is in het neo-marxisme.

Hetero blanke vooringenomenheid

CRT- en gendertheorieën zien blanke mensen en heteroseksuelen in de westerse beschaving als “onderdrukkers” van minderheidsgroepen, die als slachtoffers worden gezien.

Activisten worden aangemoedigd om onderdrukkende samenlevingen te ontmantelen om discriminatie uit het verleden recht te zetten, volgens ideologie-architecten zoals Ibram X. Kendi, die “How to Be an Antiracist” schreef.

Voorstanders van de overgang ontmoeten elkaar buiten de jaarlijkse conferentie van de Pediatric Endocrine Society in San Diego, Californië, op 6 mei 2023. (John Fredricks/The Epoch Times)

Voorstanders van CRT en gendertheorieën beweren dat discriminatie van identiteitsgroepen zoals blanken en heteroseksuelen nodig is om de misstanden tegen raciale en seksuele minderheden recht te zetten.

“Het hele document is gebaseerd op een kritiekloze acceptatie van de queer theorie, wat beter gezegd queer marxisme is,” vertelde de conservatieve auteur James Lindsay aan The Epoch Times.

De queer theorie is een genderideologie die pleit voor de vernietiging van traditionele seksuele normen; sommige queer theoretici ondersteunen seksuele handelingen zoals pedofilie en bestialiteit die door de maatschappij niet worden geaccepteerd.

Het hele document is gebaseerd op een kritiekloze acceptatie van de queer theorie, wat beter gezegd queer marxisme is.
James Lindsay conservatieve commentator

Het tekstboek beschrijft heteroseksuelen als cisgenders die deel uitmaken van een “culturele en systemische marginalisatie” van LGBT-mensen die niet voldoen aan de maatschappelijke normen.

Om dit te bewijzen maken de auteurs bezwaar tegen het idee dat alleen vrouwen baby’s kunnen krijgen.

“Bijvoorbeeld, een verloskunde- en gynaecologiepraktijk een vrouwengezondheidscentrum noemen is cis-normatief omdat het ervan uitgaat dat de praktijk alleen patiënten van één geslacht bedient,” luidt het voorwoord.

De heer Lindsay, schrijver van “De marxificatie van het onderwijs,” zei dat het idee om genderdysforie te “behandelen” met hormonen of chirurgie verwant is aan het uitvoeren van lobotomieën op geesteszieken tientallen jaren geleden.

De geschiedenis leert ons dat communistische theorieën toegepast op de echte wereld dodelijke resultaten hebben, zei hij.

Lindsay wees op de gedwongen toepassing van Trofim Lysenko’s Sovjet landbouwprogramma gebaseerd op pseudowetenschap als voorbeeld van een communistisch idee dat verkeerd afliep.

Het programma zorgde ervoor dat miljoenen onschuldige mensen in de voormalige Sovjet-Unie verhongerden door hen te dwingen zaden dicht bij elkaar te planten in de overtuiging dat planten van dezelfde klasse nooit met elkaar concurreren. De theorie droeg bij aan wijdverspreide hongersnood.

Trofim Lysenko spreekt in het Kremlin in 1935. Achter hem staan (L-R) Stanislav Kosior, Anastas Mikoyan, Andrei Andrejev en Sovjetleider Jozef Stalin.

Advocaat Ron Miller uit Dallas was het ermee eens dat een tekstboek over geslachtsverandering zou kunnen leiden tot het schaden van miljoenen kinderen door sterilisatie en bijwerkingen van hormonen en operaties.

Hij begon een klein advocatenkantoor om mensen te vertegenwoordigen die zich niet langer identificeren als het tegenovergestelde van hun geboortegeslacht. Zijn cliënten klagen artsen aan die hormonen en operaties voor genderdysforie hebben voorgeschreven.

Net als Dr. Schwartz vertelde hij The Epoch Times dat hij gevaar in het verschiet ziet als het tekstboek universeel wordt aangenomen.

De heer Miller wees op de American Academy of Pediatrics, die in 2018 met richtlijnen kwam over “genderbevestigende zorg” voor kinderen.

We leven al in een wereld waar duizenden kinderen het risico lopen op deze ideologie of praktijk.
Ron Miller, advocaat in Dallas

“We leven al in een wereld waar duizenden kinderen het risico lopen op deze ideologie of praktijk,” zei hij.

Volgens de website van de groep steunt de organisatie het affirmatiemodel. De richtlijn “is bedoeld om kinderartsen en ouders te helpen bij de gezondheidsproblemen van jongeren met genderdiversiteit en tegelijkertijd te pleiten voor manieren om discriminatie en stigmatisering uit te bannen.”

Op dezelfde manier wordt een leerboek dat is uitgegeven door een professionele psychiatrische organisatie zoals de APA als geloofwaardig gezien, aldus Miller.

Studies waarnaar in het leerboek wordt verwezen zijn echter onder vuur komen te liggen omdat ze fouten bevatten, zoals de Dutch Protocol studies die de basis vormen van het affirmatiemodel dat vandaag de dag wordt gebruikt.

Aanwezigen bekijken petities tegen pornografische kinderboeken in bibliotheken en tegen geslachtshormoonblokkers voor minderjarige kinderen tijdens de Conventie van de Republikeinse Partij van North Carolina in Greensboro, N.C., op 10 juni 2023. (Allison Joyce/AFP via Getty Images)

“De studies waarnaar ze verwijzen in dit tekstboek zijn allemaal studies van lage kwaliteit,” zei hij.

De APA is een van de grootste non-profit uitgevers van “psychologische wetenschap” ter wereld, wat het nieuwe boek een air van legitimiteit geeft in professionele kringen.

De professionele psychologische organisatie zegt dat ze bestaat uit 146.000 onderzoekers, docenten, clinici, consultants en studenten psychiatrie in de Verenigde Staten.

Deze “normen” sijpelen uiteindelijk naar beneden, zelfs naar basisscholen, waar schooldecanen miljoenen kinderen zouden kunnen bevestigen, aldus Miller.

De APA reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar van The Epoch Times.

Dubbele queer

Het tekstboek bespreekt “dubbel queer” kinderen, die verward zijn over hun geslacht en lijden aan andere geestelijke stoornissen. Het behandelt de effecten van hormonen die worden toegediend aan deze transgender-identificerende kinderen met naast elkaar bestaande cognitieve aandoeningen.

Queer wordt in deze term gebruikt om aan te geven dat het buiten wat als normaal wordt beschouwd valt.

Een hoofdstuk geeft een scenario van een jongen genaamd Rosie met een geschiedenis van aandachtstekortstoornis/hyperactiviteit (ADHD) wiens endocrinoloog adviseert om hem te starten met puberteitsblokkers omdat hij zich zorgen maakt over de veranderingen die de puberteit met zich mee zal brengen.

De ouders zijn bezorgd over de interactie van hormoonblokkers en ADHD-medicijnen in het scenario.

De jaarlijkse New York City Pride March in de stad New York op 25 juni 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Het hoofdstuk beweert verder dat puberteitsblokkers “veilig zijn gebruikt bij kinderen van alle geslachten” om vroegtijdige puberteit te onderdrukken en om prostaatkanker bij volwassenen te behandelen.

Er wordt ook beweerd dat “puberteitsonderdrukking volledig omkeerbaar is.”

Het idee dat er geen gevolgen zijn voor puberteitsblokkers “is het tegenovergestelde van alles wat er uit Europa komt,” zei Dr. Schwartz.

“Dat is de leugen die ze in het hele land propageren,” zei dhr. Hopewell.

Hij beweerde dat puberteitsremmers de botgroei en hersenontwikkeling bij adolescenten kunnen beïnvloeden, waarbij hij opmerkte dat de hersenen de hormonen regelen.

Hormoonmedicijnen zoals Lupron, die de testosteronproductie onderdrukken, moeten ook voorzichtig worden toegepast, zei Hopewell.

Testoseron-medicatie, regelmatig geïnjecteerd in vetweefsel, wordt voorgeschreven aan sommige vrouwen die man willen worden. (John Fredricks/The Epoch Times)

Maar het leerboek zei dat “geslachtsbevestigende” hormonen “overweldigend veilig lijken te zijn en in verband staan met positieve resultaten.”

Voorstanders van de overgang van kinderen naar hun voorkeursgeslacht zeggen dat ze daardoor minder snel zelfmoord plegen en dat het hun geestelijke gezondheid verbetert.

Het leerboek merkte op dat het bewijs voor cardiovasculaire risico’s in verband met geslachtsveranderende hormonen gemengd is.

Een nieuw Deens onderzoek versterkt echter het medische bewijs dat mensen met een transgenderidentificatie die sekseoverschrijdende hormonen gebruiken hun kans op hartaandoeningen drastisch vergroten.

Het onderzoek, dat in augustus werd gepubliceerd in het European Journal of Endocrinology, omvatte 2.671 mensen met een transgenderidentificatie die begin tot midden 20 waren en in Denemarken geslachtsveranderende hormonen gebruikten.

Kinderen lezen een boek in de bibliotheek van een school in de stad New York op 2 februari 2022. (Michael Loccisano/Getty Images)

Het onderzoek toonde aan dat het risico op het ontwikkelen van hartaandoeningen voor mannen en vrouwen die geslachtsveranderende hormonen gebruikten “significant hoger” was dan die in de controlegroep.

Naast ADHD spreekt het tekstboek over de aanwezigheid van andere aandoeningen die vaak geassocieerd worden met genderdysforie, zoals autisme en obsessieve compulsieve stoornis.

Het hoofdstuk stelt dat de diagnose autisme de gezondheidszorg voor transgenders kan “verstoren” door “clinici voorzichtiger te maken dan ze anders zouden zijn.”

Hopewell zei dat het boek de schuld geeft aan “kwaadaardige dokters” die autisme willen behandelen de oorzaak zijn van problemen voor autistische kinderen die willen veranderen. Hij zei dat voorzichtigheid geboden is in de omgang met de meest kwetsbare kinderen in de samenleving, in plaats van ze in een “behandeling” te duwen.

“Je neemt een autistisch kind en overtuigt ze van deze onzin,” zei hij.

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 december 2023): New Trans Textbook for Psychiatrists Could Harm Millions of Kids, Critics Say

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.