Sunday, 19 May 2024
Het gebouw van de Verenigde Naties in Genève, Zwitserland. (Unsplash)

Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties roept op tot dringende hulp voor minstens 50% van de armsten in de wereld door dreigende schuldencrisis

Het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) heeft op 11 oktober verklaard dat er een ernstige schuldencrisis dreigt die rampzalige gevolgen kan hebben voor de armste mensen ter wereld.

In een nieuw rapport, “Avoiding ‘Too Little, Too Late’ on International Debt Relief”, schat het UNDP dat de helft van de armste mensen ter wereld dringend behoefte heeft aan een schuldenlastverlaging om op die manier een grote crisis te helpen voorkomen.

“Een ernstige schuldencrisis ontvouwt zich in alle ontwikkelingseconomieën en de kans op een verdere verslechtering is groot”, aldus het UNDP in het rapport. “De economie in vierenvijftig ontwikkelingslanden die samen meer dan de helft van de armste mensen ter wereld vertegenwoordigen, hebben dringend een schuldenlastverlaging nodig als gevolg van de wereldwijde crisis.”

Het UNDP merkte op dat de COVID-19-pandemie de verzwakte omstandigheden in de economieën van veel ontwikkelingslanden heeft verergerd en dat de situatie waarschijnlijk nog zal verergeren.

“Ondanks verscheidene initiatieven voor een schuldenlastverlaging die al sinds het begin van de pandemie werden genomen, is de reactie tot op heden onvoldoende geweest. Om een herhaling van het verleden te voorkomen, waarbij een schuldencrisis kon omslaan in een ontwikkelingscrisis, moeten de internationale inspanningen dringend worden opgevoerd”, aldus het verslag.

Het rapport bevat een aantal beleidsmaatregelen om een schuldencrisis te voorkomen, waaronder het verleggen van de aandacht van schuldherschikking naar herstructurering en kwijtschelding van schulden, zodat landen sneller kunnen terugkeren naar groei.

Ook wordt voorgesteld meer landen te ontlasten, speciale clausules in obligatiecontracten op te nemen om meer ademruimte te bieden in ongekende crisistijden en het toepassingsgebied van het gemeenschappelijk kader voor schuldbehandelingen uit te breiden tot alle landen met een zware schuldenlast.

Ook wordt geopperd voor een bredere schuldenlastverlaging te zorgen voor een groter aantal landen, door speciale clausules in obligatiecontracten op te nemen om zo meer ademruimte te bieden in deze ongekende crisistijden en het toepassingsgebied van een gemeenschappelijk kader voor schuldbehandelingen uit te breiden tot alle landen die te kampen hebben met een zware schuldenlast.

Het rapport stelt dat schuldeisers een wettelijke plicht zouden moeten hebben om “te goeder trouw” mee te werken aan herstructureringen in het kader van het gemeenschappelijk kader zodra de schuld onhoudbaar is gebleken en dat landen zouden kunnen aanbieden om maatregelen in verband met klimaat, natuur en milieu uit te voeren om de schuldeisers aan te moedigen hun schuld af te schrijven.

Directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Kristalina Georgieva tijdens een persconferentie in Washington op 17 oktober 2019. (Mike Theiler/Reuters)

De internationale gemeenschap moet ‘snel handelen’

“De internationale gemeenschap moet niet wachten tot de rente daalt of een wereldwijde recessie toeslaat om actie te ondernemen: De tijd om een langdurige ontwikkelingscrisis af te wenden is nu”, aldus het UNDP. “Crediteuren, debiteuren en garanten moeten snel en doortastend optreden om al eerder gemaakte fouten uit het verleden te helpen vermijden waarbij ‘te weinig en te laat’ schuldenlastverlaging werd geboden.”

Achim Steiner, beheerder van het UNDP, zei in een verklaring over het rapport: “In deze 54 landen met ernstige schuldproblemen woont meer dan de helft van de armste mensen ter wereld. Toch vertegenwoordigen zij slechts 3 procent van de wereldeconomie. Een schuldenlastverlaging zou voor de rijke landen slechts een kleine pil zijn om te slikken, maar de kosten van niets doen zijn voor de armsten in de wereld enorm. Wij kunnen het ons niet veroorloven de fout te herhalen waarbij we de schuldenlast van de ontwikkelingslanden te laat en te weinig verlichten.”

Het rapport komt nadat de V.N. vorige week verklaarde dat een wereldwijde recessie en langdurige stagnatie op komst zijn, wat volgens V.N.-functionarissen deels te wijten is aan het monetaire en fiscale beleid van de geavanceerde economieën, waaronder dat van de Amerikaanse Federal Reserve.

Op 10 oktober begonnen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, samen met de ministers van Financiën van de G-20, met vergaderingen in Washington. Tijdens deze bijeenkomsten waarschuwden David Malpass, president van de Wereldbank, en Kristalina Georgieva, directeur van het IMF, voor het risico van een wereldwijde recessie in het midden van wat zij een “tijdperk van volatiliteit” noemden.

Georgieva merkte op dat ongeveer een derde van de wereldeconomie tegen eind 2023 minstens twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei zal doormaken.

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (11 oktober 2022): UNDP Warns Over 50 Percent of World’s Poorest Need Urgent Relief as Serious Debt Crisis Unfolds

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.