Thursday, 20 Jun 2024
Een cameraman staat voor een logo van het World Economic Forum zijn werk te doen. Davos, Oost-Zwitserland, op 20 januari 2019. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Tegen 2027 zullen wereldwijd 14 miljoen banen verdwijnen als gevolg van A.I. en milieu-, samenlevings- en overheidstandaarden: WEF

Het World Economic Forum (WEF) heeft gewaarschuwd dat het werkgelegenheidslandschap de komende vijf jaar drastisch zal veranderen door het steeds grootschaliger gebruik van kunstmatige intelligentie (AI), de overgang naar groene energie, milieu-, samenlevings- en overheidsstandaarden en een tragere economische groei.

Volgens het “The Future of Jobs Report 2023” van het WEF zal tegen 2027 naar verwachting ongeveer 23 procent van de banen veranderen, waarbij ongeveer 69 miljoen nieuwe banen zullen worden gecreëerd en 83 miljoen banen zullen worden geschrapt, wat resulteert in een afname van 14 miljoen banen, oftewel 2 procent van de huidige werkgelegenheid.

In het verslag (pdf) werden 803 bedrijven ondervraagd die samen meer dan 11,3 miljoen werknemers in dienst hebben in 27 industrieclusters en 45 economieën uit de hele wereld, over macro- en technologietrends en hun impact op banen en vaardigheden, en over de “strategieën voor de transformatie van het personeelsbestand” die bedrijven van plan zijn tussen nu en 2027 uit te voeren.

Uit het onderzoek bleek dat het aantal administratieve of secretariaatsfuncties, waaronder bankmedewerkers, kassiersters en kaartjesverkopers, gegevensinvoerders, postbeambten en administratieve en uitvoerende secretaresses de komende vijf jaar waarschijnlijk het snelst zal afnemen ten opzichte van hun huidige omvang, met ongeveer 26 miljoen minder banen tegen 2027.

Ondertussen zullen bepaalde technische banen, waaronder banen gericht op AI en machine learning, duurzaamheidsspecialisten, business intelligence-analisten, informatiebeveiligingsspecialisten en fintech-ingenieurs, naar verwachting een toename van de werkgelegenheid zien.

In het algemeen zal de grootste banengroei waarschijnlijk te zien zijn op het gebied van onderwijs (10 procent, wat leidt tot 3 miljoen extra banen), landbouw (30 procent, of 3 miljoen extra banen) en digitale handel en commercie (4 miljoen extra banen), volgens het verslag.

Een smartphone met een weergegeven ChatGPT-logo wordt op een computer moederbord geplaatst in deze illustratie, genomen op 23 februari 2023. (Dado Ruvic/Reuters)

Hernieuwbare energie, milieu, samenleving en overheid drijft veranderingen in banen aan

Het WEF noemt trends zoals de overgang naar hernieuwbare energie, milieu-, samenlevings- en overheidsstandaarden – die door bedrijven worden gebruikt bij de besluitvorming over investeringen om duurzame en ethische effecten te meten -, de toenemende invoering van technologie en de lokalisatie van toeleveringsketens als de “belangrijkste motoren voor banengroei”, terwijl economische uitdagingen zoals de aanhoudende hoge inflatie, tragere economische groei en aanbodtekorten “de grootste bedreiging” vormen voor het scheppen van banen.

“De grootste effecten voor het creëren en vernietigen van banen komen van milieu-, technologie- en economische trends. Van de genoemde macrotrends voorspellen bedrijven dat het sterkste nettobanengroei effect zal worden veroorzaakt door investeringen die de groene overgang van bedrijven vergemakkelijken, de bredere toepassing van milieu-, samenlevings- en overheidsstandaarden en het feit dat toeleveringsketens meer gelokaliseerd worden, zij het dat de banengroei in alle gevallen wordt gecompenseerd door een gedeeltelijke verplaatsing van banen”, volgens het verslag.

Republikeinse wetgevers in de VS hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat bedrijven die milieu-, samenlevings- en overheidsstandaarden omarmen, het risico lopen hun beleggingsrendement te verlagen en de economische groei te belemmeren, wat gevolgen kan hebben voor de hele economie.

“De aanpassing aan de klimaatverandering en het demografisch dividend in ontwikkelingslanden en opkomende economieën zijn ook belangrijke nettoscheppers van werkgelegenheid”, aldus het WEF-verslag. “Technologische vooruitgang door meer gebruik van nieuwe en speerpunttechnologieën en meer digitale toegang zullen naar verwachting de groei van de werkgelegenheid in meer dan de helft van de onderzochte bedrijven stimuleren, maar in een vijfde van de bedrijven zullen naar verwachting banen verdwijnen”, vervolgt het verslag.

Het verslag noemt ook de stijgende kosten van levensonderhoud voor consumenten als een andere factor die de komende vijf jaar waarschijnlijk de grootste bedreiging voor de arbeidsmarkt zal vormen en banen aanzienlijk zal verdringen.

Deelnemers nemen foto’s en hebben een wisselwerking met de Engineered Arts Ameca humanoïde robot met kunstmatige intelligentie tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, Nevada, op 5 januari 2022. (Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Bedrijven ‘moeten klaar zijn voor de komende turbulente tijden’.

Elders ontdekte het WEF dat de aanhoudende gevolgen van de COVID-19 pandemie, de toegenomen geopolitieke verdeeldheid en de demografische dividenden in ontwikkelingslanden en opkomende economieën door de respondenten lager werden gerangschikt als drijvende krachten achter de ontwikkeling van het bedrijfsleven.

Het meest recente verslag komt kort nadat economen van Goldman Sachs voorspelden dat tweederde van de beroepen in heel Amerika gedeeltelijk zou kunnen worden geautomatiseerd door AI, waarvan het gebruik de afgelopen jaren explosief is toegenomen, ondanks de bezorgdheid over de potentiële risico’s voor de samenleving en de mensheid.

Economen merkten echter ook op dat het gebruik ervan in zowel het bedrijfsleven als de samenleving zou kunnen leiden tot een toename van het wereldwijde bbp met bijna 7 biljoen dollar, onder meer door een hogere productiviteit en productie.

Volgens het WEF-verslag is bijna 75 procent van de ondervraagde bedrijven van plan AI, big data en cloud computing in de komende vijf jaar toe te passen, wat volgens ongeveer 50 procent van de bedrijven zal leiden tot banengroei en volgens 25 procent tot banenverlies.

Elders bleek uit het verslag dat organisaties schatten dat ruwweg 34 procent van alle bedrijfsgerelateerde taken momenteel door machines worden uitgevoerd, terwijl de resterende 66 procent door mensen wordt uitgevoerd.

“De laatste bevindingen in het Future of Jobs Report hernieuwen de roep om actie van alle stakeholders op de arbeidsmarkt”, zegt Sander van ‘t Noordende, CEO van het human resource consulting bedrijf Randstad.

“Versnelling in digitalisering, AI en automatisering creëren enorme kansen voor de wereldwijde beroepsbevolking, maar werkgevers, overheden en andere organisaties moeten klaar zijn voor de komende turbulente tijden. Door gezamenlijk meer vaardigheden aan te bieden, talent efficiënter aan banen te koppelen en te pleiten voor een goed gereguleerde arbeidsmarkt, kunnen we werknemers beschermen en voorbereiden op een meer gespecialiseerde en rechtvaardige toekomst van werk,” voegde hij eraan toe.

Gepubliceerd door The Epoch Times (2 mei 2023): 14 Million Jobs Will Be Slashed Globally by 2027 Owing to AI and ESG Standards: WEF

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.