Saturday, 25 May 2024

Waarom The Epoch Times Amerika verdedigt

Met een nieuw initiatief, Defending America, wil The Epoch Times de Amerikanen herinneren aan de goedheid van de Verenigde Staten.

Zo’n herinnering zou niet nodig moeten zijn.

Sinds hun ontstaan hebben de Verenigde Staten hun burgers de belangrijkste vrijheid geboden: vrijheid van geloof. Het is een natie geweest waar gelovigen hun godsdienst kunnen belijden zonder bang te hoeven zijn voor vervolging.

Door fundamentele rechten te beschermen, hebben de Amerikanen de waardigheid van ieder individu bevestigd en hebben zij onder meer het recht van meningsuiting, van pers, van bijeenkomst en protest, en van eigendom gewaarborgd. En zo hebben zij het mogelijk gemaakt voor individuen om te proberen zichzelf te verbeteren. In een land waarin iedereen vrij is om zijn dromen na te jagen, zijn de Amerikanen een inventief, welvarend en vrijgevig volk geweest.

Vanuit de hele wereld zijn de besten van andere naties naar de Verenigde Staten gekomen: zij die de moed hadden om alles te riskeren om de vrijheid te komen inademen; zij met talent die gewoon de kans wilden krijgen om zichzelf te bewijzen; zij die hun gezin een veilig en welvarend leven wilden geven.

En zo zijn de Verenigde Staten een natie van immigranten geweest. En het is een natie geweest van wetenschappelijke en technologische vooruitgang, van uitmuntendheid in onderwijs, en van de gestage verhoging van de levensstandaard.

De Verenigde Staten hebben overal ter wereld oorlogen gevoerd om de vrijheid te verdedigen en hebben in tijden van vrede instellingen ontwikkeld om vrijheid en welvaart overal ter wereld te bevorderen.

Maar de voortreffelijkheid van Amerika staat nu ter discussie en we bevinden ons in een tijd van crisis.

Bezorgdheid over de integriteit van de verkiezingen heeft twijfel doen rijzen over de meest recente presidentsverkiezingen.

Een cancel-cultuur probeert diegenen te censureren en het zwijgen op te leggen die niet de lijn van het progressivisme volgen, en in onze hele samenleving – op scholen, in bedrijven en bij regeringen op verschillende niveaus – is er een nieuwe hang naar autoritaire methodes.

In het recente verleden hadden de Verenigde Staten een onbetwistbare militaire dominantie, maar die is nu verdwenen.

Het onmiddellijke en specifieke doel van communistisch China is de Verenigde Staten uit het westelijk deel van de Stille Oceaan te verdrijven. Meer in het algemeen streeft het ernaar de Verenigde Staten te verdringen als de supermacht van de wereld.

De campagne van China tegen de Verenigde Staten is veelomvattend. Het gebruikt cyber- en conventionele spionage om intellectuele eigendom en militaire geheimen van de VS te stelen. Het infiltreert in Amerikaanse instellingen en ondermijnt deze om de belangen van China te dienen.

China probeert ook de politieke cultuur van Amerika te veranderen door achter de schermen het socialisme te bevorderen.

In China oefent de Communistische Partij (CCP) een ongekende mate van controle uit over haar bevolking. Via het systeem van sociale kredieten eist zij dat elk detail van het dagelijks leven aan de eisen van de CCP voldoet, maakt zij gebruik van camera’s en visuele herkenningstechnologie om iedereen in de gaten te houden, en censureert zij e-mail en sociale media, zodat mensen alleen het door de CCP goedgekeurde verhaal te horen krijgen.

De CCP probeert nu haar systeem over de hele wereld te exporteren. Het wil Amerika’s belofte van vrijheid verslaan met communisme en sociale controle.

Hoewel de Verenigde Staten zich in een crisis bevinden, is er geen reden tot paniek. Om de Amerikanen in staat te stellen de binnenlandse en buitenlandse bedreigingen te boven te komen, is één ding het meest noodzakelijk: Amerikanen moeten zich herinneren waarom hun land groot is. Zij moeten de fundamentele goedheid van de Verenigde Staten begrijpen en voelen.

The Epoch Times is goed geplaatst voor deze taak. Maar al te vaak worden de negatieve trends in de Verenigde Staten in de hand gewerkt door verhaallijnen die door media en op sociale media worden gepropageerd. Die verhaallijnen creëren vaak een artificiële realiteit die ertoe bijdraagt dat een situatie verkeerd wordt bekeken en begrepen.

Het motto van The Epoch Times is Waarheid en Traditie. Het streeft ernaar nieuws te brengen zonder vooringenomenheid. Onafhankelijk van bedrijfs- of partijbelangen tracht The Epoch Times zijn lezers van de feiten te voorzien. Als de Amerikanen de feitelijke principes en geschiedenis van de VS kennen, zullen ze begrijpen hoe ze de huidige situatie moeten beoordelen.

The Epoch Times erkent ook de wijsheid en schoonheid in de tradities van ‘s werelds grote beschavingen. Met respect voor de traditie staat The Epoch Times op stevige grond wanneer het de revolutionaire doctrines van het socialisme en communisme bekritiseert en verwerpt. Als Amerikanen bijvoorbeeld de wijsheid van de stichters van de Verenigde Staten proberen te begrijpen, zullen zij een diepgaand alternatief vinden voor de verwarring van het moment.

Met ‘Defending America’ zal The Epoch Times evenementen, speciale edities, documentaires, raadsels en wedstrijden gebruiken om te inspireren en te onderwijzen.

Door de Amerikanen te herinneren aan de belofte van hun natie, zullen we onze medeburgers het vertrouwen helpen geven dat ze nodig hebben om ons land weer op een gezonde koers te zetten.

Wij hopen dat Amerikanen zich bij deze inspanning zullen aansluiten door hun familie en vrienden over onze programma’s en publicaties te vertellen.

Om meer te weten te komen over de evenementen en activiteiten in het kader van ‘Defending Amerika’, kunt u terecht op EpochTimesEvents.com

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (03 juli 2021): Why The Epoch Times Is ‘Defending America’

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.