Thursday, 18 Jul 2024
China's leider Xi Jinping ontmoet de Amerikaanse president in de marge van de G-20-top in Nusa Dua op het Indonesische vakantie-eiland Bali op 14 november 2022. (Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Wat gebeurt er als China’s economie instort?

China, met een bevolking van meer dan 1,4 miljard mensen, is de op één na grootste economie ter wereld. Sinds 2012 kent het land een gemiddelde jaarlijkse groei van 6,7 procent, deels dankzij zijn dominante positie in de maakindustrie en zijn goedkope export van goederen.

In 2022 heeft China een bbp van 17,7 biljoen dollar, net achter de Verenigde Staten met een bbp van 22,9 biljoen dollar. Veel economen voorspellen dat China in 2030 de grootste economie ter wereld zal zijn.

De economie van het land heeft dit jaar echter gestaag aan kracht ingeboet nu het zich aanpast aan een strikte zero-COVID-strategie. Als gevolg daarvan is de bedrijfs- en consumentenactiviteit in het land feitelijk tot stilstand gekomen, net als in de beginfase van de pandemie, terwijl de wereldwijde vraag is gedaald en de jeugdwerkloosheid is gestegen.

De problemen van het land worden nog verergerd door het feit dat het Chinese regime de schulden van vastgoedontwikkelaars stevig aanpakt. De autoriteiten hebben de regels voor de aankoop van huizen aangescherpt en de kredietverlening door banken aan banden gelegd, terwijl machtige vastgoedmagnaten worden aangespoord om middelen en invloed in te zetten voor de belangen van Peking.

Dit leidde tot een crash van de huizenmarkt die de economie het afgelopen jaar verder heeft geschaad.

Ondertussen steeg het BBP van het land in het tweede kwartaal met slechts 0,4 procent ten opzichte van vorig jaar, en hoewel het in het derde kwartaal met 3,9 procent toenam, denken veel economen dat de economische situatie in China zal verslechteren, waardoor de kans op een wereldwijde recessie toeneemt.

Gaat de Chinese economie achteruit?

De huidige economie van China vertraagt: de industriële productie steeg in oktober met 5 procent vergeleken met een jaar eerder, waardoor de marktverwachtingen van 5,2 procent groei niet werden gehaald en met een vertraging ten opzichte van september, toen de industriële productie met 6,3 procent steeg.

Ondertussen daalden de detailhandelsverkopen, een graadmeter voor de consumptie, in oktober met 0,5 procent, voor het eerst sinds mei, toen ze met 6,7 procent daalden nadat Shanghai, het grootste zakencentrum van het land, onder een totale lockdown werd geplaatst.

De vastgoedinvesteringen daalden in oktober met 16% tegenover vorig jaar, de grootste daling sinds de periode januari-februari in 2020, volgens een analyse van Reuters op basis van gegevens van het Nationaal Bureau voor de Statistiek.

Bovendien lijdt het land dit jaar onder een sterk gedevalueerde munt.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagde in oktober zijn prognose voor China’s bbp-groei in 2022 tot 3,2%, het op één na laagste niveau sinds 1977, en ver onder de doelstelling van 5,5% die het Chinese regime in maart aankondigde.

Het IMF zei dat de verlaagde prognose het effect weerspiegelt van de lockdowns op mobiliteit en van de crisis in de vastgoedsector.

China’s instorting van de vastgoedsector in 2021

Het Chinese bbp groeide in 2021 met 8,1 procent op jaarbasis tot 114,37 biljoen yuan (ongeveer 18 biljoen dollar), wat overeenkwam met de verwachtingen van economen.

De economische activiteit vertraagde echter aanzienlijk in de tweede helft van 2021, een trend die een groot deel van dit jaar aanhield.

Te midden van een wereldwijde pandemie en de steeds verder verslechterende betrekkingen met de Verenigde Staten en andere grote economieën zal 2021 ongetwijfeld in herinnering blijven door China’s verlammende crisis op de huizenmarkt, die ook nu nog financiële gevolgen dreigt te hebben voor de economie in het algemeen.

Beijing begon in 2021 met een grootschalige beperking van de schulden van ontwikkelaars in een poging de markt te beteugelen, maar de ontwikkelaars kregen het moeilijk.

Het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande, destijds de op één na grootste vastgoedontwikkelaar van het land, waarschuwde beleggers meermaals dat het waarschijnlijk in gebreke zou blijven bij de aflossing van zijn schuld, die maar liefst 300 miljard dollar waard is. Uiteindelijk gebeurde dat ook. Kort daarna volgden andere vastgoedontwikkelaars zoals Kaisa en Shimao.

Dit had een domino-effect op de vastgoedsector als geheel, waardoor een inzinking in de huizenverkoop ontstond en veel huiseigenaren weigerden hun hypotheek te betalen voor woningen die nog niet voltooid waren.

Daardoor leed de vastgoedsector, die goed is voor een vijfde van het Chinese bbp, enorme verliezen.

Country Garden, China’s grootste vastgoedontwikkelaar, liet weten dat zijn winst in de eerste helft van 2022 met 96% is gekelderd: 89 miljoen dollar in de eerste zes maanden van 2022 vergeleken met de 2,2 miljard dollar in dezelfde periode van 2021.

In een poging om de vastgoedsector weer vlot te trekken, heeft Beijing miljarden dollars – ongeveer 200 miljard yuan (27 miljard dollar) – aan leningen toegezegd om ontwikkelaars in geldnood te helpen de bouw van projecten te voltooien.

China’s economie in de problemen

Tijdens een persconferentie in Beijing eerder deze maand erkende Fu Linghui, woordvoerder van het Nationaal Bureau voor de Statistiek, dat de strenge maatregelen van China om de COVID-pandemie in te dammen de huidige economie onder “enorme” druk zetten, waarbij hij opmerkte dat de risico’s voor de wereldeconomie toenamen.

“Het effect van de drievoudige druk op economische activiteiten – krimpende vraag, aanbodschokken en afnemende verwachtingen – neemt toe”, aldus Fu.

Toch denkt Fu dat de Chinese economie zich waarschijnlijk gestaag zal herstellen. Hij merkte op dat de economische prestaties van het land tot nu toe dit jaar blijk hebben gegeven van weerstand, ondanks een opleving van de COVID-uitbraken en een afnemende vraag.

De Chinese Communistische Partij (CCP) heeft intussen een aantal stimuleringsmaatregelen genomen om de economie te ondersteunen, waaronder een in augustus aangekondigd pakket van 1 biljoen yuan (146 miljard dollar) om onder meer de infrastructuur te verbeteren, kleine bedrijven en onroerend goed te stimuleren, de energietekorten te verlichten, de droogte te bestrijden en de rijstproductie veilig te stellen tijdens de belangrijke oogst halverwege het seizoen.

In oktober heeft het IMF zijn groeiprognose voor de Chinese economie voor de komende twee jaar herzien en zijn bbp-prognose voor 2023 verlaagd van de oorspronkelijke 4,6% naar 4,4%, met de opmerking dat een verergering van China’s vastgoedcrisis de groei zou kunnen ondermijnen.

Wat gebeurt er als de Chinese economie instort? (shutterstock)

Centraal geplande economie

China was vroeger een centraal geplande economie, ook wel geleide economie of communistische economie genoemd, waarin economische beslissingen, waaronder die betreffende de productie en distributie van goederen en de toewijzing van middelen, door het regime werden genomen in plaats van door marktdeelnemers of autonome agenten.

Deze aanpak werd gehandhaafd vanaf 1949, toen de Volksrepubliek China werd opgericht, tot eind 1978.

Heeft China een gemengde economie?

China is na het einde van de maoïstische periode overgegaan op een gemengde economie, een systeem waarin aspecten van zowel kapitalisme als communisme samengaan.

In het huidige economische systeem bestaan er zowel particuliere bedrijven als entiteiten die eigendom zijn van het regime of de staat, en worden bepaalde niveaus van economische vrijheid toegepast met betrekking tot het gebruik van kapitaal.

Op bepaalde gebieden van de economie, zoals openbare diensten en welzijn, wordt echter nog steeds ingegrepen door het regime, zodat het land zijn sociale doelstellingen kan verwezenlijken.

Deng Xiaoping, voormalig leider van de CCP van december 1978 tot november 1989, noemde het systeem “socialisme met Chinese kenmerken”.

China’s huidige leider Xi Jinping, die onlangs een derde termijn als hoofd van de CCP in de wacht sleepte, verklaarde echter later een “nieuw tijdperk” van socialistische modernisering voor China, waarin de CCP de controle over de economie van het land heeft versoepeld, maar de leiding over de samenleving in het algemeen behoudt.

Hoe het de Chinese economie in de toekomst zal vergaan is moeilijk te voorspellen. Een echte ineenstorting zou echter een verwoestend domino-effect hebben op de rest van de wereld, in het bijzonder op de buitenlandse handel en de financiële markten. Maar of deze effecten langdurig of kortdurend zijn, is nog moeilijker te voorspellen gezien de huidige volatiele toestand van de wereldeconomie.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 november 2022): What Happens If China’s Economy Collapses?

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.