Thursday, 20 Jun 2024
3D-weergave van een dubbel-spleet experiment (Shutterstock)

Wetenschappers bestuderen de kracht van bewustzijn met een nieuwe twist van een beroemd kwantumexperiment

Een beroemd experiment in de kwantumfysica, het dubbele-spleten experiment, heeft lang de veelbesproken vraag opgeworpen of de geest materie kan beïnvloeden. Wat als onze gedachten of waarnemingen de manier waarop iets beweegt zouden kunnen veranderen? Stel je voor dat je bewustzijn de uitkomst van gebeurtenissen zou kunnen veranderen.

Het Institute of Noetic Sciences (IONS) denkt al een halve eeuw na over dit soort vragen (het vierde vorige maand zijn 50e verjaardag). En op een IONS-conferentie op 24 juni gaf de hoofdwetenschapper van de organisatie, Dean Radin, een update over waar de wetenschap op dit moment staat met betrekking tot het dubbel-spleten experiment en bewustzijn.

Als onderdeel van die update beschreef hij IONS-studies die het dubbel-spleten experiment hebben gereproduceerd, maar deze keer met mediteerders.

Het dubbel-licht experiment

Het dubbel-spleten experiment werd voor het eerst uitgevoerd in 1801 door Thomas Young. Hierbij wordt licht door twee spleten geschenen.

Vreemd genoeg lijkt het licht zich anders te gedragen, afhankelijk van of het op dat moment wel of niet wordt gemeten. Het kan zich gedragen als deeltjes of golven, en observatie lijkt te bepalen welke vorm het aanneemt.

Sommige wetenschappers hebben gezegd dat het bewustzijn ervoor zorgt dat de golf in deeltjes verandert, een effect dat bekend staat als de “ineenstorting van de golffunctie”. Over de rol van het bewustzijn wordt gediscussieerd.

Radin citeerde een paper uit 2020 van neurale wetenschapper en filosoof David Chalmers: “De conclusie is niet dat interpretaties van bewustzijnsinstorting duidelijk correct zijn, maar dat er hier een onderzoeksprogramma is dat het onderzoeken waard is.”

Debat over waarnemerseffect

Uit een enquête uit 2016 onder natuurkundigen over hoe zij de “waarnemer” begrijpen, blijkt dat bijna een kwart van hen zegt dat de waarnemer “een vooraanstaande natuurkundige rol speelt.”

Met andere woorden, zei de heer Radin, hun mening is dat “er iets eigenaardigs is aan bewuste observatie in het veranderen van de manier waarop de fysieke wereld werkt.”

Die enquête werd uitgevoerd door Sujeevan Sivasundaram, een masterstudent aan de Aarhus Universiteit in Denemarken, als onderdeel van zijn scriptie. Hij stuurde de enquête naar meer dan 1200 natuurkundigen en ongeveer 150 reageerden.

Sivasundaram vroeg zich af of natuurkundigen in het algemeen “op de hoogte zijn van fundamentele kwesties met betrekking tot kwantummechanica.”

“Hoewel kwantummechanica al bijna 100 jaar bestaat, zijn er nog steeds vragen over de fundering en interpretatie van de theorie,” zei Sivasundaram.

Een vorig jaar gepubliceerd overzicht van bewustzijnsstudies door Radin en anderen suggereert dat het materialisme niet overboord gegooid hoeft te worden als het bewustzijn invloed blijkt te hebben op de fysieke wereld.

“Het lijdt geen twijfel dat het materialisme, als verzameling aannames, bewezen heeft zeer succesvol te zijn in het ophelderen van de aard van de fysieke werkelijkheid, en het zal waarschijnlijk nuttig blijven,” stelt het artikel. “Echter, de verschijnselen die we hier hebben belicht, brengen enige twijfel aan het vermogen van fysicalistische theorieën om alles te verklaren, inclusief de aard, oorsprong en capaciteiten van bewustzijn.”

Ze vergelijken het met de relatie tussen klassieke fysica en kwantumfysica.

De twee zijn ogenschijnlijk tegenstrijdig. Maar over het algemeen wordt gezegd dat de klassieke natuurkunde waar is op macroschaal, terwijl de kwantumfysica waar is op microschaal.

Radin zei dat experimenten die de theorie testen dat bewustzijn verantwoordelijk is voor het instorten van de golven statistisch significante resultaten hebben opgeleverd. Van de 30 experimenten in vijf laboratoria hadden er 14 statistisch significante resultaten.

“We moeten heel voorzichtig zijn met dit alles omdat deze experimenten relatief nieuw zijn,” zei hij. “Maar tot nu toe lijkt het erop, in ieder geval op een hoog niveau, dat er echt iets interessants aan de hand is.”

Dubbel-licht experiment met mediteerders

Radin en zijn team bij IONS hebben het dubbel-lit-experiment uitgeprobeerd met mediteerders als onderdeel van hun tests om te zien of het bewustzijn het verschil maakt.

Ze observeerden mediteerders die zich in gedachten concentreerden op het licht dat door de spleten ging. Het licht en de spleten waren verborgen in een doos, zodat ze niet fysiek konden observeren.

Ze hadden een controlegroep van niet-mediteerders die over het algemeen moeite hadden om zich te concentreren.

“Dus het algemene resultaat van de pilootstudies was dit: mediteerders deden het vrij goed, niet-mediteerders kwamen over het algemeen eigenlijk dicht bij het toeval,” zei Radin.

Hij zei dat ze een “vijf sigma” resultaat kregen met de mediteerders.

CERN vertelt ons dat “een resultaat met een statistische significantie van vijf sigma betekent dat het bijna zeker is dat een hobbel in de gegevens veroorzaakt wordt door een nieuw fenomeen, in plaats van een statistische fluctuatie.”

Ze herhaalden hetzelfde experiment en het resultaat van vijf sigma werd herhaald.

Radin zei dat ze andere factoren probeerden te elimineren.

“Misschien werd dit gewoon veroorzaakt door de nabijheid van het menselijk lichaam, ook al bevindt het zich op twee meter afstand van het dubbel-litssysteem. We dachten dat wanneer iemand gevraagd wordt om zich te concentreren, hij misschien iets naar voren leunt,” zei Radin.

Hij voegde eraan toe dat interferometers “uiterst gevoelig zijn voor alles. Dus we dachten dat misschien de temperatuurverandering van een lichaam, één inch dichterbij versus één inch verder, voldoende zou zijn om dit resultaat te krijgen. Dus besloten we om alles op internet te zetten.”

Door het experiment open te stellen voor mensen op grote afstand zou deze zorg verdwijnen, zei hij. Ze deden het drie jaar lang en hadden ongeveer 5.000 menselijke waarnemers en 7.000 computers.

De menselijke waarnemers mediteerden en een geluid vroeg hen om ofwel te ontspannen of zich te concentreren en hun bewustzijn te gebruiken om de beweging van een lijn op hun scherm te controleren.

“Het mooie hiervan is dat alles precies hetzelfde was wat betreft het dubbelspleten systeem omdat het niet wist—we denken dat het niet wist of er een mens naar keek of een Linux systeem omdat ze allebei op dezelfde manier via het internet kwamen,” zei Radin.

De resultaten over deze drie jaar waren opnieuw significant. Het liet Radin ook zien dat afstand geen probleem was. Of het nu Californië of Zuid-Afrika was, de resultaten verschilden niet op basis van afstand.

Tara MacIsaac heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 augustus 2023): Scientists Study Power of Consciousness With a New Twist on a Famous Quantum Experiment

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.