Thursday, 18 Apr 2024
Links: (Unsplash); Rechts: (Lasse Jensen/CC BY 2.5)

17 artefacten die suggereren dat er duizenden of miljoenen jaren geleden geavanceerde beschavingen bestonden

Volgens onze conventionele kijk op de geschiedenis loopt de mens in zijn huidige vorm pas zo’n 200.000 jaar op aarde rond. Veel van het technologische vernuft dat wij in de moderne tijd kennen, begon zich pas een paar honderd jaar geleden te ontwikkelen, tijdens de industriële revolutie. Er zijn echter aanwijzingen dat er al duizenden jaren geleden geavanceerde beschavingen bestonden, of mogelijk zelfs eerder.

“Oopart” – of “out-of-place artifact” – is de term die wordt gegeven aan talrijke prehistorische voorwerpen die tegenwoordig op verschillende plaatsen in de wereld worden aangetroffen en die een niveau van technologische geavanceerdheid vertonen dat niet strookt met ons huidige paradigma.

Veel wetenschappers proberen deze ooparts dan maar ‘weg’ te verklaren als natuurlijke fenomenen. Anderen zeggen dat dergelijke afwijzende verklaringen alleen maar het toenemende bewijs overschaduwen, dat aantoont dat prehistorische beschavingen over geavanceerde kennis beschikten, en dat deze kennis in de loop der eeuwen verloren is gegaan om in de moderne tijd opnieuw te worden herontdekt.

We zullen hier een verscheidenheid aan ooparts bekijken, die enkele honderden tot enkele miljoenen jaren oud zijn, maar die allemaal een vermeende vooruitgang laten zien die hun tijd ver vooruit is.

Of deze feiten of slechts fictie zijn, kunnen we niet zeggen. Wij kunnen slechts een blik werpen op wat is geweten, aangenomen of verondersteld met betrekking tot deze verschijnselen, vanuit een open geest en gericht op de wetenschappelijke vondsten.

17. Batterijen van 2000 jaar oud?

Van kleipotten met asfaltstoppen en ijzeren staven die zo’n 2000 jaar geleden werden gemaakt, is bewezen dat ze meer dan een volt elektriciteit kunnen opwekken. Deze oude “batterijen” werden in 1938 gevonden door de Duitse archeoloog Wilhelm Konig, net buiten Bagdad, Irak.

Rechts: Een illustratie van een batterij uit Bagdad uit foto’s van museumvoorwerpen. (Ironie/Wikimedia Commons) Achtergrond: Kaart van de omgeving van het huidige Bagdad, Irak. (Cmcderm1/iStock/Thinkstock)

“De batterijen zijn een rariteit die altijd belangstelling hebben getrokken,” vertelde Dr. Paul Craddock, een metallurgiedeskundige bij het British Museum, in 2003 aan de BBC. “Ze zijn uniek. Voor zover wij weten heeft niemand anders zoiets gevonden. Het zijn vreemde dingen en ze zijn een van de raadsels van het leven.”

16. Oude Egyptische gloeilamp?

Een reliëf onder de Tempel van Hathor in Dendera, Egypte, toont figuren die rond een groot gloeilampachtig object staan. Erich Von Däniken, die “Chariot of the Gods” schreef, maakte een model van de lamp die werkt als hij op een stroombron wordt aangesloten en een griezelig, paarsachtig licht afgeeft.

Het gloeilamp-achtige object gegraveerd in een crypte onder de Tempel van Hathor in Egypte. (Lasse Jensen/CC BY 2.5)

15. Grote Muur van Texas

In 1852, in wat nu bekend staat als Rockwall County, Texas, ontdekten boeren bij het graven van een put wat een oude rotswand bleek te zijn. Volgens schattingen is de muur zo’n 200.000 tot 400.000 jaar oud en volgens sommigen is het een natuurlijke formatie, terwijl anderen zeggen dat hij duidelijk door de mens is gemaakt.

Een historische foto van de “muur” gevonden in Rockwall, Texas. (Publiek domein)

Dr. John Geissman van de Universiteit van Texas in Dallas heeft de stenen onderzocht als onderdeel van een documentaire van History Channel. Hij ontdekte dat ze allemaal op dezelfde manier gemagnetiseerd waren, wat suggereert dat ze gevormd zijn waar ze zijn en niet van elders naar die plek zijn verplaatst. Maar sommigen zijn niet overtuigd van deze enkele test in een TV-show en dringen aan op verder onderzoek.

Geoloog James Shelton en de in Harvard opgeleide architect John Lindsey hebben bouwkundige elementen opgemerkt, waaronder bogen, portalen met lateien en vierkante openingen die op ramen lijken.

14. Een kernreactor van 1,8 miljard jaar oud?

In 1972 importeerde een Franse fabriek uraniumerts uit Oklo, in het Afrikaanse Gabon. Het uranium was al ontgonnen. Ze ontdekten dat de plaats van oorsprong blijkbaar heeft gefunctioneerd als een grootschalige kernreactor die 1,8 miljard jaar geleden ontstond en zo’n 500.000 jaar in bedrijf was.

Locatie kernreactor, Oklo, Republiek Gabon. (NASA)

Dr. Glenn T. Seaborg, voormalig hoofd van de United States Atomic Energy Commission en Nobelprijswinnaar voor zijn werk in de synthese van zware elementen, geloofde dat het geen natuurlijk fenomeen was, en dus een door de mens gemaakte kernreactor moest zijn.

Om uranium te laten “branden” in een reactie zijn zeer precieze omstandigheden nodig. Het water moet extreem zuiver zijn, veel zuiverder dan in de natuur voorkomt. Het materiaal U-235 is nodig om kernsplitsing te laten plaatsvinden. Het is een van de isotopen die van nature in uranium voorkomen. Verschillende specialisten in reactortechniek hebben gezegd dat zij geloven dat het uranium in Oklo niet rijk genoeg kan zijn geweest aan U-235 om een reactie op natuurlijke wijze te laten plaatsvinden.

13. Makers van zeekaarten voordat Antarctica bedekt was met ijs?

Een kaart die in 1513 werd gemaakt door de Turkse admiraal en cartograaf Piri Reis, maar afkomstig is van verschillende eerdere kaarten, wordt door sommigen beschouwd als een afbeelding van Antarctica zoals het was in een zeer ver verleden, voordat het bedekt was met ijs.

Een deel van de kaart van Piri Reis uit 1513. (Publiek domein)

Een landmassa steekt uit de zuidelijke kustlijn van Zuid-Amerika. Kapitein Lorenzo W. Burroughs, een kapitein van de dienst cartografie van de Amerikaanse luchtmacht, schreef in 1961 een brief aan Dr. Charles Hapgood waarin hij zei dat deze landmassa de kust van Antarctica onder het ijs nauwkeurig lijkt weer te geven.

Dr. Hapgood (1904-1982) was een van de eersten die publiekelijk suggereerde dat de Piri Reis kaart Antarctica afbeeldt in een prehistorische tijd. Hij was een in Harvard opgeleide historicus, wiens theorieën over geologische verschuivingen zelfs de aandacht van Albert Einstein hadden getrokken. Hij veronderstelde dat de landmassa’s verschuiven, wat verklaart waarom Antarctica is weergegeven als verbonden met Zuid-Amerika.

Moderne studies weerleggen Hapgood’s theorie dat zo’n verschuiving binnen duizenden jaren kan hebben plaatsgevonden, maar ze tonen aan dat het binnen miljoenen jaren kan zijn gebeurd.

12. Seismograaf van 2000 jaar oud

In 132 na Christus creëerde Zhang Heng de eerste seismograaf ter wereld. Hoe hij precies functioneerde blijft een mysterie, maar replica’s hebben gewerkt met een precisie die vergelijkbaar is met die van moderne instrumenten.

Een replica van de oude Chinese seismograaf uit de Oostelijke Han Dynastie (25-220 na Christus), en zijn uitvinder, Zhang Heng. (Wikimedia Commons)

In 138 na Christus gaf hij correct aan dat er een aardbeving plaatsvond ongeveer 300 mijl ten westen van de hoofdstad Luoyang. Niemand had de beving in Luoyang gevoeld en de waarschuwing werd genegeerd totdat dagen later een boodschapper arriveerde met een verzoek om hulp.

11. Buizen van 150.000 jaar oud?

Grotten nabij de berg Baigong in China bevatten buizen die naar een nabijgelegen meer leiden. Volgens Brian Dunning van Skeptoid.com zijn ze door het Beijing Institute of Geology gedateerd op ongeveer 150.000 jaar geleden.

De staatsmedia Xinhua rapporteerde dat de buizen werden geanalyseerd in een plaatselijke smelterij en dat 8 procent van het materiaal niet kon worden geïdentificeerd. Zheng Jiandong, een geologisch onderzoeker van de China Earthquake Administration, vertelde in 2007 aan de staatskrant People’s Daily dat sommige buizen erg radioactief bleken te zijn.

Jiandong zei dat ijzerrijke magma diep uit de aarde kan zijn opgestegen en het ijzer in spleten heeft gebracht waar het in buizen kan zijn gestold. Hij noemde de radioactiviteit een voorbeeld van de vreemde kwaliteiten van de buizen.

10. Antikythera Mechanisme

Een mechanisme dat vaak een “computer uit de oudheid” wordt genoemd en dat rond 150 voor Christus door de Grieken werd gebouwd, was in staat om astronomische veranderingen met grote precisie te berekenen.

Het Antikythera Mechanisme is een 2000 jaar oud mechanisch apparaat dat werd gebruikt om de posities van de zon, de maan, de planeten en zelfs de data van de oude Olympische Spelen te berekenen. (Marsyas/CC door SA 3.0)

“Als het niet was ontdekt … zou niemand kunnen geloven dat het kon bestaan omdat het zo geavanceerd is,” zei wiskundige Tony Freeth in een NOVA-documentaire. Mathias Buttet, directeur onderzoek en ontwikkeling voor horlogemaker Hublot, zei in een video vrijgegeven door het Griekse ministerie van Cultuur en Toerisme: “Dit Antikythera Mechanisme bevat ingenieuze functies die niet gekend zijn door de moderne horloge-makers.”

9. Boor in kolen

John Buchanan, presenteerde een mysterieus object op een bijeenkomst van de Society of Antiquaries of Scotland op 13 december 1852. Er was een boor gevonden, ingekapseld in steenkool van ongeveer 55 cm dik, begraven in een bed van klei gemengd met keien van iets meer dan 2 meter dik.

De steenkool op aarde zou honderden miljoenen jaren geleden zijn gevormd. Het Genootschap besloot dat het boor op ambachtelijke wijze is vervaardigd overeenkomstig onze moderne tijden. Maar het concludeerde dat “het ijzeren instrument misschien deel uitmaakte van een boor die tijdens een eerdere zoektocht naar steenkool was afgebroken.”

Het gedetailleerde rapport van Buchanan vermeldde echter geen aanwijzingen dat de steenkool rondom het instrument doorboord was.

8. Bolvormige objecten van 2,8 miljard jaar oud?

Bollen met fijne groeven, gevonden in mijnen in Zuid-Afrika, zouden volgens sommigen natuurlijk gevormde massa’s mineralen zijn. Anderen zeggen dat ze nauwkeurig zijn gevormd door een prehistorische mensenhand.

Linksboven, rechtsonder: Bollen, bekend als Klerksdorp bollen, gevonden in de pyrofyliet (wondersteen) afzettingen bij Ottosdal, Zuid-Afrika. (Robert Huggett) Rechtsboven, linksonder: Soortgelijke voorwerpen bekend als Moqui-knikkers uit het Navajo zandsteen van zuidoost Utah. (Paul Heinrich)

“De bollen, die aan de binnenkant een vezelachtige structuur hebben met aan de buitenkant een zeer harde mantel, kunnen niet bekrast worden, zelfs niet door staal,” aldus Roelf Marx, conservator van het museum van Klerksdorp, Zuid-Afrika, volgens het boek van Michael Cremo, “Forbidden Archaeology: The Hidden History of the Human Race.” Marx zei dat de bollen ongeveer 2,8 miljard jaar oud zijn.

Als het minerale bollen zijn, is het onduidelijk hoe ze precies zijn gevormd.

7. IJzeren pilaar van Delhi

Deze pilaar is minstens 1.500 jaar oud, maar zou ouder kunnen zijn. Hij blijft roestvrij en is van een verbazingwekkende zuiverheid. Hij bestaat voor 99,72 procent uit ijzer, volgens professor A.P. Gupta, hoofd van de afdeling Toegepaste Wetenschappen en Menswetenschappen aan het Instituut voor Technologie en Management in India.

Een inscriptie uit ongeveer 400 na Christus van koning Chandragupta II op de ijzeren pilaar van Delhi. (Venus Upadhayaya/Epoch Times)

In moderne tijden is smeedijzer gemaakt met een zuiverheid van 99,8 procent, maar het bevat mangaan en zwavel, twee ingrediënten die niet aanwezig zijn in deze pilaar.

Het werd vervaardigd minstens “400 jaar voordat de grootste bekende gieterij van de wereld het had kunnen produceren,” schreef John Rowlett in “A Study of the Craftsmen of Ancient and Medieval Civilizations to Show the Influence of their Training on our Present Day Method of Trade Education.”

6. Viking zwaard Ulfberht

Toen archeologen het Vikingzwaard Ulfberht uit de periode 800 tot 1000 na Christus vonden, waren ze stomverbaasd. Ze begrepen niet hoe de technologie om zo’n zwaard te maken beschikbaar kan zijn geweest 800 jaar vóór de Industriële Revolutie.

Een Ulfberht zwaard tentoongesteld in het Germanisches Nationalmuseum, Neurenberg, Duitsland. (Martin Kraft/CC BY-SA 3.0)

Het koolstofgehalte is drie keer zo hoog als bij andere zwaarden uit die tijd en de onzuiverheden werden zodanig verwijderd dat het ijzererts tot minstens 1500 graden Celcius moet zijn verhit.

Met grote inspanning en precisie heeft de moderne smid Richard Furrer uit Wisconsin een zwaard van dezelfde kwaliteit gesmeed met behulp van technologie die in de Middeleeuwen beschikbaar zou zijn geweest. Hij zei dat het het meest ingewikkelde was dat hij ooit had gemaakt, en hij gebruikte methoden waarvan niet bekend is of ze door mensen uit die tijd al konden worden gebruikt.

5. Hamer van 100 miljoen jaar oud?

In Londen, Texas, werd in 1934 een hamer gevonden, ingekapseld in steen die zich eromheen had gevormd. Het gesteente rondom de hamer zou meer dan 100 miljoen jaar oud zijn.

Glen J. Kuban, een uitgesproken scepticus van beweringen dat de hamer miljoenen jaren geleden is gemaakt, zei dat het gesteente materialen kan bevatten die meer dan 100 miljoen jaar oud zijn, maar dat betekent niet dat het gesteente zich zo lang geleden rond de hamer heeft gevormd.

Hij zei dat er kalksteen is gevormd rond artefacten uit de 20e eeuw, dus concreties kunnen zich vrij snel rond voorwerpen vormen. (Concreties zijn massa’s verharde mineralen).

Carl Baugh, die in het bezit was van het voorwerp, heeft gezegd dat het houten handvat in steenkool is veranderd (bewijs van de hoge leeftijd) en dat het metaal waarvan het is gemaakt een vreemde samenstelling heeft. Critici hebben aangedrongen op onafhankelijke tests om deze beweringen te verifiëren, maar tot nu toe zijn dergelijke tests nog niet uitgevoerd.

4. Prehistorische werkplaats?

Arbeiders in een steengroeve bij Aix-en-Provence, Frankrijk, stuitten in de 18e eeuw op gereedschap dat vastzat in een laag kalksteen 15 meter onder de grond.

De vondst werd in 1820 opgetekend in het American Journal of Science and Arts door T.D. Porter, die het werk “Mineralogie” van graaf Bournon vertaalde.

De houten instrumenten waren veranderd in agaat, een hard gesteente. Porter schreef: “Alles wees erop dat dit werk werd uitgevoerd op de plaats waar de sporen zich bevonden. De aanwezigheid van de mens ging dus vooraf aan de vorming van dit gesteente, en dat was zeer aanzienlijk, aangezien de mens al zo ver in de beschaving was geëvolueerd dat hij de kunsten kende, en dat hij steen bewerkte en er zuilen uit vervaardigde.”

Zoals gezegd in het geval van de hamer hierboven, is bekend dat kalksteen zich relatief snel vormt rond modern gereedschap.

3. Een miljoenen jaren oude brug?

Volgens de oude Indiase legende bouwde koning Rama meer dan een miljoen jaar geleden een brug tussen India en Sri Lanka. Op satellietbeelden zijn resten van zo’n brug te zien, maar velen zeggen dat het een natuurlijke formatie is.

Adam’s Brug, ook bekend als Rama’s Brug, of Ram Setu, tussen India en Sri Lanka. (NASA)

Dr. Badrinarayanan, voormalig directeur van de Geologische Dienst van India, bestudeerde bodemmonsters van de brug. Hij was verbaasd over de aanwezigheid van rotsblokken bovenop een zeezandlaag en veronderstelde dat de rotsblokken daar met opzet moeten zijn geplaatst.

Geen enkele natuurlijke verklaring is door geologen onderschreven. De datering is omstreden, omdat volgens sommigen geen enkel deel van de brug een juist beeld kan geven van hoe oud de hele brug eigenlijk is.

2. 500.000 jaar oude bougie?

In 1961 waren drie mensen op zoek naar geodes voor hun juwelen- en souvenirwinkel in Olancha, Californië, toen ze iets vonden wat leek op een bougie ingekapseld in een geode. Virginia Maxey, een van de drie ontdekkers, zei destijds dat een geoloog de fossielen rond het apparaat had onderzocht en gedateerd op 500.000 jaar of ouder.

De geoloog is nooit bij naam genoemd, en de huidige verblijfplaats van het artefact is onbekend. Critici van de claim, Pierre Stromberg en Paul V. Heinrich, hebben alleen röntgenfoto’s en een schets van het artefact om te analyseren. Zij denken dat het een moderne bougie is, ingekapseld in een snelvormende afzetting in plaats van een geode.

Maar, aldus Stromberg en Heinrich, “er is weinig hard bewijs dat de oorspronkelijke ontdekkers iemand wilden misleiden.

1. Prehistorische muur bij de Bahamas?

In 1968 werd voor de kust van de Bahama’s een rotswand gevonden in de vorm van grote, dikke blokken. Archeoloog William Donato heeft meerdere duiken gemaakt om de muur te onderzoeken en veronderstelt dat het een door de mens gemaakt bouwwerk is van ongeveer 12.000 tot 19.000 jaar oud, gebouwd om een prehistorische nederzetting te beschermen tegen de golven.

Hij heeft ontdekt dat het een meerlagige structuur is met stenen die door mensenhanden lijken te zijn geplaatst. Hij heeft ook ankerstenen gevonden met touwgaten erin.

Dr. Eugene Shinn, een gepensioneerd geoloog die werkte voor de U.S. Geological Survey, heeft gezegd dat stalen die hij nam van de blokken een dip vertonen naar diep water. Als alle kernen een afbuiging naar diep water vertonen, zou dit bewijzen dat het gesteente is gevormd waar het zich bevindt, en niet elders, om vervolgens door mensen naar de huidige locatie te zijn vervoerd.

In zijn latere geschriften stond dat alle stalen deze dip vertoonden, wat zou bewijzen dat het een natuurlijke formatie is. Maar zijn eerdere studie stelde nochtans dat slechts 25 procent van zijn stalen een dip vertoonden.

Dr. Greg Little, een psycholoog die geïnteresseerd is in deze structuur, confronteerde Shinn met deze discrepantie en Shinn gaf toe dat hij zijn studie niet echt au serieus had genomen. Hij zei: “Ik liet me een beetje meeslepen om een sluitend verhaal te kunnen vertellen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 oktober 2022): 17 Out-of-Place Artifacts That Suggest High-Tech Civilizations Existed Thousands—or Millions—of Years Ago

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.