Saturday, 25 May 2024
(Shutterstock - Mike Pellinni/PHOTOCREO Michal Bednarek/Corona Borealis Studio)

Wordt fossiele brandstof eigenlijk duurzaam geproduceerd in de aarde?

Sommige wetenschappers theoretiseren 'abiotische' oorsprong van olie

De meeste mensen leren dat aardolie in de loop van miljoenen jaren diep onder de aarde is ontstaan en is afgeleid van de resten van plankton, planten en andere biologische organismen. Deze verklaring wordt op bepaalde websites van de overheid en het onderwijs heel zakelijk gegeven.

Deze theorie over olievorming is echter slechts een theorie. Er is een tegengestelde opvatting die met substantiële bewijzen wordt ondersteund.

In de Verenigde Staten wordt veel geloof gehecht aan de organische oorsprong van olie (biotische oorsprong), terwijl het idee van een anorganische oorsprong (abiotische oorsprong) al lang wordt aanvaard door wetenschappers uit het post-Sovjettijdperk. Sommige Amerikaanse wetenschappers zijn ook op de abiotische trein gesprongen, hoe veracht ook door de meeste van hun collega’s.

Zij wijzen op problemen die ontstaan door het idee dat olie afkomstig is van dode planten.

Waar komt al dat dode spul vandaan?

Wanneer een plant of dier sterft, wordt slechts weinig van zijn materie begraven. De natuur recyclet – sommige van de grootste recyclers in de natuur zijn insecten, micro-organismen, schimmels en bacteriën. Is er werkelijk genoeg organisch materiaal onder de aarde begraven om triljoenen vaten olie te creëren?

Bovendien stelt de biotische theorie dat organisch materiaal binnen het “olievenster” moet passen voordat het olie wordt. Het olievenster verwijst naar een reeks voorwaarden, waaronder het bereiken van een bepaalde diepte (1 tot 2,5 mijl) waar de temperatuur goed is (140 tot 300 graden Fahrenheit) om olie te produceren.

Voorstanders van de alternatieve, abiotische theorie, zeggen dat olie in plaats daarvan een primordiale substantie kan zijn die uit de diepte van de aarde opstijgt via spleten. Olie zou dus onafhankelijk kunnen ontstaan van organische bronnen die chemische processen ondergaan, net zoals methaan wordt gevonden op asteroïden of in andere onvruchtbare omgevingen.

Sceptici zeggen dat methaan een eenvoudiger stof is dan aardolie; het ontstaansproces van de koolwaterstoffen in aardolie is complexer en dezelfde logica gaat misschien niet op.

Opvallende olie gebaseerd op abiotische theorie

Siljan Ring: Thomas Gold van de Cornell University in New York, die in 2004 overleed, was een uitgesproken voorstander van de abiotische theorie. Hij adviseerde een team dat eind jaren tachtig en begin jaren negentig in Midden-Zweden boorde op een plek die bekend staat als de Siljan Ring en die op zijn zachtst gezegd als weinig veelbelovend zou zijn beschouwd door onderzoekers die vanuit een biotisch perspectief werken.

De conventionele olie-exploratie beperkt zich tot sedimentaire bekkens. Aangenomen wordt dat plankton naar de bodem van watermassa’s zinkt wanneer het sterft en begraven wordt in sediment, dat in de loop der tijd naar beneden wordt gedrukt tot het de juiste omstandigheden bereikt: het olievenster.

De Siljan Ring daarentegen is niet rijk aan sedimenten. De sedimenten die er zijn, aldus Gold, zijn niet dieper dan 300 meter, terwijl de boring is uitgevoerd op een diepte van 5 tot 7 kilometer.

Hoewel de boring niet het door Gold voorspelde “gasveld van wereldklasse” opleverde, werden er 80 vaten olie gevonden, genoeg voor Gold om zich gerechtvaardigd te voelen en sommige wetenschappers zijn mening te doen herzien. Natuurlijk zijn conventionele boringen ook niet altijd succesvol wanneer landmeters denken dat een gebied er veelbelovend uitziet.

Toch stelden critici dat daar olie uit sedimentair gesteente naar beneden sijpelde, waarop Gold weerlegde: “Olie die na 360 miljoen jaar uit zo’n kleine hoeveelheid sedimenten wegsijpelt lijkt onwaarschijnlijk”.

Olievelden in Oekraïne: Professor Vladilen A. Krayushkin, voorzitter van de afdeling aardolie-exploratie van de Oekraïense Academie van Wetenschappen, is een groot voorstander van de abiotische theorie en wordt geciteerd in een artikel van Dr. J. F. Kenney uit 1996, getiteld “Special Edition on The Future of Petroleum“.

Krayushkin zei: “De elf grote en één reusachtige olie- en gasvelden die hier worden beschreven, zijn ontdekt in een regio die veertig jaar geleden werd veroordeeld als zijnde zonder potentieel voor aardolieproductie. De exploratie naar deze velden werd volledig uitgevoerd volgens het perspectief van de moderne Russisch-Oekraïense theorie van abyssale, abiotische aardolieoorsprong.

“De boringen die tot deze ontdekkingen hebben geleid, zijn met opzet diep in het kristallijne basementgesteente verricht. … Deze reserves bedragen ten minste 8.200 miljoen ton [meer dan 57 miljard vaten] winbare olie en 100 miljard kubieke meter winbaar gas, en zijn daarmee vergelijkbaar met die van de North Slope van Alaska.”

Eugene Island: Op Eugene Island, Louisiana, werd in 1995 gemeld dat de olievelden zichzelf op verbijsterende wijze weer aanvulden nadat ze waren uitgeput. De bevindingen van dr. Jean K. Whelan, onderdeel van een exploratieprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Energie, lijken de abiotische theorie te ondersteunen om dit te verklaren. Zij constateerde dat de olie waarschijnlijk van grote diepte kwam, zoals abiotische voorstanders zeggen.

Een artikel in de New York Times uit die tijd verklaarde: “[Whelan] heeft bewijs gevonden voor verschillen in de samenstelling van de olie in de loop der tijd naarmate deze van grotere naar ondiepere diepte stroomt. Door de chemische veranderingen in de olie te meten die het gevolg zijn van de actie van olie-etende bacteriën, leidt zij af dat de olie in vrij snelle spurts van grote diepten naar reservoirs dichter bij de oppervlakte gaat.”

Whelan steunde ook een theorie van Gold dat microben olie eten, wat de aanwezigheid van biologisch materiaal in olie op grote diepte verklaart.

Sceptici

Whelan kreeg, net als Gold, kritiek. Een van de belangrijkste argumenten tegen de abiotische theorie is dat olie migreert met het ondergrondse water, wat de olie verklaart die gevonden wordt op onverwachte plaatsen zonder sedimentair gesteente. De vreemde uniformiteit van olie gevonden in verschillende soorten rotsformaties van verschillende leeftijden is dus het resultaat van olie die naar andere plaatsen migreert.

Petroleumingenieur en consultant Jean H. Laherrère schreef een gedetailleerde, puntsgewijze weerlegging van Gold’s argumenten. Gold was toen al overleden en was niet in staat om te reageren. Laherrère zei dat Gold zeker op de hoogte was van deze informatie.

Laherrère biedt eerder alternatieve verklaringen dan directe weerleggingen. Hij lijkt soms Gold’s opmerkingen uit hun context te halen of ze te behandelen als op zichzelf staande argumenten voor de abiotische theorie. Het artikel behandelt echter beide kanten van het argument, waarbij veel van Laherrères antwoorden neerkomen op het feit dat oliemigratie de abiotische stelling verklaart.

Ook de aanwezigheid van bepaalde metalen en helium in aardolie wordt van beide kanten verklaard.

Aangezien het miljoenen jaren duurt voordat aardolie zich vormt, en niemand het met eigen ogen heeft gezien, zijn de bewijzen die aan beide kanten worden aangedragen moeilijk te kwalificeren. Maar als de abiotische theorie juist is, zou dat grote gevolgen kunnen hebben voor de energie-industrie. Als de olieproductie dienovereenkomstig wordt aangepast, zou “fossiele brandstof” kunnen worden beschouwd als een hernieuwbare energiebron.

Is Gold een “ketter?”

In een Cornell artikel, geschreven na Golds overlijden, wordt Gold geciteerd: “Ik geniet niet van mijn rol als ketter… Het is vervelend.”

Het artikel gaat verder: “Inderdaad, ondanks de intense tegenstand die ze vaak ondervonden, hadden veel van Gold’s meest verontwaardigde en gepassioneerde ideeën de merkwaardige gewoonte om juist te blijken.”

Sommige van zijn theorieën – zoals over de mechanismen van het menselijk gehoor, de aard van pulsars in de ruimte, en het bestaan van fijn steenpoeder op de maan – werden tientallen jaren bespot voordat ze werden gerechtvaardigd en algemeen aanvaard.

Gold is wel vergeleken met de beroemde astronoom Carl Sagan, die Gold in 1968 naar Cornell haalde, nadat Sagan door Harvard was afgewezen. Het Cornell-artikel citeert de woorden van Keay Davidson uit een biografie van Sagan uit 1999: “Gold belichaamde Cornell’s openheid voor onconventionele genieën.”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (25 november 2022): Is Fossil Fuel Actually Produced Renewably Inside the Earth? Some Scientists Theorize ‘Abiotic’ Origins of Oil

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.