Thursday, 18 Apr 2024
Een smartphone met een weergegeven ChatGPT-logo wordt op een computer moederbord geplaatst in deze illustratie van 23 februari 2023. (Dado Ruvic/Reuters)

Analisten voorspellen een wereldwijde toename van het BBP met 7 triljoen dollar dankzij AI; sommige ontwikkelaars dringen aan op voorzichtigheid

“We hebben uitgevonden hoe we mensen kunnen laten schalen,” vertelde tech CEO Emad Mostaque aan de aanwezigen op het Goldman Sachs 2023 Disruptive Technology Symposium in Londen.

Hij verwees naar de verbazingwekkende vooruitgang op het gebied van generatieve kunstmatige intelligentie, met name in de app ChatGPT4, die onmiddellijk onderzoeksresultaten produceert in bijna foutloos proza, goed genoeg om een toelatingsexaminator te misleiden.

Terwijl sommigen, waaronder Mostaque, vrezen voor dystopische gevolgen van het ongebreidelde gebruik van machinaal leren, voorspellen anderen dat deze nieuwe technologie de wereldwijde productiviteit massaal zal verhogen.

Volgens Goldman Sachs Research (GSR) kunnen opkomende generatieve AI-tools het bruto binnenlands product (bbp) wereldwijd met 7 procent doen stijgen en de productiviteit van werknemers in tien jaar tijd met maar liefst 1,5 procent doen toenemen.

Toch blijft het vooruitzicht van banenverlies en loonsverlaging door automatisering, naast andere mogelijke kwalen hangen, waardoor er een wijdverbreid wantrouwen tegen AI ontstaat en er stemmen opgaan om de ontwikkeling ervan een halt toe te roepen.

Een werknemer van een datacenter in Prineville, Oregon, op 15 oktober 2013. (Andy Tullis/The Bulletin via AP)

Economisch potentieel

Veel van de productiviteitswinst zal volgens onderzoekers komen in de vorm van proces- en efficiëntieverbeteringen voor kenniswerkers.

“Generatieve AI kan bedrijfsworkflows stroomlijnen, routinetaken automatiseren en aanleiding geven tot een nieuwe generatie bedrijfstoepassingen”, schrijft Kash Rangan, een softwareanalist bij Goldman Sachs Research.

Dit zou de ontwikkeling van alles kunnen versnellen, van het ontdekken van nieuwe medicijnen tot het maken van softwarecode.

De auteurs van het rapport zien vooral waarde in AI in de verkoopindustrie, met name voor software-as-a-servicebedrijven. Door vrijwel onmiddellijk marktonderzoek te doen en verkoopteksten te maken die vrijwel niet te onderscheiden zijn van door mensen gemaakte teksten, kunnen AI-toepassingen de inspanningen van een verkoopteam op het gebied van upselling, cross-selling en de ontwikkeling van nieuwe klanten verveelvoudigen.

Deze productiviteitswinst zou volgens GSR een markt van ongeveer 150 miljard dollar voor generatieve AI-producten kunnen opleveren, een stijging van 22 procent ten opzichte van de huidige wereldwijde software-industrie.

Tesla CEO Elon Musk spreekt op een gaming conventie in Los Angeles, Californië, op 13 juni 2019. (Mike Blake/Reuters)

Voorzichtigheid geboden

Niet iedereen in de techwereld is even enthousiast over het potentieel van AI om de menselijke conditie te verbeteren.

Mostaque, oprichter en CEO van Stability AI, werd vergezeld door Elon Musk, Apple medeoprichter Steve Wozniak, en meer dan 17.000 anderen, waaronder ingenieurs van Meta en Google, die een brief ondertekenden waarin AI-bedrijven werden opgeroepen de ontwikkeling onmiddellijk voor minstens zes maanden te pauzeren om de risico’s van de technologie te evalueren.

“AI-systemen met menselijk-competitieve intelligentie kunnen ernstige risico’s voor de samenleving en de mensheid opleveren, zoals blijkt uit uitgebreid onderzoek en wordt erkend door top-AI-laboratoria”, aldus de brief, die op 29 maart is vrijgegeven.

“Moeten we niet-menselijke geesten ontwikkelen die ons uiteindelijk zouden kunnen overtreffen, te slim af zijn, achterhalen en vervangen? Moeten we riskeren dat we de controle over onze beschaving verliezen?” vraagt de brief.

“Zulke beslissingen moeten niet worden gedelegeerd aan ongekozen technici. Krachtige AI-systemen moeten pas worden ontwikkeld als we er zeker van zijn dat hun effecten positief zullen zijn en hun risico’s beheersbaar.”

Mostaque, die sprak op het symposium van maart 2023 in Londen, waarschuwde voor een ongekende volatiliteit op de markt.

“Dit is een veel grotere ontwrichting dan de pandemie”, vertelde hij de aanwezigen, verwijzend naar het potentieel voor AI om niet alleen taalschrijvers maar ook codemakers te vervangen.

“Over vijf jaar zijn er geen programmeurs meer”, zei hij.

Mostaque voorziet een soortgelijke vervanging van menselijke kunstenaars, leraren en zelfs artsen door machines.

“Ik weet niet zeker of iemand van ons de snelheid aankan. Weet je, eerlijk gezegd is het angstaanjagend,” zei hij.

De toekomst van werk

Analisten van GSR klonken optimistischer over de toekomst van de werkgelegenheid en geloofden dat er altijd nieuwe banen zullen ontstaan ter vervanging van banen die niet langer door mensen hoeven te worden uitgevoerd.

“Ondanks de grote onzekerheid over het potentieel van generatieve AI, wijst het vermogen om inhoud te genereren die niet te onderscheiden is van door mensen gecreëerde output en om communicatiebarrières tussen mens en machine af te breken op een belangrijke vooruitgang met potentieel grote macro-economische effecten”, schrijven Joseph Briggs en Devesh Kodnani, economen bij Goldman Sachs.

Zij voorspellen dat AI het werk van 300 miljoen voltijdse werknemers zou kunnen vervangen, maar benadrukken dat niet al het verloren werk zal resulteren in verloren banen.

Een ‘Now Hiring’ bord staat buiten een Jiffy Lube locatie in Los Angeles, Californië, op 2 februari 2023. (Foto door Mario Tama/Getty Images)

“Hoewel het effect van AI op de arbeidsmarkt waarschijnlijk aanzienlijk zal zijn, zijn de meeste banen en industrieën slechts gedeeltelijk blootgesteld aan automatisering en is het dus waarschijnlijker dat zij eerder worden aangevuld dan vervangen door AI,” schreven zij.

De twee haalden een studie van econoom David Autor aan, waarin staat dat 60 procent van de huidige werknemers werkzaam is in beroepen die in 1940 nog niet bestonden. Briggs en Kodnani concluderen dus dat 85 procent van de werkgelegenheidsgroei in die periode werd aangedreven door nieuwe technologie.

Toch blijkt uit de studie van Autor ook dat de automatisering de economische positie van werknemers de afgelopen vier decennia heeft verslechterd.

“Te midden van een technologisch ecosysteem dat zorgt voor een stijgende productiviteit en een economie die volop banen genereert … vonden we een arbeidsmarkt waarin de vruchten zo ongelijk verdeeld zijn, zo scheefgetrokken naar de top, dat de meerderheid van de werknemers slechts een klein hapje van een enorme oogst heeft geproefd,” schreef Autor.

Het probleem, aldus Autor, is dat de werkgelegenheid is toegenomen door automatisering, maar dat de lonen niet in hetzelfde tempo zijn gestegen, wat bijdraagt aan het scepticisme dat velen voelen over de vooruitgang in AI.

“Waar innovatie er echter niet in slaagt kansen te creëren, genereert het een voelbare angst voor de toekomst: het vermoeden dat technologische vooruitgang het land rijker zal maken, terwijl het de middelen van bestaan van velen bedreigt,” schreef Autor.

“Deze angst eist een hoge prijs: politieke en regionale verdeeldheid, wantrouwen jegens instellingen en wantrouwen jegens innovatie zelf.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (7 april 2023): Analysts Predict $7 Trillion Global GDP Increase From AI; Some Developers Urge Caution

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.