Sunday, 16 Jun 2024
Boeren rijden in een zware tractor de westelijke stad Poznan binnen als onderdeel van een nationaal boerenprotest tegen het landbouwbeleid van de Europese Unie en de import van goedkope Oekraïense producten, in Poznan, Polen, op 9 februari 2024. (Czarek Sokolowski /AP Foto)

Boeren in Oost- en Zuid-Europa protesteren tegen landbouw- en klimaatbeleid EU

De Europese Green Deal is het initiatief van de Europese Unie om klimaatverandering en milieuverontreiniging tegen te gaan.

Boeren in Polen, Spanje, Italië en Hongarije demonstreerden op 9 februari als onderdeel van voortdurende protesten tegen het landbouwbeleid van de Europese Unie en eisten maatregelen tegen hogere productiekosten, lagere winsten en oneerlijke concurrentie van niet-EU-landen.

Boeren klagen dat het milieu- en landbouwbeleid van het blok van 27 landen in het kader van de Europese Green Deal een financiële last vormt en hun producten duurder maakt dan ingevoerde producten van buiten de EU.

De import van goedkoop graan, melk en andere producten uit buurland Oekraïne treft vooral de Poolse boeren, die met hun tractoren door het land reden om het verkeer te vertragen en belangrijke wegen te blokkeren uit protest. Tractoren droegen Poolse vlaggen en toeterden, en op sommige stonden borden met de tekst “Stop de Green Deal” en “Stop de import uit Oekraïne”.

De Poolse boerenvakbond “Solidariteit”, die de protesten organiseerde, was ontevreden over de concessies van de EU en riep de regering in Warschau op om de winstgevendheid van de Poolse landbouw te garanderen en de Poolse agroverwerkende sector opnieuw op te bouwen, omdat volgens de vakbond deze sector niet wordt beschermd door de “Europese Green Deal” die momenteel wordt geïmplementeerd.

De Europese Green Deal is het initiatief van de Europese Unie om de klimaatverandering en de aantasting van het milieu te bestrijden, die de EU beschouwt als “een existentiële bedreiging voor Europa en de wereld,” volgens een beleidsverklaring van de Europese Commissie.

De Europese Commissie, het uitvoerende orgaan van de EU, heeft de afgelopen weken enkele concessies gedaan aan boeren, maar de protesten hebben zich uitgebreid.

De concessies omvatten een tijdelijke versoepeling van de regel die boeren verplicht om 4 procent van hun landbouwgrond braak te laten liggen. De regel werd vervangen door een vereiste om 7 procent van de landbouwgrond te gebruiken voor de teelt, zonder gebruik te maken van pesticiden, stikstofbindende gewassen of bepaalde gewassen die worden gebruikt als veevoeder of groenbemesting.

Wat de invoer uit Oekraïne betreft, stelde de Europese Commissie voor om de invoer van pluimvee, eieren en suiker uit Oekraïne te beperken als deze de niveaus van 2022 en 2023 overschrijdt.

Szymon Kosmalski, 39, een Poolse boer uit Komorniki, die deelnam aan het protest in Poznan, Polen, vertelde Reuters dat landbouwproducten die Polen binnenkomen via de oostgrens met Oekraïne niet voldoen aan de veiligheidsnormen van de EU.

Video: French Farmers Blocking Major Highways With Tractors in Paris

“Mijn boerderij en mijn familie voelen deze gevolgen persoonlijk”, zei Kosmalski en legde uit dat de huidige prijzen van het graan dat hij produceert – voornamelijk maïs en tarwe – “zo laag zijn dat ze niet eens 100 procent van de productiekosten dekken.”

Kosmalski zei dat de reden voor zulke lage graanprijzen is dat het Oekraïense graan niet getest is op zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen die verboden zijn in EU-landen, maar wel gebruikt mogen worden in Oekraïne.

“We verwachten inspecties van producten die het land binnenkomen. Als landbouwproducenten en fruittelers moeten we voldoen aan veel richtlijnen die ons worden opgelegd,” zei Kosmalski. “Als goederen van buiten de EU binnenkomen, moeten ze ook aan deze eisen voldoen [maar] dergelijke controles zijn er niet.”

De protesten vonden op 9 februari plaats op meer dan 260 plaatsen in heel Polen, volgens de Poolse krant Rzeczpospolita.

Een paar honderd tractoren blokkeerden een kruising op een snelweg in de regio Neder-Silezië in Polen, rapporteerde Rzeczpospolita.

Poolse boeren, boos over het landbouwbeleid van de EU en de goedkope invoer van producten uit Oekraïne die, zeggen ze, hun levensonderhoud aantasten, plaatsen een doodskist om de dood van de Poolse landbouw te symboliseren voor het kantoor van de regionale gouverneur, in Poznan, Polen, op 9 februari 2024. (Czarek Sokolowski /AP Foto)
Poolse boeren, boos over het landbouwbeleid van de EU en de goedkope import van producten uit Oekraïne die volgens hen hun levensonderhoud aantasten, parkeren een kruiwagen vol mest met de EU-vlag erin gestoken, in een protest voor het kantoor van de regionale gouverneur, in Poznan, Polen, op 9 februari 2024. (Czarek Sokolowski /AP Foto)

In Poznan parkeerden boeren ongeveer 1.000 tractoren voor de kantoren van de regionale regering, rapporteerde Voice of America. Demonstranten staken daar fakkels aan en plaatsten een doodskist, die de dood van de Poolse landbouw symboliseert, en een met mest gevulde kruiwagen met een EU-vlag erin gestoken. Er werd geen geweld gerapporteerd.

Poolse boeren blokkeerden ook verschillende grensovergangen met Oekraïne, en vertraagden het verkeer bij de controleposten, volgens het Poolse Persagentschap (PAP).

Polen’s minister van Landbouw, Czeslaw Siekierski, gaf in een verklaring toe dat het openen van de EU-markt voor Oekraïense landbouwproducten in de mate dat het werd geopend een vergissing was.

Hij vroeg de boeren “om de protesten niet te belastend te maken” en om de blokkades zo snel mogelijk te beëindigen, maar hij vroeg de mensen ook om begrip te tonen voor de boeren, zei de verklaring.

Duitse boeren

Duitse boeren in het Poolse grensgebied sloten zich aan bij hun Poolse collega’s in hun protest op 9 februari.

Boeren in Duitsland hebben in het hele land geprotesteerd tegen het besluit van de regering om het belastingvoordeel voor landbouwdiesel af te schaffen.

Het verzet van de boeren had de coalitie van bondskanselier Olaf Scholz er al toe aangezet om onverwachte wijzigingen in de begroting aan te brengen. Maar de boeren zeiden dat dit niet ver genoeg ging.

De Duitse boer Kay Weiseman, die deelnam aan het protest, vertelde aan Reuters: “We zijn niet alleen boeren, we zijn ambachtslieden, kleine ondernemers, transportondernemers – we zijn hier allemaal, niet alleen de Duitse boeren en niet alleen de Poolse boeren, maar ook iedereen is daar op straat.”

EU Landbouwhoofd onder druk

Poolse politici riepen de EU-commissaris voor Landbouw, Janusz Wojciechowski, op om af te treden tijdens de protesten.

De Poolse vice-premier en minister van Nationale Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz zei op 9 februari in het Poolse Parlement dat de regering de oorzaak van de protesten van de boeren begrijpt.

“Het gebrek aan winstgevendheid is tragisch,” gaf de heer Kosiniak-Kamysz toe. Hij gaf de heer Wojciechowski de schuld van het landbouwbeleid van de EU en riep hem op om af te treden.

Wojciechowski, het Poolse lid van de Europese Commissie, werd ook bekritiseerd door de leider van de voormalige regeringspartij Wet en Rechtvaardigheid (PiS) die hem voordroeg voor de positie.

De commissie bestaat uit 27 commissarissen – één uit elk EU-land.

PiS-leider Jaroslaw Kaczynski vertelde journalisten in het parlement dat hij Wojciechowski zou vragen om af te treden, aldus PAP.

Wojciechowski vertelde TV station Polsat News dat hij niet zou toegeven aan de druk en niet zou aftreden.

De dag voor de protesten, publiceerde Wojciechowski een open brief aan de Poolse boeren op het sociale media platform X, waarin hij de twee EU-concessies aanprijst die de Poolse boeren onvoldoende vonden en protesteerden. In de brief beloofde Wojciechowski ook om extra voordelen voor EU-boeren voor te stellen aan de Commissie.

Hongaarse boeren

Honderden Hongaarse boeren kwamen op 9 februari bijeen om te protesteren tegen de beperkingen die hen werden opgelegd door EU-maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken en tegen de opschorting van invoerrechten op Oekraïense exportproducten voor nog een jaar.

Ongeveer 1.000 boeren protesteerden op 9 februari bij de grensovergang naar Oekraïne in de stad Zahorny, volgens The Budapest Times.

Boeren droegen Hongaarse vlaggen en borden met de tekst “Brussel laat ons in de steek” en “Geen boeren, geen voedsel, geen toekomst”.

Italiaanse boeren

Boeren met tractoren rijden voor het Colosseum van Rome om te protesteren tegen de regering en de EU-landbouw, op 9 februari 2024. (Gregorio Borgia /AP Photo)

In Italië reed een klein konvooi tractoren door het historische centrum van Rome naar het Colosseum, geëscorteerd door politiepatrouilles.

Het symbolische konvooi van vier tractoren, waarvan de kleuren staan voor de kleuren van de Italiaanse nationale vlag, maakte deel uit van een groep van meer dan 500 tractoren die geparkeerd stonden in de buitenwijken van Rome, wachtend op toestemming om de stad in te gaan, volgens “The Local it.”.

Italiaanse boeren protesteren al dagenlang vreedzaam buiten Rome en in het hele land om hun ongenoegen te uiten over de klimaatverordeningen en inkomstenbelastingen van de EU.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft herhaaldelijk gezegd dat haar regering al enkele van de belangrijkste eisen van de boeren heeft ingewilligd, maar velen van hen voelen zich genegeerd

Een delegatie van boerenorganisaties en minister van Landbouw Francesco Lollobrigida zijn bijeengekomen op 9 februari. Veel Italiaanse boeren zeggen dat ze zich niet vertegenwoordigd voelen door grote sectororganisaties, die volgens hen ver af staan van hun dagelijkse strijd.

Spaanse boeren

Op 9 februari blokkeerden Spaanse boeren straten in het hele land voor een vierde dag van protesten en kondigden ze plannen aan om samen te komen in Madrid. Ze protesteerden tegen de klimaatregels van de EU en tegen wat zij zien als buitensporige belastingen en bureaucratie.

Het verkeer op de A-2 snelweg naar Madrid in de buurt van de centrale stad Torija zat vast achter een konvooi van tractoren met Spaanse vlaggen en claxons, terwijl boeren in gele vesten vanaf een viaduct met stokbroden zwaaiden naar de voertuigen eronder.

Spaanse boeren klagen ook over oneerlijke concurrentie van niet-EU-landen die zich niet hoeven te houden aan de strenge regels van de EU en hun goederen op de EU-markt tegen lagere prijzen kunnen verkopen, volgens “The Local es”.

Volgens de krant El Mundo kwamen demonstranten in botsing met de politie in de buurt van de zuidwestelijke stad Merida, waarbij ze stenen gooiden naar agenten, die traangas gebruikten om hen uiteen te drijven.

Reuters en The Associated Press hebben bijgedragen aan dit rapport.

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 februari 2024): Farmers in Eastern, Southern Europe Protest Against EU Agricultural and Climate Policies

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.