Wednesday, 12 Jun 2024
Jay Richards, directeur van The Heritage Foundation's DeVos Center for Life, Religion, and Family, in een interview voor NTD's programma "Capitol Report" op 26 april 2022. (Screenshot/NTD)

Genderideologie is een ‘culturele sloophamer’ die het hart van het gezin treft

De genderideologie is een marxistische theorie die bedoeld is om het gezin te verwoesten door kinderen tegen hun eigen lichaam en vaak ook tegen hun ouders op te zetten en elementaire categorieën, zoals man en vrouw, die mensen gebruiken om door de wereld te navigeren, op te heffen, zei Jay Richards, de directeur van het DeVos Center for Life, Religion, and Family van de Heritage Foundation, tijdens een interview voor het programma “Crossroads” van EpochTV.

Richards zei dat de genderideologie de realiteit van man en vrouw als een vaste biologische categorie ontkent en vervangt door een volledig innerlijke en subjectieve categorie van genderidentiteit.

“Wat je werkelijk bent wordt niet bepaald of beperkt door je lichaam, maar door deze innerlijke en subjectieve kijk op je geslacht, die op zichzelf een circulaire definitie is,” zei hij.

Er is een fundamentele tegenstrijdigheid in de genderideologie aangezien de term “trans” in eerste instantie een seksuele binariteit impliceert, wat erop neerkomt dat een man kan veranderen in een vrouw, aldus Richards.

“Door te zeggen ‘een transvrouw is een vrouw’ impliceer je dat een vrouw op zich een bestaand ‘iets’ is,” zei hij.

“Maar ondertussen is zelfs de categorie trans in zekere zin achterhaald, omdat we nu ook een seksuele, niet-binaire gendercategorie hebben die ontkent dat er überhaupt een binaire categorie bestaat,” zei hij. “Het zegt alleen dat het geslacht als een spectrum is. Maar als gender op een spectrum ligt, is iedereen dus niet-binair, want er bestaat geen binariteit meer.”

Richards zei dat dit van belang is omdat dit concept meer en meer invloed heeft op mensen en vooral kinderen, en op de perceptie van hun lichaam.

Het sleutelelement van de theorie is dat “het kinderen leert dat ze in het verkeerde lichaam geboren kunnen worden”, aldus Richards. “Dat is waarschijnlijk het meest schadelijke idee dat je een kind kunt voorhouden.”

Het ultieme doel

Richards gelooft dat genderideologie niets te maken heeft met individuen die een zeldzame seksuele ontwikkelingsstoornis hebben.

“De genderideologie is een culturele sloopkogel om het fundament van de samenleving te treffen, namelijk het gezin. En dus vereist de eigenlijke definitie van het gezin een seksuele binariteit, namelijk een moeder en een vader die samen een kind kunnen krijgen, dat zij samen opvoeden.”

“[Deze sloopkogel] is niet zozeer geïnteresseerd in wat daarna komt als wel in het vernietigen van de huidige orde,” zei hij.

Links beseft al anderhalve eeuw dat de sociale structuren buiten de staat “het belangrijkste bastion vormen tegen een totaliserende staat,” zei Richards, ” en daarom moeten ze vernietigd worden.”

De eerste dingen die mensen leren zijn enkele van de meest elementaire categorieën in onze wereld, zoals kind en volwassene, man en vrouw, goed en kwaad, jongens en meisjes, zei Richards.

“Als je een kind kunt aanpakken op een leeftijd voordat hij of zij die categorieën heeft gevormd, en deze kunt opheffen door te zeggen: ‘Nou … sommige mensen zijn jongens, sommige mensen zijn meisjes, sommige mensen zijn beide, geen van beide, of ergens daartussenin’, wat trouwens een rechtstreeks citaat is uit een kinderboek, dan ontbind je die categorie waarmee ze door de wereld navigeren, en kun je die vervangen door iets wat je veel beter bevalt.”

Richards zei dat het nog niet duidelijk is hoe het denken en de mentale processen van deze kinderen zullen worden beïnvloed door deze lessen, die hij “het eerste experiment in de geschiedenis met dit soort radicale ideologie” noemde.

“Dit idee dat er geen mannen en vrouwen zijn of dat een man een vrouw kan worden, gewoon door middel van zelfidentificatie, is echt een nieuw idee,” zei hij. “En we weten niet wat het gaat veroorzaken. Als kinderen niet langer kunnen vertrouwen op hun waarneming dat er mannetjes en vrouwtjes zijn, waar kunnen ze dan wel op vertrouwen, toch? Zowat al hun cognitieve vermogens liggen nu voor het grijpen.”

Sociale gevolgen

Een transgender kinderboek in Irvine, Californië, op 30 augustus 2022. (John Fredricks/De Epoch Times)

Kinderen kunnen achter de rug van hun ouders om worden bereikt via sociale media of in de scholen, waar hen wordt aangeleerd dat “hun ouders de voornaamste belemmeringen zijn voor hen om hun ware zelf te realiseren”, aldus Richards.

Deze ideologie zet kinderen op tegen hun ouders, legde hij uit. Kinderen wenden zich dan tot zelfondersteunende sociale netwerken, meestal op sociale media, die deze ideologie versterken.

“Het keert kinderen ook tegen hun eigen lichaam,” vervolgde Richards.

Het brengt hen op een soort sterilisatiepad dat begint met sociale transitie en eindigt met puberteitsblokkers, geslachtsveranderende hormonen en chirurgie, gaf hij aan.

“Ik hoop dat we een culturele en politieke oplossing zullen vinden om dit te stoppen voordat we eindigen met honderdduizenden gesteriliseerde kinderen.

Hoe de genderideologie tegen te gaan

(L-R) Abel Garcia, Billboard Chris en Chloe Cole nemen deel aan een demonstratie in Anaheim, Californië, op 8 oktober 2022. (Brad Jones/De Epoch Times)

Genderideologie is zo’n radicaal idee dat gewone mensen het krankzinnig zullen vinden als ze het voor het eerst horen, zei Richards. Ze zullen niet geloven in wat er werkelijk gebeurt, of denken dat het alleen in Californië plaatsvindt.

Daarom is de eerste stap om het te verslaan “het publiek ervan te overtuigen dat dit werkelijkheid is, het bevindt zich waarschijnlijk in uw scholen, en het bevindt zich zeker op de sociale media van uw kinderen,” zei Richards.

De volgende stap zou zijn om conservatieven en Republikeinen ervan te overtuigen dat het aankaarten van deze kwestie hen kan helpen om verkiezingen te winnen, zei hij. Zij snijden dit onderwerp gewoonlijk niet aan omdat het voor hen een ongemakkelijk onderwerp is, voegde hij eraan toe.

Mensen zouden zich ook moeten informeren over genderideologie, zei Richards, en als ze kinderen hebben, zouden ze moeten uitzoeken wat er op hun scholen gebeurt. Ouders zouden moeten aandringen op wetten die hun rechten in het onderwijs van hun kinderen beschermen, zoals dat in Florida het geval is, zei Richards.

Zulke wetsvoorstellen moeten duidelijk maken dat ouders de primaire verantwoordelijkheid hebben voor de opvoeding van hun kinderen, die zij vervolgens delegeren aan de scholen, aldus Richards.

“Ze geven hun ouderschap dus niet over aan de scholen.”

In maart ondertekende gouverneur Ron DeSantis van Florida een wetsvoorstel inzake ouderlijke rechten in het onderwijs, dat lessen over seksuele geaardheid op de kleuterschool tot en met de derde klas verbiedt, evenals lessen die niet bij hun leeftijd passen.

Arkansas heeft in april een wet aangenomen, de SAFE (Save Adolescents From Experimentation) Act, die geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen verbiedt voor iedereen onder de 18 jaar.

De maatregel geeft ouders en kinderen het recht om binnen 20 jaar een rechtszaak aan te spannen tegen genderklinieken en artsen die dergelijke ingrepen hebben uitgevoerd, aldus Richards.

Gepubliceerd door The Epoch Times (14 oktober 2022): Gender Ideology Is a ‘Cultural Wrecking Ball’ Striking at Heart of the Family: Expert

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.