Sunday, 23 Jun 2024
Nury Turkel, voorzitter van de Amerikaanse commissie voor internationale godsdienstvrijheid, in Washington op 5 mei 2023. (Lei Chen/The Epoch Times)

Internationale gemeenschap stond Chinese regime toe om onderdrukking van godsdienstvrijheid uit te breiden

Zakelijke belangen gingen boven mensenrechten, zei Nury Turkel

De westerse strategie om handelsonderhandelingen los te koppelen van mensenrechtenschendingen heeft het Chinese communistische regime in staat gesteld zijn repressieve beleid tegen religies en gelovigen op te voeren, aldus een Amerikaanse functionaris voor godsdienstvrijheid, die dit beleid een “strategische blunder” noemt.

Nury Turkel, voorzitter van de U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), zei dat het jaarverslag 2023 van de commissie over internationale godsdienstvrijheid (pdf) China opnieuw in de kijker zette voor schendingen van godsdienstvrijheid en religieuze vervolging.

Sinds 1999 wordt China door USCIRF aanbevolen bij het State Department om als “land met bijzondere aandacht” (CPC) te worden aangemerkt vanwege zijn verslechterende staat van dienst op het gebied van godsdienstvrijheid, zei Turkel in een interview voor het programma “American Thought Leaders” van EpochTV.

Deze CPC-status wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken toegekend aan landen die “systematische, voortdurende en flagrante schendingen van de godsdienstvrijheid begaan”, aldus de website van de commissie. Het State Department kan sancties opleggen of andere maatregelen nemen tegen een aangemerkt land.

Strategische blunder

Een Chinese vrouw loopt langs een reclamebord met daarop het Chinese lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in een straat in Peking op 19 dec. 2003. (Goh Chai Hin/AFP/Getty Images)

Turkel meent dat een essentiële factor die heeft bijgedragen tot de escalatie van de religieuze repressies in China het loskoppelen was van de mensenrechten van de handelsbesprekingen in de jaren negentig die de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vergemakkelijkten.

“Het is in meerdere opzichten een strategische blunder,” zei de voorzitter.

Sommigen in de regering, vanaf het presidentschap van George H.W. Bush, hadden goede bedoelingen, door te geloven dat toelating van China tot de WTO het Chinese volk en China zou helpen om economisch welvarend te worden en de technologie en het onderwijs in China te verbeteren, beweerde Turkel.

“De beleidsmakers dachten dat China één van ons zou worden, of [een] lid van de vrije wereld – het tegenovergestelde is gebeurd.”

“In plaats van dat wij hen veranderen, veranderen zij ons,” zei Turkel.

Als gevolg daarvan speelden zakelijke belangen en Amerikaanse mondiale belangen een veel belangrijkere rol dan de rechten van mensen, zei Turkel.

“Dat maakte het nog moeilijker om religieuze vrijheid te bepleiten voor onderdrukte [en] vervolgde religieuze groepen, zoals de Falun Gong-beoefenaars of Tibetaanse boeddhisten, Chinese katholieken en Oeigoerse moslims.”

Voor de Chinese Communistische Partij (CCP) zijn twee dingen heel belangrijk: economische ontwikkeling en de publieke perceptie van het regime, aldus Turkel.

Door de mensenrechten los te koppelen van de handelsonderhandelingen is die ene belangrijke factor – mensenrechten – van tafel, zei hij. Daarom gaat het regime straffeloos door met zijn misbruiken en vervolgingen, voegde hij eraan toe.

De internationale gemeenschap draagt enige verantwoordelijkheid voor het feit dat zij het Chinese regime heeft geholpen zich te ontwikkelen van een religieuze vervolger en mensenrechtenschender tot een “genocidaal regime”, aldus Turkel.

Oorlog tegen het geloof

Eén reden voor de oorlog van de CCP tegen gelovigen is dat de “Chinese communistische leiding gelovigen ziet als een potentiële bedreiging voor politieke onrust”, aldus Turkel.

De tweede reden is dat de CCP religieuze beoefenaars ziet als een groep mensen “die tekenen van ontrouw aan de partij vertonen”, waardoor de CCP-leiding gelooft dat zij uiteindelijk de macht van de Communistische Partij zullen ondermijnen, hoewel dit niet publiekelijk wordt gezegd, aldus Turkel.

Het Chinese regime schetst een “rooskleurig beeld” van zijn behandeling van gelovigen, vervolgde Turkel.

“Ze hebben een mooi geschreven grondwet. Ze hebben reguleringen voor religieuze zaken, maar dat is alleen op papier.”

De Chinese leider Xi Jinping woont de opening bij van de eerste zitting van het 14e Nationale Volkscongres in Peking op 5 maart 2023. (Lintao Zhang/Getty Images)

Sinds hij in 2012 aan de macht kwam, heeft de Chinese leider Xi Jinping het idee gelanceerd van een “buitenlandse omsingeling”, die hij beschouwt als een bedreiging voor het land, aldus Turkel.

Xi beschouwde de sancties van de Amerikaanse regering, waaronder de Uyghur Forced Labor Prevention Act, als een vorm van buitenlandse omsingeling, voegde Turkel eraan toe.

De Uyghur Forced Labor Prevention Act is een wet uit 2021 die de invoer in de Verenigde Staten verbiedt van goederen die zijn geproduceerd door middel van dwangarbeid van Oeigoeren of andere vervolgde groepen in Xinjiang.

Het Chinese regime definieert buitenlandse omsingeling als een buitenlandse invloed en rekent de volgende concepten tot vormen van buitenlandse invloed: godsdienstvrijheid, vrijheid van vergadering, vrijheid van aanbidding en het onderwijzen van het geloof aan de volgende generatie, zei Turkel, eraan toevoegend dat deze vrijheden door het Chinese leiderschap ook worden beschouwd als “een bedreiging voor de nationale veiligheid”.

De nationale veiligheidsstrategie van communistisch China roept specifiek op tot preventieve actie, met of zonder rechtvaardiging, en indien nodig, met een wrede methode, legde Turkel uit.

De CCP behandelt gelovigen alsof ze een geestesziekte hebben of drager zijn van een besmettelijke ziekte, zei hij, eraan toevoegend dat het standpunt van de CCP is dat “deze ziekte genezen moet worden om te voorkomen dat ze zich verspreidt of uitzaait over de bevolking.”

Daarom worden Falun Gong-aanhangers in China vaak naar psychiatrische ziekenhuizen gestuurd en worden miljoenen Oeigoeren en Tibetanen onderworpen aan indoctrinatie of zogenaamde “heropvoeding”, aldus Turkel. “Heropvoeding is een codewoord voor menselijke hersenspoeling. En dit is hoe ze die preventieve behandelingsmethode hebben verwezenlijkt.”

Noodzaak tot verandering van strategie

Wanneer een land het recht van mensen respecteert om hun religie te belijden of hun spirituele overtuigingen aan te hangen, zal het vanzelf sociale stabiliteit, harmonie en vrede bereiken, zei Turkel.

Als een land godsdienstvrijheid onderdrukt, moet het geld uitgeven aan binnenlandse veiligheid en politie, aldus Turkel. China geeft meer geld uit aan binnenlandse veiligheid dan aan nationale defensie, voegde hij eraan toe.

“Religieuze beoefenaars oppakken of naar een psychiatrische inrichting sturen of organen oogsten is niet de manier om met je eigen bevolking om te gaan”, zei hij.

Turkel adviseerde dat de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland en de Europese Unie hun Chinabeleid opnieuw zouden moeten bekijken en met een coherent strategisch beleid zouden moeten komen om deze flagrante mensenrechtenschendingen in China een halt toe te roepen.

Vanaf de regering Trump heeft men begrepen dat de omgang met communistisch China moet veranderen, merkte Turkel op, maar dit is slechts een erkenning van de symptomen.

“Er is geen medicijn geweest om het probleem te genezen,” zei hij.

Vervolgingsmethodes

Een beveiligingsmedewerker kijkt toe vanuit een wachttoren rond een detentiefaciliteit in Yarkent County in de noordwestelijke Chinese Oeigoerse autonome regio Xinjiang op 21 maart 2021. (Ng Han Guan/AP Photo)

Onder de groepen waarop het Chinese regime zich specifiek richt, noemde Turkel de Oeigoerse moslims, wier genocide nog steeds aan de gang is. Ongeveer 3 miljoen Oeigoeren, waaronder religieuze leiders, zijn opgesloten in concentratiekampen, waar zij “dag in dag uit” politieke indoctrinatie ondergaan en gedwongen worden hun God af te zweren, aldus de voorzitter.

Een andere vervolgde religieuze groep, de Tibetaanse boeddhisten, worden ook gedwongen hersenspoelingen te ondergaan, zei Turkel. Hun Panchen Lama, de op één na hoogste spirituele leider, wordt vermist sinds hij in 1995 als kind door de Chinese autoriteiten werd ontvoerd.

De Falun Gong-beoefenaars zijn een specifiek doelwit van de vervolging die nooit is afgenomen, zei de voorzitter.

Het USCIRF-verslag van 2023 vermeldt dat er in 2022 onder Falun Gong-aanhangers 172 gedocumenteerde sterfgevallen waren als gevolg van de vervolging, 7.331 gevallen van intimidatie en arrestatie, en 633 gevangenisstraffen.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele praktijk met meditatieve oefeningen en morele leringen die geworteld zijn in traditionele Chinese overtuigingen over verfijning van lichaam en geest. Het werd in 1992 door de stichter, Li Hongzhi, aan het publiek voorgesteld en wordt nu in meer dan 100 landen beoefend.

Falun Gong wordt gewelddadig vervolgd sinds 1999, toen het Chinese communistische regime een bloedige campagne ontketende om het geloof uit te roeien.

De gerichte aanval van het Chinese regime op de katholieke gemeenschap is van even groot belang, aldus Turkel.

“De katholieke kerk over de hele wereld, inclusief het Vaticaan, heeft geen bereidheid getoond om het beter te maken voor de katholieken in China.”

De bisschoppen in China zijn geen katholieke bisschoppen, en ze zijn niet goedgekeurd of bekrachtigd door het Vaticaan, ondanks een overeenkomst tussen China en het Vaticaan, zei Turkel.

De overeenkomst tussen China en het Vaticaan, oorspronkelijk gesloten in 2018 en tweemaal vernieuwd in 2020 en 2022, blijft geheim en controversieel.

“We kennen slechts één bepaling, namelijk dat China instemt met de betrokkenheid van het Vaticaan bij de bisschopsbenoeming,” zei Turkel. “In plaats daarvan dwingen ze de Chinese bisschoppen een belofte van trouw aan de Catholic Patriotic Association te ondertekenen.”

De Catholic Patriotic Association in China is een door het regime gecontroleerde katholieke kerk, gescheiden van het Vaticaan.

Gesanctioneerd voor het verdedigen van vrijheid

Turkel zei dat hij door het Chinese regime was gesanctioneerd voor zijn diensten aan het Amerikaanse volk als voorzitter van de USCIRF. Door deze sancties werd het Turkel verboden naar China te gaan, zodat hij zijn ouders die in China wonen niet kon bezoeken en zijn overleden vader geen eer kon bewijzen.

Het regime legde hem en drie andere commissarissen van het USCIRF sancties op als vergelding voor de bestraffing van Chinese functionarissen door de Amerikaanse regering op grond van de Magnitsky Act (pdf), een wet die sancties oplegt aan buitenlanders wegens mensenrechtenschendingen, aldus Turkel.

Bovendien staat het Chinese regime, in een poging hem het zwijgen op te leggen, Turkels moeder niet toe China te verlaten en zich te herenigen met haar Amerikaanse familie, aldus de voorzitter. Ondanks die ontberingen hebben zijn ouders nooit enige bezorgdheid of spijt geuit vanwege het werk van hun zoon als pleitbezorger van de mensenrechten.

Turkel verklaarde dat het regime hem niet het zwijgen kon opleggen.

“Ik heb een historische taak toegewezen gekregen,” zei hij. “Ik zal blijven spreken door mijn tranen heen.”

Jan Jekielek, Eva Fu en Terri Wu hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (16 mei 2023): IN-DEPTH: International Community Allowed Chinese Regime to Expand Suppression of Religious Freedom, USCIRF Chair Says

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.