Thursday, 20 Jun 2024
De Pakistaanse haven Gwadar is in aanbouw op 12 februari 2013. Het Chinese regime heeft het recht om de haven voor 40 jaar te beheren. (Behram Baloch/AFP/Getty Images)

China int schulden van armste landen

De totale uitstaande schuld aan China is ruwweg 1,1 biljoen dollar—meer dan de helft van deze leningen is nu vervallen.

Nieuwsanalyse

Beginnend in 2001 en inclusief het Belt and Road Initiative (BRI) dat in 2013 van start ging, heeft China geïnvesteerd in bijna 21.000 projecten in 165 landen met een laag of gemiddeld inkomen. De totale uitstaande schuld aan China bedraagt ruwweg 1,1 biljoen dollar en meer dan de helft van deze leningen is nu opeisbaar—een percentage dat tegen 2030 zal oplopen tot 75 procent.

Aanvankelijk werd verwacht dat deze projecten de groei van het BBP in de lenende landen zouden stimuleren, waardoor ze hun leningen zouden kunnen terugbetalen. Veel projecten zijn echter niet voltooid of hebben niet het verwachte rendement opgeleverd. Een opmerkelijk voorbeeld is de China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), lang aangeprezen als het kroonjuweel van de BRI, ook bekend als “One Belt, One Road.”

Na tien jaar en een uitgave van 25 miljard dollar heeft het CPEC zijn beloften om de Pakistaanse energie-infrastructuur te ontwikkelen en de haven van Gwadar te reviseren en te verbinden met Kashgar in de Chinese regio Xinjiang, nog niet ingelost. Het CPEC zou China in feite zowel de eigenaar als de exploitant van de haven maken, terwijl het China goedkopere handelsroutes zou bieden en het land toegang tot de Arabische Zee zou verschaffen. De werkelijke voordelen voor Pakistan worden tenietgedaan door problemen met de financiering en de veiligheid, en ook door reacties van Pakistanen die China steeds meer zien als de begunstigde van een project dat Pakistan dieper in de schulden steekt en de lokale bevolking weinig voordeel oplevert.

Economen hebben bevestigd dat het overloopeffect van de uitgaven voor de aanleg van de CPEC-infrastructuur verwaarloosbaar is, terwijl het effect op de schuld van Pakistan enorm is. In juli had Pakistan 30 procent van zijn buitenlandse schuld uitstaan bij Chinese overheids- en commerciële banken. Tot overmaat van ramp is de roepie met 40 procent in waarde gedaald ten opzichte van de dollar, waardoor de aflossing van de schuld nog pijnlijker wordt. De economische instabiliteit tijdens de beginfasen van het project heeft geleid tot vertragingen in de voltooiing van het project, wat betekent dat er vertraging is in het genereren van inkomsten die moeten worden gebruikt om de schuld af te betalen. Tot verdriet van veel Pakistani staat de volgende fase van het CPEC op het punt van beginnen. Daarmee zullen meer schuldvernieuwingen en extra leningen aan de bestaande schuld worden toegevoegd.

Risicovolle leningen

Soortgelijke verhalen horen we bij andere BRI-landen. Maar liefst 80 procent van de Chinese leningen aan ontwikkelingslanden gaat naar landen die in financiële nood verkeren. Daarom heeft het Westen China ervan beschuldigd een onverantwoordelijke kredietverstrekker te zijn. Het probleem wordt nog verergerd door de hoge rentetarieven en de dalende lokale valuta.

In de beginfase stond het BRI synoniem voor omvangrijke leningen voor de financiering van uitgebreide infrastructuurprojecten. Dit paradigma is echter veranderd, waarbij Peking steeds vaker reddingsleningen verstrekt in plaats van zich alleen te richten op kolossale infrastructuurprojecten. Terwijl China deze overgang ondergaat, worden veel van deze reddingsleningen mogelijk gemaakt door samenwerking met meer conventionele financiële instellingen.

Ongeveer de helft van de niet-spoedeisende leningen van China worden verstrekt in samenwerking met syndicaten, en 80 procent daarvan is met westerse commerciële banken, bijvoorbeeld Standard Chartered of BNP Paribas, of met multilaterale ontwikkelingsbanken zoals de Amerikaanse International Development Finance Corporation (DFC) en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD).

Ondanks deze verschuiving van de focus is China nog steeds ‘s werelds belangrijkste bron van ontwikkelingsfinanciering en geeft het meer uit dan elk afzonderlijk land van de Groep van Zeven (G7) en multilaterale geldschieters. Het is echter belangrijk om op te merken dat de landen die lid zijn van de G7 in 2021 collectief meer zijn gaan uitgeven dan China, terwijl ze werken aan een alternatief voor de initiatieven onder leiding van Peking.

Tegenslagen

Tijdens de BRI-top in oktober maakte de leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), Xi Jinping, duidelijk dat China zijn investeringsrisico’s vermindert en zich richt op investeringen van “hoge kwaliteit.” Xi beloofde 100 miljard dollar aan nieuwe investeringen, maar het lijkt erop dat het meeste van dit geld gaat naar reddingsleningen, het redden van oude projecten in plaats van het starten van nieuwe. De andere operationele verandering, die Peking minder geneigd is om bekend te maken, is dat ze nu optreedt als schuldenaar. In veel gevallen legt de CCP stilletjes beslag op de buitenlandse valutareserves van wanbetalers die als onderpand op geblokkeerde rekeningen staan.

AidData, een onderzoekslaboratorium van William and Mary’s Global Research Institute dat de leningen van China volgt, stelt dat Peking zich momenteel richt op het redden van projecten in moeilijkheden en noodlijdende leners om publieke reacties te voorkomen en een diplomatieke overwinning te behalen op zijn G7-concurrenten. China beheert nu drie soorten risico’s: terugbetalingsrisico, risico op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) en reputatierisico.

Video: Tegengaan van de hegemonie van de CCP: Xi’s Belt and Road Gambit en de strijd van Mongolië om vrij te zijn—Commissie voor het huidige gevaar: China

Terwijl de wereld polariseert over zaken als de oorlog tussen Rusland en Oekraïne of het conflict tussen Israël en Hamas, verliest het Chinese regime diplomatiek terrein. Volgens de beoordeling van AidData heeft Peking meer tegenslagen dan successen geboekt in zijn soft power-strijd tegen Washington. De BRI had een gunstige beoordeling van 56 procent in 2019 tegenover 40 procent in 2021. Volgens een recent onderzoek van Pew hebben de meeste landen al een gunstiger beeld van de Verenigde Staten dan van China—en de kloof wordt groter.

De Verenigde Staten hebben in het verleden geweigerd om te proberen China te overtreffen bij het verwerven van wereldwijde invloed. China investeert gemiddeld 80 miljard dollar per jaar in ontwikkelingslanden, terwijl de Verenigde Staten gemiddeld slechts 60 miljard dollar investeren. De Verenigde Staten verhogen nu hun overzeese uitgaven, waarbij de DFC een 15-voudige toename in overzeese activiteiten ziet. Daarnaast beginnen de Europese Unie, de G7 en andere ontwikkelde landen door het Westen geleide alternatieven voor de BRI te promoten, zoals het Global Gateway Project en het Partnership for Global Infrastructure and Investment.

Gepubliceerd door The Epoch Times (22 november 2023): ANALYSIS: China Collecting Debt From Poorest Countries

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.