Wednesday, 12 Jun 2024
Het hoofdkwartier van de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève op 17 augustus 2020. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Mensenrechtenadvocaat waarschuwt: China wil WHO-pandemieverdrag gebruiken om hun ‘social credit’ systeem wereldwijd uit te breiden

Volgens Reggie Littlejohn, voorzitter van “Women’s Rights Without Frontiers”, probeert China het door de WHO voorgestelde pandemieverdrag en de voorgestelde amendementen te gebruiken om zijn social creditsysteem wereldwijd uit te breiden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dringt aan op een pandemieverdrag en wijzigingen in de huidige Internationale Gezondheidsregeling (IHR) om haar positie tijdens medische noodsituaties te versterken. Bovendien breiden deze voorstellen de definitie van noodsituaties uit om ook elk potentieel toekomstig gevaar te omvatten, niet alleen het reële gevaar. Het ontwerpverdrag bevat een definitie van “One Health” die alle gebeurtenissen omvat die van invloed kunnen zijn op het menselijk welzijn. De directeur-generaal van de WHO zal als enige bevoegd zijn om hierover te beslissen en lidstaten zullen het WHO-verdrag moeten ondertekenen.

Littlejohn zei dat als de amendementen en het pandemieverdrag worden aangenomen in de vorm waarin ze zich nu bevinden, “de WHO zou overgaan van een adviserend orgaan naar een bevelend orgaan waarbij de woorden niet-bindend zullen worden geschrapt.”

“Dus er zal een regelgevend orgaan en een uitvoerend orgaan zijn,” zei Littlejohn tegen “China in Focus” op NTD.

Het opheffen van soevereiniteit

Littlejohn wees op de One Health-benadering en zei dat die de nationale soevereiniteit zou tenietdoen, omdat het de VN-organisatie in staat stelt te bepalen of er een gezondheidsrisico is op basis van hun beoordeling van een pandemie of een potentiële pandemie.

In dat geval zou de WHO niet alleen op basis van een menselijke pandemie of bacterie, maar ook op basis van dieren, planten of het milieu rechtstreeks in het betrokken land kunnen ingrijpen, aldus Littlejohn.

“Dus het omvat eigenlijk elk facet van het leven op aarde, en ze zouden de macht hebben om een potentieel gezondheidsrisico vast te stellen, en dan zouden ze de macht hebben om ons te vertellen hoe we ermee moeten omgaan” met betrekking tot eisen voor quarantaine, vaccinatie, enz.

“Dus dat is waar onze persoonlijke medische vrijheid of persoonlijke soevereiniteit zal worden onderuitgehaald,” merkte ze op.

Littlejohn zei dat er een sectie in het verdrag staat over censuur van misinformatie en desinformatie, oftewel alles wat in strijd is met wat de WHO zegt, waardoor het agentschap mensen kan identificeren die het niet met hen eens zijn.

“Dus ze zullen ons in de gaten houden. En ze willen ons ook censureren,” zei ze.

“Dit bewakingssysteem lijkt sterk op het vaccinatiepaspoort of het digitale paspoort, dat door de VN en ook het World Economic Forum (WEF) wordt gepusht,” voegde ze eraan toe.

China’s social creditsysteem uitbreiden

Volgens haar lijkt het ook op China’s social creditsysteem dat tijdens de pandemie van kracht was.

Het systeem van QR-codes voor de volksgezondheid dat gedurende China’s drie jaar van extreme zero-COVID maatregelen in gebruik was, wordt beschouwd als een bewakingsinstrument van het regime.

De kleur van de code op je telefoon bepaalt of je je woonwijk mag verlaten, in restaurants mag eten of zelfs in een ziekenhuis mag worden opgenomen om te bevallen.

Codes zouden geel of zelfs rood zijn geworden (wat duidt op besmetting) voor burgers die klaagden over de strenge pandemische maatregelen.

De rechtenactivist merkte verder op dat de WHO de informatie die China in een kwaad daglicht zou kunnen stellen, heeft geminimaliseerd.

“Ze volgden de leugens van China, dat er geen overdracht was van mens op mens, dat we geen vluchten uit China mochten tegenhouden omdat dat op een of andere manier racistisch zou zijn, enz. … Ze herhaalden gewoon de leugens van China, en zoveel mensen werden ziek. En er zijn zoveel mensen gestorven door het wanbeleid van de Wereldgezondheidsorganisatie,” zei ze.

Gezien de macht van het communistische regime over wereldwijde organisaties, zou China kunnen trachten zijn controleaanpak te implementeren in andere landen wereldwijd.

“China heeft veel te veel macht binnen de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, en het Wereld Economisch Forum, en dus willen ze natuurlijk het Chinese model, het social creditsysteem, opleggen aan de hele wereld,” zei ze.

“Xi Jinping heeft gezegd dat hij een belangrijke hand wil hebben in het opbouwen van een soort mondiaal bestuur. En ik denk dat ze dat doen via de Wereldgezondheidsorganisatie, en een gelijkaardig social creditsysteem, de digitale munteenheid van de centrale bank, in een poging om de hele wereld te monitoren in een soort Goelag in Chinese stijl,” voegde ze eraan toe.

Amerikaanse Soevereiniteitsverklaring

Aangezien alle 194 landen in de WHO in mei 2024 over de amendementen zullen stemmen, drong Littlejohn er bij bezorgde Amerikaanse burgers op aan om de Amerikaanse Soevereiniteitsverklaring te ondertekenen op sovereigntycoalition.org. Ze zei dat het een poging is om onze nationale soevereiniteit en onze persoonlijke medische vrijheid te verdedigen tegen bedreigingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Littlejohn stelde ook voor dat burgers hun senatoren en volksvertegenwoordigers waarschuwen voor het plan “omdat dit iets is waar onze wetgevende macht echt niet helder over is, dus het is echt belangrijk om hen wakker te schudden,” zei ze.

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.