Wednesday, 12 Jun 2024
Kelly Kinkade, voorzitter van het Stoïcijnse schoolinstituut, tijdens een interview op 13 februari 2023. (Screenshot/NTD)

Voorzitter van Stoïcijns schoolinstituut vindt ‘Goddelijke waarheid’ in essay ‘”Hoe de mensheid is ontstaan”‘.

Kelly Kinkade, een stoïcijn die gelooft in het verwerven van deugdzaamheid en het omarmen van moeilijkheden in het leven als een middel tot persoonlijke groei, vond veel overeenkomsten tussen zijn morele filosofie en de leer van de spirituele praktijk Falun Gong.

Waarheid, mededogen en verdraagzaamheid—de kernprincipes van Falun Gong—zijn verwant aan de Stoïcijnse deugd en haar vier facetten—rechtvaardigheid, matigheid, wijsheid en moed—aldus Kinkade, voorzitter van het Stoïcijnse School Instituut, een non-profit organisatie uit Michigan, in een recent interview met NTD, de zustermedia van The Epoch Times.

“Ze komen het individu ten goede; ze maken een gelukkig individu … een betere burger. Ze gaan verder dan individueel voordeel. Als we deze dingen beoefenen, komen we de samenleving als geheel ten goede,” zei Kinkade.

Dit inzicht kwam bij het lezen van “Hoe de mensheid is ontstaan,” een artikel dat de grondlegger van Falun Gong, Li Hongzhi, vorige maand publiceerde in The Epoch Times.

“Als Stoïcijn was ik aangenaam verrast door de nadruk in het artikel op het verwerven van deugdzaamheid,” schreef Kinkade in een brief aan de krant.

“Ik kwam rijker uit het artikel … Blootgesteld worden aan het doordachte wereldbeeld van deze persoon is mij veel waard,” voegde hij eraan toe.

Kinkade legde verder uit dat, hoewel zijn geloofssysteem in sommige opzichten verschilt van Falun Gong, het eindresultaat is wat ze gemeen hebben.

“Het Oosten dat het Westen ontmoet vanuit verschillende perspectieven was voor mij zeer bemoedigend omdat we hetzelfde resultaat bereiken …—het verheffen van mensen individueel en [als] beschaving,” verklaarde hij.

Lijden als hulpmiddel voor verbetering

In het artikel van meneer Li postuleert hij het idee dat pijn en moeite er zijn voor mensen om hun morele inborst te cultiveren. Maar lijden zien als een middel om zichzelf te verbeteren, is volgens Kinkade ook een concept dat in het Stoïcisme aanwezig is.

“De manier waarop we omgaan met pijnlijke situaties in ons leven kan resulteren in een betere toestand voor ons dan wanneer we dat lijden nooit hadden doorgemaakt,” zei Kinkade, auteur van het boek “On Virtue.”

“Dat is een zeer krachtige doctrine in elk wereldbeeld,” zei hij.

Moeilijkheden zijn onvermijdelijk, stelde hij, maar “lijden betekent niet dat je iets verkeerd doet; het kan betekenen dat je alles goed doet in je leven.”

Hij benadrukte dat het artikel van de heer Li hem een andere kijk gaf op hoe om te gaan met moeilijkheden in het leven, wat voor hem van “onschatbare waarde” is.

Empathie jegens vervolgde beoefenaars

Li introduceerde Falun Gong in 1992 bij het publiek in China. De praktijk won aan populariteit en het aantal beoefenaars wordt geschat op 70 tot 100 miljoen. Omdat het communistische regime vreesde dat het aantal beoefenaars een bedreiging vormde voor zijn autoritaire controle, startte het op 20 juli 1999 een grootscheepse campagne om de praktijk uit te roeien, een programma dat nog steeds voortduurt.

Kinkade dankte de heer Li voor het feit dat hij inzicht kreeg in Falun Gong, waardoor hij meer empathie kon ontwikkelen voor de vervolgde beoefenaars in China.

“Dit artikel verpersoonlijkte voor mij de dierbare personen die vervolgd worden voor het beoefenen van Falun Gong. Voorheen kende ik deze personen alleen van een naam en een beschrijving van hun martelingen. Het artikel legde intieme overtuigingen van velen van hen uit,” schreef Kinkade in zijn brief aan de krant.

“Het artikel maakte de mensen dus reëler voor mij en zorgde ervoor dat de berichten nog meer verontwaardiging in mij losmaakten over het onrecht dat deze arme zielen wordt aangedaan,” voegde hij eraan toe.

Verder zei hij dat de vervolging van Falun Gong door de Chinese Communistische Partij een “aanval is op het geloof in het goddelijke”, dus “een aanval op het goddelijke zelf”.

“Daarom is het zo schokkend voor de beschaafde wereld, omdat we allemaal familie van elkaar zijn, en het is een aanval op de menselijke samenleving zelf. De wereld verdient het te weten over deze extreme vervolging,” zei hij in het interview.

“Het artikel toont aan hoe krankzinnig elke regering zou zijn om de beoefening van Falun Gong te vervolgen of zich bedreigd te voelen,” besloot hij.

Verenigd door een Goddelijke Verbinding

Kinkade sprak tijdens het interview met NTD ook zijn waardering uit voor de bereidheid van de heer Li om te spreken over goddelijke zaken en een gemeenschappelijke reeks waarden die de mensheid verenigt.

“Het idee dat het leven een hoger doel heeft dan [kortstondig geluk] raakte een diepe snaar bij mijn Stoïcijnse opleiding,” schreef hij.

Het verbinden van de woorden van de heer Li met zijn overtuigingen, noemde hij het Stoïcijnse concept van kosmopolitisme, dat leert dat de hele mensheid fysiek en moreel verwant is in een “horizontale verwantschap”.

“Maar we hebben ook die goddelijke verbinding die ons verenigt in een verticale verwantschap met het goddelijke,” zei hij.

“Deze ervaring [van het lezen van het artikel] was een diep ‘Oost ontmoet West’ punt van eenheid tussen twee wereldvisies die alleen voortkomt uit goddelijke waarheid,” schreef hij aan de krant.

“Het is waardevol voor mij om zulke diepgaande gedachten te horen van zo’n belangrijk persoon als de leider van Falun Gong. … Li Hongzhi heeft meer mensen ten goede beïnvloed dan enige andere politicus die ik ken,” voegde hij eraan toe.

Verder bedankte hij de Epoch Times omdat hij in contact kwam met het artikel van Li en feliciteerde de krant met het feit dat ze niet bang was om goddelijke onderwerpen te bespreken.

“Veel organisaties schrikken terug voor goddelijke onderwerpen, hoewel deze onderwerpen de belangrijkste zijn in een uitstekend leven. De organisaties die berichten over goddelijke onderwerpen krijgen mijn steun”, schreef Kinkade.

“Artikelen als deze maken The Epoch Times nog geloofwaardiger, vertrouwder en interessanter voor mijn geest en hart”, voegde hij eraan toe.

“Om een organisatie te zien die niet alleen godsdienstvrijheid koestert, maar daar ook blijk van geeft door artikelen als deze te schrijven, herinnert mij eraan dat het licht krachtiger is dan de duisternis.”

Danella Pérez Schmieloz heeft bijgedragen aan dit artikel

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 februari 2023): President of Stoic School Institute Finds ‘Divine Truth’ in Essay ‘How Humankind Came To Be’

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.