Sunday, 23 Jun 2024
Beoefenaars van Falun Gong wonen op 2 oktober 2022 een parade bij in Brooklyn, New York City, om een einde te maken aan de vervolging door het Chinese regime. (Zhang Jingchu/The Epoch Times).

Falun Gong beoefenaars leveren een belangrijke bijdrage aan de ondergang van de CCP

Volgens James Gorrie, schrijver van “The China Crisis” en medewerker van The Epoch Times, zullen beoefenaars van Falun Gong een belangrijke bijdrage leveren aan de beëindiging van de Chinese Communistische Partij (CCP).

“Elk kwaad, elk regime, slecht of goed, heeft een begin en een einde in de geschiedenis. Dus historisch gezien zal het CCP-regime op een dag eindigen op de ashoop van de geschiedenis. En ik denk dat de Falun Gong daarin een belangrijke rol zal hebben gespeeld,” vertelde Gorrie onlangs aan “China in Focus” op NTD, de zustermediakanaal van The Epoch Times.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele discipline met meditatieve oefeningen en morele lessen gebaseerd op drie kernprincipes: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. De praktijk werd in de jaren negentig populair in China, waarbij het aantal beoefenaars op het hoogtepunt op 70 tot 100 miljoen wordt geschat.

Omdat het communistische regime vreesde dat het aantal beoefenaars een bedreiging vormde voor zijn autoritaire controle, startte het vanaf 20 juli 1999 een grootscheepse campagne om de beoefening uit te roeien, een programma dat nog steeds voortduurt.

Sindsdien zijn miljoenen mensen opgesloten in gevangenissen, werkkampen en andere faciliteiten, waarbij honderdduizenden zijn gemarteld tijdens hun gevangenschap, aldus het Falun Dafa Informatiecentrum.

Volgens de deskundige gelooft het Chinese regime dat de beoefening van Falun Gong, of “alles wat een grotere autoriteit over iemands gedrag biedt dan de staat,” een bedreiging vormt.

“En vergis je niet. De staatsreligie van China is het marxisme met ‘Chinese kenmerken’, wat in wezen neerkomt op een hoger aantal lijken,” voegde hij eraan toe.

Een oproep met een nobel en historisch doel

Gorrie wees op een vreedzame bijeenkomst van ongeveer 10.000 religieuze volgelingen in communistisch China op 25 april 1999.

Op die dag kwamen naar schatting 10.000 Falun Gong beoefenaars bijeen bij het beroepskantoor van de Staatsraad in Peking om overeenkomstig de wet te pleiten voor de vrijlating van 45 volgelingen die op 23 en 24 april in de stad Tianjin waren gearresteerd.

De oproerpolitie had de beoefenaars geslagen en willekeurig gearresteerd naar aanleiding van een lasterlijk artikel over Falun Gong in een nationaal tijdschrift. Andere incidenten van intimidatie van beoefenaars hadden plaatsgevonden sinds juni 1996, toen het Propagandaministerie verschillende regeringsniveaus instrueerde om de beoefening te bekritiseren.

Op 25 april kwam toenmalig premier Zhu Rongji, het officiële hoofd van de Staatsraad, persoonlijk naar buiten om de beoefenaars te ontmoeten. Er werd een resolutie bereikt, en de duizenden die vreedzaam beroep hadden aangetekend gingen rustig weg.

Minder dan drie maanden later echter, op 20 juli 1999, gaf de toenmalige leider van de CCP, Jiang Zemin, officieel het startsein voor een landelijke brute vervolgingscampagne tegen volgelingen van Falun Gong, die to vandaag nog steeds voortduurt.

Ook al was de oproep van april vreedzaam, zei Gorrie, toch besloot het regime tot een onderdrukking van de beweging uit angst dat “ze internationale aandacht zal krijgen, aanhang zal krijgen, aan kracht zal winnen.

“De regering is niet bang voor het volk … maar de CCP voert al heel lang oorlog tegen het Chinese volk … Ze zijn dus veel banger voor hun volk dan voor wie dan ook,” merkte hij op.

Om zijn punt te bewijzen haalde hij een rapport van de Financial Times aan, waarin staat dat China’s financiering voor staatsveiligheidsapparaten het defensiebudget van tien jaar geleden overtrof.

Het budget voor openbare veiligheid is gestegen tot bijna 20 procent hoger dan het defensiebudget. “De binnenlandse veiligheidskosten overtroffen voor het eerst de externe defensiekosten in 2010, het jaar nadat in de hoofdstad van Xinjiang, Urumqi, dodelijke rellen waren uitgebroken die werden aangewakkerd door etnische spanningen”, aldus het rapport.

Om het begin van de vervolging te rechtvaardigen, zei Gorrie: “Deden ze [wat] typische autoritaire, totalitaire en onwettige regimes doen. Ze creëren een stroman, of ze fictionaliseren een incident, en geven het dan een nieuwe naam als een belegering of als een opstand.”

Volgens Gorrie heeft het verzet een nobel doel, omdat het “een van de groene scheuten is die door een monolithische betonnen plaat van onderdrukking en vervolging duwen”.

“En ik zie het op de lange termijn als een groot positief en als een grote leider, als de avant-garde voor vrijheid en menselijke expressie,” zei hij.

Een spirituele strijd

Volgens de deskundige is de populariteit van de praktijk in meer dan 100 landen versus de vervolging ervan in China een uiting van een geestelijke strijd tegen goddeloosheid en de krachten van het kwaad.

“Het grootste deel van de mensheid wil een samenleving gebaseerd op rechtvaardigheid, zelfbeheersing, nederigheid, vrede en dat soort dingen,” zei Gorrie.

Ondertussen, zei hij, heeft de CCP enorme hoeveelheden slechte dingen gedaan in China. Dus, als mensen kracht vinden in iets dat niet geblust kan worden door een kogel of een gevangenisstraf, zal de angst van de CCP groeien.

“Daarom zijn ze terecht bang, onwettige regimes vrezen alles, om eerlijk te zijn. Legitieme regimes vrezen het volk niet.”

Gorrie noemde de algemene inspanningen om de propaganda en vervolging van de CCP tegen te gaan een nobele en historische zaak om op te staan tegen het kwaad en de tirannie.

“Ik denk dat ze in de toekomst een enorme rol zullen blijven spelen, want hoe meer China hen vervolgt, hoe slechter China eruit ziet in de ogen van de internationale gemeenschap, zei Gorrie.

“De Falun Gong beoefenaars bouwen voort op eeuwen van Confucianisme en enorme culturele attributen van de Chinese cultuur die grotendeels is weggenomen, maar niet vergeten, misschien door velen vergeten. Maar ik denk dat we in China een herinnering zien dat die waarden en traditionele waarden, en de weg van de vreedzame strijder, als het ware, en zelfbeheersing en zelfdiscipline en nederigheid, voor hun eigen bestwil een prachtige zaak is,” zei hij.

“En Falun Gong heeft een enorme hoeveelheid goedheid in zich. En ik denk dat het heel belangrijk is in China, vooral nu.”

Danella Pérez Schmieloz, Hannah Ng en Rita Li hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (11 april 2023): Falun Gong Adherents Will Contribute Significantly to the CCP’s Demise: Expert

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.