Thursday, 20 Jun 2024
Gewapende politieagenten patrouilleren met een politiehond op 12 mei 2014 in Peking, China. (Foto door ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images)

China’s gigantische budget voor ‘behoud van de stabiliteit’ treft het Chinese volk, zegt mensenrechtenadvocaat

"Behoud van stabiliteit" is een synoniem voor het overleven van China's communistische regime

Het Chinese communistische regime heeft onlangs de begroting voor openbare veiligheid voor 2023 bekendgemaakt, met officiële cijfers van ongeveer 208,972 miljard yuan (30,5 miljard dollar). Het is de eerste keer dat de geplande uitgaven voor openbare veiligheid de 200 miljard yuan overschrijden. Mensenrechtenadvocaat Wu Shaoping zei dat de zogenaamde uitgaven van de Chinese Communistische Partij (CCP) voor het handhaven van de stabiliteit in feite een bodemloze put zijn voor de dictatuur.

Op dezelfde dag, op 5 maart, gaf de Chinese premier Li Keqiang een toelichting op het laatste regeringsverslag van zijn ambtstermijn, waarin hij beweerde dat China meer dan 70 procent van zijn fiscale uitgaven besteedde aan het levensonderhoud van de bevolking. Wu Shaoping zei dat hij vermoedt dat dit geld waarschijnlijk wordt besteed aan “het onderhouden van de gewelddadige mechanismen” die nodig zijn om de bevolking te onderdrukken.

Sterke oppositie tegen de dictatuur

De aankondiging van het Chinese ministerie van Financiën van de geraamde 208,972 miljard yuan voor openbare veiligheid betekent een stijging van 6,4 procent ten opzichte van 2022.

Het ministerie van Financiën meldde ook verwachte uitgaven voor 2023 van 155,479 miljard yuan (22,7 miljard dollar) voor onderwijs, een stijging van 2 procent, en 156,799 miljard yuan (22,9 miljard dollar) voor algemene openbare diensten, een daling van 0,7 procent.

Sommige commentatoren menen dat de “White Paper revolutie” en de recente grootschalige protesten in Wuhan de ware redenen zijn voor de verhoging van het budget voor openbare veiligheid.

De verbannen mensenrechtenadvocaat Wu Shaoping is het daarmee eens. Hij zei:  “De “White Paper revolutie” en het ouderenprotest in Wuhan weerspiegelen het verzet van de mensen tegen de dictatuur van de CCP.”

Jonge Tibetanen voeren een stil protest op als onderdeel van de aanhoudende White Paper revolutie tegen het Zero-COVID beleid en de strenge censuur van het Chinese communistische regime, in Bengaluru, India, op 1 december 2022. (MANJUNATH KIRAN/AFP via Getty Images)

Enorme uitgaven voor onderdrukking

Het zogenaamde “behoud van stabiliteit” omvat uitgaven voor alle aspecten van de “openbare veiligheid”, zoals kosten voor personeel van het staatsveiligheidsapparaat en personeel van de volksgemeenschap, voor de verschillende faciliteiten, tot de installatie en het onderhoud van apparatuur zoals bewakingscamera’s, computernetwerken en herkenningssystemen.

“Geen van deze operationele fondsen is transparant,” zei Wu. “[Ik denk dat] de werkelijke onderhoudskosten voor stabiliteit veel hoger zijn dan de officiële cijfers.”

In 2010 waren de uitgaven voor nationale binnenlandse veiligheid van de CCP voor het eerst hoger dan de uitgaven voor landsverdediging. Wat in 2010 een kleine marge was, is sindsdien blijven groeien, volgens een Jamestown-rapport.

Een analyse uit 2018 door onderzoeker Adrian Zenz, senior fellow en directeur van China Studies bij de Victims of Communism Memorial Foundation in Washington, wees op een tussentijds begrotingsverslag uit 2017 waaruit blijkt dat de lokale overheid alleen al in de provincie Xinjiang bijna 10 miljard yuan (1,44 miljard dollar) uitgaf aan verschillende posten die verband houden met het handhaven van de stabiliteit, waaronder “gecentraliseerd, gesloten onderwijs- en opleidingswerk”.

Wu Shaoping zei dat iedereen in China weet dat de uitgaven voor stabiliteitsbehoud vrijwel een bodemloze put zijn, en dat “het budget groter is dan het nationale defensiebudget, en de feitelijke uitgaven verder gaan dan die van landsverdediging”.

Het is allemaal bedoeld om de dictatuur in stand te houden, zei hij. “De mensen zien er geen einde aan, en de hele samenleving ziet er geen einde aan,” vervolgde Wu, verwijzend naar de analogie van de bodemloze put.

Hij gaf het voorbeeld van het kleurgecodeerde QR-codesysteem dat tijdens de drie jaar van het Zero-COVID-beleid door het regime werd gebruikt. Hij zei: “Werd de ontwikkeling van dit controlesysteem gefinancierd door de fondsen voor het behoud van de stabiliteit? Dat weten we niet. Maar als een persoon een rode code heeft, wordt hij naar het isolatiecentrum gestuurd.” Wu zei dat hij gelooft dat het QR-systeem in werkelijkheid deel uitmaakt van het systeem voor het behoud van de stabiliteit van het regime.

Wu verklaarde: “We weten niet welk fonds de ontwikkeling van dit systeem heeft gesteund, maar wat het hele werkingsmechanisme betreft, moet het deel uitmaken van het systeem voor het behoud van de stabiliteit.”

Toen Li Keqiang meldde dat het regime 70 procent van de nationale uitgaven besteedde aan het levensonderhoud van de mensen, “is het zeer waarschijnlijk geïnvesteerd in het behoud van de stabiliteit,” zei Wu.

De duivelse aard van de CCP

Zoals onderzoeker Zenz in een ander artikel uitlegde, omvatten de Chinese budgetten voor binnenlandse veiligheid zoals voorgesteld in de rapporten van het Ministerie van Financiën doorgaans alleen de uitgaven van de centrale overheid, terwijl dit slechts een fractie is (ongeveer een vijfde) van het nationale cijfer, dat zowel het centrale alsook het regionale niveau, inclusief alle provincies en autonome regio’s, omvat.

Wu Shaoping riep het Chinese volk op de begroting te beschouwen als een waarschuwing. “De begroting toont duidelijk de bloeddorstige aard van de CCP. Iedereen met een heldere geest en logica zou dit moeten doorzien,” zei hij.

Zhao Fenghua en Li Yun hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (14 maart 2023): China’s Gigantic ‘Stability Maintenance’ Budget Targets the Chinese People: Human Rights Lawyer

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.