Sunday, 16 Jun 2024
Beoefenaars van Falun Gong verzamelen zich tijdens een wake bij kaarslicht ter nagedachtenis aan Falun Gong beoefenaars die zijn overleden als gevolg van de al 24 jaar durende vervolging van de spirituele discipline door de Chinese Communistische Partij, op het National Mall in Washington op 20 juli 2023. (Madalina Vasiliu/De Epoch Times)

De vervolging van Falun Gong door de CCP is een ‘topprioriteit’ te midden van een hernieuwde focus op het veiligstellen van politieke macht

‘Deze officiële verklaringen die Falun Gong tot een doelwit voor onderdrukkende veiligheidsoperaties maken, hebben geleid tot een intensivering van de vervolging.’

Een nieuw onderzoeksrapport onthult dat de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime sinds 2017 een “topprioriteit” is voor de autoriteiten, te midden van een hernieuwde focus op het behoud van politieke macht.

Volgens een Chinese advocaat heeft dit het voor juristen moeilijker gemaakt om slachtoffers te verdedigen in vergelijking met de beginjaren, toen het regime zijn vervolgingscampagne tegen de spirituele praktijk begon.

“Te midden van een hernieuwde focus van de Chinese Communistische Partij op het waarborgen van de veiligheid van het regime, wordt het hardhandig optreden tegen Falun Gong genoemd als een topprioriteit voor het centrale leiderschap en de lokale autoriteiten, zoals blijkt uit werkverslagen, toespraken en richtlijnen van ten minste 12 provincies die dateren uit de periode sinds 2017,” stelt het Falun Dafa Informatiecentrum in een persbericht op 6 december.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele discipline die bestaat uit meditatieve oefeningen en morele lessen gebaseerd op drie kernprincipes: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. De beoefening won aan populariteit in China tijdens de jaren 1990, met 70 tot 100 miljoen aanhangers tegen het einde van het decennium, volgens officiële schattingen uit die tijd.

Het atheïstische communistische regime onder de toenmalige leider van de Communistische Partij, Jiang Zemin, startte op 20 juli 1999 een grootscheepse campagne om Falun Gong uit te roeien, omdat het het groeiende aantal aanhangers zag als een bedreiging voor zijn autoritaire controle. Sindsdien zijn er miljoenen mensen opgesloten in gevangenissen, werkkampen en andere faciliteiten. Volgens het centrum zijn er honderdduizenden gemarteld tijdens hun gevangenschap.

‘Intensivering van de vervolging’

Het persbericht citeert meer dan 20 bronnen: “De gewelddadige campagne om Falun Gong uit te roeien wordt binnen de partij gezien als een centraal onderdeel van de inspanningen van het regime om de bevolking onder controle te houden, de politieke macht te behouden en de ideologische suprematie te behouden.”

Het onderzoek merkt op dat publieke erkenning van Falun Gong door topambtenaren van de veiligheidsdiensten en de rechterlijke macht, zo recentelijk als in januari 2023, opvalt als een “verandering na jaren van stilzwijgen”. Deze verschuiving is vooral opmerkelijk gezien de voortdurende vervolging in het hele land.

“Dergelijke officiële uitspraken die Falun Gong verheffen tot een doelwit voor onderdrukkende veiligheidsoperaties is gecorreleerd met een intensivering van de vervolging die door het Falun Dafa Informatiecentrum is waargenomen sinds het begin van de COVID-19 pandemie, waaronder grootschalige willekeurige detentie, marteling en sterfgevallen door mishandeling in gevangenschap,” staat er in de verklaring.

Bovendien is ‘het handhaven van de macht’ onder het mom van ‘het handhaven van de nationale veiligheid’ lange tijd een kenmerk geweest van de heerschappij van de Chinese Communistische Partij (CCP). Niettemin is er onder het leiderschap van Xi Jinping een hernieuwde aandacht voor deze inspanning en een verhoging van het belang ervan in de manier waarop het regime zijn beleid benadert, een trend die de afgelopen jaren verder is versneld.”

Mensenrechtenadvocaten staan voor meer uitdagingen

Ming Tian (pseudoniem), een mensenrechtenadvocaat in China, deelde op 12 december zijn ervaringen uit eerste hand met de Chinese editie van The Epoch Times.

“In tegenstelling tot de beginfase van de landelijke vervolgingscampagne, toen advocaten voor verschillende uitdagingen stonden maar nog wel konden helpen bij het juridische proces, kunnen er nu maar heel weinig advocaten bij betrokken raken,” aldus dhr. Ming.

Hij legde uit dat advocaten in het verleden te maken hadden met beperkingen, zoals beperkte ontmoetingen met cliënten en rechters die weigerden verklaringen van de verdediging in overweging te nemen. Maar op dit moment maken de autoriteiten het echter moeilijk voor advocaten om zaken aan te nemen waarbij Falun Gong beoefenaars betrokken zijn.

“Als advocatenkantoren weigeren een zaak over Falun Gong te accepteren, kunnen advocaten er niets aan doen,” zei hij.

Volgens Ming gebruikt de CCP heimelijke strategieën. “Ten eerste geeft ze gerechtelijke autoriteiten op een onopvallende manier opdracht om onofficiële mededelingen te doen aan advocatenkantoren, waardoor advocaten worden gehinderd bij het ontvangen van opdrachten en het effectief behandelen van rechtszaken. Ten tweede, zelfs als advocaten de vereiste procedures voltooien, negeren rechters hen door advocaten niet op de hoogte te stellen van rechtszittingen en cruciale documenten achter te houden”, zei hij.

Hij wees erop dat wanneer pogingen om advocaten tegen te houden mislukken, lokale autoriteiten zullen weigeren om de status van een zaak te erkennen. “Bijgevolg is het aantal advocaten dat daadwerkelijk zaken van Falun Gong kan aannemen vrij beperkt,” zei Ming.

Beoefenaars van Falun Gong lopen mee in een optocht om aandacht te vragen voor de vervolging van hun geloof door het Chinese regime, in Brooklyn, N.Y., op 15 oktober 2023. (Chung I Ho/De Epoch Times)

Het publiek speelt een rol

“Mijn waarneming is dat de onderdrukking van Falun Gong in China in de loop der jaren gestaag is toegenomen, met voortdurend veranderende methoden,” zei voormalig advocaat Lai Jianping uit China.

“Het is de atheïstische indoctrinatie en verzonnen propaganda van de CCP binnen de onderdrukkende binnenlandse omgeving die ervoor gezorgd heeft dat het publiek wegblijft van de Falun Gong-kwestie. “Deze tegenzin van de bevolking draagt bij aan de uitdagingen waarmee Falun Gong beoefenaars worden geconfronteerd,” vertelde dhr. Lai aan The Epoch Times.

Hij wees erop dat de internationale gemeenschap, vooral het Westen, niet genoeg doet om de CCP verantwoordelijk te houden voor de vervolging, ondanks het bewijs van gedwongen orgaanoogst bij Falun Gong beoefenaars.

“De internationale gemeenschap heeft in dit opzicht niet voldaan aan haar verantwoordelijkheden. Tot op zekere hoogte wordt deze kwestie [gedwongen orgaanoogst] nog steeds in de doofpot gestopt en dat is zeer alarmerend,” aldus Lai.

Op 10 december, de Dag van de Mensenrechten, toonden experts die deelnamen aan een virtuele conferentie georganiseerd door de Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), een in Washington gevestigde belangengroep voor medische ethiek, bewijs dat het Chinese regime in het geheim op grote schaal gewetensgevangenen heeft gedood om de transplantatie-industrie te bevoorraden.

De deelnemers aan het panel merkten op dat deze praktijk tot op de dag van vandaag onverminderd doorgaat en dat de belangrijkste slachtoffers de gevangengenomen Falun Gong beoefenaars zijn.

‘De CCP zal snel vallen’

Li Yuanhua, een Chinese historicus die in Australië woont, zei dat wanneer beoefenaars van Falun Gong en rechtenactivisten de wreedheid van de vervolgingscampagne onder de aandacht brengen, dit de CCP bang maakt omdat het ook de wreedheden van de regerende partij blootlegt.

“Bovendien wordt de angst van de CCP vooral gedreven door de publicatie van de ‘Negen Commentaren'”, voegde Li eraan toe.

De “Negen commentaren op de Communistische Partij“, een redactionele serie die voor het eerst werd gepubliceerd in de Chinese editie van The Epoch Times in 2004, legt de ware aard van de CCP bloot. Bovendien heeft de serie een volksbeweging op gang gebracht – die bekend staat als de “Tuidang Beweging” of ” Vertrek uit de CCP Beweging” – waarin meer dan 423 miljoen Chinezen zich hebben teruggetrokken uit de Communistische Partij en aanverwante organisaties, volgens het in de VS gevestigde Global Service Center for Quitting the CCP (“Tuidang Center“).

Li gelooft dat de beweging het regime zou kunnen destabiliseren.

“De realiteit is dat de Chinese aandelenmarkt blijft dalen. De CCP wordt niet alleen geconfronteerd met een economisch probleem, maar ook met andere ernstige problemen in binnen- en buitenland, zoals politieke strijd en internationale diplomatie. De CCP zal binnenkort haar macht verliezen.”

Haizhong Ning en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (14 december 2023): CCP’s Persecution of Falun Gong a ‘Top Priority’ Amid Renewed Focus on Safeguarding Political Power: Report

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.