Wednesday, 17 Jul 2024
Een luchtfoto toont het P4 laboratorium in het Wuhan Instituut voor Virologie in Wuhan in de centrale Chinese provincie Hubei op 17 april 2020. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Chinees lab ontwikkelde COVID-19 virus

Onopzettelijke lekken kwamen twee keer voor in COVID-19, zeggen onderzoekers

WASHINGTON—Het COVID-19 virus is afkomstig uit een Chinees laboratorium en is onbedoeld gelekt, concludeert een nieuw verslag van de Amerikaanse Senaat.

Het virus, SARS-CoV-2, lekte in 2019 tweemaal uit het Wuhan Institute of Virology (WIV), dat vleermuiscoronavirussen test, zeggen onderzoekers die het verslag uitvoeren.

“Het overwicht aan informatie ondersteunt de aannemelijkheid van een onbedoeld onderzoeksgerelateerd incident dat waarschijnlijk het gevolg was van tekortkomingen in de bioveiligheidsinperking tijdens SARS-CoV-2 vaccin-gerelateerd onderzoek,” stelt het 301 pagina’s tellend verslag, vrijgegeven op 17 april.

Senator Roger Marshall (R-Kan.), lid van de Gezondheidscommissie van de Senaat, bracht het verslag uit, dat werd opgesteld door een team dat onder meer bestond uit Dr. Robert Kadlec, een voormalig regeringsgezondheidsfunctionaris die een sleutelrol speelde bij de ontwikkeling van de COVID-19 vaccins, en medewerkers van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Gezondheid, Onderwijs, Arbeid en Pensioenen, waar Marshall voorzitter is van de Subcommissie voor primaire gezondheid en pensioenzekerheid. Het eindverslag actualiseert een tussentijds verslag dat in de herfst van 2022 werd uitgebracht.

De onderzoekers begonnen met twee hypotheses, vertelde Marshall de verslaggevers tijdens een briefing. De ene was dat het virus begon bij dieren voordat het oversloeg naar mensen, bekend als een natuurlijke oorsprong. De andere was een lek uit het Wuhan lab, gelegen in dezelfde stad waar eind 2019 de eerste COVID-19 gevallen werden ontdekt.

“Ze hebben elk stukje bewijs dat ze konden vinden, elke bron getuige die ze konden spreken, uitgeput om met conclusies te komen,” zei Marshall.

Kadlec’s team van consultants besteedde ongeveer 18 maanden aan het onderzoeken van de COVID-19 oorsprong en concludeerde dat het beschikbare bewijsmateriaal een lablek ondersteunt.

Meer bepaald was er waarschijnlijk een aërosol dat een infectie van het laboratoriumpersoneel veroorzaakte of is het virus in de buitenomgeving terechtgekomen als gevolg van fouten in de biocontainment. Eén theorie draait om schoonmaakmiddelen die corrosie van lasnaden in het lab veroorzaken, een mogelijkheid die in meerdere documenten uit 2019 over de verbetering van het lab wordt genoemd.

“De octrooien hadden betrekking op gebreken in de biocontainment met kasten voor de overdracht van dieren, bioveiligheidsautoclaven, lekkende luchtdichte deuren en overmatige corrosieve ontsmettingsmiddelen die de roestvrijstalen laboratoriumapparatuur en de biocontainmentstructuren aantasten”, aldus het rapport.

Zowel binnenlandse als buitenlandse instanties hebben jarenlang hun bezorgdheid geuit over de bioveiligheid bij het WIV. Een kabel van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2018 (pdf) meldde bijvoorbeeld dat het toen pas geopende lab met bioveiligheidsniveau vier in de faciliteit een “ernstig tekort” had aan opgeleide technici om het lab veilig te bedienen.

Vóór de pandemie meldden onderzoekers in het laboratorium dat zij experimenteerden op muizen, vleermuizen en palmcivets om coronavirussen te vinden die beter in staat waren om mensen te besmetten, en dat zij soms experimenteerden onder omstandigheden van sub-biosafety level vier. Een meer recente samenvatting toonde aan dat wetenschappers experimenten uitvoerden die de functie van een vleermuiscoronavirus verhoogden. De weigering van het WIV om de volledige resultaten van hun experimenten bekend te maken, leidde ertoe dat Amerikaanse ambtenaren een subsidie stopzetten nadat de pandemie was begonnen.

Onderzoek gerelateerde lab bioveiligheid problemen kunnen zich op een aantal manieren ontvouwen, terwijl de meeste infecties opgedaan in laboratoria als gevolg van fouten nooit definitief worden vastgesteld, hebben onderzoekers eerder gezegd.

Chinese rapporten, mededelingen en kennisgevingen werden aangeboden als ondersteuning voor de lablek-theorie, waaronder een poging in november 2019 om een luchtverbrandingsoven in het lab aan te schaffen. Dat suggereerde “enige bezorgdheid over het risico van een infectieuze aerosol ontsnapping,” zeggen onderzoekers in het nieuwe verslag. Ze merkten ook op dat WIV-personeel diezelfde maand een corrigerende bioveiligheidstraining onderging.

Kenmerken van SARS-CoV-2 suggereren dat het virus door de mens is gemaakt, waaronder de aanwezigheid van een furine-splitsingsplaats op dezelfde plaats die werd voorgesteld in een subsidievoorstel van EcoHealth Alliance, concludeert het verslag. EcoHealth sluist geld van de Amerikaanse belastingbetaler door naar wetenschappers in Wuhan.

Senator Roger Marshall geeft een briefing in Washington op 16 april 2023. (Zachary Stieber/The Epoch Times)

Twee lekken

Volgens het verslag kan er meer dan één laboratoriumlek zijn geweest.

Gegevens van infecties in Wuhan vroeg in de pandemie wijzen erop dat er daar verschillende epidemiologische patronen waren, aldus Chinese onderzoekers. De vroege stammen van COVID-19 vertoonden verschillen, waaronder een verschillend aantal mutaties, “wat suggereert dat twee stammen van hetzelfde virus gelijktijdig kunnen zijn ontstaan en zich op verschillende paden hebben ontwikkeld of na elkaar zijn gescheiden door een bepaalde periode”, aldus het verslag.

Volgens geheime rapporten van de Amerikaanse overheid en Chinese nieuwsberichten werden de eerste gevallen bij buitenlandse bezoekers aan China in november 2019 geregistreerd. Modellen hebben aangegeven dat de uitbraak in oktober of november 2019 begon. Chinese ambtenaren ondernamen zelfs eerder in 2019 acties, zoals het houden van een oefening om de ontdekking van een vliegtuigpassagier met coronavirus te simuleren, op 18 september 2019, en kort daarna te beginnen met het aanleggen van een voorraad tests.

Kadlec en de andere Amerikaanse onderzoekers zeggen dat één lek kan hebben plaatsgevonden vóór september 2019, wat de aanzet gaf tot de acties. Vervolgens vond er eind 2019 een tweede lek plaats, stellen zij, vlak voordat Chinese onderzoekers waarschijnlijk begonnen met de ontwikkeling van een COVID-19-vaccin dat vanaf februari 2020 werd getest.

Marshall erkende dat er slechts één lek zou kunnen zijn geweest, maar zei dat ander bewijs de theorie van twee lekken ondersteunt, waaronder hoe genomische gegevens van WIV offline werden gehaald in de herfst van 2019, rond dezelfde tijd dat buitenlandse atleten die naar Wuhan gingen voor militaire Olympische Spelen ziek werden met symptomen die worden veroorzaakt door COVID-19.

De senator betreurde de moeilijkheden die het team ondervond bij het verkrijgen van bewijsmateriaal van Amerikaanse overheidsinstanties zoals het State Department.

“Een ander waarschijnlijk laboratoriumlek lijkt de meest zinnige verklaring in deze terugblik,” zei hij. “Er worden belangrijke gegevens achtergehouden die ons zouden kunnen helpen dat te bewijzen, maar we kunnen die gegevens niet krijgen.”

Chinese ambtenaren hebben ondertussen hun patroon van het censureren van belangrijke gegevens voortgezet.

“Veel van de hiaten in het bewijsmateriaal in het inzicht van de wereld in het ontstaan van SARS zijn het resultaat van de censuur van de Volksrepubliek China en het opzettelijk vernietigen en achterhouden van bewijsmateriaal,” aldus de onderzoekers in het rapport, waarbij zij de afkorting gebruiken voor de officiële naam van het regime, de Volksrepubliek China.

Vrijgelaten?

Volgens het verslag wijst het beschikbare bewijsmateriaal eerder op een laboratoriumlek dan op een opzettelijk incident.

Hoewel het laboratorium in Wuhan regelmatig contact had met topambtenaren van de Chinese Communistische Partij, zijn er geen aanwijzingen dat het virus opzettelijk is verspreid, aldus Marshall.

“Ik denk dat sommige mensen uitgaan van het ergste, maar er is geen bewijs dat het opzettelijk was,” zei Marshall. “Al het bewijs zegt dat het onbedoeld was.”

“Was er een doofpotaffaire? Ja,” voegde hij eraan toe.

Marshall zei dat hij aanneemt dat het testen van besmettelijke virussen in het laboratorium werd gedaan zodat China zijn eigen vaccins tegen de virussen kon maken.

Natuurlijke oorsprong

Geen enkel beschikbaar bewijs ondersteunt de theorie van natuurlijke oorsprong, concludeert het verslag. Zo is er geen bewijs dat dieren vóór de eerste menselijke gevallen met SARS-CoV-2 zijn besmet.

De natuurlijke oorsprongstheorie is nog steeds populair bij sommige virologen, waaronder velen die vroeg in de pandemie bijeenkwamen om de artikelen te produceren waarin de laboratoriumtheorie als “onwaarschijnlijk” en een “samenzweringstheorie” werd beschreven.

In een vroege versie van één van de documenten werd opgemerkt dat onderzoek met vleermuis-coronavirussen al jaren plaatsvindt in laboratoria met bioveiligheidsniveau twee en dat “we daarom rekening moeten houden met de mogelijkheid van een opzettelijke of onopzettelijke verspreiding van SARS-CoV-2”.

Sommige van de wetenschappers meldden in een voordrukstudie dat nieuw vrijgegeven Chinese gegevens aantoonden dat sommige dieren in 2019 aanwezig waren op een natte markt in Wuhan, waaronder soorten die sindsdien elders positief zijn getest voor COVID-19. De wetenschappers zeiden dat de bevindingen de natuurlijke oorsprongstheorie ondersteunden, die typisch de markt poneert als het beginpunt van een overloopeffect.

Chinese wetenschappers, die over dezelfde gegevens rapporteerden, merkten op dat er geen virus was aangetroffen op swabs van dieren op de markt. Zij zeiden dat de bevindingen een zogenaamde superspreader-gebeurtenis op de markt ondersteunden, met een hoge mate van verspreiding onder mensen, maar dat de oorsprong van COVID-19 “nog moet worden vastgesteld.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (19 april 2023): Chinese Lab Developed COVID-19 Virus, Senate Report Claims

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.