Saturday, 25 May 2024
Een apotheekmedewerker schenkt hydroxychloroquine pillen uit bij Rock Canyon Pharmacy in Provo, Utah op een foto uit een bestand. (George Frey/AFP via Getty Images)

Hydroxychloroquine vermindert sterfte door COVID-19, blijkt uit onderzoek

Mensen die hydroxychloroquine namen in combinatie met een ander geneesmiddel terwijl ze in het ziekenhuis opgenomen waren met COVID-19 hadden volgens een nieuwe studie minder kans om te sterven dan degenen die dat niet deden.

Hydroxychloroquine, dat veel gebruikt wordt tegen malaria en artritis, werd gegeven aan honderden patiënten die in het ziekenhuis opgenomen waren met COVID-19 in België. Duizenden anderen kregen het medicijn niet.

Onderzoekers onderzochten de dossiers van 352 volwassenen die waren opgenomen in het AZ Groeninge Ziekenhuis in Kortrijk, België. Alle patiënten testten positief op COVID-19 of hadden resultaten van CT-scans die suggereerden dat COVID-19 aanwezig was. De patiënten kregen hydroxychloroquine alleen of met azitromycine, een antibioticum. Ze werden voor en na de behandeling gescand.

Onderzoekers vergeleken de resultaten van de recordanalyse met een controlegroep van 3.533 mensen die van 14 maart 2020 tot 24 mei 2020 met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen in heel België. De mensen kregen geen hydroxychloroquine maar wel standaardzorg.

Achtentwintig dagen na de diagnose van COVID-19 waren 59 mensen die behandeld werden met hydroxychloroquine overleden. Het sterftecijfer, oftewel 16,7 procent, was lager dan het percentage van 25,9 in de controlegroep.

Onderzoekers ontdekten dat patiënten die hydroxychloroquine kregen een grotere kans hadden om te overleven, zelfs na correctie voor leeftijd en andere factoren.

“Onze studie suggereert dat, ondanks de controverse rond het gebruik ervan, behandeling met hydroxychloroquine en azitromycine een haalbare optie blijft,” schreven Dr. Gert Meeus, een nefroloog in het AZ Groeninge Ziekenhuis, en andere onderzoekers.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift New Microbes and New Infections. Beperkingen zijn onder andere de retrospectieve aard van het onderzoek en verschillen tussen de behandelings- en controlegroepen, waaronder de eerste groep die gemiddeld jonger was. De auteurs verklaarden dat er geen sprake was van belangenverstrengeling of financiering.

Het onderzoek voegt iets toe aan een gemengde dataset over hydroxychloroquine tegen COVID-19.

Enkele andere onderzoeken hebben aangetoond dat ontvangers van hydroxychloroquine minder kans hadden om te overlijden, waaronder een onderzoek waarbij gegevens van een gezondheidszorgsysteem in Michigan werden geanalyseerd. Veel van de positieve bevindingen betroffen hydroxychloroquine in combinatie met azitromycine.

Anderen hebben weinig of geen bewijs gevonden dat hydroxychloroquine COVID-19 beïnvloedt, waaronder een door de Amerikaanse overheid gefinancierd onderzoek in 34 ziekenhuizen.

Meerdere onderzoeken naar hydroxychloroquine en COVID-19 zijn ingetrokken.

Hydroxychloroquine is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration, maar het agentschap waarschuwt sinds medio 2020 tegen het gebruik ervan voor COVID-19. Belgische regelgevers hebben de goedkeuring voor hydroxychloroquine voor COVID-19 in juni 2020 ingetrokken.

Doseringsprobleem?

Voorstanders van hydroxychloroquine zeggen dat de hoeveelheid van het medicijn, en wanneer het wordt toegediend, de sleutel is tot het goed bestuderen van het effect op COVID-19. Dr. Meeus en andere Belgische onderzoekers erkenden dat klinische studies geen voordeel vonden voor hydroxychloroquine, evenals enkele observatiestudies.

Dr. Meeus en de andere Belgische onderzoekers erkenden klinische studies die geen voordeel vonden voor hydroxychloroquine, evenals enkele observationele studies. Andere observationele studies suggereren dat hydroxychloroquine effectief is.

“Een mogelijke verklaring voor de discrepantie tussen de resultaten in de observationele onderzoeken en de grote gerandomiseerde onderzoeken kan het gebruik van een andere dosis hydroxychloroquine zijn,” zeiden ze.

De onderzoekers begonnen op dag één met 400 milligram, twee keer per dag. Dat werd gevolgd door 200 milligram per dag gedurende vijf dagen, in overeenstemming met de nationale richtlijnen.

In de klinische onderzoeken waar geen voordeel werd gevonden, kregen patiënten vier keer zoveel hydroxychloroquine.

“Onze behandeling was lager en gebruikte ook het antibioticum azitromycine. Deze dubbele behandeling is een mogelijke verklaring waarom wij positieve effecten vonden, maar andere onderzoeken niet,” vertelde Dr. Meeus aan Doorbraak.

Peter Horby, een woordvoerder van een van de onderzoeken, vertelde eerder aan The Epoch Times dat de doseringen “zorgvuldig gekozen” waren en “ontworpen om de concentraties te bereiken die nodig zijn om het virus zo snel en veilig mogelijk te remmen.”

Dr. Meeus vertelde Doorbraak dat er nog meer onderzoek moet worden gedaan naar het medicijn, of HCQ, maar dat het heel goed heilzaam zou kunnen zijn.

“HCQ is geen wondermiddel en natuurlijk moet er verder onderzoek worden gedaan. Je kunt immers niet zomaar concluderen uit een observationele studie zoals de onze of iets werkt of niet,” zei hij. “Maar kijk, we hebben het protocol gevolgd zoals het oorspronkelijk in België was voorgeschreven. Een studie … toonde begin 2020 ook aan dat HCQ leidde tot een lagere mortaliteit. Als de resultaten van onze studie dit opnieuw bevestigen, denken we dat het heel aannemelijk is dat het middel heel wat patiënten heeft geholpen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (9 oktober 2023): Hydroxychloroquine Reduces COVID-19 Mortality, Study Finds

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.