Thursday, 18 Jul 2024
Een luchtfoto van woongebouwen in Tianjin, China, op 10 mei 2018. (Fred Dufour/AFP via Getty Images)

Economische werkbijeenkomst CCP: Geen concreet plan voor China’s herstel

Vanwege de aanhoudende problemen met onroerend goed en de schulden van lokale overheden heeft Moody's de rating van China's staatsschuld verlaagd.

Nieuwsanalyse

De Chinese Communistische Partij (CCP) heeft haar vergadering over economisch werk afgesloten zonder een duidelijk plan om de Chinese economie nieuw leven in te blazen.

Het Politiek Bureau van het Centraal Comité van de CCP sloot op 8 december een belangrijke vergadering af, voorgezeten door de Chinese leider Xi Jinping, om richting te geven aan de economische werkzaamheden van China in het komende jaar. De vergadering was bedoeld om de principes te schetsen die nodig zijn om de Chinese economie te stabiliseren en te verbeteren in een complexe interne en externe omgeving. De resultaten lijken echter meer retoriek zonder inhoud.

Officiële verklaringen van de vergadering zeiden dat “het proactieve begrotingsbeleid op gepaste wijze moet worden geïntensiveerd en verbeterd in kwaliteit en efficiëntie,” hoewel er geen duidelijke stappen werden geschetst om de kwakkelende economische groei aan te pakken. Evenzo maakte de CCP er een prioriteit van om “risico’s op belangrijke gebieden te voorkomen en onschadelijk te maken en het resultaat resoluut te beschermen tegen systeemrisico’s.” Hoewel dit een duidelijke knipoog is naar de vastgoedschuldenzeepbel, werd ook hier geen concreet plan genoemd om dit te bereiken.

Het rapport beweerde dat er sprake zou zijn van hervorming en openstelling van de economie, maar stelde ook dat er sprake zou zijn van “toenemende macro-economische regulering.” Deze twee beleidsdoelstellingen staan lijnrecht tegenover elkaar en zijn symptomatisch voor het dilemma van de CCP. Aan de ene kant lijkt Xi te begrijpen dat de private sector de groeimotor van de economie is. Tegelijkertijd wil de CCP de controle niet uit handen geven en de economie laten reguleren door de marktkrachten.

Deze laatste economische bijeenkomst heeft, samen met tal van eerdere verklaringen van Xi in de afgelopen vijf jaar, opgeroepen om de afhankelijkheid van de export te verminderen en de economie te laten groeien door een grotere consumentenvraag. De consumentenvraag blijft echter zwak.

Het staatsbedrijf Global Times meldde dat het Politbureau belooft de binnenlandse vraag te stimuleren met de woorden: “Afgaande op de signalen van de vergadering zal het stimuleren van de consumptie een topprioriteit zijn.” Burgers consumeren echter minder als ze geconfronteerd worden met slechte economische vooruitzichten, en de huidige situatie in China wekt geen vertrouwen bij de consument.

De export steeg licht in november, maar de prijzen aan de fabriekspoort en de consumentenprijzen dalen nog steeds, een teken van deflatie. Experts denken ook dat de bescheiden stijging van de export tijdelijk kan zijn. De export bestond grotendeels uit de export van voertuigen en schepen en uit spoedorders voor Kerstmis.

Ondertussen worden de langverwachte wanbetalingen in de vastgoedsector nu werkelijkheid. De schulden van lokale overheden blijven stijgen. Hoewel Peking heeft aangegeven dat het niet zal toestaan dat lokale overheden in gebreke blijven, heeft de CCP ook geen oplossingen voor de economische uitdagingen, waardoor deze overheden zoveel schulden hebben dat terugbetaling onmogelijk is.

Schuld

Moody’s Investor Service heeft de rating van China’s staatsschuld verlaagd vanwege de aanhoudende problemen met onroerend goed en de schulden van lokale overheden. En vanwege het grote aantal vastgoedleningen van Chinese banken heeft Moody’s de rating van verschillende Chinese banken en verzekeringsmaatschappijen verlaagd.

Bovendien zijn de middelen die Peking aanwendt om lokale overheden te redden middelen die anders de economische groei hadden kunnen voeden. Dus hoewel een volledige en rampzalige ineenstorting van lokale overheden kan worden afgewend, is het onwaarschijnlijk dat de algemene economische vooruitzichten aanzienlijk zullen verbeteren.

Een andere factor die de consumptie afremt, is werkloosheid. Mensen zonder baan kunnen hun consumptie niet verhogen. Peking moet het probleem van de jeugdwerkloosheid aanpakken, aangezien meer dan 21 procent van de jongeren momenteel werkloos is. Bovendien moet er werk worden gevonden voor de miljoenen arbeidsmigranten die ontdekken dat de fabrieken waar ze ooit werkten hun productie nu verminderen.

Xi riep de aanwezigen op om “hun vertrouwen in ontwikkeling te versterken en actief suggesties en voorstellen te doen aan de CCP om ontwikkeling van hoge kwaliteit te bevorderen.” Blijkbaar gelooft de CCP dat het vertrouwen in de economie kan worden hersteld door partijleden op te dragen zich zelfverzekerder te voelen.

Een even interessant stukje propaganda was een oproep om “de sociale verwachtingen te verbeteren als onderdeel van de inspanningen van de natie om een redelijke economische groei te bevorderen in 2024.” Het lijkt erop dat Peking van plan is om de verwachtingen van de mensen over de economie naar beneden bij te stellen in plaats van deze te herstellen.

De CCP houdt haar volgende grote vergadering, het plenum, van 8 tot 10 januari. Het is mogelijk dat er dan meer specifiek beleid wordt uitgestippeld. Voorlopig lijkt het er echter op dat de economische bijeenkomsten van de CCP meer verlanglijstjes dan to-do lijstjes opleveren.

Gepubliceerd door The Epoch Times (13 december 2023): CCP’s Economic Work Meeting: No Concrete Plan for China’s Recovery

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.