Saturday, 25 May 2024
Het hoofdkwartier van de Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta op 23 april 2020. (Tami Chappell/AFP via Getty Images)

EXCLUSIEF: CDC vindt honderden veiligheidssignalen voor Pfizer en Moderna COVID-19-vaccins

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heeft honderden veiligheidssignalen vastgesteld voor de twee meest toegediende COVID-19-vaccins, volgens de door The Epoch Times verkregen controleresultaten.

De aangezichtsverlamming van Bell, bloedstolling en overlijden behoorden tot de signalen die werden gesignaleerd na analyse van meldingen van ongewenste voorvallen die werden ingediend bij het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Het CDC, dat VAERS samen met de Food and Drug Administration (FDA) beheert, beschrijft het als “het nationale systeem voor vroegtijdige waarschuwing” voor problemen met vaccins.

De primaire analyse van het CDC vergeleek de meldingen voor specifieke voorvallen na ontvangst van een Moderna of Pfizer COVID-19-vaccin met de meldingen na vaccinatie met een ander vaccin, of alle niet-COVID-19-vaccins. Het type analyse staat bekend als Proportional Reporting Ratio (PRR).

Veiligheidssignalen betekenen dat een aandoening in verband kan worden gebracht met een vaccin. Signalen vereisen verdere analyse om een mogelijk verband te bevestigen.

De CDC-analyse is uitgevoerd op bijwerkingen die zijn gemeld van 14 december 2020 tot 29 juli 2022.

De Epoch Times verkreeg de resultaten via een Freedom of Information Act verzoek nadat de CDC weigerde de resultaten openbaar te maken.

VAERS is een passief meldingssysteem dat meldingen van iedereen aanvaardt, maar de meeste worden ingediend door gezondheidswerkers, die tijdens de COVID-19-pandemie te horen kregen dat zij verplicht waren meldingen in te dienen als zich problemen voordeden na de vaccinatie. Mensen die valse verslagen indienen worden bestraft.

Meldingen bewijzen geen causaliteit of verband tussen een voorval en een vaccin. Tegelijkertijd blijkt uit studies dat het aantal meldingen vaak een onderschatting is van het werkelijke aantal voorvallen na de vaccinatie.

De bewijslast ligt bij de regelgevers

De CDC en FDA verklaarden in operationele proceduredocumenten dat ambtenaren VAERS zouden monitoren om “potentiële nieuwe veiligheidsproblemen voor COVID-19-vaccins” te identificeren, waarbij de CDC de PRR-analyse zou uitvoeren. De CDC heeft meerdere valse verklaringen over de datamining afgegeven, maar erkende uiteindelijk dat het pas in 2022 begon met het uitvoeren van de monitoringtechniek—meer dan een jaar nadat de vaccins van Pfizer en Moderna waren goedgekeurd.

PRR omvat het vergelijken van de incidentie van een specifiek ongewenst voorval na een specifiek vaccin met de incidentie na alle andere vaccins. Volgens de CDC wordt een signaal afgegeven wanneer aan drie drempels is voldaan: een PRR van ten minste twee, een chi-kwadraat-statistiek van ten minste vier, en drie of meer gevallen van het voorval na ontvangst van het geanalyseerde vaccin. Een chi-kwadraattest is een vorm van statistische analyse die wordt gebruikt om gegevens te onderzoeken.

Uit de door The Epoch Times verkregen resultaten blijkt dat er honderden ongewenste voorvallen (AE’s) zijn die aan de definitie voldoen, waaronder ernstige aandoeningen zoals bloedstolling in de longen, intermenstruele bloedingen, zuurstoftekort bij het hart en zelfs overlijden. De hoge aantallen, vooral de chi-kwadraatcijfers, baren deskundigen zorgen.

Voor veel van de gebeurtenissen “is de chi-kwadraat zo hoog dat, vanuit een Bayesiaans perspectief, de kans dat het werkelijke percentage van de AE van de COVID-vaccins niet hoger is dan die van de niet-COVID-vaccins in wezen nul is,” vertelde Norman Fenton, een professor in risicomanagement aan de Queen Mary University of London, in een e-mail aan The Epoch Times, nadat hij de cijfers door een Bayesiaans model had gehaald dat waarschijnlijkheden geeft op basis van beschikbare informatie.

Er was bijvoorbeeld een waarschijnlijkheid van minder dan 0,5 procent dat de kans op levercirrose kleiner was na COVID-19-vaccinatie dan zonder COVID-19-vaccinatie. Voor myocarditis, of hartontsteking, in de groep van 12 tot 17 jaar was de kans bijna nul.

Uit de resultaten van de CDC blijkt ook dat een veel groter deel van de voorvallen na COVID-19-vaccinatie ernstig was. Voor volwassenen was dit aandeel bijvoorbeeld 11,1 procent, vergeleken met 5,5 procent na niet-COVID-19-vaccins. Het aandeel sterfgevallen voor volwassenen was 15,4 procent na COVID-19-vaccinatie, veel hoger dan de 2,5 procent na andere inentingen.

“Het is aan de regelgevers om met een andere causale verklaring voor dit verschil te komen, als zij willen beweren dat de kans dat een COVID-vaccin AE tot de dood leidt niet significant hoger is dan bij andere vaccins,” zei Fenton.

De CDC en de FDA reageerden niet op verzoeken van The Epoch Times om commentaar.

Een woordvoerder van de CDC vertelde The Epoch Times eerder in een e-mail dat de PRR-resultaten “over het algemeen consistent waren met EB data mining, waarbij geen extra onverwachte veiligheidssignalen naar voren kwamen.”

In een brief bij de resultaten verklaarde de archiefdienst van het agentschap dat de resultaten “in het algemeen de bevindingen van Empirical Bayesian (EB) data mining bevestigden”, een methode die door de FDA wordt gebruikt. De FDA heeft geweigerd de EB mining resultaten vrij te geven.

Een deel van de PRR-resultaten van de CDC. De volledige resultaten kunnen aan het eind van het artikel worden gedownload. (Screenshot via The Epoch Times)

‘Moet serieus genomen worden en onderzocht’

Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen zijn voorzichtig geweest met het koppelen van bijwerkingen aan de COVID-19-vaccins. Maar ze hebben erkend dat sommige bijwerkingen worden veroorzaakt door de vaccins van Moderna en Pfizer—die beide gebruik maken van boodschapper-RNA (mRNA) technologie—waaronder myocarditis en een verwante aandoening die pericarditis wordt genoemd.

Sommige leeftijdsgroepen lopen zelfs een hoger risico op myocarditis en pericarditis na vaccinatie dan na besmetting met COVID-19, waardoor steeds meer deskundigen waarschuwen tegen het vaccineren van bepaalde mensen.

De nieuw verkregen PRR-resultaten leverden meer dan 500 bijwerkingen op, groter dan myocarditis en pericarditis.

“We weten dat het signaal voor myocarditis wordt geassocieerd met iets dat wordt veroorzaakt door de mRNA-vaccins, dus het is meer dan redelijk om te zeggen dat alles met een signaal groter dan myocarditis/pericarditis serieus moet worden genomen en onderzocht,” vertelde Josh Guetzkow, een Israëlische professor die een opleiding in statistiek heeft gevolgd aan de Princeton University en de VAERS-gegevens tijdens de pandemie heeft bestudeerd, via e-mail aan The Epoch Times.

De CDC en FDA verklaarden in hun operationele procedures dat veiligheidssignalen “indien nodig” zouden worden onderzocht.

“Het patroon of de tendens van PRR- en dataminingresultaten over een bepaalde periode (bv. verscheidene weken) zal worden gecontroleerd alvorens een klinische evaluatie te starten. Andere factoren, zoals klinisch belang, of AE’s onverwacht zijn, ernst, en of een specifiek syndroom of diagnose is vastgesteld in plaats van niet-specifieke symptomen, zullen in overweging worden genomen om te bepalen of een klinische beoordeling zal worden uitgevoerd”, aldus de documenten.

Als een klinische evaluatie wordt uitgevoerd, omvat deze het onderzoek van rapporten en bijbehorende medische dossiers over het ongewenste voorval, de bevestiging van de tijd tussen de vaccinatie en het optreden van de symptomen en andere werkzaamheden.

De FDA onthulde onlangs dat van de vier signalen die bij oudere personen na vaccinatie door Moderna of Pfizer werden vastgesteld, er drie door verdere analyse werden uitgesloten, maar één—longembolie—bleef voldoen aan de criteria. Longembolie werd in de PRR-analyse geïdentificeerd als een signaal voor personen vanaf 12 jaar.

De bestanden downloaden

De resultaten van de analyse staan in Excel-sheets. De resultaten kunnen worden gedownload via onderstaande links. De tabellen één en twee zijn niet verstrekt.

7.29.22 Table3 PRR of PTs for COVID19 Pfizer Compared to Moderna

7.29.22 Table 4 PRR of PTs for COVID19 Moderna Compared to Pfizer

7.29.22 Table 5 PRR of PTs for COVID19 mRNA Compared to Non-COVID

7.22.29 Table 3 PRR of PTs for COVID19 Pfizer Compared to Moderna

7.22.29 Table 4 PRR of PTs for COVID19 Moderna Compared to Pfizer

7.22.29 Table 5 PRR of PTs for COVID19 mRNA Compared to Non-COVID

7.15.22 Table 3 PRR of PTs for COVID19 Pfizer Compared to Moderna

7.15.22 Table 4 PRR of PTs for COVID19 Moderna Compared to Pfizer

7.15.29 Table 5 PRR of PTs for COVID19 mRNA Compared to Non-COVID

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 januari 2023): EXCLUSIVE: CDC Finds Hundreds of Safety Signals for Pfizer and Moderna COVID-19 Vaccines

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.