Wednesday, 12 Jun 2024
Dr. Rochelle Walensky, de directeur van de Centers for Disease Control and Prevention. (Greg Nash/Pool/Getty images)

EXCLUSIEF: Toezichthouder dringt aan op onderzoek naar desinformatie van CDC, NIH

De regering van president Joe Biden moet een onderzoek instellen naar schendingen van de wetenschappelijke integriteit door ambtenaren die onjuiste of misleidende beweringen hebben gedaan over COVID-19 en andere zaken, zegt een toezichthouder in een recente brief.

Meerdere ambtenaren van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), zeiden bijvoorbeeld, ten onrechte dat COVID-19 een top-vijf doodsoorzaak voor kinderen was, en hebben deze informatie tot op heden niet gecorrigeerd.

In een ander geval beweerde een topambtenaar van het National Institutes of Health dat COVID-19 vaccins zeker een betere bescherming bieden dan de immuniteit die men geniet na herstel van COVID-19, waarbij hij zich beriep op een paper van de CDC dat niet peer reviewed is, terwijl vele andere studies het tegendeel beweren.

De desinformatie schendt de richtlijnen voor wetenschappelijke integriteit van het Department of Health and Human Services (HHS) en zijn kantoren, waaronder het CDC en het NIH, aldus de toezichthouder Protect the Public’s Trust (PPT) in de brief van 9 mei.

De toezichthouder dringt er bij het Office of Science and Technology Policy (OTSP) van het Witte Huis op aan om actie te ondernemen tegen de overtredingen uit het verleden, en om stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat toekomstige overtredingen niet meer zullen plaatsvinden.

“Ondanks de grondige documentatie en bewijzen in de klachten van PPT, zijn er geen aanwijzingen dat HHS passende maatregelen heeft genomen om schendingen uit het verleden te corrigeren of toekomstige schendingen te voorkomen,” schreef Michael Chamberlain, directeur van PPT, aan Arati Prabhakar, directeur van het Office of Science and Technology Policy, en Alondra Nelson, een adjunct-directeur van het bureau.

“Dienovereenkomstig brengt PPT de jarenlange weigering van de HHS om de mandaten voor wetenschappelijke integriteit van president Biden na te leven onder uw aandacht, zodat het Amerikaanse publiek gerustgesteld kan worden dat deze kwesties zullen worden gecorrigeerd en dat hun openbare instellingen zullen voldoen aan de hoge normen die zij pretenderen,” voegde hij eraan toe.

PPT, dat zichzelf beschrijft als een onpartijdige toezichthouder met als doel de overheid te helpen onpartijdig te worden en vrij van belangenconflicten, heeft de afgelopen maanden documentatie van de schendingen naar overheidsfunctionarissen gestuurd, waaronder bewijs dat Dr. Rochelle Walensky, de directeur van het CDC, en andere CDC-functionarissen het publiek ten onrechte hebben verteld dat COVID-19 een van de belangrijkste doodsoorzaken voor kinderen was.

De preprint studie die zij aanhaalden is sindsdien gecorrigeerd, maar de ambtenaren hebben het publiek niet op de hoogte gebracht van het feit dat de informatie die zij doorgaven niet correct was.

Een van de artsen die de onjuiste informatie verspreidde, zei in door The Epoch Times verkregen e-mails dat “zelfs 1 sterfgeval door COVID dat te voorkomen is, te veel is, ongeacht hoe je ze telt”.

Chamberlain schreef: “Het gebruik door de CDC van een onnauwkeurige studie, de herhaalde verwijzing naar valse statistieken en de uitgesproken weigering om het verslag naar behoren te corrigeren weerspiegelt een minachting voor basisprincipes van wetenschappelijke integriteit en het recht van het Amerikaanse volk om zelf geïnformeerde keuzes te maken op basis van de best beschikbare informatie.”

In een ander voorbeeld erkende het CDC dat het gegevens over COVID-19 achterhield uit vrees dat deze “verkeerd geïnterpreteerd zouden worden als zouden de vaccins niet doeltreffend werken”.

De CDC beval ook COVID-19 vaccins voor jonge kinderen aan ondanks klinische proefgegevens die een hoger aantal ernstige bijwerkingen in de gevaccineerde Moderna-groep lieten zien, evenals een ondermaatse werkzaamheid en onzekere beschermingsniveaus in de gevaccineerde Pfizer-groep. Dat wijst erop dat de aanbeveling van de CDC was gebaseerd op “politieke en niet op wetenschappelijke redenen”, aldus de nieuwe brief.

De CDC heeft ook bijwerkingen die mogelijk veroorzaakt zijn door COVID-19 vaccins niet opgenomen in enquêtes die naar gevaccineerden zijn gestuurd, wat een inbreuk is op het integriteitsbeleid, aldus de toezichthouder.

De instanties en het Witte Huis reageerden niet op verzoeken om commentaar.

“Onze regeringsfunctionarissen beweren altijd dat ze ‘de wetenschap volgen’. Toch hebben we verschillende gevallen gedocumenteerd waarin de HHS haar wetenschappelijke integriteitsprincipes negeert in dienst van een politieke agenda,” vertelde Chamberlain in een e-mail aan The Epoch Times.

“De voorbeelden die we hebben gedocumenteerd zijn kenmerkend voor de acties en beslissingen die hebben geleid tot het snel afnemende vertrouwen in volksgezondheidsfunctionarissen. Toch hebben noch de HHS noch het OSTP, dat belast is met het handhaven van de strenge normen voor wetenschappelijke integriteit van de regering Biden, het nodig geacht om aan zelfreflectie te doen. In plaats daarvan hebben ze ervoor gekozen om zichzelf een schouderklopje te geven, terwijl het vertrouwen van het publiek in deze ambtenaren in een neerwaartse spiraal terechtkomt. “We hopen dat, door deze klachten onder de aandacht van het OSTP te brengen, de nodige introspectie en mogelijk zelfs een onderzoek kan beginnen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (9 mei 2023): EXCLUSIVE: Watchdog Urges Investigation of CDC, NIH Misinformation

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.