Saturday, 25 May 2024
New York, 13 mei 2022 - Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van de spirituele discipline in de openbaarheid (Larry Dye/The Epoch Times)

Falun Gong blijft het voornaamste doelwit van het Chinese regime: uitgelekt document

Uit uitgelekte documenten van het Political and Legal Affairs Committee (PLAC) in het district Tieling van de noordoostelijke Chinese provincie Liaoning blijkt dat de inspanningen van de Chinese Communistische Partij (CCP) om Falun Gong te “transformeren” of “uit te schakelen” het voornaamste doelwit van het regime blijven.

In een van de documenten, getiteld “Voortgangsverslag voorgelegd aan de provinciale PLAC-inspectiegroep”, staat dat in april 2019 negen van de hoogstgeplaatste ministeries onder het Centraal Comité van de CCP een bevel hebben uitgevaardigd om alle Falun Gong-beoefenaars te dwingen hun spirituele praktijk op te geven.

Minghui.org, een website die de vervolgingscampagne van de CCP tegen Falun Gong documenteert, meldde dat politieagenten op de deur van het ouderlijk huis van Peng Zhiqiang klopten en eisten: “U moet deze papieren tekenen, of anders.” Het echtpaar weigerde te tekenen, waarop de politie vertrok.

Toen riep de politie de zoon van het echtpaar, die geen Falun Gong beoefenaar is, en zei: “Je ouders wilden de papieren niet tekenen, dit zal je je carrière kosten tenzij je voor hen tekent!”

Peng was bang en tekende de papieren. Later publiceerde hij een verklaring op minghui.org om te zeggen dat hij er spijt van had dat hij dit had gedaan.

Peng’s ouders zijn beoefenaars van Falun Gong, een spirituele praktijk die sinds 1999 door de Chinese Communistische Partij (CCP) wordt vervolgd.

Wat de familie Peng is overkomen, is de laatste jaren gebeurd met families in heel China. Volgens minghui.org heeft deze “klop op elke deur” campagne, uitgevoerd onder leiding van het Centraal Comité, als doel de Falun Gong “uit te roeien”, al was het maar op papier.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een oude Chinese spirituele praktijk die bestaat uit langzaam bewegende meditatie oefeningen en morele leringen die waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid in het dagelijks leven bevorderen. De populariteit bereikte een hoogtepunt aan het eind van de jaren negentig in China, met volgens officiële schattingen zo’n 70 à 100 miljoen beoefenaars.

De “klop op elke deur”-campagne, waarnaar in één van de uitgelekte documenten wordt verwezen, werd gezamenlijk gelast door negen topagentschappen die rechtstreeks gelieerd zijn aan het Centraal Comité van de CCP.

Het PLAC is een van de veiligheidsinstanties van de CCP die controle uitoefent op de verschillende niveaus van de centrale, provinciale en gemeentelijke overheidsdiensten. Het houdt lijsten bij van Falun Gong beoefenaars tot op buurtniveau, met inbegrip van de namen van Falun Gong beofenaars, hun adressen en informatie over hun familieleden. De plaatselijke politie gaat bij elk adres aan de deur kloppen en vraagt de beoefenaar documenten te ondertekenen waarin hij of zij afstand doet van de spirituele praktijk.

Als ze een handtekening krijgen, kunnen ze die beoefenaar “uitzetten”, althans op papier.

Uitgelekt document

The Epoch Times kreeg exclusieve toegang tot documenten van het PLAC-kantoor van de provincie Tieling in de provincie Liaoning. Tieling ligt ongeveer 20 mijl ten noordoosten van Shenyang City, de hoofdstad van de provincie Liaoning.

Het PLAC-systeem is een gigantisch en krachtig netwerk van onderdrukking. Het is het belangrijkste instrument in de vervolging van Falun Gong door de CCP, en de macht van de PLAC en de hoge mate van corruptie die de macht van de PLAC ondersteunt, zijn toegenomen naarmate de vervolging voortging.

In één van de documenten, getiteld “Voortgangsverslag ingediend bij de Provinciale PLAC Inspectiegroep”, staat dat in april 2019 negen van de hoogstgeplaatste ministeries van het centrale regime een bevel hebben uitgevaardigd dat in de eerste plaats gericht is tegen Falun Gong, met als doel alle Falun Gong beoefenaars te dwingen hun beoefening op te geven.

Volgens het document hield de PLAC in het district Tieling onmiddellijk trainingssessies over hoe Falun Gong beoefenaars te “transformeren”.

Naast het bezoeken van de huizen van individuen en pogingen om hen te dwingen documenten te ondertekenen, instrueerde de PLAC ook de politie van het district om toezicht te houden en mensen te verhinderen naar Hongkong te gaan.

In 2019 was het 70 jaar geleden dat de CCP de macht in China overnam. In het document stond: “Aangezien de viering van de 70e verjaardag nadert en de activiteiten in Hongkong toenemen, moet de politie van het district, om te voorkomen dat deze mensen deelnemen aan activiteiten in Hongkong, hun reizen beperken.”

PLAC-inspecties

Senior politiek commentator Heng He vertelde The Epoch Times, “uit dit [uitgelekte] document kunnen we zien dat de CCP Falun Gong nog steeds beschouwt als haar belangrijkste doel om te onderdrukken, ook al bagatelliseert de CCP het publiekelijk en probeert ze het te verbergen voor de internationale gemeenschap.”

“Onder de vlag van anti-corruptie heeft de centrale regering van de CCP sinds 2017 inspectiegroepen naar verschillende delen van het land gestuurd,” zei hij. “Ze inspecteren vooral het PLAC-netwerk van agentschappen, waar zwakte en terughoudendheid in de vervolging van Falun Gong wordt gesignaleerd. Dit betekent dat het volhouden van de vervolging erg moeilijk is geweest.”

In het uitgelekte document staat: “Dit jaar werden in het district acht Falun Gong leden ‘getransformeerd’. 122 Falun Gong-leden werden ‘ontheven’ en het aantal is gerapporteerd aan de hoger gelegen gemeentelijke PLAC.” Het is onduidelijk wat met ‘ontheven’ wordt bedoeld.

Gevallen van vervolging

Een dergelijke campagne wordt in het hele land uitgevoerd. Volgens een rapport van april 2021 van minghui.org resulteerde de “zero out” campagne in Beijing in de dood van 3 Falun Gong beoefenaars in 2020, werden 29 beoefenaars veroordeeld tot gevangenisstraffen, en werden 249 beoefenaars met geweld uit hun huizen of van hun werk in hechtenis genomen.

Bovendien werden 153 woningen van beoefenaars geplunderd en kregen 103 beoefenaars bezoek van de politie of werden zij lastiggevallen met telefoontjes.

Onlangs overleed een vrouwelijke Falun Gong beoefenaar, Ji Yunzhi uit Binnen-Mongolië, 48 dagen nadat zij naar het politiebureau was gebracht. Zij was 66 jaar oud.

Op 1 februari 2022, de dag van het Chinese Nieuwjaar en drie dagen voor het begin van de Olympische Winterspelen in Beijing, werd Ji door 9 politieagenten uit haar huis gehaald. Op het politiebureau werd Ji geslagen en gemarteld. Uit protest ging ze in hongerstaking, maar ze kreeg via een voedingssonde onder dwang voeding toegediend via haar neus.

Daarna verslechterde haar gezondheid snel.

Op 11 februari bracht de politie de familie van Ji op de hoogte dat ze in het ziekenhuis lag. Toen haar man in het ziekenhuis aankwam, zag hij Ji in coma liggen. Haar enkels zaten nog in de boeien.

Ondanks haar kritieke toestand weigerde de politie haar vrij te laten. Op 21 maart overleed Ji.

Om te voorkomen dat de informatie zou uitlekken naar het publiek, bewaakten tientallen politieagenten dagenlang het ziekenhuis, de begrafenisonderneming en Ji’s huis, zelfs nadat het lichaam was gecremeerd.

Simon Zhang, een architect uit New York, en zijn moeder, Ji Yunzhi, een Falun Gong beoefenaar die drie dagen voor de opening van de Olympische Winterspelen in Beijing uit haar huis werd gehaald en 48 dagen later stierf in hechtenis van de politie. ( Foto van Simon Zhang)

Ji’s zoon, Simon Zhang, is een architect in New York. Op 25 april ontmoetten hij en enkele andere Falun Gong beoefenaars de Amerikaanse Ambassadeur voor Internationale Religieuze Vrijheid Rashad Hussain, die na het horen van Ji’s verhaal op Twitter postte: “Niemand verdient het om te lijden onder mishandeling, marteling of gevangenschap voor zijn geloof.”

Bewustmaking

Sinds het begin van de vervolging in 1999 hebben de CCP en haar PLAC-systeem talloze campagnes gelanceerd om Falun Gong met allerlei middelen te proberen uitroeien. De tegenmaatregelen van de Falun Gong beoefenaars lijken echter dezelfde te blijven, aangezien zij zogenaamd “materiaal ter verheldering van de waarheid” verspreiden om het bewustzijn van de vervolging zowel binnen als buiten China te vergroten.

Het uitgelekte document vermeldt dat de PLAC van het district Tieling mensen heeft georganiseerd om door het district te trekken om Falun Gong-materiaal op openbare plaatsen “op te ruimen”. In het jaar 2019, aldus het document, werden “8 opruimpogingen georganiseerd, 378 stuks gedrukt materiaal, 3 spandoeken en 26 posters werden verzameld.”

Het document zei dat van april tot juni, de Tieling county PLAC 20.000 pamfletten en 35.000 andere soorten materialen verspreidde onder het publiek om Falun Gong te belasteren.

Een poster met de tekst “Waarachtigheid, mededogen, verdraagzaamheid is goed, Falun Dafa is goed” is te zien bij een bushalte in Tieling, provincie Liaoning. (minghui.org)

Heng He zei: “Aangezien de vervolging geen wettelijke basis heeft, heeft de CCP een enorme hoeveelheid geld uitgegeven om Falun Gong in een kwaad daglicht te stellen door de publieke opinie te manipuleren en door leugens te verzinnen die door haar media worden verspreid. Ondertussen doet de CCP er alles aan om te voorkomen dat de waarheid over Falun Gong het publiek bereikt.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (22 mei 2022): Falun Gong Remains the Prime Target of Chinese Regime: Leaked Document

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.