Sunday, 23 Jun 2024
Taiwanese wetgevers onder leiding van wetgever Hsu Chih-chieh (L5) hielden op 9 december 2022 een persconferentie in Taipei Legislative Yuan om steun te vragen voor een voorstel voor strafrecht tegen gedwongen orgaanoogst. De wetgevers Chang Liao Wan-chien (R1), Kuo Kuo-wen (R2), Chen Su-yueh (R3), Lai Hui-yuan (L3) en Chen Jiau-hua (L4) waren aanwezig, samen met mensenrechtenadvocaat Theresa Chu (L2) en Huang Chien-feng (L1) van de Taiwanese vereniging voor internationale zorg voor orgaantransplantaties. (NTD Televisie)

Taiwanese wetgevers stellen criminele wet voor tegen gedwongen orgaanoogst

Als onderdeel van een wereldwijde campagne om wetgeving op te stellen ter bestrijding en preventie van gedwongen orgaanoogst, zijn wetgevers in Taiwan bereid een criminele wet voor te stellen om “de wreedheid van gedwongen orgaanoogst” overal ter wereld streng te bestraffen, met name op het Chinese vasteland, waar al twee decennia lang gedwongen orgaanoogst bij levende gewetensgevangenen plaatsvindt.

Aan de vooravond van de Internationale Dag van de Mensenrechten hielden Taiwanese parlementsleden over de partijgrenzen heen een persconferentie om meer steun te verwerven. Hsu Chih-chieh, lid van de Democratische Progressieve Partij (DPP) en hoofdorganisator van het initiatief, zei tijdens de persconferentie: “Het is het nationale beleid van Taiwan om een mensenrechtenstaat op te richten. … We moeten de wereld laten weten hoe wreed de Chinese Communistische Partij (CCP) is in haar pogingen om menselijke organen te oogsten en te verkopen”.

“Wij geloven dat de hele mensheid moet opstaan en de praktijk van levende orgaanoogst moet veroordelen en stoppen.”

“Ik nodig ook de parlementen en mensenrechtenverdedigers van ‘s werelds belangrijkste landen uit om samen te werken aan wetgeving om een wereldwijd net van bescherming op te bouwen tegen de gruwelijkheid van levende orgaanoogst. Samen verdedigen we vrijheid, democratie en mensenrechten!”

Universele Verklaring

In 2021 gaven vijf NGO’s uit de Verenigde Staten, Europa, Taiwan, Zuid-Korea, en Japan gezamenlijk een Universele Verklaring over het bestrijden en voorkomen van gedwongen orgaanoogst (UDCPFOH) uit, die sindsdien een groeiende lijst van medeondertekenaars uit de hele wereld heeft verzameld om een principieel standpunt in te nemen ter ondersteuning van de Universele Verklaring.

Theresa Chu, een mensenrechtenadvocaat uit Taiwan en voorzitter van de UDCPFOH-stuurgroep, zei dat het gedwongen wegnemen van organen bij Falun Gong beoefenaars in China de grootste gruweldaad ter wereld is; en dat mensen uit Taiwan naar China zijn gereisd als ontvangers van organen of als transplantatiechirurgen. “Het is dus absoluut noodzakelijk dat Taiwan het strafrecht toepast om onze burgers te beschermen tegen medeplichtigheid aan deze misdaad tegen de mensheid.”

“Tot nu toe hebben 26 wetgevers hun steun toegezegd”, aldus Chu.

Globale steun

De acties van de Taiwanese wetgevers kregen overweldigende steun van hoogwaardigheidsbekleders en politici uit de hele wereld. Tijdens de persconferentie werd een 18 minuten durende video afgespeeld met steunbetuigingen van 15 parlementsleden, congresleden en medische deskundigen uit Europa, de Verenigde Staten, Korea, en Japan.

Chiu Hing-Thai, lid van de Nationale Assemblee van Korea, spreekt ter ondersteuning van de inspanningen van Taiwan betreffende wetgeving. (Screenshot door The Epoch Times)

Chiu Hing-Thai, lid van de Nationale Assemblee van Korea en voorzitter van de Korea-Taiwan Legislators’ Goodwill Association, zei dat “orgaanoogst nog steeds een anti-menselijke gruweldaad is op het vasteland van China,” en dat “het aan ieder van ons is om de misdaad van orgaanoogst als een schending van het recht op leven als een universele menselijke waarde aan de internationale gemeenschap bloot te leggen, en samen te werken om een manier te vinden om er een einde aan te maken.”

Chiu zei ook dat Korea “eerder strafwetgeving over dit misdrijf heeft voltooid (artikel 296 van het wetboek van strafrecht, 5.4.2013).”

Hij zei te hopen dat alle landen in de wereld, waaronder Taiwan, “zo snel mogelijk strafwetgeving tegen levende orgaanoogst” zouden aannemen.

Hajime Maruyama, lid van de gemeenteraad van Amako, Japan, en voorzitter van de Japan-Taiwan Friendship League, spreekt ter ondersteuning van de inspanningen van Taiwan betreffende wetgeving. (Screenshot door The Epoch Times)

Hajime Maruyama, lid van de gemeenteraad van Amako, Japan, en voorzitter van de Japan-Taiwan Friendship League, zei: “Ik ben verheugd dat zoveel leden van de Wetgevende Yuan in mijn geliefde Taiwan de wetgeving van de Universele Verklaring over het bestrijden en voorkomen van levende orgaanoogst steunen, en ik wens hen het allerbeste.”

Dr. Seung-won Lee, voorzitter van de Korean Association for Ethical Organ Transplants, spreekt ter ondersteuning van de  inspanningen van Taiwan betreffende wetgeving. (Screenshot door The Epoch Times)

Dr. Seung-won Lee, voorzitter van de Korean Association for Ethical Organ Transplants (KAEOT), een van de initiatiefnemers van de NGO’s van de Universele Verklaring, zei: “De Associatie heeft grote waardering voor de inspanningen van de Taiwanese Wetgevende Yuan en de Taiwanese regering, onder leiding van het Taiwanese Wetgevende Raadslid Hsu Chi-Chieh, om een einde te maken aan levende orgaanoogst.”

“Korea zou het voorbeeld van Taiwan moeten volgen en de Koreaanse regering en de Nationale Vergadering moeten voorstellen en aansporen om relevante resoluties en wetsvoorstellen aan te nemen. Laten we een einde maken aan levende orgaanoogst door de Chinese Communistische Partij van Falun Gong-beoefenaars en andere gewetensgevangenen.”

De Koreaanse tv-producent Kim Hyun-chul spreekt ter ondersteuning van de inspanningen van Taiwan op wetgevingsgebied. (Screenshot door The Epoch Times)

De Koreaanse tv-producent en mediapersoonlijkheid Kim Hyun-chul is de producent van een tv-documentaire uit 2017 (bekijk) waarin wordt bevestigd dat gedwongen orgaanoogst nog steeds voorkomt in China. Kim zei: “Ik bezocht het grootste orgaantransplantatieziekenhuis in China om het interne verhaal van illegale orgaantransplantaties bloot te leggen en onze documentaire werd breed verspreid in Korea. Later woonde ik als getuige het China-tribunaal in Londen (VK) bij om de wereld te vertellen wat ik [in China] had gezien en gehoord. De hele waarheid werd onthuld. Het is een feit dat er in China levende orgaanoogst en illegale transplantaties plaatsvinden.”

“Taiwan werkt in de internationale gemeenschap al lange tijd samen om een einde te maken aan levende orgaanoogst in China. Korea werkt ook samen met Taiwan om de wereld de waarheid te vertellen over levende orgaanoogst, aangezien veel Koreanen naar China gaan voor orgaantransplantatie,” zei hij.

“Het is tijd dat er concrete actie wordt ondernomen.”

Kim juichte de wetgevingsinspanningen van Taiwan toe: “Jullie acties zullen in de geschiedenis worden herinnerd, en ik juich jullie toe! Laten we samenwerken tot het einde!”

Lord David Alton van het Britse Hogerhuis spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Lord David Alton, Brits Hogerhuis, zei: “Het was Jiang Zemin, de voormalige leider van de CCP, die opdracht gaf om Falun Gong uit te roeien en in zijn woorden ‘met alle noodzakelijke middelen’, en hij richtte het bureau 610 op, dat de opdracht kreeg om die opdrachten uit te voeren.”

“Deze misdaden tegen de mensheid zijn misschien ook uitgevoerd tegen Oeigoerse moslims, Tibetaanse boeddhisten, en christenen.”

“Dit zijn ernstige beschuldigingen en daarom zijn wij in het Britse parlement, zowel in het Lagerhuis als in het Hogerhuis en over de politieke scheidslijn heen, samengekomen om amendementen op de wetgeving in te dienen die iedereen die blijkt te hebben meegewerkt aan deze afschuwelijke misdaden streng straft.”

Boriana Aberg, lid van het Zweedse parlement, spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Boriana Aberg, lid van het Zweedse parlement en voorzitter van de Zweedse Taiwanese parlementaire vereniging: “Taiwan—heeft dezelfde taal en cultuur als het Chinese vasteland—is een rolmodel voor de mensen aan de andere kant, een rolmodel van democratie, respect voor de mensenrechten en de rechtsstaat!”

Peter Van Dalen, lid van het Europees Parlement uit Nederland, spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Peter Van Dalen, lid van het Europees Parlement uit Nederland, zei: “Het is nu aan de internationale gemeenschap om China ter verantwoording te roepen, staten moeten onderzoeken hoe zij individuen die medeplichtig zijn aan gedwongen orgaanoogst kunnen bestraffen. De Europese Unie moet bijvoorbeeld haar Europese Magnitsky-wet hiervoor gebruiken. Ook moet worden onderzocht hoe China ter verantwoording kan worden geroepen voor het Internationaal Gerechtshof.”

Thierry Valle, voorzitter van de Franse CAP, spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Thierry Valle, Frans CAP-voorzitter, wenst dat Taiwan een rolmodel wordt voor de internationale gemeenschap bij het beëindigen van FOH via wettelijke middelen.

Het Zweedse parlementslid Nima Gholam Ali Pour spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Het Zweedse parlementslid Nima Gholam Ali Pour zei: “Het is heel belangrijk om de aandacht van de mensen te vestigen op de operatie van de CCP en de slachtoffers van deze operatie.”

Andrey Kovatchev, lid van het Europees Parlement, spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Andrey Kovatchev, een Bulgaars politicus en lid van het Europees Parlement, zei: “De Chinese autoriteiten moeten onmiddellijk reageren op de beschuldigingen van orgaanoogst en onafhankelijk toezicht toestaan door internationale mensenrechtenmechanismen, waaronder het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Ik steun wereldwijde inspanningen voor wetgeving die de wreedheden van levende orgaanoogst bestraft.

Ihan Kyuchyuk, lid van het Europees Parlement, spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Ihan Kyuchyuk, lid van het Europees Parlement, zei het volgende: “Berichten over het systematisch en institutioneel goedgekeurd wegnemen van organen, met name bij gevangen minderheden zoals Oeigoeren, Tibetanen en Falun Gong-beoefenaars” zijn uiterst verontrustend. … [het] is niet alleen een onaanvaardbare schending van de medische ethiek … maar ook een ernstige schending van het fundamentele recht op leven … waartegen de internationale gemeenschap meedogenloos moet strijden.”

Ann-Sofie Alm, een Zweeds politica en een van de initiatiefnemers van de UDCPFOH, spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Ann-Sofie Alm, een Zweeds politica en een van de initiatiefnemende medeondertekenaars van UDCPFOH, zei: “Taiwan kan een zeer belangrijke rol spelen in deze strijd tegen gedwongen orgaanoogst omdat jullie zeer uniek zijn, jullie zijn sterk, democratisch en vrij met een rechtsstaat.”

Herman Tertsch, lid van het Europees Parlement, spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Herman Tertsch, lid van het Europees Parlement, zei: “de CCP heeft veel gewelddadige misdaden gepleegd, het gedwongen oogsten van organen van levende mensen is veruit een van de ergste. We moeten dergelijke criminelen overal ter wereld gaan vervolgen. Wij in het Europees Parlement geven u onze volledige steun.”

Jennifer Johnson, voorzitter van de Academy of Forensic Nurses, spreekt ter ondersteuning van de wetgevingsinspanningen van Taiwan. (Screenshot door The Epoch Times)

Jennifer Johnson, voorzitter van de Academy of Forensic Nurses, zei: “De AFN steunt dat alle regeringen gedwongen orgaanoogst moeten bestrijden en voorkomen door de strafbaarstelling van bepaalde handelingen te bevorderen en te helpen bij de strafrechtelijke vervolging van gedwongen orgaanoogst, zowel op nationaal als internationaal niveau.”

Bekijken op YouTube

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 december 2022): Taiwan Legislators to Propose Criminal Law Against Forced Organ Harvesting

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.