Thursday, 20 Jun 2024
Het Q&A-panel tijdens de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting op 1 november 2022. (L-R, boven naar beneden) Jennifer Johnson, voorzitter van AFN; Géraldine Monti van DAFOH-Frankrijk; Kathleen Thimsen, medeoprichter van AFN; Rose Eva Constantino van de University of Pittsburgh School of Nursing; Deborah Collins-Perrica, directeur van Nursing Affairs bij DAFOH; Ethan Gutmann, onderzoeksjournalist; Ecoee Rooney, oprichtingsvoorzitter van de Ethische Commissie voor AFN; Debra Holbrook, directeur van Forensic Nursing bij Mercy Medical Center in Baltimore, Md. (Met dank aan DAFOH)

Verpleegkundigen belichten CCP’s gedwongen orgaanoogst

De eerste top voor verpleegkundigen over het bestrijden en voorkomen van gedwongen orgaanoogst informeert en stimuleert verpleegkundigen

De allereerste top van verpleegkundigen die de misdaad van gedwongen orgaanoogst aankaart, werd op 1 november online gehouden. De Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting werd gezamenlijk georganiseerd door de Academy of Forensic Nursing (AFN) en Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH).

DAFOH is een internationale NGO opgericht door artsen die zich sinds 2006 inzetten om het publiek te informeren over gedwongen orgaanoogst. AFN is een professionele verpleegkundigenorganisatie met als missie het bevorderen van zorg aan mensen wiens leven is beïnvloed door geweld.

“[AFN] werkt samen met [DAFOH] omdat we een gezamenlijke visie delen om ethische, medische en verpleegkundige praktijken wereldwijd te beschermen en te bevorderen,” zei AFN-voorzitter Jennifer Johnson, die gepromoveerd is in de verpleegkunde, tijdens de Nurses Summit. “Het is van cruciaal belang dat alle professionals in de gezondheidszorg zich bewust zijn van de gedwongen orgaanoogst.”

Medeoprichter van AFN Kathleen Thimsen, die universitair hoofddocent verpleegkunde is aan de Universiteit van Nevada in Las Vegas en gepromoveerd is in de verpleegkunde, was moderator van een panel van tien vooraanstaande deskundigen op het gebied van verpleegkunde, forensisch onderzoek, ethiek, mensenrechten, recht en journalistiek.

Kathleen Thimsen, medeoprichter van AFN en moderator van de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting, spreekt het panel van deskundigen toe op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

In het panel zaten ook twee getuigen uit China, van wie de ene onmenselijke martelingen in een Chinees werkkamp overleefde en de andere haar vader verloor, vermoedelijk door gedwongen orgaanoogst.

Deborah Collins-Perrica, directeur verpleegkundige zaken bij DAFOH en gastheer van de Nurses Summit, vertelde The Epoch Times: “Via de top willen we verpleegkundigen en het publiek informeren en inspireren. Het schijnbaar ‘verre’ probleem van de gedwongen orgaanoogst door het Chinese regime ligt eigenlijk erg ‘dicht bij huis’, en wij als verpleegkundigen hebben de kennis en verantwoordelijkheid om hiertegen op te komen.”

Een miljardenindustrie

Collins-Perrica gaf een uitgebreide achtergrond voor het begrijpen van gedwongen orgaanoogst, een mensenrechtenschending waarbij zonder toestemming organen van levende mensen worden verkregen.

“In China wordt de praktijk [van gedwongen orgaanoogst] goedgekeurd en georganiseerd door de overheid … beheerd door de politie en onder militair toezicht.” Collins-Perrica zei dat met het orgaantoerisme China’s handel in organen “een van de meest winstgevende” industrieën ter wereld is geworden, die het regime een miljard dollar per jaar oplevert.

Deborah Collins-Perrica, directeur verpleegkundige zaken bij DAFOH en gastvrouw van de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting, op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

Bovendien citeerde Collins-Perrica het China Tribunaal, een onafhankelijk tribunaal in Londen, wiens onderzoek bevestigde dat door de jaren heen gevangengenomen Falun Gong beoefenaars de primaire bron voor donororganen zijn geweest.

“Ik ben al 30 jaar psychiatrisch verpleegkundige,” zei Collins-Perrica. “Als het gaat om gedwongen orgaanoogst, nadat ik hierover gehoord heb, slachtoffers heb ontmoet en hun verhalen heb gehoord, ben ik een activist geworden… ik kan niet zwijgen hierover.” Ze moedigt haar collega’s aan om al het mogelijke te doen om te informeren, voor te lichten en deze misdaad tegen de menselijkheid te stoppen.

Verpleegkundigen zijn ‘een kritische spil’ in de medische ethiek

Ethan Gutmann, een onderzoeksjournalist die jarenlang de wereld heeft rondgereisd om overlevenden van Chinese werkkampen en gevangenissen te interviewen, schreef uitgebreid over China’s decennialange praktijk van gedwongen orgaanoogst.

Onderzoeksjournalist Ethan Gutmann op de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

In zijn toespraak schetste Gutmann de geschiedenis van de orgaanoogst van de Chinese Communistische Partij (CCP), die zich heeft uitgebreid tot de Oeigoeren in China’s noordwestelijke provincie Xinjiang en mogelijk ook tot andere slachtoffergroepen. Over de recente hervorming van het transplantatie- en donatiesysteem van de CCP, die door sommige westerse artsen wordt geprezen, zei Gutmann dat deze “semantische trucs bevat en dat de aantallen vrijwillige donaties gebaseerd zijn op een vergelijking”.

Gutmann verwees naar een peer-reviewed rapport gepubliceerd in BMC Medical Ethics waaruit bleek dat China’s officiële aantallen orgaandonaties gebaseerd waren op een enkele vergelijking die een parabolische curve oplevert.

“Dit was en is nog steeds een mensenrechtencatastrofe. Het werd gecreëerd door Peking,” zei Gutmann, “maar het werd voortdurend mogelijk gemaakt door een handvol westerse chirurgen die dachten dat ze de Chinese draak konden berijden en naar huis konden komen alsof alles in orde was.”

“Verpleging is duidelijk het hart van de westerse medische cultuur … Het oogsten van levende organen van politieke en religieuze dissidenten druist in tegen elk aspect van [de verpleegkundige] eed en die ethische code,” zei hij.

“Door uw aanwezigheid hier, door te overwegen wat ik en zoveel andere onderzoekers hebben vastgesteld, door collectieve actie in welke vorm dan ook te overwegen, wordt u een kritische spil.”

Gutmann deed enkele suggesties voor wat verpleegkundigen kunnen doen: “U hoeft hier niets nieuws te verzinnen, het precedent is duidelijk: alle westerse contacten met de Chinese transplantatie-industrie op het vasteland afschaffen; geen Chinese transplantatiechirurgen of verpleegkundigen, wat dat betreft, in onze medische tijdschriften, onze universiteiten, onze conferenties en onze ziekenhuizen; en een bevriezing van alle verkoop van chirurgische apparatuur, farmaceutische ontwikkeling en testen in China.”

‘Grote problemen in China’ met ethiek

Arthur Caplan, doctor in geschiedenis en filosofie, is hoogleraar in de Bio-ethiek en stichtend hoofd van de Afdeling Medische Ethiek aan de NYU Grossman School of Medicine in New York City. Voorafgaand aan NYU richtte Caplan het Centrum voor Bio-ethiek en de Afdeling Medische Ethiek op aan de Universiteit van Pennsylvania. Hij was ook medevoorzitter van een belangrijke taakgroep van de Verenigde Naties en de Europese Unie inzake orgaanhandel.

Hoofd van de Afdeling Medische Ethiek van NYU Arthur Caplan spreekt op de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

Caplan begon zijn toespraak met het definiëren van de drie pijlers van het morele kader van orgaantransplantatie, namelijk de dode donorregel, altruïstische donatie en eerlijke verdeling van de organen.

“Helaas geloof ik nog steeds dat er grote problemen zijn” in China, zei Caplan. “Er is een enorme kloof tussen het aantal transplantaties dat China jaarlijks zegt te doen en de cijfers over orgaandonatie.”

Caplan zei dat het Chinese regime zich voor het verkrijgen van organen wendt tot zijn gedetineerden, die kunnen variëren van politieke gevangenen tot Falun Gong beoefenaars, of mensen uit een bepaalde etnische groep, mensen die “ten onrechte gevangen zitten”.

“Ik denk dat verpleegkundigen een speciale verplichting hebben om op hun hoede te zijn voor wat er, nu nog steeds, in China gebeurt op het gebied van transplantaties, om te proberen druk uit te oefenen op de regering om de praktijken te verbeteren en te wijzigen waarbij vooral gevangenen betrokken zijn, om te proberen en ook te protesteren als er informatie in tijdschriften wordt geplaatst over transplantaties uit China, tenzij het duidelijk is wat de bron is van de organen waarover wordt bericht,” zei hij.

“En we moeten patiënten niet adviseren naar China te gaan voor een transplantatie.”

‘Patiënten volledig geïnformeerd houden’

Over het onderwerp ethiek sprak Ecoee Rooney, voorzitter van de Louisiana State Nurses Association en voorzitter van de ethische commissie van de AFN, over de ethische aspecten bij het verkrijgen van organen.

Voorzitter van de Louisiana State Nurses Association Ecoee Rooney spreekt op de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

Rooney, die gepromoveerd is in de verpleegkunde, benadrukte het belang van het informeren van patiënten.

Als zorgverleners “is het onze plicht om [onze patiënten] te helpen de potentiële risico’s en voordelen te begrijpen van elke beslissing die zij nemen met betrekking tot hun gezondheidszorg. … Dus in het verlengde van waar we het vandaag over hebben gehad, zou het volledig informeren van patiënten over de huidige situatie in China met betrekking tot transplantaties … kunnen volstaan om enige duidelijkheid te verschaffen omtrent hun beslissing. Dat is zeker een van de dingen die wij als verpleegkundigen moeten doen: ervoor zorgen dat de mensen die wij dienen duidelijk en geïnformeerd zijn over de beslissingen die zij nemen,” zei zij.

Een geweldige manier om onze studenten te onderwijzen

Rose Constantino, die een doctoraat en een rechtendiploma heeft, doceert sinds 1971 aan de University of Pittsburgh School of Nursing, met een rijke ervaring in ethische en juridische kwesties in de verpleegkundige praktijk. Zij sprak over internationale orgaanhandel en gedwongen orgaanoogst. Zij dringt er bij de wetenschappelijke gemeenschap op aan om publicaties uit landen met praktijken van orgaanhandel en -oogst te verwerpen.

Rose Constantino van de University of Pittsburgh School of Nursing spreekt op de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

Bovendien denkt Constantino dat de top een goede manier kan zijn om de studenten voor te lichten. Het seminarie van vier uur is de beste manier om het probleem echt te begrijpen, zei ze. Als een dergelijke conferentie “voor alle studenten toegankelijk zou zijn, zou dat een zeer belangrijke manier zijn om studenten op deze manier op te leiden. Want weinigen hebben echt gehoord of gezien wat wij vandaag hebben gezien.”

Wereldwijde wetgevende campagne

Theresa Chu, een mensenrechtenadvocaat uit Taiwan, sprak over de Universele Verklaring over het bestrijden en voorkomen van gedwongen orgaanoogst (UDCPFOH), waarbij Chu de algemene voorzitter. De UDCPFOH werd in 2021 gezamenlijk gelanceerd door vijf NGO’s uit de Verenigde Staten, Europa, Taiwan, Zuid-Korea en Japan, waaronder ook DAFOH.

Universal Declaration on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting (UDCPFOH) werd in 2021 geïnitieerd door 5 NGO’s. Theresa Chu, een internationale mensenrechtenadvocaat en voorzitter van de stuurgroep van UDCPFOH, sprak op de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

De Universele Verklaring roept de wereld op de onvervreemdbare rechten van de mensheid te beschermen, de hoogste waarden van rechtvaardigheid te handhaven en een einde te maken aan een van de meest flagrante wreedheden van deze eeuw: het gedwongen oogsten van organen van levende personen, zonder toestemming en met winstoogmerk.

“Wij bevorderen momenteel een wetgevingscampagne ter bestrijding en voorkoming van het gedwongen wegnemen van organen in Europa, Amerika en Azië om de wreedheden van het gedwongen wegnemen van organen streng te bestraffen en te voorkomen door middel van het strafrecht van verschillende landen”, aldus Chu, die zich al 20 jaar inzet voor de verdediging van slachtoffers van Falun Gong.

Door middel van wetgeving is Taiwan de wereld voorgegaan in het beschermen van zijn burgers tegen medeplichtigheid aan deze gedwongen orgaanoogst. Sinds 2015 heeft Taiwan het verplicht gesteld dat patiënten, die naar het buitenland reizen voor een transplantatie, het land, het ziekenhuis en de betrokken arts moeten registreren. Taiwan houdt ook een zwarte lijst bij van chirurgen van op het Chinese vasteland die betrokken zijn bij het wegnemen van organen om hen de toegang tot Taiwan te ontzeggen.

Chu nodigde verpleegkundigen uit om de verklaring mee te ondertekenen.

“[AFN] is vastbesloten de Universele Verklaring te steunen,” zei AFN-voorzitter Johnson. “We weten dat het gedwongen oogsten van organen een schending van de mensenrechten is, en de elementen die daarbij een rol spelen zijn geweld, fraude, dwang en zelfs ontvoering.”

Jennifer Johnson, de voorzitter van AFN, spreekt op de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

Debra Holbrook, directeur van de forensische verpleging in het Mercy Medical Center in Baltimore, Maryland, zei: “De praktijk van gedwongen orgaanoogst is een vorm van mensenhandel in zijn meest flagrante vorm, en wij als forensische verpleegkundigen hebben niet alleen de verantwoordelijkheid, maar ook de verplichting, om alle inspanningen te ondersteunen om deze handelingen te stoppen, ongeacht waar ze worden uitgevoerd.”

De verkozen voorzitter van AFN en directeur forensische verpleging van Mercy Medical Center Debra Holbrook spreekt op de Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting op 1 november 2022. (Met dank aan DAFOH)

Holbrook zei dat ze AFN zou willen uitdagen om een “task force te vormen van verpleegkundigen, artsen, ethici, die [gedwongen orgaanoogst] echt willen aanpakken in de juridische arena. En we bundelen onze krachten, en we richten ons op het creëren van bewustwording zoals [DAFOH] heeft voorgedaan.”

Persoonlijke ervaringen gedeeld

Twee Falun Gong beoefenaars uit China spraken ook over hun ervaringen in Chinese werkkampen en gevangenissen, inclusief over de martelingen, frequente bloedtesten en medische onderzoeken gericht tegen beoefenaars. De vader van een van de beoefenaars stierf in de gevangenis als gevolg van de vervolging. Zij vertelde hoe haar familie geen autopsie mocht laten uitvoeren op het lichaam van haar vader en hoe zij vermoedden dat zijn organen waren geoogst.

Falun Gong is een geest-lichaam praktijk met een morele leer waarin waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid centraal staan. De praktijk werd zeer populair in China, met meer dan 70 miljoen aanhangers in 1999, volgens officiële Chinese gegevens. De Chinese Communistische Partij (CCP) beschouwde de populariteit van Falun Gong echter als een bedreiging en startte een brute vervolging die nog steeds voortduurt. Miljoenen Falun Gong-aanhangers zitten waarschijnlijk opgesloten. Terwijl ze werden onderworpen aan martelingen en dwangarbeid, zijn ze ongewild de “levende donorbank” geworden die China’s miljarden transplantatie industrie heeft gevoed.

Een draaiboek van acties

De top werd afgesloten na een vraag- en antwoordsessie, waar vragen over gedwongen orgaanoogst werden besproken. “De top gaf ons een draaiboek van acties die we nu kunnen aanwenden, vooral op het gebied van onderwijs en wetgeving,” vertelde Collins-Perrica aan The Epoch Times. “Dit is de eerste keer dat verpleegkundigen en artsen publiekelijk hebben samengewerkt rondom de kwestie van gedwongen orgaanoogst. We hebben een gezamenlijke visie om er snel een einde aan te maken, en we kijken ernaar uit om samen te werken.”

Na het bijwonen van de top schreef een verpleegster uit Virginia: “De top voor verpleegsters bij CPFOH [Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting] was erg goed, de sprekers waren geweldig. De overlevenden van de vervolging in China zien spreken, maakte dit echt persoonlijk voor mij.”

Een andere luisteraar schreef: “dank aan alle sprekers voor het onder de aandacht brengen van de misdaden van FOH. Wij waarderen jullie moed en doorzettingsvermogen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (8 november 2022): Nursing Professionals Spotlight CCP’s Forced Organ Harvesting

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.