Thursday, 20 Jun 2024
Oekraïense militairen patrouilleren in een gebied bij de stad Sievierodonetsk, Oekraïne, op 20 juni 2022. (Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Frankrijk wil kernenergie om de door Rusland veroorzaakte energiecrisis in Europa te verlichten

Frankrijk kijkt naar opties voor kernenergie om zijn eigen energievoorziening veilig te stellen en Europa van stroom te voorzien. Dit tegen de achtergrond van wat wordt gezien als Russische vergeldingsmaatregelen tegen bondgenoten van Oekraïne door de energie-export naar Europa te beperken.

President Emmanuel Macron heeft plannen aangekondigd om zes nieuwe kernreactoren te bouwen en, volgens de World Nuclear Association, overweegt hij er nog eens acht, afhankelijk van de elektriciteitsbehoeften.

Op 27 juli heeft de Russische energiegigant Gazprom de gasstroom in Nord Stream 1 opnieuw verminderd, waardoor de Europese spanningen over de beschikbare bevoorrading nog verder zijn opgelopen.

Duitsland sprak van een politieke maatregel, maar Rusland gaf opnieuw de schuld aan technische problemen.

De mogelijkheid dat Rusland de energiecrisis in Europa zou verergeren door het aardgas af te snijden, nam toe en leidde tot een stijging van de gasprijzen met bijna 2 procent.

“Iedereen in de sector verwachtte dat de Russische volumes zouden dalen. Maar de afzetmarkt had niet verwacht dat de gasstroom zo snel zou dalen”, zei James Huckstepp, manager van Emea gas analytics bij S&P Global, aan de Financial Times.

De Russische reductie was slechts de laatste in een reeks van verlagingen en bracht de hoeveelheid aardgas die door de pijpleiding stroomt op 20 procent van de capaciteit.

In een toespraak op 25 juli beschuldigde de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy Rusland van “gaschantage” omdat Europa zijn land steunt tegen de Russische invasie.

“Het is een openlijke gasoorlog die Rusland voert tegen een verenigd Europa – dit is precies hoe het moet worden opgevat. Het kan Rusland niet schelen wat er met de mensen gebeurt, hoe ze zullen lijden – door honger als gevolg van het blokkeren van havens of door winterkou en armoede… of door bezetting. Het zijn gewoon verschillende vormen van terreur.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy beantwoordt vragen tijdens een persconferentie in Kyiv, Oekraïne, op 23 april 2022. (John Moore/Getty Images)

Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen, waardoor het conflict, dat al sinds 2014 aan de gang is, verhevigde. Als reactie daarop en in een poging om de Russische agressie in te tomen, begonnen de Verenigde Staten, in samenwerking met de G-7 landen en de Europese Unie, met het instellen van een reeks escalerende sancties.

Aanvankelijk waren de sancties van financiële aard: De Verenigde Staten blokkeerden grote Russische banken zoals de VEB en de Promsvyazbank, volgens de International Trade Administration. Vervolgens legden de Verenigde Staten en hun bondgenoten sancties op aan tientallen Russische defensiebedrijven, plus Russische elites en hun familieleden, om de steun en financiële hulp aan de Russische president Vladimir Poetin af te snijden.

Al snel volgden blokkering van de tegoeden van de Sberbank en de Alfa Bank, twee van de grootste financiële instellingen van Rusland.

Deze sancties weerhielden de Russische inval in Oekraïne echter niet, en op 8 maart ondertekende president Joe Biden een uitvoerend bevel om de invoer van Russische olie te verbieden. Vóór het verbod importeerden de Verenigde Staten dagelijks ongeveer 700.000 vaten.

Ook Duitsland en Polen beloofden Russische olie te verbieden door de invoer via pijpleidingen tegen het einde van het jaar stop te zetten.

Op 3 juni sloot de Europese Unie zich aan bij de sancties tegen de invoer van Russische olie door een gedeeltelijk embargo in te stellen op Russische olie – te beginnen met de overzeese invoer van ruwe olie in december en de invoer van aardolieproducten in februari 2023, aldus het Center for Strategic and International Studies.

Belangrijk is dat de pijplijninvoer is vrijgesteld van toekomstige verboden, aangezien EU-lidstaten zoals Slowakije, Hongarije en Tsjechië voor hun energieproductie afhankelijk zijn van deze pijplijn.

De Astora-aardgasopslagplaats, de grootste opslagplaats voor aardgas in West-Europa, is te zien in Rehden, Duitsland, op 16 maart 2022. Astora maakt deel uit van de Gazprom Germania Group. (Fabian Bimmer/Reuters)

Als reactie daarop verklaarde Rusland andere importeurs voor zijn olie te zullen vinden, met name China en India. Poetin ondertekende een decreet waarin werd bepaald dat buitenlandse kopers van aardgas in roebels moesten betalen, en Rusland begon de uitvoer van aardgas naar Europa te verminderen.

Denemarken, Finland, Bulgarije en Polen weigerden allemaal mee te werken, waarop Rusland de gastoevoer naar die landen stopzette.

Vervolgens heeft Rusland de aardgasinvoer naar Slowakije en Italië met de helft verminderd en Frankrijk volledig afgesloten. De uitleg van Rusland over technische problemen werd door Duitsland verworpen. Op 23 juli heeft Rusland de gasleveringen aan een aantal Europese landen verder stopgezet.

Het besluit van Rusland om de gasleveringen aan Europese landen stop te zetten, heeft geleid tot een opkomende energiecrisis in Europa, aangezien Rusland de grootste leverancier van aardgas is aan het blok van 27 landen.

“De stroom van Russisch pijpleidinggas naar Europa is scherp gedaald tot ongeveer 40% van het niveau van een jaar geleden, wat heeft bijgedragen tot een sterke stijging van de aardgasprijzen in juni”, aldus het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn vooruitzichten voor juli.

Het Kremlin slaat terug

Verder hebben de energiesancties een matig effect gehad op de Russische economie maar een uitgesproken effect op Europa.

“De Russische economie is in het tweede kwartaal naar schatting minder gekrompen dan eerder werd verwacht, waarbij de export van ruwe olie en niet-energetische producten beter standhield dan verwacht”, aldus het IMF.

“Bovendien vertoont ook de binnenlandse vraag enige veerkracht dankzij de inperking van het effect van de sancties op de binnenlandse financiële sector en een minder dan verwachte verzwakking van de arbeidsmarkt.”

“De gevolgen van de oorlog voor de belangrijkste Europese economieën zijn negatiever dan verwacht als gevolg van hogere energieprijzen, een zwakker consumentenvertrouwen en een tragere dynamiek in de verwerkende industrie door aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen en stijgende inkoopkosten”, aldus het IMF.

Nog zorgwekkender is dat het IMF het potentiële effect van een volledige afsluiting van het Russische aardgas naar Duitsland heeft geanalyseerd en tot de bevinding is gekomen dat het bruto binnenlands product (bbp) in 2022 met 1,5% en in 2023 met 2,7% zal krimpen en de inflatie zowel in 2022 als in 2023 met 2 procent omhoog zal gaan.

Zonder een vermindering van het gasverbruik met ten minste 9% zullen de Duitsers bovendien met een tekort aan gas te kampen krijgen, vooral in de wintermaanden.

Duitsland wil tegen 2030 tot 65 procent van zijn energiebehoeften dekken met wind- en zonne-energie. (Shutterstock)

In 2000 nam Duitsland de Wet Hernieuwbare Energiebronnen (EEG) aan, die voorschreef dat 6 procent van de energie afkomstig moest zijn van hernieuwbare bronnen.

In 2017 werd de wetgeving herzien, waardoor in 2025 40 tot 45 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen moet komen, en tot 65 procent in 2030, aldus het federale ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie.

Zo begon de overgang van fossiele brandstoffen, de zogeheten Energiewende, naar hernieuwbare energiebronnen.

In 2017 was kernenergie gedaald tot 11,7 procent van de Duitse elektriciteitsmix, en bruinkool en steenkool waren gedaald tot 36,6 procent. Hernieuwbare energie was toegenomen en was goed voor 33,3 procent van de Duitse elektriciteitsmix, met wind als drijvende kracht en een totaal van ongeveer 110 terawattuur (TWh).

Wind- en zonne-energie

Hoewel de percentages van kernenergie en fossiele brandstoffen in Duitsland zijn gedaald, kunnen hernieuwbare energiebronnen het verschil niet volledig goedmaken. In 2017 was aardgas goed voor 13,2 procent van de Duitse energiemix, in 2019 is aardgas geklommen tot 25 procent van het totale energieverbruik van Duitsland, volgens de Amerikaanse Energy Information Administration.

“Jammer genoeg heeft Duitsland, in zijn drang om het voortouw te nemen, niet goed gerekend”, zei Sarah Lohmann, een gastmedewerker van het Amerikaanse Instituut voor Hedendaagse Duitse Studies aan de Johns Hopkins Universiteit.

“Het heeft lang niet genoeg hernieuwbare energie geproduceerd om de kernenergie en steenkool te vervangen die het geleidelijk wil afschaffen. Wanneer volgend jaar de laatste kernreactor wordt uitgeschakeld, zal er waarschijnlijk een tekort zijn van 4,5 gigawatt, of het equivalent van wat 10 grote steenkoolcentrales zouden leveren.”

“In Duitsland betaalt het gemiddelde huishouden 43 procent meer dan het gemiddelde van de 27 andere landen van de Europese Unie, dankzij belastingen en heffingen die 50 procent van de rekening uitmaken en die bedoeld zijn om de overgang naar hernieuwbare energie te betalen”, voegde zij eraan toe.

Om dit tekort aan te vullen, heeft Duitsland zich gedeeltelijk tot Rusland gewend. Aangezien Rusland nu echter onder zware sancties gebukt gaat, heeft het Duitse parlement in juli in allerijl wetgeving goedgekeurd om gepensioneerde kolencentrales weer operationeel te maken.

De koeltorens van twee reactoren zijn in actie in de kerncentrale van Golfech in het zuidwesten van Frankrijk op 27 november 2012. (Eric Cabanis/AFP/Getty Images)

Het IMF heeft in zijn verslag van juli Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Italië en Duitsland aangewezen als de landen die het kwetsbaarst zijn voor Russische agressie op energiegebied omdat zij afhankelijk zijn van de invoer van energie. Omgekeerd werden landen als Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk als redelijk beschermd bestempeld.

Belangrijker is dat Frankrijk niet alleen relatief veilig is voor Russische energieprovocaties, maar ook de grootste exporteur van elektriciteit in Europa is (hoofdzakelijk naar het Verenigd Koninkrijk en Italië), met een export van meer dan 70 TWh per jaar in het afgelopen decennium, volgens de World Nuclear Association.

Energie onafhankelijkheid

Frankrijk haalt inderdaad ongeveer 70% van zijn elektriciteit uit kernenergie en 17% is afkomstig van gerecycelde nucleaire brandstof.

“Als gevolg van het besluit van 1974 kan Frankrijk nu bogen op een aanzienlijke mate van energieonafhankelijkheid en elektriciteitskosten die onder het gemiddelde in Europa liggen”, aldus de World Nuclear Association in een informatieblad van maart. “Frankrijk heeft ook een extreem lage kooldioxide-uitstoot per hoofd van de bevolking door de opwekking van elektriciteit, omdat meer dan 80 procent van de elektriciteit uit kernenergie of waterkracht afkomstig is”.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (29 juli 2022): France Eyes Nuclear Power to Ease Europe’s Russian-Made Energy Crisis

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.