Sunday, 23 Jun 2024
Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter herdenking van het 22ste jaar van de vervolging van Falun Gong in China, in Brooklyn, New York, op 18 juli 2021. (Chung I Ho/The Epoch Times)

Gedwongen organenroof in China is medische genocide uit winstbejag

Deel 1 van de 3-delige serie 'Wereldtop over gedwongen orgaanoogst'

Er komen nieuwe details aan het licht over de miljardenindustrie van gedwongen orgaanoogst in China, die heeft geleid tot de dood van maar liefst een miljoen of meer onwillige “donoren”.

De Wereldtop over het bestrijden en voorkomen van gedwongen orgaanoogst, die van 17 tot 26 september wordt gehouden, brengt academici, juristen en politici uit de hele wereld bijeen om het overweldigende bewijs van het misbruik van transplantaties door de Chinese Communistische Partij (CCP) te bespreken, misbruik waarvan vooral gewetensgevangenen het slachtoffer zijn.

Maar de CCP is niet de enige dader, aldus de deelnemers aan de top. Het stilzwijgen van politici, academici en media in het Westen komt neer op medeplichtigheid uit commerciële overwegingen. Het doel van de CCP om de internationale normen ivm toestemming van de patiënt / donor uit te hollen om zoveel mogelijk winst uit deze industrie te halen, moet een halt worden toegeroepen, aldus de deelnemers, door zich krachtiger uit te spreken en wetgeving tegen het misbruik op te stellen, onder meer door geïndividualiseerde sancties tegen de CCP-leden die de meeste verantwoordelijkheid dragen, en door een einde te maken aan de internationale opleiding van transplantatiechirurgen uit China.

‘Medische genocide’

Volgens de organisatoren van de Wereldtop ter bestrijding en voorkoming van gedwongen orgaanverwijdering zijn meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer geworden van gedwongen orgaanverwijdering, wat als “medische genocide” kan worden beschouwd. De moorden voldoen aan de definitie van genocide van de VN-conventie, die niet alleen pogingen tot uitroeiing van rassen omvat, maar ook pogingen tot uitroeiing van religies, wanneer er op staatsniveau sprake is van de intentie om dit te doen.

“Het massaal doden van gewetensgevangenen voor hun organen dient een tweeledig doel voor de [Chinese Communistische] Partij,” aldus David Matas, een internationale mensenrechtenadvocaat uit Canada. “De moorden elimineren wat de partij ziet als haar politieke vijanden.”

David Matas presenteert een nieuw rapport over massale orgaanoogst in China in de National Press Club in Washington op 22 juni 2016. (Lisa Fan/Epoch Times)

Carlos Iglesias Jimenez, een internationale mensenrechtenadvocaat uit Spanje, was het daarmee eens. Hij zei: “Het doel van de CCP is om mensen uit te roeien, fysiek te elimineren vanwege hun spirituele overtuigingen – deze gewetensgevangenen zoals christenen, Tibetanen, boeddhisten en vooral de miljoenen Falun Gong beoefenaars. Het prioritaire doel is hun eliminatie, hun uitroeiing, en dit heeft logischerwijze de connotaties van een misdaad van genocide”.

Volgens Theresa Chu, een advocaat van de Taiwan Falun Gong Attorney Group, “wordt gedwongen orgaanoogst niet alleen gebruikt om de zuivering en genocide van Falun Gong beoefenaars en etnische minderheidsgroepen, zoals Oeigoeren, uit te voeren, maar is het ook betrokken bij enorme economische winsten uit orgaantransplantatie, transnationale orgaanverkoop, transplantatietoerisme, en orgaanmakelaardij”.

De oorzaak van het gedwongen oogsten van organen in China heeft een financiële oorsprong, aangezien het waarschijnlijk miljarden dollars aan inkomsten heeft opgeleverd voor China’s ziekenhuizen, en honderden miljoenen aan belastingen voor gebruik door Beijing. Lord Hunt noemde de praktijk “gecommercialiseerde moord”. Het is massamoord die op industriële schaal wordt uitgevoerd, met betrokkenheid van het Chinese leger. Als je goed kijkt naar de bewijzen van gedwongen orgaanoogst in China, dan klinkt dat als genocide, omdat het gericht is tegen een bepaalde religie – een religie waarvan de staat de uitroeiing nastreeft.

Dr. Declan Lyons van het Trinity College legde uit dat “orgaantransplantatie … naar schatting een miljardenbusiness per jaar is in China en dat er jaarlijks 60.000 tot 100.000 transplantaties plaatsvinden in de Volksrepubliek [China]”.

China’s klanten voor orgaantransplantaties zijn wereldwijd. Dr. Huang Shi-wei, uit Taiwan, legde uit dat “de afgelopen 20 jaar meer dan 4.000 Taiwanezen naar China zijn gegaan voor lever- of niertransplantaties. Naast Taiwan kwamen na 2000 ook mensen uit Zuid-Korea, Japan, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en zelfs westerse landen naar China voor een transplantatieoperatie.

Dr. Weldon Gilcrease, directeur van Oncologie aan de Universiteit van Utah School of Medicine, zei dat “de medische gemeenschap nooit eerder in de geschiedenis in zo grote mate de hand heeft gehad in dit soort flagrante en massale misdaad.”

Huang verklaarde dat het Chinese leger van 2000 tot 2006 de orgaanbanken van het land onderhield, die gegevens over orgaan-“donoren” bevatten. Nadat in 2006 voor het eerst bewijs werd gepubliceerd dat Falun Gong beoefenaars het doelwit waren van gedwongen orgaanverwijdering, begon de CCP de praktijk effectiever te verbergen. Dat jaar publiceerden David Matas en David Kilgour, een voormalig lid van het Canadese parlement, hun boek “Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China.”

Volgens Chu heeft een vrouw genaamd Annie geholpen om het bestaan te onthullen van gedwongen orgaanoogst in China, waarbij Falun Gong beoefenaars worden uitgekozen. “Annie, de ex-vrouw van een Chinese arts die hoornvliezen oogstte van levende Falun Gong gevangenen” onthulde de misdaad en veroorzaakte een wereldwijde oproer, zei Chu.

Volgens Huang vormen transplantaties de belangrijkste bron van inkomsten voor sommige ziekenhuizen in China. Een ziekenhuis in Beijing registreerde een stijging van de inkomsten uit transplantaties van 4,5 miljoen dollar in 2006 tot 30 miljoen dollar in 2010. Hij beweert dat na 2007 ook Oeigoeren en andere etnische minderheden het slachtoffer zijn geworden van gedwongen orgaanverwijdering, naast Falun Gong beoefenaars.

Falun Gong, Oeigoeren doelwit

Dr. R. Scalettar, voormalig voorzitter van de American Medical Association, merkte tijdens de top op dat de World Medical Association stelling heeft genomen tegen gedwongen orgaanoogst, inclusief tegen de gedwongen orgaanoogst bij Oeigoeren, die door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn erkend als slachtoffers van genocide. “De WMA heeft in 2020 een verklaring uitgegeven om transplantatiegerelateerde misdaden te voorkomen en te bestrijden,” zei hij. “Eerdere resoluties veroordeelden de vele rapporten van voortdurende schendingen van deze ethische normen door de VRC met gevangen leden van Oeigoeren en de Falun Gong.”

Een internationale coalitie van vijf non-profit groepen-Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) in de Verenigde Staten, CAP Freedom of Conscience in Frankrijk, de Taiwan Association for International Care of Organ Transplants, de Korea Association for Ethical Organ Transplants in Zuid-Korea, en de Transplant Tourism Research Association in Japan-organiseerde het evenement.

De oprichter van DAFOH en gastheer van de top, Dr. Torsten Trey, beweerde op 15 september dat Beijings doel met het oogsten van organen de grenzen van China’s grenzen overschrijdt. Het is de bedoeling de internationale normen die de toestemming van orgaandonoren vereisen, uit te hollen, zei hij tegen Epoch TV. Een dergelijke uitholling zou China’s orgaantransplantatie-industrie bevoordelen, die afhankelijk is van een massale en kant-en-klare aanvoer van organen van levende gewetensgevangenen. “China is dus zeer geïnteresseerd in het afbreken van dit systeem van [westerse medische ethiek] om in feite gedwongen orgaanoogst tot de gangbare norm te maken in de transplantatiegeneeskunde,” zei Trey.

DAFOH werd twee keer genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede, en ontving in 2019 de Mother Theresa Social Justice Award.

Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) houden een evenement op de Universiteit van Arizona in Phoenix, Arizona, op 19 april 2019. (Lucy Fan/Epoch Times)

In 2019 heeft het Londense ‘Tribunaal over gedwongen orgaanoogst in China’ bewijs gehoord dat de praktijk wijdverbreid en door de staat georganiseerd is. Beoefenaars van Falun Gong – een meditatie praktijk die door het Chinese regime vervolgd wordt – worden gevangengezet en tot de belangrijkste bron van organen gemaakt, zoals door velen op de Wereldtop werd erkend.

Een belangrijk onderdeel van de Falun Gong spirituele beleving is waarachtigheid, waardoor zij een gemakkelijk doelwit vormen voor de Chinese autoriteiten, die eenvoudigweg bij hen aankloppen en ter plaatse om ‘schuldbekentenissen’ vragen ivm het beoefenen van Falun Gong, aldus een Falun Gong bron.

Beoefenaars van Falun Gong vermijden ook stoffen als alcohol en tabak die hun organen kunnen beschadigen, waardoor zij een optimaal doelwit vormen voor onethische transplantatie chirurgen.

In 1999 waren er volgens de Chinese staatsmedia 100 miljoen Falun Gong beoefenaars in China. Zij werden gezien als een bedreiging voor de staat omdat er op dat moment meer Falun Gong beoefenaars waren dan leden van de CCP. Toen Falun Gong onjuist werd voorgesteld in de Chinese staatsmedia, organiseerden de Falun Gong beoefenaars daar demonstraties tegen. Volgens een rapport van Human Rights Watch begon de vervolging in alle hevigheid na een mobilisatie op 25 april 1999. “Uit alle rapporten blijkt dat meer dan 10.000 Falun Gong beoefenaars, de meesten van middelbare leeftijd, zich in een ordelijke colonne opstelden rond twee kanten van Zhongnanhai, het complex in het hart van Beijing waar China’s leiders wonen en werken”.

Terwijl de Amerikaanse regering en de gevestigde media uitvoerig aandacht hebben besteed aan China’s genocide tegen de Oeigoeren, wordt er minder aandacht besteed aan een soortgelijke genocide tegen Falun Gong. Dit is waarschijnlijk te wijten aan drie redenen. Ten eerste wordt Falun Gong door sommige geleerden beschouwd als een relatief nieuwe godsdienst, die daarom minder bekend is en minder sympathie geniet bij het publiek. Ten tweede is de genocide op de Oeigoeren gericht tegen de meer gevestigde moslimgodsdienst. En ten derde hebben de autoriteiten van de CCP een georganiseerde propagandacampagne gevoerd om Falun Gong te bestempelen met de denigrerende term “sekte”.

Dr. Andre Gattolin, senator uit Frankrijk, is medevoorzitter van de Interparlementaire Alliantie voor China (IPAC). Hij legde op de Top uit dat de tactiek van de CCP om Falun Gong als een “sekte” te bestempelen, efficiënt gebleken is om het debat in Frankrijk over gedwongen orgaantransplantaties af te schrikken. “Het feit dat de slachtoffers van deze gedwongen verwijderingen meestal aanhangers zijn van religieuze minderheden zoals Falun Gong, die door de Chinese regering als een sekte wordt voorgesteld, wekt altijd wantrouwen bij onze bevolking, waar al meer dan een eeuw een soms nogal intolerante opvatting van secularisme heerst,” zei hij. “De beschuldiging van sektarisme klinkt als een anathema en kan in Frankrijk vaak leiden tot een ontslag waartegen geen beroep mogelijk is. Dit is nog steeds de realiteit, ondanks het feit dat de Interministeriële Missie van Waakzaamheid en Bestrijding van Sektarisch Misbruik er reeds verscheidene malen op heeft gewezen dat Falun Gong niet onder deze categorie valt.”

De Interministeriële Missie van Waakzaamheid en Bestrijding van Sektarisch Misbruik is een Franse overheidsinstelling die belast is met het analyseren van sektes en het beschermen van hun slachtoffers.

“Beijing heeft een meesterzet van propaganda gedaan door Falun Gong te bedekken met een imago van onaanvaardbaar en daarom onverdedigbaar,” zei Gattolin.

De CCP heeft ook geprobeerd Oeigoeren als een anathema te bestempelen door hun legitieme protestactiviteiten als “terrorisme” te bestempelen, hoewel de CCP zelf de terroristen zijn, volgens een gezaghebbende lezing van de Amerikaanse wet. De Amerikaanse mensenrechtenadvocaat Terri Marsh en de academicus Teng Biao van de Universiteit van Chicago brengen dit argument krachtig naar voren in een artikel uit 2020 in het Journal of Political Risk, waarin ook het gedwongen oogsten van organen als een vorm van terrorisme van de kant van de CCP aan de orde komt.

U.S. Rep. Steve Chabot (R-Ohio) merkte op dat de CCP “de voornaamste pleger van gedwongen orgaanoogst” is. Als de leidende Republikein in de subcommissie Buitenlandse Zaken zei Chabot dat hij nauwlettend toeziet op “de pogingen van Beijing om de wereld te herscheppen naar het beeld van de Chinese Communistische Partij”. Gezien de brute onderdrukking van Oeigoeren en Tibetanen door de CCP, zei Chabot: “Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de Volksrepubliek China onder communistische leiding zich bezighoudt met één van de meest barbaarse praktijken in de geschiedenis van de mensheid – het gedwongen oogsten van organen – om de CCP en zijn trawanten gezondheid en rijkdom te brengen.” Hij zei dat “in het licht van deze barbaarse vervolging, het aantal Falun Gong beoefenaars is afgenomen, en ik ben bang dat de volgende bron van organen voor de CCP wel eens de Oeigoeren zouden kunnen zijn”.

Zoals Dr. Trey opmerkt, bestaat het gevaar voor het Westen erin dat de CCP zo machtig wordt dat zij in staat is haar gebrek aan medische ethiek wereldwijd te exporteren.

Chabot voegde daaraan toe: “Een wereld die zich conformeert aan de waarden van de CCP is een wereld waarin degenen die de partijlijn niet volgen in een concentratiekamp kunnen worden gestopt of hun organen kunnen worden geoogst. Dat is een visie op een wereld waarin niemand wil leven. En dat is de visie van de wereld waar we allemaal tegen vechten.”

Dehumanisering, wat gedwongen orgaanoogst op een bijna letterlijke manier in praktijk brengt, is een integraal onderdeel van de terreurcampagne en genocide van de CCP tegen Falun Gong.

Men hoeft geen internationaal jurist te zijn om te beseffen dat de brute onderdrukking van Falun Gong, die in 1999 begon, voldoet aan de definitie van genocide van de VN. En de toename van het transplantatie toerisme naar China in het begin van de jaren 2000 komt overeen met het begin van de genocide tegen de Falun Gong. De twee zijn met elkaar verbonden. Gedwongen orgaanoogst tegen Falun Gong is een medisch en op winst gericht middel van genocide.

Lees deel 2 hier en deel 3 hier.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Anders Corr heeft een bachelor in politieke wetenschappen van Yale University (2001) en een doctoraat in ‘bestuur’ van Harvard University (2008). Hij is directeur bij Corr Analytics Inc, uitgever van het Journal of Political Risk, en heeft uitgebreid onderzoek gedaan in Noord-Amerika, Europa en Azië. Hij is auteur van “The Concentration of Power” (verschijnt in 2021) en “No Trespassing”, en redacteur van “Great Powers, Grand Strategies”.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (21 september 2021): Forced Organ Harvesting in China Is Medical Genocide for Profit

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.