Sunday, 19 May 2024
Dinesh D'Souza woont de Washington-première bij van zijn film, "Death of a Nation," in E Street Cinema op 1 aug. 2018. (Shannon Finney/Getty Images)

Genoeg frauduleuze stemmen geïdentificeerd om verkiezingsuitslag 2020 te veranderen: Dinesh D’Souza

'Ik breng deze informatie naar buiten omdat ik wil dat het Amerikaanse volk de jury is'

Een analyse van mobiele telefoon gegevens uitgevoerd door een groep die onderzoek doet naar verkiezingen toont aan dat duizenden frauduleuze stembiljetten werden gedeponeerd in mail-in drop boxes tijdens de 2020 verkiezingen, een hoeveelheid voldoende om de uitkomst van de verkiezingen te veranderen, volgens Dinesh D’Souza, regisseur en schrijver van de documentaire ‘2000 Mules‘.

Veel mensen, waaronder D’Souza, waren verbijsterd over de vele anomalieën die zich voordeden tijdens de 2020-verkiezingen, vooral door het plotselinge stoppen van het tellen van de stemmen op de verkiezingsavond, gevolgd door een opmerkelijke ommekeer de volgende ochtend, zei de filmmaker.

Hij was echter terughoudend om welke veronderstelling van fraude dan ook te accepteren, denkend dat “een anomalie een onwaarschijnlijke gebeurtenis is.” Hij was van mening dat “het mogelijk was dat Trump de verkiezingen in de ‘graadmeter districten’ had gewonnen, maar toch op de één of andere manier de verkiezingen had verloren. Misschien had hij gewonnen bij arbeiders en Hispanic kiezers, maar misschien verloor hij meer kiezers uit de voorsteden.”

“Ik kon mij scenario’s voorstellen waarbij het mogelijk was dat Trump had verloren. Het was voor mij niet duidelijk dat Trump had gewonnen,” zei D’Souza op EpochTV’s ‘Crossroads‘.

Toen D’Souza, filmmaker, auteur en dagelijks podcaster, op de informatie stuitte die verzameld was door een organisatie die onderzoek doet naar verkiezingen, genaamd True the Vote, wekte dat zijn interesse. De groep kwam met een volledig ingenieuze en nieuwe manier om fraude op te sporen en te documenteren, zei hij.

True the Vote heeft de grootste opslag van verkiezingsgegevens in de wereld, zei hij, opmerkend dat de organisatie 10 miljard pings van mobiele telefoongegevens in vijf swing states heeft gekocht – pings die zich hebben voorgedaan tijdens de cruciale dagen in de aanloop naar de verkiezingen, van 1 oktober 2020, tot en met de verkiezingsdag.

“[De pings] waren geconcentreerd in slechts vijf gebieden, het grotere Atlanta gebied van Georgia, het gebied van Phoenix, Maricopa County, Detroit, Milwaukee, en het grotere gebied van Philadelphia,” zei D’Souza. “Dit zijn de vijf gebieden waar de verkiezing werd beslist.”

Gregg Phillips (C) van de OPSEC Group deed het geospatiale onderzoek naar de handel in stembiljetten dat te zien is in Dinesh D’Souza’s documentaire “2000 Mules” die volgende week uitkomt. (Screenshot/2000 Mules)

True the Vote gebruikte vervolgens een soort zoekalgoritme om de gegevens te ontginnen op zoek naar ‘muilezels’, aldus de filmmaker. De FBI en CIA gebruiken geo-tracking op dezelfde manier in hun onderzoeken, zei hij.

“De term muilezel wordt nu algemeen gebruikt in de drugshandel en de sekshandel. De muilezel is de tussenpersoon, de persoon die het transport verzorgt,” schreef D’Souza voor The Epoch Times.

True the Vote leende deze term en gebruikte die voor de betaalde professionele ‘operatoren’ die zich bezighielden met het afleveren van illegale stemmen en die naar 10 of meer post-in drop boxen gingen, zei hij.

De reden waarom muilezels naar ten minste 10 drop boxen gingen was om de verdenking van verkiezingsmedewerkers te verminderen die elke dag drop boxen openen en het aantal gedeponeerde stembiljetten documenteren, zei de filmmaker. Als zij ontdekten dat een stembus veel meer stemmen bevatte dan het gemiddelde aantal stemmen dat daar of in andere stembussen in het gebied werd gedeponeerd, zou dat argwaan wekken, merkte hij op.

Daarom worden “de muilezels geïnstrueerd om … [de stemmen] te verspreiden,” zei D’Souza.

Om mogelijke fouten te elimineren gebruikte het onderzoek een regel waarbij alleen diegenen die ten minste 10 drop boxes bezochten werden gevolgd.

“Het is mogelijk dat iemand naar een drop box ging en dat hij moest stoppen om zijn schoenveter te strikken bij de volgende drop box.”

De onderzoekers legden de lat vrij hoog, volgens D’Souza.

Waar illegale stembiljetten vandaan komen

Een screenshot van Dinesh D’Souza’s “2000 Mules” documentaire die op 2 mei 2022 uitkomt. (Screenshot/2000 Mules)

Om erachter te komen waar de muilezels de stemmen vandaan haalden, onderzochten de onderzoekers de connectie tussen linkse activistische organisaties die diep verankerd waren in deze stedelijke gebieden waar de muilezels opereerden, aldus D’Souza.

De aangekochte geo-tracking gegevens toonden aan dat muilezels eerst stopten bij de linkse organisaties, een stapel of een zak met stemmen ophaalden, en zoals een postbode, een route aflegden om de stemmen af te leveren, zei hij. De leveringen vonden vaak plaats in het midden van de nacht, tussen 1 en 3 uur ‘s nachts.

Om hun bevindingen te verifiëren, heeft True The Vote officiële bewakingsvideo’s verkregen van de staten zelf, zei D’Souza.

Hij merkte op dat de muilezels op de video’s meestal kappen op hun hoofd hadden, om zich heen keken om er zeker van te zijn dat ze niet werden geobserveerd, en vervolgens naar de drop boxen renden. Sommigen van hen droegen handschoenen om geen vingerafdrukken achter te laten.

Muilezels maken vaak foto’s van hun handen terwijl ze het stembiljet in de drop box stoppen, aldus D’Souza.

“Ze moeten bewijzen dat ze daar waren en dat ze de frauduleuze stemmen hebben afgeleverd,” zei hij. “Dat is hoe ze betaald worden, blijkbaar. Dus dit alles staat op [bewakings ] video.”

D’Souza hoopt dat het tonen van deze zaken in een film “verwachtingen stelt aan de rechtshandhavers omdat zij degenen zijn die vervolgens moeten handelen.”

De documentaire presenteert zeer nauwgezette wiskunde om de impact van de activiteiten van de muilezels op de verkiezingen van 2020 te beoordelen. Maar zelfs een ruwe berekening op basis van de aanname dat “2.000 muilezels stopten bij een gemiddelde van 40 of zo dropboxen, en gemiddeld vijf stembiljetten per box dropten” laat zien dat er minimaal 400.000 illegale stemmen zijn toegevoegd, volgens D’Souza. In Pennsylvania dropten naar schatting 1100 muilezels elk stembiljetten in bijna 50 drop boxen, zegt hij.

In alle vijf de swing states die geanalyseerd werden door True The Vote, varieerde Joe Biden’s winnende marge van een kleine marge in Georgia (ongeveer 12.000 stemmen), Arizona (ongeveer 11.000 stemmen), en Wisconsin (ongeveer 21.000 stemmen) tot een grote marge in Pennsylvania (ongeveer 82.000 stemmen) en Michigan (ongeveer 155.000 stemmen), volgens Reuters. Als de frauduleuze stemmen die door muilezels zijn uitgebracht van de kolom van Biden in deze staten waren afgetrokken, zou Donald Trump ze hebben gewonnen, aldus D’Souza.

Maar de stembiljetten die door muilezels zijn gedropt, kunnen niet gemakkelijk in verband worden gebracht met de namen van de kiezers, omdat er geen naam op het stembiljet staat, en de envelop met de naam en het adres van de kiezer wordt losgemaakt van het stembiljet tijdens het telproces, zei hij. Deze twee stukken kunnen nooit worden herenigd, dus er is geen manier om frauduleuze stembiljetten te identificeren.

Daarom probeerden de onderzoekers het verband vast te stellen tussen muilezels en “linkse organisaties,” zei de filmmaker. Een van de bevindingen was dat een aantal van de muilezels aanhangers waren van Antifa of BLM.

Om de connectie van de muilezels met Antifa of BLM te bepalen, analyseerden de onderzoekers geo-tracking gegevens met betrekking tot gewelddadige rellen in Atlanta die toevallig plaatsvonden binnen hetzelfde tijdsbestek en probeerden ze de mobiele telefoons van muilezels te matchen met de mobiele telefoons van deelnemers aan de rellen, aldus D’Souza.

Hij merkte ook op dat verkiezingsfraude weliswaar teruggaat tot de 19e eeuw, maar dat de nieuwe verkiezingsregels die werden opgelegd vanwege de COVID-19 pandemie gunstige voorwaarden voor fraude creëerden.

Stembiljetten oogsten versus handel in stembiljetten

Verkiezingsmedewerkers tellen stembiljetten in Philadelphia op 4 november 2020. (Spencer Platt/Getty Images)

Er is een verschil tussen het oogsten van stembiljetten, wat in sommige staten in verschillende mate is toegestaan, en het verhandelen van stembiljetten, wat in geen enkele staat is toegestaan, aldus de filmmaker.

In de swing states die door True the Vote zijn geanalyseerd, zijn de wetten voor het oogsten van stembiljetten meer restrictief.

“In Georgia, bijvoorbeeld, mag je je stembiljet alleen aan een familielid geven, of als je in een gesloten inrichting zit aan je verzorger,” zei D’Souza. “In geen enkele staat is het legaal om iemand te betalen, laat staan een muilezel, om een stem af te leveren … want als er geld in het proces komt, heb je het proces vervuild; je hebt de kwestie van omkoping geïntroduceerd.”

Als muilezels worden betaald om stembiljetten af te leveren, worden die stemmen frauduleus en illegaal, en mogen ze niet worden geteld, zei hij.

De betrokkenheid van geld bij de activiteiten van muilezels is bevestigd door klokkenluiders en is onthuld door een muilezel die in de documentaire is geïnterviewd, zei de filmmaker.

Muilezels namen vaak foto’s van hun handen terwijl ze een stembiljet in de bus lieten vallen, wat kan worden beschouwd als bewijs dat ze hun werk hebben gedaan waarvoor ze betaald worden, merkte hij op, maar het is geen selfie die zegt “Ik heb gestemd”.

De organisaties die ezels inhuren zijn vaak niet-gouvernementele organisaties met een non-profit status, zei D’Souza.

“[Nonprofits] zijn bij wet verboden om zich bezig te houden met openlijke verkiezingsactiviteiten,” zei hij.

Hoewel deze organisaties niet genoemd worden in de film, hebben de filmmakers gezegd dat ze zullen meewerken met elk gerechterlijk onderzoek.

“Zonder vrije en eerlijke verkiezingen zijn we geen democratie, maar in feite een crimineel kartel dat zich voordoet als democratie,” zei D’Souza.

Hij hoopt dat zijn documentaire kijkers zal aanmoedigen om na te denken over het bewijs dat hij presenteert.

“Dit is geen film waarin je geschreeuw of aandringen zult horen,” zei D’Souza. “Er is een brede waaier van mensen die een brede waaier van standpunten uiten, maar het stelt je in staat om voor jezelf te kijken en voor jezelf te denken.

“Ik breng deze informatie naar buiten omdat ik wil dat het Amerikaanse volk de jury is.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (08 mei 2022): Enough Fraudulent Votes Identified to Change 2020 Election Outcome: Dinesh D’Souza

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.