Saturday, 25 May 2024
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) commissaris Robert Redfield spreekt tijdens een White House Coronavirus Task Force persbriefing in de James Brady Press Briefing Room in het Witte Huis in Washington, op 19 november 2020. (Tasos Katopodis/Getty Images)

Het is waarschijnlijker dat COVID-19 is ontstaan in een Chinees lab dan in de natuur: Voormalig CDC directeur

Het thans beschikbare bewijsmateriaal ondersteunt de theorie dat COVID-19 zijn oorsprong vindt in een Chinees laboratorium, vertelde de voormalige directeur van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Robert Redfield, op 8 maart aan leden van het Congres.

“Vanaf het begin van de pandemie was ik van mening dat beide theorieën over de oorsprong van COVID-19 agressief en grondig moesten worden onderzocht. Op basis van mijn eerste analyse van de gegevens, kwam ik tot de overtuiging—en ik geloof nog steeds—dat het erop wijst dat COVID-19 eerder het resultaat was van een toevallige laboratoriumlekkage dan van een natuurlijke spillover gebeurtenis,” zei Redfield, die het CDC tijdens de Trump-administratie leidde, in zijn voorbereide openingsopmerkingen voor de House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic.

“Deze conclusie is vooral gebaseerd op de biologie van het virus zelf, waaronder de snelle hoge besmettelijkheid voor overdracht van mens op mens, die dan een snelle evolutie van nieuwe varianten zou voorspellen, evenals een aantal andere belangrijke factoren, waaronder ook de ongewone acties in en rond Wuhan in de herfst van 2019, die ik vandaag allemaal graag bespreek,” voegde Redfield eraan toe.

Redfield was een van de vier mensen die woensdag getuigden voor de nieuwe commissie, die wordt gecontroleerd door Republikeinen en probeert vast te stellen waar COVID-19 vandaan komt.

Sommige wetenschappers zijn nog steeds overtuigd van de natuurlijke oorsprong, maar meer dan twee jaar na het begin van de pandemie is er geen enkel gastheerdier geïdentificeerd. Bovendien zijn er volgens sommige deskundigen aanwijzingen dat het virus zelf gemanipuleerd is.

Amerikaanse inlichtingendiensten zijn verdeeld over de oorsprong. De FBI denkt dat COVID-19 hoogstwaarschijnlijk afkomstig is uit het Wuhan lab, net als het Energy Department, maar sommige andere agentschappen neigen naar de natuurlijke oorsprong.

Redfield was ook bereid het panel te vertellen dat onderzoek naar de oorsprong belangrijk is.

“Zelfs gezien de informatie die is opgedoken in de drie jaar nadat de COVID-19 pandemie begon, hebben sommigen beweerd dat het geen zin heeft om de oorsprong van dit virus te onderzoeken. Ik ben het daar absoluut niet mee eens. Er is een wereldwijde behoefte om te weten waar we met het COVID-19-virus mee te maken hebben, omdat het van invloed is op de manier waarop we het probleem aanpakken om te proberen een volgende pandemie te voorkomen,” schreef hij in zijn openingsverklaring.

Omdat het huidige bewijsmateriaal de laboratoriumherkomsttheorie ondersteunt en omdat de laboratoria in China onderzoek deden dat één of meer functies van een virus verhoogde—bekend als “gain-of-function”—moeten dergelijke experimenten worden stopgezet, aldus Redfield.

“De COVID-19 pandemie is naar mijn mening een casestudy van de potentiële gevaren van dergelijk onderzoek. Terwijl velen geloven dat “gain-of-function”-onderzoek essentieel is om virussen voor te zijn door vaccins te ontwikkelen, geloof ik dat het in dit geval precies het tegenovergestelde was, waardoor een nieuw virus op de wereld werd losgelaten zonder enige manier om het te stoppen en met de dood van miljoenen mensen als gevolg”, zei hij.

Daarom ben ik van mening dat we een moratorium moeten instellen op onderzoek naar “gain-of-function” totdat we een breder debat voeren en we als gemeenschap tot een consensus komen over de waarde van onderzoek naar “gain-of-function”. Dit debat moet niet beperkt blijven tot de wetenschappelijke gemeenschap. Als besloten wordt door te gaan met gain-of-function-onderzoek, moet worden bepaald hoe en waar dit onderzoek op een veilige, verantwoorde en effectieve manier kan worden uitgevoerd.”

Fauci

Dr. Anthony Fauci, het voormalige hoofd van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, die de aanzet gaf tot het opstellen van een paper uit 2020 dat de lab-lek theorie moest “ontkrachten”, werd niet opgeroepen om te getuigen. Tijdens een optreden op CNN op dinsdagavond zei hij dat het moeilijk is om te weten of COVID-19 afkomstig is uit de natuur of uit een lab.

“Of we het ooit zullen weten, weet ik niet zeker,” zei hij. “Het enige is dat we hier een open geest over moeten houden totdat er definitief bewijs is.”

Als een laboratoriumlek wordt bewezen, dan “wil je veel strenger zijn in de controle van de experimenten die je laat uitvoeren,” zei Fauci. Als wordt vastgesteld dat de natuur de oorzaak is, dan moeten er controles komen op dier-mens interacties op plaatsen zoals natte markten, voegde hij eraan toe.

Fauci zei ook dat hij zou getuigen voor een panel als hij werd opgeroepen, zoals hij meerdere malen deed tijdens het vorige Congres.

Een andere getuige

Jamie Metzl, senior medewerker van The Atlantic Council, een andere getuige en een zelfbenoemde Democraat, vertelde het panel van het Congres woensdag dat een onderzoek naar de oorsprong belangrijk was vanwege de verwoestende gevolgen van COVID-19, waaronder een dodental van miljoenen.

“Het is onvoorstelbaar dat meer dan drie jaar na het begin van deze dodelijke pandemie nog steeds geen uitgebreid en onbelemmerd onderzoek naar de oorsprong van de pandemie is uitgevoerd of gepland. Twintig miljoen doden en meer en geen uitgebreid onderzoek. Deze onrechtvaardigheid is een belediging voor elk slachtoffer van deze crisis en een duidelijke bedreiging voor toekomstige generaties,” zei Metzl in zijn openingswoorden. “Er is een reden waarom we geen middel onbeproefd laten wanneer we een vliegtuigcrash onderzoeken. Dat doen we om vliegen veiliger te maken. Op dezelfde manier is het begrijpen hoe deze pandemie is begonnen essentieel voor het stellen van prioriteiten. Als we bijvoorbeeld zeker zouden weten dat de pandemie het gevolg is van een incident in een laboratorium in Wuhan, kan ik u verzekeren dat de inspanningen om de snelle verspreiding van virologielaboratoria met een hoge concentratie en een al te hoog risico over de hele wereld te reguleren, een enorme impuls zouden krijgen.”

Metzl merkte op dat de Chinese Communistische Partij pogingen om de oorsprong te onderzoeken heeft geblokkeerd, onder meer door bewijsmateriaal te vernietigen en journalisten gevangen te zetten.

“Deze hoorzitting moet slechts het begin zijn,” zei hij. “Het belangrijkste werk ligt voor ons. We moeten de oorsprong van de pandemie volledig onderzoeken en beginnen met het opbouwen van nationale en internationale normen, systemen en structuren om te voorkomen dat dit soort rampen ooit nog gebeuren.”

Gepubliceerd door The Epoch Times ( 9 maart 2023): COVID-19 More Likely Originated in Chinese Lab Than in Nature: Former CDC Director

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.