Wednesday, 17 Jul 2024
De LifePort Kidney Transporter, een geautomatiseerd apparaat voor het beoordelen en transporteren van nieren voor transplantatie, wordt getoond op deze ongedateerde foto. (LifePort/Getty Images)

Japan publiceert cijfers over orgaantransplantatie-toerisme

Een derde reisde naar China voor transplantaties, waar het regime wordt beschuldigd van het illegaal oogsten van organen

Japan heeft onlangs zijn laatste cijfers over transplantatiereizigers bekendgemaakt, waaruit blijkt dat een derde van hen hun organen in China hebben laten transplanteren.

Volgens een onderzoek van de Japanse overheid hadden eind maart 543 mensen een orgaantransplantatie ondergaan in het buitenland. 175 van hen hadden een transplantatie ondergaan in China, wat neerkomt op meer dan 32 procent van het totaal.

De transplantaties bestaan uit 250 niertransplantaties, 148 harttransplantaties, 143 levertransplantaties en twee longtransplantaties.

Het onderzoek, dat in april werd uitgevoerd door het Japanse ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn, verzamelde reacties van 280 klinische afdelingen en 203 medische instellingen in Japan, waaronder grote universiteitsziekenhuizen, aldus Japanse nieuwsmedia.

Van de 543 mensen ontvingen er 42 een orgaantransplantatie van een levende donor, 416 van een overleden donor en de overige 85 waren onbekende donoren, aldus het onderzoek.

Het onderzoek geeft aanleiding tot bezorgdheid over de wijdverspreide handel in menselijke organen onder leiding van de Chinese Communistische Partij (CCP).

Op 16 april 2006 werd in een onderzoeksrapport gepubliceerd in het Asia-Pacific Journal met de titel “Japanese Flock to China for Organ Transplants” (Japanners stromen naar China voor orgaantransplantaties) gesteld dat rijke Japanners de voorkeur gaven aan China voor nier-, lever- of harttransplantaties vanwege de “beschikbaarheid van goedkope, gezonde organen en de snel verbeterende medische faciliteiten langs de oostkust van het vasteland [China]”.

Het onderzoek wees uit dat “één enkele makelaar sinds 2004 meer dan 100 Japanners heeft geholpen om naar China te reizen voor een transplantatie, en de handel groeit”.

Volgens het onderzoek is het niet nodig om één of meerdere jaren te wachten op een orgaantransplantatie zoals in Japan. In China duurt het slechts een maand om een levertransplantatie te krijgen. De maximale wachttijd is twee maanden. Voor niertransplantatie duurt het een week om een geschikte donor te vinden. De bron van de organen is echter “niet specifiek”.

Falun Gong beoefenaars spelen het oogsten van organen van gevangen beoefenaars in China na tijdens een protest in Wenen op 1 oktober 2018. (Joe Klamar/AFP via Getty Images)

Volgens een onderzoek van het Japanse ministerie van Volksgezondheid dat in maart 2006 werd gepubliceerd, hadden 453 Japanners een hart-, lever- of niertransplantatie ondergaan in de Verenigde Staten, Australië en China. Maar “officiële cijfers onderschatten bijna zeker het aantal”, aldus het rapport.

Een ander rapport, gepubliceerd op 2 oktober 2006 in de Japanse krant Yomiuri Shimbun met de kop “Gevaarlijk gokken op overleving” beschreef in detail dat een transplantatie ongeveer 13 miljoen yen (ongeveer $1.819.200) kost, maar specificeert niet wie de orgaandonor is. Het artikel beschrijft ook het geval van een Japanse man die naar China ging om een nier- en levertransplantatie te ondergaan.

Falun Gong aanhangers, Oeigoeren en gewetensgevangenen die door de Chinese Communistische Partij worden vastgehouden, zijn het slachtoffer geworden van gedwongen orgaanoogst.

Falun Gong is een vreedzame meditatiepraktijk die populair was in China sinds de introductie in 1992. Sinds het begin van de vervolging van Falun Gong door de CCP in 1999 zijn Falun Gong beoefenaars het doelwit geweest van repressie, marteling en zelfs moord voor hun organen.

Een bloeiende industrie voor het oogsten van menselijke organen in China

Volgens de World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) werd de orgaantransplantatie-industrie in China niet beïnvloed door het zero-COVID beleid. Transplantatieklinieken in het hele land gingen gewoon open om patiënten te ontvangen en veel ziekenhuizen meldden een overvloed aan organen.

WOIPFG heeft van 2 februari tot 21 maart van dit jaar een nieuwe ronde van telefonische vervolggesprekken gevoerd met tientallen professoren, directeurs en hoofdchirurgen van transplantatiespecialisten in sommige ziekenhuizen die ervan verdacht worden organen van levende Falun Gong beoefenaars te hebben geoogst. Eén dokter zei over de telefoon dat hij meerdere leverdonoren achter de hand had.

Bij het onderzoek waren 32 ziekenhuizen in 23 provincies en regio’s betrokken, op één privéonderneming na, de andere 31 zijn allemaal nationale tertiaire ziekenhuizen.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat megasteden zoals Beijing, Tianjin, Shanghai, Hangzhou, Guangzhou, Zhengzhou en Wuhan de “grote spelers” zijn op het gebied van transplantatie; kustgebieden zoals Hainan, Shenzhen en Xiamen breiden hun orgaantransplantatieactiviteiten snel uit. Met name het eiland Hainan, een populaire reis- en vakantiebestemming, geniet privileges op het gebied van orgaantransplantatie.

De gemiddelde wachttijd voor lever- en niertransplantaties is ongeveer twee maanden en het oogsten van levende organen via gelijktijdige orgaanverwijdering en -transplantatie is volgens WOIPFG de norm geworden in bijna alle ziekenhuizen.

Kritiek van Japanse politici

Nu de misdaad van de Chinese Communistische Partij (CCP) om organen te oogsten steeds meer aan het licht komt, heeft het orgaantransplantatie-toerisme naar China tot ernstige bezorgdheid geleid in Japan.

Op 4 april vond in Tokio een bijeenkomst plaats van een coalitie van wetgevers die mensenrechtenschendingen in China onderzoeken en tegengaan. David Matas, een Canadese internationale mensenrechtenadvocaat die onderzoek doet naar de misdaad van het oogsten van levende organen door de CCP, was uitgenodigd om een toespraak te houden. Hij zei dat orgaantransplantaties in China medeplichtig kunnen zijn aan mensenrechtenschendingen. Hij stelde dat dit wettelijk geregeld zou moeten worden, meldde de Japans-talige editie van The Epoch Times op 4 april.

Advocaat David Matas maakt gebaren terwijl hij spreekt tijdens een persconferentie in Hong Kong op 17 juli 2006. (Woody WU/AFP via Getty Images)

Matas zei ook dat de Japanse regering de export van afweeronderdrukkende middelen naar China zou moeten verbieden, de financiële steun aan het China-Japan Friendship Hospital zou moeten opschorten en de overdracht van transplantatietechnologie zou moeten beperken.

Hakubun Shimomura, de voormalige Japanse minister van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie, toonde zich verrast toen hij uit Matas’ lezing vernam dat veel Japanners naar het buitenland reizen voor transplantaties.

Hiromi Mitsubayashi, lid van het Japanse Huis van Afgevaardigden, zei tijdens de bijeenkomst dat het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn een onderzoek heeft gestart naar de status van transplantaties in het buitenland en de resultaten aan het eind van het jaar bekend zal maken. Hij wees erop dat medische apparatuur in Japan kan worden gebruikt voor transplantaties in China en dat “Japanse bedrijven hun onderzoek moeten intensiveren om ervoor te zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.”

De Japanse senator Hiroshi Yamada drong er bij het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn op aan om het onderzoek naar orgaanhandel en orgaantransplantaties voort te zetten. Hij zei dat patiënten die in het buitenland een transplantatie hebben ondergaan, mogelijk gedetailleerde informatie moeten verstrekken.

De Japanse senator Wada Masamune zei dat transplantaties naar China verboden moeten worden. Hij vindt dat naar China gaan voor transplantatie onaanvaardbaar is vanwege de mensenrechten.

In juni interviewde een verslaggever van de Epoch Times enkele Japanners over orgaantransplantatie-toerisme. Om veiligheidsredenen wilden ze alleen met hun achternaam worden geïdentificeerd.

Tanaka, een huisvrouw die in Osaka woont, zei dat er een groot risico is om medeplichtig te worden aan orgaanjacht door transplantaties uit te voeren in China. “Om onwetende medeplichtigheid aan deze misdaad te voorkomen, zou Japan wetgeving moeten aannemen om het reizen voor transplantaties te reguleren”, zei ze.

Miyoshi, een tuinbouwer in Hokkaido, zei: “Ik denk dat de Japanse regering moet ingrijpen en het moet verbieden en mensen moet laten weten hoe het zit, want onwetendheid is een schande.”

Takagi uit Osaka zei: “Het is verschrikkelijk dat de Chinese Communistische Partij de organen van Falun Gong aanhangers levend oogst en dat naar China gaan voor transplantatie indirect betrokken is bij de moord. De Japanse regering moet het publiek de waarheid vertellen.

Ozawa, die in een kapsalon in Osaka werkt, zei: “Ik kan het niet geloven. Ik hoop dat Japan er niet bij betrokken raakt.”

Nakahara, een gepensioneerde accountant die in Tokio woont, zei dat dit laat zien dat veel mensen in Japan nog steeds niet de waarheid weten over het oogsten van levende organen. Misschien willen de stervende mensen, of hun families, dat de patiënten leven en willen ze de waarheid niet weten. Een andere reden kan zijn dat er niet genoeg wetten zijn, dus “Japan zou opgeroepen moeten worden om snel een wet aan te nemen om een einde te maken aan een misdaad die niet zou mogen bestaan op deze aarde,” zei Nakahara.

Gepubliceerd door The Epoch Times (19 juni 2023): Japan Releases Figures on Organ Transplant Tourism

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.