Thursday, 20 Jun 2024
Mensen staan voor foto's van de Chinese leider Xi Jinping in het Museum van de Communistische Partij van China in Peking op 4 september 2022. (Noel Celis /AFP via Getty Images)

Xi Jinping waarschuwt voor regeringscrisis en vreest dat de CCP het lot van de Sovjet-Unie zal delen

Meer dan 415 miljoen Chinezen hebben de Chinese Communistische Partij verlaten

De leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), Xi Jinping, waarschuwde begin juli dat als communistische partijleden hun geloof in het marxisme en communisme verliezen, de CCP zal instorten en desintegreren en hetzelfde lot zal ondergaan als de Sovjet-Unie.

Op 4 juli vertelde dhr. Xi de staatsleden op de top van de Shanghai Cooperation Organization (SCO) via een videoverbinding dat hij tegen elk land is dat aanzet tot kleurenrevoluties en zich om welke reden dan ook mengt in binnenlandse aangelegenheden.

De kleurenrevoluties verwijzen naar een reeks geweldloze protesten in de voormalige Sovjetstaten en Servië aan het begin van de 21e eeuw, die uiteindelijk veel Oost-Europese landen bevrijdden van de communistische Sovjetoverheersing.

Tanks van het Sovjetleger geparkeerd bij de Spassky poort (L), een ingang van het Kremlin en de Basiliuskathedraal (C) op het Rode Plein in Moskou nadat Sovjetpresident Michail Gorbatsjov door een staatsgreep ten val was gebracht, op 19 augustus 1991. (Dima Tanin /AFP via Getty Images)

“We zullen de toekomst en het lot van de ontwikkeling en vooruitgang van ons land stevig in eigen handen nemen,” zei Xi, terwijl hij zich inspande om Rusland, Iran en andere leden van de SCO te verenigen in de strijd tegen de door de VS geleide westerse strijdkrachten.

Uit de woorden van de autoritair bleek zijn bezorgdheid dat communistisch China in de voetsporen zou treden van de ineenstorting van de Sovjet-Unie, gezien de invloed van de westerse democratie en het feit dat steeds meer Chinezen de communistische heerschappij afwijzen.

Tibetaanse jongeren voeren een stil protest op in het kader van de revolutie van het witte papier tegen het Zero-COVID-beleid en de Chinese censuur, in Bengaluru op 1 december 2022. (Manjunath Kiran /AFP via Getty Images)

De publieke verontwaardiging over de CCP bereikte eind 2022 een hoogtepunt na jaren van lockdowns en streng Zero-COVID-beleid. Het land leed enorme verliezen in de economie en de bestaansmiddelen van de mensen leden eronder. Op 24 november 2022 veroorzaakte een fatale brand in een verzegeld gebouw in Urumqi, Xinjiang, slachtoffers. Dit veroorzaakte een “wit papier” revolutie tegen het strenge Zero-COVID beleid van de autoriteiten in China en daarbuiten, waarbij sommige demonstranten riepen: “Haal de CCP neer!” “Haal Xi Jinping neer!”

Elsa Chan nam deel aan de rally “Viering van vierhonderd miljoen Chinezen die zich hebben teruggetrokken uit de CCP” buiten de Chinese ambassade in Vancouver, Canada, op 21 aug. 2022. (Hugh Zhao/Epoch Times)

1 juli van dit jaar is de 102e verjaardag van de oprichting van de CCP. Inmiddels hebben 415 miljoen Chinezen wereldwijd zich publiekelijk teruggetrokken uit de organisaties van de CCP – een wereldwijde beweging die begon in november 2004 en waarbij dagelijks gemiddeld 40.000 tot 50.000 mensen afstand doen van de CCP.

Hoewel het aantal officiële partijleden niet zo hoog is, gaat het bij de campagne om de CCP te verlaten niet om het aantal officiële leden, maar om de Chinezen die een eed aan de CCP hebben afgelegd, en dit betreft bijna iedereen die in China is opgegroeid. Afstand doen van de CCP is in feite afstand doen van de eed die een individu heeft afgelegd aan de CCP, zoals mensen gedwongen worden te doen als ze als kind op de basisschool lid worden van de Communistische Partij, de Communistische Jeugdliga of de Jonge Pioniers.

“Het regime van de CCP zit als het ware op een kruitvat en het besef van de zogenaamde ‘crisis van de dood van de partij’ is alomtegenwoordig binnen de partij,” zei Yi Rong, voorzitster van het Global Service Center for Quitting the CCP, op 1 juli tegen The Epoch Times.

Communistische doctrine en eenpartijstelsel

Sinds vorig jaar hebben dhr. Xi en de media verschillende waarschuwingen afgegeven over het lot van de communistische partij, waarbij ze de hoofdoorzaak van de ineenstorting van de Sovjet-Unie wijten aan de “verslapping van het partijleiderschap en het communistische ideologische werk van de communistische partij.”

In een artikel van 30 juni citeerde Qiushi, een partijblad van de CCP, de toespraak van dhr. Xi op 1 maart tijdens een trainingsklas voor jonge kaderleden aan de Centrale Partijschool, waarin hij zei dat de CCP net zo plotseling uiteen zou vallen als de Communistische Partij van de Sovjet-Unie als de CCP-kaderleden hun geloof in “marxisme en communisme” en “socialisme met Chinese kenmerken” zouden verliezen.

Xi probeerde de interne corruptie, die het voortbestaan van de partij in gevaar bracht, uit te roeien door het geloof van de zogenaamde partijleden in het communisme aan te scherpen. “Maar in feite is communisme slechts een synoniem voor macht,” zei Guo Jun, hoofdredacteur van de Hong Kong Epoch Times, in het Elite Forum, een financieel en politiek commentaarprogramma, “dat de CCP geobsedeerd is door macht en niet door ideologisch idealisme.”

“Kapitalisme kan prima zijn volgens de CCP, maar vrijheid moet worden uitgebannen en de communistische partij tolereert niets dat de macht van de samenleving afleidt of deelt.”

“In de CCP is macht het hoogste principe en al het andere moet wijken voor dit hoogste doel. Omwille van absolute monopolisering en absolute controle over de sociale macht kan de CCP mensen doden en de economie van de natie vernietigen,” zei mevr. Guo.

Afgevaardigden luisteren naar een toespraak van China’s leider Xi Jinping terwijl hij te zien is op een groot scherm tijdens de slotzitting van het Nationale Volkscongres in The Great Hall Of The People in Beijing, op 20 maart 2018. (Kevin Frayer/Getty Images)

Bovendien heeft de hoge mate van centralisatie van dhr. Xi de opbouw van politieke risico’s versneld, waardoor hij zowel in binnen- als buitenland een doelwit is geworden, vertelde Li Yanming, een China actualiteitswaarnemer, aan The Epoch Times.

Dhr. Li merkte op dat het Chinese communistische regime zich nu in een intern en extern moeras bevindt: het wordt belegerd door de internationale gemeenschap onder leiding van de Verenigde Staten. Ondertussen verergeren China’s economische, demografische en sociale crisissen elkaar, wat elk moment tot grote sociale veranderingen kan leiden.

“De Chinese samenleving staat op het punt gigantische veranderingen door te maken en de ineenstorting van het regime is nabij,” zei Li.

Communistisch China vs. de voormalige Sovjet-Unie

“Vergeleken met de 415 miljoen mensen die de CCP verlieten – inclusief de drie organisaties van de partij, de jeugdliga en de jonge pioniers – waren er 5 miljoen die de Communistische Partij van de Sovjet-Unie (SCP) verlieten voor haar ontbinding in december 1991,” zei mevrouw Guo.

In die tijd had de Sovjet-Unie nog steeds een leger van vier miljoen man met krachtige marine-, lucht-, land- en nucleaire strijdkrachten. Maar toen de Sovjet-Unie werd ontbonden, weigerde het leger de bevelen van de oligarchen van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie uit te voeren bij het onderdrukken van mensen; volgens mevr. Guo droeg dit bij tot een vlotte overgang naar een democratische regering in de voormalige lidstaten van de Sovjet-Unie.

Een gemeenschappelijk kenmerk van zowel de SCP als de CCP is dat het communistische regime precair is, vol met verschillende splitsingen en interne tegenstellingen; in een dergelijke omgeving zouden de krachten van vrijheid groeien en uiteindelijk leiden tot het einde van het communistische systeem: “De desintegratie van de voormalige Sovjet-Unie en de val van de voormalige communistische regimes in Oost-Europa hebben dit proces bevestigd,” zei Guo.

Toen ze in China was, wees mevr. Guo erop dat sinds het oligarchische tijdperk van ex-leiders van de CCP Deng Xiaoping en Jiang Zemin, vrije krachten opkwamen in het hele land. “De CCP staat voor twee keuzes: de ene is om te desintegreren, dat wil zeggen om de macht af te staan en de communistische partij terug te trekken; de andere is om terug te keren naar het stadium van persoonlijk leiderschap en autoritarisme.”

De Chinese leider Mao Zedong (1893-1976) (R) en Sovjet stafchef maarschalk Kliment Jefremovitsj Vorosjilov (1881-1969) salueren terwijl ze een erewacht inspecteren bij Mao’s aankomst op het vliegveld van Moskou in Moskou, USSR (Rusland). (Hulton Archive/Getty Images)

“Wat we nu helaas zien in China is dat Xi Jinping de maoïstische dictatuur van de individuele leider probeert te herstellen, wat een onvermijdelijk onderdeel is van het [CCP] systeem,” zei Guo, eraan toevoegend dat dit waarschijnlijk het huidige pad van Noord-Korea is. “De prijs is dat het [Chinese] volk beroofd wordt van zijn vrijheid en dat de maatschappij weer terugvalt in een staat van afsluiting.”

Justin Zhang en Ellen Wan hebben bijgedragen aan dit artikel.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (14 juli 2023)Xi Jinping Warns of a Ruling Crisis, Fearing CCP Will Share the Fate of the Soviet Union

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.