Saturday, 20 Apr 2024
Oorlogscorrespondent Michael Yon in een interview voor EpochTV's programma "Crossroads" op 2 juli 2020. (Screenshot via EpochTV)

Klimaatmandaten zullen Nederlandse boeren hun inkomen ontnemen: Oorlogscorrespondent

'Als je de voedselvoorziening controleert, controleer je die bevolking'

De bestaansmiddelen van de Nederlandse boeren liggen onder vuur door het voorgestelde stikstofbeleid van de Nederlandse regering, dat de massale slachting van vee en de mogelijke sluiting van bijna een derde van de boerderijen in het land noodzakelijk zou kunnen maken.

Als dit beleid wordt uitgevoerd, zal het “grote gevolgen hebben voor de veiligheid, niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa en de wereld”, aldus Michael Yon, een oorlogscorrespondent die onlangs in Nederland is aangekomen om ter plaatse verslag uit te brengen van de protesten van de Nederlandse boeren.

Nederland is een klein land in Europa met een bevolking van 17 miljoen mensen, maar het is de op een na grootste voedselexporteur in de wereld, zei Yon in een recent interview voor EpochTV’s “Crossroads” programma. “Ze hebben de meest efficiënte boeren ter wereld.”

Koning Willem-Alexander (L) en minister-president Mark Rutte van Nederland ondertekenen de Koninklijke Besluiten als onderdeel van de inhuldiging van het nieuwe kabinet van de minister-president op Paleis Noordeinde in Den Haag op 10 jan. 2022. (Sem Vander Wal/AFP via Getty Images)

In 2021 stelde de Nederlandse coalitieregering voor om de veestapel met 30 procent in te krimpen om de stikstofdoelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen te halen.

Het land heeft al strenge beperkingen op nieuwbouw ingevoerd, met de bedoeling de stikstofuitstoot te beperken.

De Nederlandse bank Rabobank heeft aangevoerd dat deze nieuwe belemmeringen de woningbouw in Nederland hebben vertraagd, waardoor het woningtekort in de dichtbevolkte natie is toegenomen.

Op 10 juni onthulde Christianne van der Wal, de Nederlandse minister voor Stikstof- en Natuurbeleid, een plan om de stikstofuitstoot in Nederland te verminderen, volgens een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Landbouw.

“De Nederlandse provincies zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van overeenkomstige maatregelen om de stikstofemissiereducties tussen 12 en 70 procent te bereiken, afhankelijk van het gebied,” aldus de verklaring.

“Boeren in sommige provincies zullen bijzonder hard worden getroffen … en de Nederlandse regering heeft erkend dat ‘er binnen [deze] aanpak niet voor alle (Nederlandse) boeren een toekomst is”.

Volgens de Nederlandse Kamer van Koophandel is stikstofvervuiling niet alleen afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen, maar ook van mest die door vee wordt geproduceerd en meststoffen die in de landbouw worden gebruikt. Om het voorgestelde plan uit te voeren, zouden boeren volgens Barron’s hun veestapel met 30 procent moeten inkrimpen.

Maar Yon zei dat Nederlandse boeren het milieu niet vervuilen en dat ze het land al duizenden jaren bewerken.

Stikstof wordt als vervuilende stof bestempeld en door het Wereld Economisch Forum (WEF) als lokkertje gebruikt om de boeren failliet te laten gaan en de voedselvoorziening te controleren, aldus Yon.

Nederlandse boeren protesteren tegen klimaatbeleid

Nederlandse boeren die protesteren tegen de plannen van de regering om de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak te verminderen, verzamelen zich voor een demonstratie in Stroe, Nederland, op 22 juni, 2022. (Aleksandar Furtula/AP Photo)

De voorgestelde maatregelen leidden in juni tot protesten onder Nederlandse boeren. Op 4 juli begon een groter protest waarbij ook truckers zich aansloten.

Nederlandse boeren, truckers en anderen hebben op een gedecentraliseerde manier sociale media gebruikt om blokkades van voedseldistributieknooppunten in het land te organiseren, wat resulteerde in lege schappen in supermarkten.

De demonstranten waren ook van plan om te demonstreren op veel van de luchthavens van het land, met name Schiphol Airport en Eindhoven Airport.

Nederlandse boeren en vrachtwagenchauffeurs beseffen dat hun regering de aanbevelingen van het WEF opvolgt, dat probeert hun land in te pikken en hun voedselvoorziening te controleren, zei Yon.

“Als je de voedselvoorziening controleert, controleer je die bevolking volledig,” zei hij.

Nederlandse boeren zijn zeer goed opgeleid, en ze zijn zowel zakenmensen als boeren, zei Yon. Ze weten dat als ze verliezen, ze hun broodwinning verliezen, en de gevolgen van hun verlies zullen worden gevoeld voor vele generaties, zei hij.

“De boeren staan op. Ze weten dat ze failliet zullen gaan … wat heel Europa op de knieën zou dwingen, op voedselgebied,” zei Yon.

Soortgelijke beleidsmaatregelen worden in Duitsland en enkele andere landen ingevoerd, zei Yon. Sommige Duitse boeren die hun solidariteit willen tonen, zijn ook betrokken bij het Nederlandse protest, voegde hij eraan toe.

Aanbevelingen Wereld Economisch Forum

Oprichter en uitvoerend voorzitter van het Wereld Economisch Forum Klaus Schwab houdt een toespraak in het Congrescentrum tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum in Davos, Zwitserland, op 23 mei 2022. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Volgens een witboek (pdf) uit 2019 dat in opdracht van het WEF is opgesteld, varieert de bijdrage van de veeteelt aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tussen de 7 en 18 procent. “Met technische en financiële steun om verbeterde praktijken toe te passen, zouden producenten hun uitstoot door de veeteelt met maximaal 30 procent kunnen verminderen.”

In het document worden enkele manieren voorgesteld om aan de toekomstige vraag naar ‘van vee afkomstig voedsel’ te voldoen.

Veehouderij in grootschalige industriële bedrijven kan een lagere voetafdruk van broeikasgasemissies per eenheid product hebben dan kleine of middelgrote bedrijven met een mix van gewassen en vee, of veehouderijbedrijven die minder efficiënt zijn, aldus het document. Daarom zouden in ontwikkelingslanden installaties voor veeteelt op industriële schaal de voorkeur verdienen, aldus het WEF-document.

Een andere manier om aan de vraag naar eiwitten te voldoen en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is het onderzoeken en bevorderen van alternatieve vormen van eiwitten, zoals plantaardig voedsel en eiwitten gemaakt van planten, insecten en in laboratoria gekweekte eiwitten, aldus het WEF-document.

Veel Nederlanders begrijpen de implicaties van het beleid van hun regering en steunen de boeren, maar er zijn veel mensen die nog niet op de hoogte zijn van wat er gaande is en wakker moeten worden, zei Yon.

“[Zij] zullen vroeg of laat getroffen worden,” zei hij. “Heb je liever dat je schappen nu voor heel even leeg zijn of dat je voor altijd onder de duim van het beest zit?”

Als deze boeren na één of twee generaties worden uitgeschakeld, wordt de keten van kennis doorbroken en is deze expertise verdwenen, zei Yon. De voedselzekerheid van de mensen zal dan altijd door iemand anders worden gecontroleerd, voegde hij eraan toe.

Boerderij opkoopprogramma

Jaap Zegwaard kijkt toe hoe een deel van zijn kudde van 180 runderen, voornamelijk zwart-witte Holstein-Friesians, eet in zijn melkschuren in Maasland bij Rotterdam, Nederland, op 8 juli 2022. (Mike Corder/AP Photo)

Het Nederlandse regeringsbeleid zal zich ook richten op het verminderen van de stikstofdepositie in de bodem, volgens een rapport van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. De Nederlandse landbouw is verantwoordelijk voor 45 procent van de stikstofdepositie in de bodem, aldus het rapport.

Hoewel het aan de Nederlandse provincies is om maatregelen te bedenken om het probleem aan te pakken, zal de Nederlandse regering ingrijpen als de provincies niet binnen een jaar met oplossingen komen.

De regering heeft al geld uitgetrokken om boerderijen op te kopen, aldus het rapport. Degenen die niet willen verkopen, zal worden gevraagd te innoveren, aan schaalvergroting te doen of hun bedrijven te verplaatsen, en de overheid heeft ook een optie om hun boerderijen in beslag te nemen, aldus het rapport. Verschillende wetenschappers hebben er al op gewezen dat er in Nederland 20.000 landbouwbedrijven zijn, en dat de toegekende middelen ontoereikend kunnen zijn om zelfs maar een paar duizend van die bedrijven uit te kopen, aldus het rapport.

Yon zei dat dit beleid mensen verdeelt door de boeren te beschuldigen van “vergiftiging van het land” met hun landbouwactiviteiten en door ervoor te pleiten dat boerderijen opengesteld worden voor ontwikkeling.

“Dat is hoe Stalin het deed” toen hij de koelakken elimineerde, voegde Yon eraan toe.

Sovjetleider Jozef Stalin beval de collectivisering van de landbouw in Oekraïne toen het nog een Sovjetrepubliek was. De meeste Oekraïense boeren verzetten zich tegen de collectivisering, maar het Sovjetregime dwong kleine boeren of boeren die voor eigen onderhoud zorgden om hun boerderijen over te dragen aan de overheid en als arbeiders te gaan werken op collectieve boerderijen die in handen waren van de overheid.

De rijke en succesvolle boeren werden door het Sovjetregime bestempeld als “koelakken” en uitgeroepen tot vijanden van de staat, volgens een studie van de Universiteit van Minnesota. Het regime legde dorpen onhaalbaar hoge quota op voor de hoeveelheid graan die zij moesten bijdragen aan de Sovjetstaat.

Wanneer de dorpen niet aan de quota konden voldoen, nam het regime alle gewassen en voedsel in beslag die de boeren op hun boerderijen hadden opgeslagen. Dit veroorzaakte een door de mens veroorzaakte hongersnood die bekend stond als de Holodomor, die van 1932 tot 1933 meerdere miljoenen levens kostte.

Als gevolg van de collectivisering werden boeren die zich verzetten gedeporteerd, naar de goelags gestuurd of geëxecuteerd.

In het licht van de wereldwijde hongersnood zal het wegvallen van een topexporteur als Nederland de wereldbevolking opzadelen met massale hongersnood, legde Yon uit.

“Alleen de grootste psychopaten in de geschiedenis zouden zelfs maar kunnen overwegen om dat te doen,” zei hij. “En dat is wat ze aan het doen zijn.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (12 juli 2022): Climate Mandates Imposed on Dutch Farmers Will Ruin Their Livelihoods: War Correspondent

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.