Saturday, 25 May 2024
Een stilstaand beeld uit GO FAST, een officiële video van de Amerikaanse overheid over ongeïdentificeerde luchtverschijnselen (UAP), gemaakt in 2015. (Amerikaanse marine)

Leden van het Huis van Afgevaardigden zeggen dat het leger informatie over UFO’s achterhoudt voor het Amerikaanse Congres

De Amerikaanse regering houdt informatie over UFO’s achter voor het Congres en het Amerikaanse volk, waardoor het vertrouwen van het publiek wordt aangetast en de nationale veiligheid in gevaar komt, aldus leden van het Huis van Afgevaardigden.

UFO’s werden ooit beschouwd als een randverschijnsel, het terrein van bedriegers en samenzweringstheoretici.

Maar nu er steeds meer bewijs komt van onverklaarbare, mogelijk buitenaardse vliegtuigen met geavanceerde capaciteiten, heeft de Subcommissie Nationale Veiligheid, Grensbewaking en Buitenlandse Zaken van het Huis op 26 juli een hoorzitting belegd om licht op de zaak te werpen.

“Het gebrek aan transparantie over Unidentified Anomalous Phenomena (Ongeïdentificeerde afwijkende fenomenen) – UAP’s – heeft decennialang tot wilde speculaties en discussies geleid, waardoor het vertrouwen van het publiek in de instellingen die bedoeld zijn om hen te dienen en te beschermen, is aangetast,” zei voorzitter Glenn Grothman (R-Wis.), verwijzend naar het acroniem voor Unidentified Anomalous Phenomena (UAP’s). “We moeten transparantie eisen van het ministerie van Defensie, onze inlichtingengemeenschap en het werk over UAP van onze defensie-industrie.”

Toenemend bewijs

Het bestaan van UAP’s is al jaren een publiek geheim onder piloten, vertelden getuigen aan de subcommissie.

Het Congres richtte in 2022 het All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) op om de fenomenen te volgen. Het bureau heeft ten minste 171 meldingen van UAP’s in kaart gebracht die ongewone vliegeigenschappen of prestatievermogens lijken te hebben vertoond, volgens volksvertegenwoordiger Jared Moskowitz (D-Fla.).

David Grusch, een voormalig nationaal verkenningsofficier die deel uitmaakte van de Unidentified Anomalous Phenomena Task Force op het Ministerie van Defensie, vertelde de subcommissie dat de Amerikaanse regering jarenlang hersteloperaties had uitgevoerd op neergestorte UAP’s terwijl die informatie geheim werd gehouden voor het Congres.

Een F-18 Hornet-gevechtsvliegtuig bereidt zich voor om te landen op het dek van het Amerikaanse marinevliegdekschip USS Harry S. Truman in de oostelijke Middellandse Zee op 8 mei 2018. (Aris Messinis/AFP/Getty Images)

“Mijn getuigenis is gebaseerd op informatie die ik heb gekregen van personen met een lange staat van dienst op het gebied van legitimiteit en dienstbaarheid aan dit land – van wie velen ook overtuigend bewijsmateriaal hebben gedeeld in de vorm van foto’s, officiële documentatie en geheime mondelinge getuigenissen,” zei de heer Grusch.

Het bestaan van UAP’s, zoals UFO’s nu worden genoemd, werd bevestigd door Ryan Graves, een voormalig F-18 piloot die heeft gediend in Operation Enduring Freedom.

“Ik ben getuige geweest van geavanceerde UAP op meerdere sensorsystemen en ik ben hier om de bezorgdheid te uiten van talloze commerciële vliegtuigbemanningen en militaire veteranen die mij hun soortgelijke waarnemingen hebben toevertrouwd,” vertelde de heer Graves aan de subcommissie. “Ik kan u vertellen dat geavanceerde UAP een nationaal veiligheids- en een luchtvaartveiligheidsprobleem zijn.”

David Fravor, een gepensioneerd Navy commandant en F-18 piloot, vertelde dat hij in 2004 op een trainingsmissie was toen hij werd gestuurd om een ariel-fenomeen te onderzoeken dat al ongeveer twee weken op de radar van het commandoschip verscheen.

Hij rapporteerde dat hij een “klein, wit, Tic Tac-vormig object” snel over het wateroppervlak zag bewegen zonder rotors of zichtbare voortstuwing.

“Terwijl we de neus van ons vliegtuig optrokken richting het object tot op ongeveer een halve mijl met het object net links van ons, versnelde het snel en verdween het vlak voor ons vliegtuig. Onze andere piloot, ruwweg 8.000 voet boven ons, verloor het object ook uit het zicht,” zei Fravor.

Kort daarna meldde het commandoschip aan de heer Fravor dat het object opnieuw op de radar was gekomen en in minder dan één minuut ongeveer 60 mijl had afgelegd.

Vertrouwen van het publiek

De hoeveelheid niet-gerapporteerd bewijs voor het bestaan van deze onverklaarbare fenomenen levert volgens wetgevers twee problemen op. Het eerste is dat het het vertrouwen van het publiek in de overheid ondermijnt.

“De waarnemingen van UAP’s zijn zelden verklaard geweest door de mensen die deze situaties uit de eerste hand hebben meegemaakt”, zegt afgevaardigde Paulina Luna (R-Fla.).

“Dit is grotendeels te wijten aan het gebrek aan transparantie van onze eigen regering en het falen van onze gekozen leiders om hun beloften na te komen om verklaringen en beelden vrij te geven en bergen overgeclassificeerde documenten die verborgen blijven voor het Amerikaanse volk.”

Mr. Moskowitz zei dat geheimhouding over deze zaak het politieke proces degradeert.

“Helaas leven we in een tijd waarin veel mensen de overheid en onze instellingen wantrouwen. En overclassificatie van informatie weg van het Amerikaanse publiek of zelfs het Congres draagt bij aan de huidige politiek,” zei hij.

Volksvertegenwoordiger Tim Burchett (R-Tenn.) spreekt tijdens een nieuwsconferentie buiten het Amerikaanse Capitool in Washington op 19 mei 2021. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Volksvertegenwoordiger Tim Burchett (R-Tenn.) beschreef het gebrek aan vertrouwen in meer kleurrijke termen.

“Dit is een onpartijdige kwestie. Dit heeft niets te maken met partijpolitiek. Ik denk dat de doofpot veel dieper gaat dan dat,” zei de heer Burchett, verwijzend naar de tegenwerking die hij ondervond bij het zoeken naar informatie over het onderwerp.

“Ik denk dat het tijd is voor dit volk om ons land terug te nemen. We moeten de mensen in het Pentagon vertellen dat ze voor ons werken. … Wij werken niet voor hen,” zei hij.

“Als we inderdaad programma’s hebben die deze technologie bezitten, dan moet er toezicht zijn van de mensen die de burgers van dit geweldige land hebben gekozen om te vertegenwoordigen wat het beste is voor de Verenigde Staten en in het belang van haar burgers”, zei Fravor.

Nationale veiligheid

Wetgevers uitten ook hun bezorgdheid over de gevolgen voor de nationale veiligheid van het geheim houden van UAP-informatie.

“UAP’s, wat ze ook mogen zijn, kunnen een serieuze bedreiging vormen voor onze militaire of civiele vliegtuigen en dat moet worden begrepen,” zei Eerste Kamerlid Robert Garcia (R-Calif.).

Hoewel er een legitieme noodzaak is om militaire geheimen te beschermen, mag dat de regering er niet van weerhouden om verantwoording af te leggen aan het Amerikaanse volk, aldus de heer Moskowitz.

“We kunnen niet toestaan dat dit als schild wordt gebruikt om het Amerikaanse volk volledig in het ongewisse te laten,” zei hij.

Open geest

De wetgevers erkenden dat het onderwerp op zichzelf al uitnodigt tot spot, maar benadrukten dat het serieus en met een open geest moet worden behandeld.

“We brengen geen kleine groene mannetjes of vliegende schotels naar de hoorzitting,” zei Burchett.

“We gaan gewoon naar de feiten. Ik denk dat een open geest absoluut het beste is,” voegde Garcia eraan toe.

“We moeten naar deze hoorzitting komen met een open geest en we moeten ons niet laten beperken door onze bestaande ideeën,” zei Garcia. “We moeten naar deze hoorzitting kijken en geloven dat alles met betrekking tot UAP’s op tafel ligt.”

“Het is tijd voor een open discussie over dit onderwerp om het bewijs te horen en de omvang te begrijpen van wat dit betekent, niet alleen voor onze natie maar voor de mensheid,” zei mevrouw Luna.

Commentaar van het Witte Huis

Daags voor de hoorzitting zei Karine Jean-Pierre, persvoorlichter van het Witte Huis, dat er geen bewijs is dat de regering het bestaan van buitenaardse levensvormen heeft bewezen.

“Zoals u weet, nemen we interesse in luchtverschijnselen serieus. En dus heeft het Ministerie van Defensie vorig jaar het All Domain Anamoly Resolution Office opgericht om de inspanningen te coördineren voor het detecteren, identificeren en toekennen van identificerende objecten. Dus ik heb begrepen dat ze geen verifieerbare informatie hebben ontdekt om claims over buitenaardse wezens te ondersteunen,” vertelde ze verslaggevers op 25 juli, waarbij ze verder onderzoek doorverwees naar het ministerie van Defensie.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (26 juli 2023): Military Withholding Information on UFOs From Congress, Members Say.

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.