Wednesday, 12 Jun 2024
Pro-Palestijnse demonstranten verzamelen zich op Times Square op 8 april 2023 in New York City. (Spencer Platt/Getty Images)

‘Onheilzame alliantie’ van ‘Woke’ links en islamitisch rechts destabiliseert Amerika

Een onheilzame alliantie van uiterst links en fundamentele islamisten ondermijnt de principiële waarden van de Verenigde Staten, waarschuwde Asra Nomani, een voormalig verslaggeefster van de Wall Street Journal en voorvechter van hervormingen binnen de islam.

“Er is een oorlog aan de gang om de waarden van het klassieke liberalisme,” zei Nomani tegen presentator Jan Jekielek in een interview voor het programma “American Thought Leaders” van EpochTV.

“Voor mij zijn dat eenvoudige ideeën zoals individuele vrijheid, vrijheid van meningsuiting, de werkelijke waarde van het gezin, en iets wat voor mij ook heel belangrijk is – een gevoel van gelijkheid, een gevoel dat er geen hiërarchie is voor wat betreft menselijke waarden.”

Nomani is medeoprichter van de Muslim Reform Movement, een internationale organisatie die strijdt tegen de ideologie waarop terroristische groeperingen als ISIS zijn gebaseerd.

Zij is zelf moslim en betoogt al geruime tijd dat de moslimgemeenschap het bestaan van bepaalde elementen in haar godsdienst die niet verenigbaar zijn met de fundamentele waarden van de vrije wereld, zou moeten aanpakken en niet ontkennen.

De moslima Asra Nomani (C) bidt samen met andere vrouwen tijdens een zeldzame openbare gebedsdienst voor mannen en vrouwen in New York City op deze foto uit 2005. (Chris Hondros/Getty Images)

Een ethische tegenstrijdigheid

Nomani, die in India werd geboren en op haar vierde naar de Verenigde Staten emigreerde, beschreef een “ethische tegenstrijdigheid” die zij voelde in haar opvoeding die werd gevormd door zowel islamitische als klassiek-liberale waarden.

“Vrouwenrechten, gelijkheid, vrijheid van meningsuiting – dat waren gewoon prettige ervaringen die ik als jong meisje dat in de Verenigde Staten opgroeide, had,” zei ze. “Maar ik voelde een tegenstrijdigheid met sommige van de ideeën die eigenlijk in mij verankerd waren, als moslim.”

“Binnen de zeer traditionele en fundamentalistische interpretatie van de islam worden principes als vrije meningsuiting ontkend omdat je wordt overheerst door de regels over godslastering”, vervolgt ze.

“Individuele rechten worden je ontzegd omwille van het collectieve gevoel over hoe je moet leven, hoe je moet trouwen, waar je naartoe moet reizen en wat je voor de kost moet doen.”

Dit ongerijmde gevoel zou Nomani vele jaren achtervolgen, totdat ze de confrontatie aanging naar aanleiding van de afschuwelijke moord op een dierbare collega van de Wall Street Journal.

Daniel “Danny” Pearl was pas 38 toen islamitische terroristen hem ontvoerden in Karachi, Pakistan, op 23 januari 2002. De terroristen beweerden eerst dat Pearl een Amerikaanse spion was, en beschuldigden hem vervolgens van spionage voor de Israëlische inlichtingendienst, nadat ze hadden ontdekt dat hij een Jood was. Een video van Pearl’s onthoofding dook weken later op.

Daniel Pearl, een journalist van de Wall Street Journal, ontvoerd en vermoord door islamitische extremisten in Karachi, Pakistan, op een foto. (Getty Images)

“Dat was het moment dat ik diep in mijn hart wist dat we in oorlog waren met dit extremisme,” vertelde Nomani aan Jekielek.

“Het werd gedefinieerd door een sektarisme. Het werd bepaald door de meest onliberale ideeën, namelijk dat er een hiërarchie van menselijke waarden in de wereld bestaat.”

“Danny stond, doordat hij Amerikaans was, blank, Joods en van Israëlische afkomst, nu onderaan die rangorde van menselijke waarden,” vervolgde ze.

“Toen werd ik voor het eerst geconfronteerd met het fundamentele idee van identiteit.”

De zomer van de afrekening

Ongeveer twee decennia na de moord op Pearl was Nomani geschokt toen ze ontdekte dat een ideologie gericht op het beoordelen van mensen op basis van hun raciale identiteit steeds meer terrein won in Amerika, zelfs in klaslokalen van de openbare scholen.

In juni 2020, in de nasleep van de dood van George Floyd, stuurde de directeur van de Thomas Jefferson High School for Science and Technology in Virginia – een van de beste middelbare scholen van het land – een e-mail naar de voornamelijk Aziatische immigrantengezinnen van de school, waarin hij zei dat ze hun “privileges” moesten controleren.

“Het was een uitbrander, waarin ze zei dat onze gezinnen, met zulke uiteenlopende achtergronden en zulke verhalen over strijd om naar de Verenigde Staten te komen, onze privileges moesten controleren,” zei Nomani, wiens zoon op dat moment een senior was op TJ High.

“Ze zei dat we de rassenverdeling van de school moesten aanpassen in overeenstemming met de rassenverdeling van de regio.”

Ongeveer 70 procent van de studenten op TJ High is Aziatisch, terwijl in Fairfax County in Virginia slechts 20 procent van de bevolking Aziatisch is.

“We waren dus de verkeerde soort minderheid,” zei Nomani.

“Die zomer zag ik heel snel in dat dezelfde vorm van identiteits-politiek die het eerst op mijn vriend Danny Pearl had gemunt, was overgegaan op een nieuwe groep in de Verenigde Staten: Aziatische gezinnen, immigrantengezinnen, iedereen die het narratief van dit netwerk, dat ik het ‘woke leger’ noem, weigerde. En er begon een nieuwe strijd.”

Identiteit volgens ras

Hoewel het misschien tegenstrijdig lijkt, hebben de fundamentele islamisten zich verenigd met op identiteit gerichte linksgezinden. Het enige wat nodig is, volgens Nomani, is het herdefiniëren van moslim als een raciale identiteit.

“Wat mij opviel aan het begin van de regering-Obama was dat de islamisten zich aansloten bij de Democratische Partij,” vertelde ze Jekielek, terwijl de islamisten duidelijk geen voorstander zijn van abortus of LGBTQ-rechten zoals de Democraten.

“Ik kon het zien opbouwen. Ik zag geld naar de moslimorganisaties stromen vanuit typische traditionele liberale filantropen. En ik vroeg me af hoe ze dat konden rechtvaardigen.”

“Wat ik me realiseerde was dat ze ras gebruikten,” vervolgde ze. “Wat de islamisten begonnen te doen was gebruik maken van deze echt ingewikkelde juridische theorie – de critical race theory – en verklaren dat moslims een ras waren, en dat je racistisch bent als je kritiek durft te uiten op het extremisme binnen het geloof.”

Deze verderfelijke alliantie zou gedurende de twee termijnen van Obama’s presidentschap nog verder uitgroeien en versterken tot op het punt waarbij de verkiezingsoverwinning van president Donald Trump in 2016 leidde tot een “strijdkreet” van islamisten, zoals Nomani het noemde.

“Ik zag de strijdkreet van de islamistische organisaties om letterlijk de regering omver te werpen,” herinnerde zij zich.

“Ze scandeerden hetzelfde lied als op het Tahirplein in Egypte, om het regime [van Hosni] Mubarak omver te werpen en de Moslimbroederschap binnen te halen.”

“Tegelijkertijd weten de meeste mensen natuurlijk dat de Democratische groepen en uiterst links in de Verenigde Staten zich tegen Donald Trump keerden.”

Als voorbeeld wees Nomani op Linda Sarsour, een pro-Palestijnse activiste de tegen Israël is. Ze is voormalig medevoorzitter van de feministische beweging Women’s March. In 2019 stapte Sarsour uit de co-voorzitterpositie, grotendeels vanwege haar onwil om zich te distantiëren van Louis Farrakhan, die de zwarte supremacistische groep Nation of Islam leidt.

Linda Sarsour spreekt op het podium tijdens een evenement op 11 mei 2017. (Monica Schipper/Getty Images for The New York Women’s Foundation )

“Linda Sarsour werd een leider van deze nieuwe beweging genaamd de Women’s March. Het was niet alleen een mars voor vrouwen; het was een mars voor vrouwen die tegen Donald Trump waren,” vertelde ze aan Jekielek.

“En wie begonnen ze uit te sluiten? Ze wilden ook Joodse feministische vrouwen uit Israël uitsluiten, omdat er in de nieuwe orde van dit ‘woke leger’ sprake was van een hiërarchie van menselijke waarden.”

“In hun universum van intersectionaliteit, stond de nieuwe term die ze in het politieke landschap introduceerden, zijnde Israëlische feministen, helemaal onderaan. Want in de ogen van vrouwen als Linda Sarsour van het moslim establishment, waren zij de kolonisten, de white supremacists.”

Wees onbuigzaam

“Het was gewoon zo duidelijk voor mij dat dit nieuwe netwerk niet alleen Donald Trump ging ondermijnen, maar ook de vrijheden die we kennen in de Verenigde Staten,” zei Nomani, eraan toevoegend dat het “woke leger” een visie binnenbrengt bij de mensen die wordt gekenmerkt door demoralisatie en ontmenselijking.

“Zoveel mensen voelen zich hulpeloos en hopeloos tegen dit woke leger,” zei ze. “Deze mensen werken vaak in banen waarvoor ze hun hele leven hebben geijverd om het te bereiken en te verkrijgen, en nu leven ze in bijna intellectuele gevangenissen en spirituele gevangenissen omdat ze zichzelf niet kunnen uiten.”

De belangrijkste strategie voor conservatieven en klassiek-liberalen om het woke-leger te bestrijden, is volgens Nomani om onbuigzaam te blijven vasthouden aan de waarden die ze hebben.

“We moeten eenduidig uitkomen voor onze waarden. Dat is voor mij de belangrijkste strategie geworden tegen die beschuldigingen en tegen die karaktermoord,” zei ze.

“Je moet ‘s nachts je hoofd te ruste leggen, en met jezelf de waarden beleven die je koestert en de waarden die je elke dag in praktijk brengt. Als je in je hart weet dat je gedreven wordt door een gevoel van deze klassieke liberale waarden die aansluiten bij conservatieve waarden van gelijkheid en rechtvaardigheid en individuele rechten, dan kun je al die laster weerstaan omdat ze gewoon als wapens worden gebruikt.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (13 mei 2023): ‘Unholy Alliance’ of Woke Left and Islamist Right Is Destabilizing America: Asra Nomani

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.