Sunday, 23 Jun 2024
Een genderneutraal bord is buiten aan de toiletten neergezet bij Oval Park Grill in Durham, N.C., op 11 mei 2016. (Sara D. Davis/Getty Images)

Transgenderisme ‘verwart mensen over de aard van de werkelijkheid’ en maakt kinderen slachtoffer

De transgender industrie verdient miljarden aan de verwarring die in de geesten van jonge kinderen wordt geplant

Gender-ideologieën werken door mensen te verwarren over de werkelijkheid en verwarde kinderen ertoe aan te zetten klant te worden van de transitie-industrie, aldus de auteurs Dr. Jeff Myers en Brandon Showalter.

Transgenderisme is “een ideologie die voortkwam uit de postmoderne beweging in de jaren tachtig en die macht probeert te verwerven door mensen te verwarren over de aard van de werkelijkheid. Er komt een medische industrie die zegt dat als kinderen in de war zijn, ze onze producten zullen gebruiken, en dan kunnen ze tientallen miljarden dollars verdienen. De ideologie en de industrie voeden een probleem en maken kinderen eigenlijk dubbel slachtoffer,” zei Myers in een interview van 2 mei met Jan Jekielek op “American Thought Leaders”.

Myers en Showalter zijn de auteurs van het boek “Exposing the Gender Lie: How to Protect Children and Teens From the Transgender Industry’s False Ideology”, dat in maart verscheen bij Summit Ministries.

Showalter bekritiseert sociale media en beïnvloeders die jonge mensen—van wie velen op het autisme spectrum zitten en lijden aan geestelijke gezondheidsproblemen—ervan proberen te overtuigen dat ze in het verkeerde lichaam zijn geboren.

“Het is fysiologisch onmogelijk om het andere geslacht te worden. We hebben dit zien gebeuren met eerdere sociale besmettingen, zoals anorexia, snijden en andere vormen van zelfbeschadiging die zich door sociale besmetting verspreiden. Hetzelfde gebeurt met deze situatie,” zei hij in het interview. “Wat er gebeurt met autistische mensen, hoe ernstig of matig of mild hun autisme ook is, […] is dat ze verstrikt raken in een cultuur waarin hun problemen kunnen worden wegverklaard door middel van genderidentiteitsideologie.”

Myers wijst erop dat ze vermeende studies hebben bekeken die beweren dat kinderen die geen transgender procedures krijgen zelfmoord zullen plegen. Hij noemt dergelijke studies ” volstrekt onjuist” en de media-interpretatie van deze studies een “leugen”.

“Als je ernaar terugkijkt, besef je dat die studies in het beste geval aantonen dat mensen die deze medische procedures ondergaan geen verbetering zien,” zei hij. “In mijn ervaring hebben jongeren die genderdysforie ervaren, en ik werk elk jaar met duizenden jongeren, altijd comorbiditeiten zoals angst, depressie en onopgeloste jeugdtrauma’s. Het zijn al deze dingen door elkaar.”

Volgens Showalter heeft de reden waarom instellingen kinderen de genderagenda opdringen te maken met “institutionele gevangenschap”.

Beroepsverenigingen zoals de American Academy of Pediatrics, de Endocrine Society, de Pediatric Endocrine Society, en andere therapeutische organisaties “kopen met brute snelheid” het idee in dat de aanpak voor de behandeling van genderstoornissen is om “alleen te bevestigen wat het kind of de jongere zegt dat ze zijn”.

“Je moet onmiddellijk en onbetwistbaar zeggen dat dat juist is en het nooit of te nimmer in twijfel trekken,” verklaarde Showalter.

In maart vorig jaar bracht het Office of Population Affairs van het U.S. Department of Health and Human Services een document uit met de titel “Gender-Affirming Care and Young People”. Daarin werd goedgekeurd dat minderjarigen hormoonbehandelingen en geslachtsveranderende chirurgie ondergaan.

Op dezelfde dag bracht ook het National Child Traumatic Stress Network een document uit waarin chirurgische ingrepen op minderjarigen worden gepromoot.

Zorgstandaarden, juridische kwesties

Myers merkt op dat de zorgstandaarden voor transgendergeneeskunde zijn ontwikkeld door de World Association for Transgender Health (WPATH).

“Zij stellen specifiek dat er een zeer gechoreografeerde manier is om met transgendergeneeskunde om te gaan. Dit is de enige manier, en het wordt aanbevolen door de WPATH. Het is dat je begint met sociale transitie en naar iemand verwijst met zijn nieuw gekozen naam en de voornaamwoorden verandert, en vervolgens zijn leraren en zijn ouders waarschuwt dat ze deze nieuwe voornaamwoorden moeten gebruiken.”

“Vervolgens ga je, naargelang het comfort van de patiënt, over op puberteitsblokkers, geslachtsveranderende hormonen en chirurgie. Dit is geen radicale stap. Het is het natuurlijke pad dat is uitgestippeld door de zorgstandaard die artsen krijgen.”

Showalter wees erop dat de overgrote meerderheid van artsen dergelijke behandelingen niet steunt. Zij “houden zich echter gedeisd” als ze voor grote, corporatieve instellingen werken en zeggen dat “dit het dogma is dat de dag regeert.”

Volgens Myers is een van de redenen waarom artsen zich niet over de kwestie uitspreken het gevolg van een juridische basis die nu wordt ontwikkeld.

“Als je de zorgstandaarden, die artsen gewoonlijk als aanbevelingen beschouwen, niet volgt … dan stel je jezelf misschien bloot aan een rechtszaak door iemand die niet als man of vrouw door de puberteit wilde,” zei hij. ” Als je dan weigert hen te behandelen, is dat medische nalatigheid. Veel artsen volgen om redenen van wanpraktijken de zorgstandaarden, of bevelen de zorgstandaarden aan, ook al staan ze er persoonlijk niet achter.”

Epistemologische manipulatie, het onderdrukken van studies

Myers benadrukte de manipulatie van de epistemologie bij het bevorderen van de transgenderagenda: “De gender ideologie benadering zegt dat er geen twee spectrums zijn. Er is één spectrum met aan de ene kant extreme mannelijkheid en aan de andere kant extreme vrouwelijkheid.”

“Onze studenten krijgen regelmatig te horen: ‘Je bent een meisje dat niet echt van meisjesdingen houdt. Misschien ben je eigenlijk wel een jongen. Misschien ben je in het verkeerde lichaam geboren.’ Mensen glijden heen en weer langs dat spectrum, en het is heel verwarrend. Welke ideologie volgen ze? In welk hokje zitten ze nu?” vroeg hij. “Dat is de kern van wat er werkelijk aan de hand is. Het is dan eigenlijk een aanval op de taal, want op welk punt stop je met iemand een hij te noemen, en begin je hem een zij te noemen? Wie bepaalt dat, als alles in één spectrum zit?”

Volgens Showalter worden studies die niet stroken met de bevordering van transgender-ideologieën onderdrukt. Hij zei: “Er was een recent artikel in de New England Journal of Medicine waar de hele cast van personages, de who’s who van gender artsen, psychosociale uitkomsten analyseerde van 315 niet-binaire of trans-geïdentificeerde jongeren, in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

“Twee van die jongeren die bij de studie betrokken waren, pleegden zelfmoord, maar de genderartsen deden dat luchtig af als ongewenste voorvallen. Zo doen ze dat. Ze verdoezelen de rampzalige resultaten en doen alsof dit een positieve ontwikkeling is.”

In februari schreef de belangengroep Gender Dysphoria Alliance (GDA) een open brief aan meer dan 30 medische instellingen, waarin ze kritiek uitten op het feit dat ze de gezondheidszorg voor personen die lijden aan gendergerelateerde stress lieten leiden door ideologie in plaats van wetenschap.

“Het is geïnstitutionaliseerde medische nalatigheid,” zei de GDA in haar verklaring van 18 februari. “We vragen om kwaliteit, eerlijkheid en veiligheid.”

GDA riep op tot grondige psychologische beoordelingen van individuen voordat ze hormonale behandelingen en operaties ondergaan. De groep maakte zich zorgen over de kwetsbaarheid van kinderen voor “onnodige schade.”

Bedrijfsbelangen

De transgender agenda wordt ook bevorderd uit zakelijke belangen. De gezondheidsindustrie geeft jaarlijks 750 miljoen dollar uit aan lobbyen op federaal niveau.

“De puberteitsremmende medicijnen die aan kinderen worden gegeven om de puberteit te stoppen, die onomkeerbare effecten hebben, die hun vermogen aantasten om zich te ontwikkelen zoals hun lichaam dat van nature zou doen, met verlies van botdichtheid, hersenzwelling, gezichtsverlies en allerlei andere zaken, kunnen een ouder tussen de $5.000 en $30.000 per jaar kosten. Als de ouders niet betalen, dan moet natuurlijk Medicare of Medicaid of de verzekeringsmaatschappij betalen,” zei Myers.

“Een kind dat een puberteitsblokkerend implantaat van 30.000 dollar krijgt, is niet slechts een medische patiënt voor één jaar,” vervolgde hij. “Ze worden in wezen een medische patiënt van 30.000 dollar per jaar of meer voor de rest van hun leven, zolang ze geen puberteit willen. Dan zijn er geslachtsveranderende hormonen en chirurgie. Veel mensen kijken naar de dollars.”

Myers merkt op dat de verminderde communicatie tussen volwassenen en kinderen ook een factor kan zijn waarom veel kinderen zich tegenwoordig verward voelen over hun geslacht.

“Er was ooit een idee dat de adolescentie erg verwarrend kan zijn en dat er een volwassene was die je kon vertrouwen, die je zou begeleiden om een sterke jonge man te worden die voor de waarheid staat en tegen het kwade onrecht vecht, of die je zou begeleiden om een sterke jonge vrouw te worden die voor de waarheid staat en anderen leven inblaast,” zei hij. “Dat gemis tussen de generaties, gevoegd bij het idee dat alles psychologisch is, heeft dit tot een sociale besmetting gemaakt. Het is nu zover gekomen dat in sommige gevallen bijna de helft van de jongeren op een bepaalde school zegt zich als transgender te identificeren.”

Naveen Athrappully heeft bijgedragen aan dit verslag

Gepubliceerd door The Epoch Times (8 mei 2023): Transgenderism ‘Confusing People About the Nature of Reality’ and Victimizing Children, Say Authors

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.