Wednesday, 17 Jul 2024
Een man controleert zijn telefoon terwijl hij uitrust in een winkelcentrum in Peking op 18 juli 2023. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

Vertraging in China: Consumenten weigeren uit te geven

Nieuwsanalyse

In de laatste week van oktober daalde de fabrieksactiviteit in China, waarbij de productiesector afgleed naar een krimp. Ondertussen nam de groei in de dienstensector af, wat de fragiele staat van de economie benadrukt.

De inkoopmanagersindex (PMI) voor de verwerkende industrie daalde naar 49,5. Dit duidt op een contractie, aangezien een score onder de 50 een daling aanduiden. De niet-productiegerelateerde graadmeter, die de activiteit in de bouw en de dienstensector meet, daalde ook van 51,7 naar 50,6, maar bleef wel boven de krimpdrempel. Het is duidelijk dat de vraag afneemt, aangezien de index voor nieuwe orders voor zowel de PMI’s voor de verwerkende industrie als die voor de niet-verwerkende industrie onder de 50 zakten.

Vastgoedsector

De belangrijkste structurele uitdagingen binnen de Chinese economie draaien om de vastgoedzeepbel en de daarmee samenhangende schuldenproblematiek. In het afgelopen decennium was er een buitensporige stimulans om nieuwe bouwprojecten op te starten door middel van leningen in plaats van prioriteit te geven aan de verkoop of voltooiing van bestaande projecten. Ondertussen bleef de vraag naar woningen hoog in een land met 1,4 miljard inwoners. Deze kunstmatige schaarste leidde dan ook tot torenhoge prijzen voor de appartementen die wel op de markt kwamen. De vastgoedsector groeide uit tot 20 procent van de economie, terwijl het werkgelegenheid bood aan slechts 2 procent van de arbeidskrachten.

Paradoxaal genoeg heeft China miljoenen leegstaande appartementen. De reden dat de prijzen kunstmatig hoog blijven en de overvloed onopgelost blijft, is te wijten aan de door de lokale overheid opgelegde prijscontroles. Chinese projectontwikkelaars moeten hun prijzen registreren bij de lokale huisvestingsautoriteiten voordat ze woningen mogen verkopen. Lokale overheden zijn voor 80 procent van hun inkomsten sterk afhankelijk van de verkoop van grond, wat hen stimuleert om de prijzen hoog te houden. Bovendien dient de vastgoedsector als onderpand voor honderden miljarden aan bankleningen, dus als de prijzen zouden dalen, zou dat leiden tot een sterke stijging van het aantal wanbetalingen.

Nu China worstelt met een ernstige economische vertraging en een aanzienlijke daling van de vraag naar huizen, staan lokale autoriteiten met tegenzin prijsverlagingen toe. Terwijl potentiële nieuwe kopers deze verandering misschien verwelkomen, zijn bestaande huiseigenaren woedend omdat ze zien hoe hun spaargeld wordt gedevalueerd. Voor veel Chinese gezinnen is het grootste deel van hun vermogen gekoppeld aan onroerend goed. Als de waarde van onroerend goed daalt, daalt ook hun financiële zekerheid. In sommige steden zijn de huizenprijzen met wel 50% gedaald ten opzichte van 2020 of 2021. Maar toen bestaande huiseigenaren compensatie voor hun verliezen zochten bij lokale overheden, was de reactie dat ontwikkelaars de opdracht kregen om alle nieuwe contracten te annuleren.

Werkloosheid

Fabrikanten die aan exportmarkten verkopen, blijven kampen met een dalende trend, zoals blijkt uit de nieuwe exportorderindex. Daarnaast hebben ongeveer 300 miljoen arbeidsmigranten in China, die van het platteland naar stedelijke centra verhuisden om in fabrieken te gaan werken, momenteel moeite om een baan te vinden. Deze arbeiders worden niet meegeteld in China’s officiële werkloosheidscijfers omdat ze geregistreerd staan in hun geboortestad of dorp. Het officiële werkloosheidscijfer van 5 procent heeft alleen betrekking op stedelijke werknemers, waardoor de bredere werkgelegenheidsproblemen waar migranten mee te maken hebben buiten beschouwing worden gelaten.

Nu de werkgelegenheid steeds verder afneemt, strijden steeds meer jonge mensen voor functies bij provinciale en centrale overheidsinstanties. Een recordaantal van 2,83 miljoen kandidaten deed onlangs mee aan het ambtenarenexamen, waarbij ze streden voor slechts 39.000 posities. Lokale overheden gaan gebukt onder een aanzienlijke schuldenlast en door de dalende verkoop van grond zijn hun vooruitzichten op herstel somber, tenzij de centrale overheid ingrijpt. De overheidssector was al buitensporig opgeblazen, maar nu, in een periode waarin jonge werkzoekenden overheidsfuncties zoeken, worstelen sommige provincies met loonproblemen terwijl andere banen schrappen.

Lagere bestedingen

De Golden Week-vakantie aan het begin van oktober geeft normaal gesproken een impuls aan zowel de reis- als consumentenbestedingen. Dit jaar kan het toegenomen aantal reizigers echter deels worden toegeschreven aan rijkere Chinezen die ervoor kozen om in eigen land te blijven vanwege lagere vakantie-uitgaven overzee.

Hoewel de totale uitgaven in deze periode slechts iets hoger waren dan in 2019, wijst dit niet op een echt herstel. In plaats daarvan betekent het een verlies van drie jaar groei. Dit betekent ook dat China dit jaar een groter aantal reizigers nodig had om evenveel inkomsten te genereren als in 2019, wat de financiële beperkingen van de bevolking nog eens onderstreept.

Het is begrijpelijk dat Chinese consumenten op zoek zijn naar kostenbesparende maatregelen, waarbij goedkope retailers terrein winnen terwijl luxemerken aan populariteit inboeten. In de eerste vijf maanden van het jaar stegen de detailhandelsbestedingen in China met 9,3 procent toen de COVID-19-beperkingen werden opgeheven, maar dit schijnbare herstel is nu tot stilstand gekomen.

De term “lagere uitgaven” is een trend op het Chinese sociale mediaplatform Weibo. Traditionele retailers zoals Alibaba en JD.com hebben hun omzet zien dalen, terwijl discountwinkelsites zoals Pinduoduo in opkomst zijn. Consumenten kiezen ook voor goedkopere binnenlandse cosmetica- en kledingmerken in plaats van buitenlandse. Meituan, een Chinees platform dat bezorgdiensten voor voedsel en producten aanbiedt, meldde een daling van het aantal bestellingen omdat consumenten extra bezorgkosten vermeden.

Wanneer burgers onzekerheid over de toekomst koesteren, zijn ze geneigd om geld te sparen, wat leidt tot meer bankdeposito’s. De centrale bank heeft de rentetarieven in China verlaagd. De centrale bank heeft de rentetarieven verlaagd in een poging om de bestedingen aan te moedigen, maar tot nu toe zijn er weinig mensen die dit doen. Dit is een uitdaging voor Chinese ambtenaren die de economie willen stimuleren door de binnenlandse consumptie te stimuleren.

Gepubliceerd door The Epoch Times (22 november 2023): China Slowdown: Consumers Refuse to Spend

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.