Friday, 19 Apr 2024
"Daniël in de leeuwenkuil", circa 1614-1616, door Peter Paul Rubens. Olieverf op doek, 88 1/4 inch bij 130 1/8 inch. National Gallery of Art, Washington D.C. (Publiek domein)

Vrijheid vinden in de wet van God: “Daniël in de leeuwenkuil”

Daniël was een vrome Jood ten tijde van koning Darius. Darius, de koning van Perzië rond de zesde en vijfde eeuw voor Christus, was vriendelijk voor de Joden en speelde zelfs een belangrijke rol bij de wederopbouw van de Tempel in Jeruzalem, nadat die door de Babyloniërs was verwoest.

Koning Darius bewonderde Daniël en probeerde hem meer macht te geven als bestuurder, wat de jaloezie van andere bestuurders aanwakkerde. Het gevolg was dat de andere bestuurders Daniël wilden belasteren, maar zij konden geen kwaad in zijn karakter vinden.

Om Daniël in diskrediet te brengen, bedachten de bestuurders een manipulatief plan. Ze haalden koning Darius over om een wet in te stellen waarin stond dat iedereen die tot een niet-erkende god bad, in een leeuwenkuil zou worden gegooid. De wet zou 30 dagen van kracht zijn en kon niet meer worden gewijzigd. Koning Darius ging akkoord. De bestuurders wisten dat ze Daniël alleen konden treffen als ze zijn relatie met God zouden aanvallen.

Daniel hoorde van de nieuwe wet, maar hij liet zichzelf er niet door beïnvloeden. Hij bleef bidden tot God zoals hij dat voorheen deed. De bestuurders spanden samen om Daniel te betrappen terwijl hij tot God bad, en ze rapporteerden aan koning Darius dat Daniel de nieuwe wet had overtreden. Koning Darius was verontrust door deze informatie, maar hij kon niets doen om Daniël te beschermen.

De bestuurders bevalen Daniël in de leeuwenkuil en bespotten hem voordat ze hem erin wierpen.

Koning Darius maakte zich de hele nacht zorgen over Daniël, en ‘s morgens liep hij om te zien of Daniël gewond was. Darius vond hem ongedeerd. Hij legde de koning uit dat God engelen had gestuurd om de muil van de leeuwen te sluiten, aangezien hij volgens de wet van God onschuldig was.

Koning Darius verheugde zich en liet Daniël vrij. Toen gooide hij in plaats daarvan de bestuurders die problemen veroorzaakten in het hol. De leeuwen verslonden hen allemaal.

Daniël in de leeuwenkuil’ door Pieter Paul Rubens

Pieter Paul Rubens, beschouwd als een van de grootste schilders in de westerse canon van de kunstgeschiedenis, schilderde tijdens de Contrareformatie van de Rooms-Katholieke Kerk. Dit was een tijd waarin de kerk, in haar strijd tegen het protestantisme, de vroegchristelijke martelaren vierde om de gelovigen uit hun geestelijke sluimering te halen.

Rubens, een vroom katholiek, speelde zijn eigen rol in de Contrareformatie. Het schilderen van “Daniël in de leeuwenkuil” was een gelegenheid die hij aangreep om andere katholieken te inspireren vanuit de geest van de bijbelse martelaren.

In deze compositie schilderde Rubens Daniël als de enige menselijke figuur. Hij zit rechts, met zijn benen gekruist en zijn handen gevouwen en samengeklemd in gebed. Een subtiel licht schijnt van de linkerkant van zijn hoofd, en hij kijkt vol ontzag op naar de opening van het hol.

Een detail van “Daniël in de leeuwenkuil”, circa 1614-1616, door Pieter Paul Rubens. Olieverf op doek, 88 1/4 inch bij 130 1/8 inch. National Gallery of Art, Washington. (Publiek domein)

Negen leeuwen omringen Daniël, maar ze lijken niet in hem geïnteresseerd. Sommige leeuwen slapen, andere rusten, twee lijken te spelen en één geeuwt. Hun minste zorg lijkt Daniel te zijn, die ondanks de menselijke botten die in het hol liggen, veilig is.

De rechtvaardigheid van de wet van God

Aan de oppervlakte geeft het verhaal over Daniël en de leeuwenkuil eenvoudigweg de kracht van het geloof in God weer. Daniel behield zijn geloof in God, ondanks dat hij werd aangevallen door de machthebbers. Zijn geloof zorgde voor een wonder, dat hem redde van een gruwelijke dood. Maar er kunnen ook andere betekenissen in dit verhaal zitten.

Laten we eerst twee soorten wetten onderzoeken. De koning is de machtigste en rijkste persoon in de regio. Hij heeft de macht om wetten te maken als hij ze aangenaam vindt en ze te ontmantelen als hij ze onaangenaam vindt.

Toch manipuleerden de bestuurders koning Darius gemakkelijk om een nieuwe wet te maken met als enig doel Daniël te kwetsen. De wet was in feite gebaseerd op jaloersheid op de rechtvaardigen, en in deze wet was de bepaling ingebouwd dat zij onveranderlijk was. Daardoor kon de koning niet voorkomen dat een onschuldig mens schade werd berokkend. De wet verhinderde de koning om als goed mens te handelen.

Maar er is een andere, hogere wet: de wet van God.

Hoewel de wet van de koning niet duidelijk in het schilderij voorkomt, is de wet van God dat wel. De waarheid van Gods wet lijkt verbonden met mededogen voor de rechtvaardigen. Daniëls geloof was sterk; het was zo sterk dat de wet van de koning – een menselijke wet die de wet van God probeerde te dwarsbomen – Daniël niet raakte.

In plaats van een menselijke wet te volgen, koos Daniël ervoor de wet van God te volgen. Gods wet kon reiken waar de macht en de rijkdom van de koning dat niet konden. En daardoor bleef Daniël – een voorbeeld van een rechtvaardig karakter – veilig.

De meester van het dierlijk verlangen

Laten we terugkeren naar het schilderij om een mogelijke, tweede betekenis te onderzoeken.

De leeuwen kunnen onze dierlijke verlangens voorstellen, dat wil zeggen onze verlangens van het vlees. Deze leeuwen zijn als loerende verleidingen die wachten om ons te verslinden op het moment dat we niet standvastig rechtvaardig zijn.

Gevangenen zijn per definitie niet vrij, en de leeuwenkuil was de plaats waar gevangenen naartoe werden gestuurd om te sterven. De botten die over de vloer van het hol liggen, vertellen de toeschouwer over het lot van eerdere gevangenen.

Een detail van “Daniël in de leeuwenkuil”, circa 1614-1616, door Pieter Paul Rubens. Olieverf op doek, 88 1/4 inch bij 130 1/8 inch. National Gallery of Art, Washington. (Publiek domein)

Als de leeuwen inderdaad dierlijke verlangens vertegenwoordigen, dan moet Daniël een keuze maken. Als hij kiest voor de verleidingen die de leeuwen vertegenwoordigen, zal hij zich aansluiten bij hun eerdere slachtoffers. Kiest hij echter voor de wet van God, dan zal hij de wereld overstijgen en vrij zijn, waar hij ook is.

Daniël kijkt met ontzag op en uit de leeuwenkuil. Heeft hij zijn geest en hart op God gericht en is hij zo het hol dat hem gevangen houdt ontstegen? Betekent dit dat hij werkelijk vrij is, ondanks zijn gevangenschap?

De leeuwen gedragen zich alsof ze zich niet eens bewust zijn van Daniel. Verdwijnt de verleiding in de aanwezigheid van een hart en een geest die zich op God richten, en is dit de ware bron van zijn vrijheid?

Interessant is dat de koning niet vrij is om de uitvoering van zijn wet tegen te houden, maar Daniel lijkt vrij ondanks zijn opsluiting in een leeuwenkuil. Soms staan onze menselijke wetten dingen toe die niet passen bij rechtvaardig gedrag. Belemmert deze illusie van vrijheid ons om werkelijk vrij te zijn, dat wil zeggen, het idee dat we vrij zijn als we toegeven aan verleidingen, alleen maar omdat onze wetten dat toestaan?

We kunnen niet moreel zijn zonder vrij te zijn, want moreel handelen impliceert ons aangeboren vermogen om te kiezen tussen wat we goed en kwaad vinden. Maken wij, net als koning Darius, wetten die ons verhinderen goed te zijn voor onze medemensen? Moeten wij, zoals Daniël, onze dierlijke verlangens beheersen met de wet van God als wij ware vrijheid willen ervaren?

Heb je ooit een kunstwerk gezien dat je mooi vond, maar geen idee had wat het betekende? In onze serie “Reaching Within: What Traditional Art Offers the Heart” interpreteren wij de klassieke beeldende kunst op een manier die voor ons vandaag moreel inzichtelijk kan zijn. We proberen elk kunstwerk te benaderen om te zien hoe onze historische creaties ons kunnen inspireren tot onze eigen aangeboren goedheid.

Gepubliceerd door The Epoch Times (17 oktober 2022): Finding Freedom in God’s Law: ‘Daniel in the Lions’ Den’

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.