Thursday, 20 Jun 2024
P4-laboratorium van het Wuhan Instituut voor Virologie, 13 mei 2020 (HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

Rapport Amerikaanse Senaat zegt: “substantieel bewijs” bevestigt de verspreiding van Covid 19 vanuit het Wuhan Virologisch Instituut

Een rapport van de Amerikaanse Senaat van 27 oktober bevestigt dat er substantiële aanwijzingen zijn van de verspreiding van de Covid-19 pandemie vanuit het Wuhan Institute of Virology (WIV) in China.

“Er zijn sterke aanwijzingen dat de Covid-19 pandemie het gevolg is van een onderzoeksgerelateerd incident in een laboratorium in Wuhan, China”, aldus het rapport.

“Een onderzoeksgerelateerd incident is consistent met de vroege epidemiologie die een snelle verspreiding van het virus uitsluitend in Wuhan laat zien, met de eerste oproepen voor hulp in hetzelfde district als de locatie van het Wuhan Institute of Virology (WIV). Het WIV is het belangrijkste laboratorium voor geavanceerd coronavirusonderzoek, waar onderzoekers risicovolle coronavirusmonsters hebben verzameld en getest.”

De oorsprong van Covid-19 is nog onbekend. Sommige wetenschappers geven de voorkeur aan een laboratoriumoorsprong, wat zou betekenen dat het virus is ontsnapt of losgelaten door Chinese onderzoekers. Anderen zijn voorstander van een natuurlijke oorsprong.

Het rapport stelt dat een natuurlijke oorsprong nog steeds mogelijk is, maar dat er een gebrek aan bewijs is om deze theorie te ondersteunen, zoals de oorspronkelijke dierlijke gastheer.

“Deze lacunes omvatten het onvermogen om de oorspronkelijke dierlijke gastheer te identificeren, het onvermogen om een kandidaat intermediaire gastheer te identificeren, en het ontbreken van serologisch of epidemiologisch bewijs dat overdracht van dier op mens aantoont, naast vele andere elementen die in dit verslag worden vastgesteld. Wegens deze leemten in het bewijsmateriaal is het moeilijk de theorie van de zoönotische verspreiding als de vermoedelijke oorsprong van de Covid-19-pandemie te beschouwen.”

Het 35 bladzijden tellende document (pdf) is opgesteld door een team van de Amerikaanse Senaatscommissie voor gezondheid, onderwijs, arbeid en pensioenen, onder leiding van senator Richard Burr (Republikeinse partij – North Carolina). Het gaat hier over een tussentijds verslag.

Het team heeft 15 maanden gewerkt aan het bestuderen van honderden wetenschappelijke studies, het interviewen van tientallen deskundigen op dit gebied en het analyseren van eerdere rapporten en studies over de mogelijke oorsprong, aldus senator Burr.

“Ik denk dat dit verslag een belangrijke bijdrage levert aan het bestaande bewijsmateriaal en helpt de regels vast te stellen voor de wijze waarop analyses in de toekomst moeten worden beoordeeld,” zei hij.

Het gebrek aan transparantie van de Chinese Communistische Partij “verhindert een meer definitieve conclusie”, voegde hij eraan toe.

In juni 2021 kondigden senator Burr en senator Patty Murray (Democratische partij – Washington) een tweepartijdige initiatief omtrent “een herziening van de door federale agentschappen en relevante deskundigen verstrekte informatie over de oorsprong van het virus dat verantwoordelijk is voor Covid-19, en de vraag hoe de mogelijkheid om de bescherming van laboratoria op het gebied van bioveiligheid en -beveiliging te beoordelen, kan worden verbeterd”.

Senator Murray’s team was echter niet betrokken bij het opstellen van dit verslag.

Een woordvoerder van Murray reageerde niet op een verzoek om commentaar van The Epoch Times.

Het rapport werd uitgebracht kort nadat een recente studie (voorgedrukt) concludeerde dat de waarschijnlijkheid van een natuurlijke oorsprong voor Covid-19 minder dan 1 op 100 miljoen was en dit na een analyse van de kenmerken van het virus.

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 oktober 2022): Selon un rapport du Sénat américain, des «preuves substantielles» confirment que le Covid 19 s’est propagé à partir de l’Institut de virologie de Wuhan

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.