Wednesday, 17 Jul 2024
Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht naar aanleiding van de 23ste herdenkingsdag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York's Chinatown op 10 juli 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

23 jaar vervolging door de CCP: Hoe Falun Gong de meest onderdrukte groep in de Chinese samenleving werd

Gemarteld, geslagen, gevangen gezet, gedood en verbannen. Beoefenaars van Falun Gong hebben de afgelopen 23 jaar stelselmatig te lijden gehad onder deze mishandelingen door toedoen van de Chinese Communistische Partij (CCP).

Zij zijn onder meer veroordeeld tot dwangarbeiderskampen, hebben elektrische schokken gekregen, onthouding van slaap, zijn verkracht, zijn van werk uitgesloten of van school gestuurd, en dat alles omwille van hun geloof.

De slachtoffers variëren van kinderen vanaf de leeftijd van één jaar – die worden gevangen gehouden en gedwongen toe te kijken hoe hun ouders worden gemarteld – tot bejaarden die tot aan de dood toe worden gemarteld. De wrede behandeling van Falun Gong beoefenaars door de CCP heeft de meest kwetsbaren niet gespaard.

“De campagne van de CCP heeft de Falun Gong beoefenaars tot de meest onderdrukte groep in de Chinese samenleving gemaakt”, staat te lezen in een rapport uit 2019 getiteld ” De 20-jarige vervolging van Falun Gong in China” van Minghui, een in de VS gevestigde website die de vervolging van Falun Gong in China bijhoudt.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele discipline die bestaat uit meditatieve oefeningen en morele leringen die gebaseerd zijn op drie kernbeginselen: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. De praktijk won in de jaren negentig aan populariteit in China en het aantal beoefenaars wordt geschat op 70 tot 100 miljoen.

Omdat het communistische regime vreesde dat het aantal beoefenaars een bedreiging vormde voor zijn autoritaire controle, begon het op 20 juli 1999 met een grootscheepse campagne om de praktijk uit te roeien, een actie die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Sindsdien zijn miljoenen mensen opgesloten in gevangenissen, werkkampen en andere faciliteiten, waarbij honderdduizenden tijdens hun gevangenschap zijn gemarteld, aldus het Falun Dafa informatiecentrum.

Gevangen beoefenaars zijn ook het slachtoffer geworden van gedwongen orgaanoogst, wat ertoe heeft geleid dat een onnoemelijk aantal beoefenaars is gedood voor hun organen om de markt voor orgaantransplantatie in China te bevoorraden.

Talloze getuigenissen van vervolging

De afgelopen 20 jaar heeft Minghui individuele getuigenissen van de vervolging verzameld en gepubliceerd. Deze werden gesystematiseerd en gegroepeerd volgens patronen die werden waargenomen in de onderdrukking van Falun Gong, met als doel het rapport te kunnen opstellen.

“Geen enkel boek kan de honderdduizenden gevallen van vervolging omvatten die we hebben geregistreerd”, vertelde David Li van Minghui Publishing aan The Epoch Times. “We hebben beoefenaars die gearresteerd, gevangen gezet, gemarteld en zelfs gedood worden … het doel van dit alles is om hen te dwingen hun geloof af te zweren [in datgene waar Falun Gong voor staat]: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.”

Dergelijke patronen omvatten het opsluiten van beoefenaars in hersenspoelcentra, dwangarbeiderskampen en psychiatrische inrichtingen.

Minghui gaf een overzicht van 100 martelmethoden die op gedetineerde beoefenaars werden toegepast, zoals o.a. afranselingen, dwangvoeding, elektrische schokken, verstikking, verkrachting, gedwongen abortus, slaaponthouding, verbranding met heet water of olie.

Maar naast gruwelijke verhalen over marteling en dood in detentiefaciliteiten, brengt het boek ook meer over het hoofd geziene aspecten van de vervolging aan het licht, zoals het leed dat kinderen wordt aangedaan en het uitsluitingsbeleid dat door beoefenaars van de praktijk wordt ervaren.

Falun Dafa beoefenaars herdenken levens die verloren zijn gegaan en 20 jaar vervolging door het Chinese communistische regime in Sydney, Australië, op 19 juli 2019. (The Epoch Times)

Slachtoffers onder kinderen

Ook kinderen van Falun Gong beoefenaars zijn het slachtoffer geworden van de uitroeiingscampagne van de CCP, aldus het rapport van Minghui.

Sommige kinderen zijn zelf gearresteerd en mishandeld. Maar anderen leden nevenschade door de vervolging van hun dierbaren.

Veel kinderen werden dakloze wezen of werden aan hun lot overgelaten omdat hun ouders gevangen waren gezet of vermoord. Anderen liepen psychologische schade op nadat hun ouders waren gemarteld of hun woning was geplunderd.

Sommigen werd onderwijs ontzegd omdat zij Falun Gong beoefenden, of met het doel hun ouders te dwingen hun geloof af te zweren.

De meesten van hen hebben te lijden gehad onder de discriminatie die veroorzaakt werd door de zware hersenspoeling van hun leeftijdgenoten over Falun Gong; zij werden sociale paria’s, vernederd en gepest.

“Opgroeien in angst en getuige zijn van de arrestatie en martelingen van hun dierbaren zal langdurige gevolgen hebben voor deze kinderen, hun naaste familie en hun eigen kinderen”, aldus het rapport.

Kind van 1 jaar gedetineerd in hersenspoelcentrum

Het boek van Minghui vermeldt het geval van Guo Yuetong, een kind van één jaar dat in 2001 ruim een jaar doorbracht in het Changli hersenspoelcentrum in de Noord-Chinese provincie Hebei, terwijl ze gevangen werd gehouden met haar moeder, een beoefenaar van Falun Gong.

Het kind was aanwezig toen haar moeder werd gemarteld, geslagen, dwangvoeding kreeg en met elektrische wapenstokken werd geschokt.

“Telkens wanneer de bewakers haar moeder martelden, was Yuetong zo bang dat ze zich in de hoek verstopte en huilde”, aldus het rapport.

Yuetong werd 3 toen ze nog in het hersenspoelcentrum zat. Drie jaar later werden zij en haar moeder opnieuw gedetineerd.

Een moeder en dochter voegden zich bij Falun Gong beoefenaars voor een kaarslichtwake voor het Chinese consulaat in New York op 16 juli 2017. Gelanceerd op 20 juli 1999, gaat de vervolging nu zijn 18e jaar in binnen China. (Benjamin Chasteen/The Epoch Times)

13-jarig meisje gedwongen gevoed in hersenspoelcentrum

Chen Si was pas 13 en zat op de middelbare school in de stad Chongqing in het zuidwesten van China toen zij in 2001 werd gearresteerd wegens het verspreiden van informatie over Falun Gong.

De politie sloeg haar en stuurde haar naar het Geleshan hersenspoelcentrum, waar ze werd ondervraagd.

Het jonge meisje begon uit protest een hongerstaking, waarop de politie haar twee weken lang dwangvoeding gaf.

Na haar vrijlating mocht ze niet terug naar school omdat ze Falun Gong bleef beoefenen.

Tienermeisje getraumatiseerd nadat ze zag hoe haar ouders werden gemarteld

In april 2003 dwong de politie Yuanyuan, een 16-jarig meisje uit de Noord-Chinese provincie Heilongjiang, toe te kijken hoe haar ouders werden vastgebonden op een “tijgerbank” – een martelwerktuig dat is ontworpen om ondraaglijke pijn te veroorzaken aan de benen – en onderwierp hen aan andere soortgelijke martelmethoden.

De politie heeft haar ouders ook grote hoeveelheden mosterdolie via de mond en neus toegediend en hen bijna laten stikken door plastic zakken om hun hoofd te wikkelen.

Toen Yuanyuan en haar ouders eenmaal waren vrijgelaten, vertelde de politie het jonge meisje dat zij urenlang stil moest staan bij de deur van haar gebouw.

“Ze dreigden haar ouders te slaan als ze durfde te bewegen. Uit angst dat haar ouders nog meer zouden worden gemarteld, bleef Yuanyuan staan tot haar voeten gezwollen waren en paars werden”, aldus het rapport van Minghui.

Deze ervaringen hebben Yuanyuan’s geestelijke gezondheid ernstig geschaad. Ze kon haar studie niet voortzetten en begon op straat te zwerven en voedsel uit vuilnisbakken te eten.

Hoewel ze nu 32 jaar is, is Yuanyuan niet zelfvoorzienend, noch onafhankelijk.

Falun Gong beoefenaar Chi Lihua en haar dochter, Xu Xinyang, houden voor en na foto’s vast van Xu Dawei, echtgenoot van Chi Lihua en vader van Xu Xinyang, tijdens de rondetafelconferentie “Religieuze vervolging in China” in het Russell Senate Office Building op 23 juli. (Jennifer Zeng/Epoch Times)

Haat aangewakkerd tegen Falun Gong

Een essentieel onderdeel van de vervolging door de CCP is haar desinformatiecampagne tegen de praktijk, die erop gericht is de Chinese burgers tegen Falun Gong en haar aanhangers op te zetten. Daartoe heeft het regime zwaar geleund op propaganda, waarbij haat wordt gezaaid tegen de praktijk door deze in een verkeerd daglicht te stellen en de beoefenaars ervan te belasteren.

Volgens het rapport van Minghui worden kinderen vanaf jonge leeftijd gehersenspoeld ten nadele van Falun Gong via het onderwijssysteem, te beginnen op de lagere school.

“Kinderen worden opgeleid om loyaal te zijn aan de CCP”, zei David Li, de vertegenwoordiger van Minghui Publishing.

Tegen de achtergrond van de lastercampagne eist het regime van buren, familieleden en collega’s dat zij Falun Gong beoefenaars aangeven en uitleveren aan de autoriteiten en hen discrimineren.

“Het regime heeft met succes gebruik gemaakt van zijn systeem van hersenspoeling en gedachtencontrole om kinderen tegen ouders, echtgenoten tegen echtgenotes en studenten tegen leraren op te zetten”, aldus het rapport.

Door middel van propaganda en gedachtencontrole is de CCP erin geslaagd mensen bij de vervolging te laten optreden als gevolmachtigden van de Partij, aldus het rapport.

Vrouw doodgeslagen door haar eigen zoon

Een voorbeeld van Chinese burgers die als gevolmachtigden van de Partij fungeren is het geval Lu Shurong, een 77-jarige vrouw uit de noordoostelijke stad Tianjin die door haar eigen zoon werd doodgeslagen.

Lu was in het verleden gearresteerd vanwege haar geloof, en haar zoon, Du Xuedong, een 50-jarige militaire veteraan, had twee keer borgtocht betaald om haar vrij te krijgen.

Omdat de vrouw weigerde te stoppen met het beoefenen van Falun Gong, en dit de pogingen van haar zoon om overheidsambtenaar te worden in gevaar zou kunnen brengen, begon hij zich vijandig tegen haar op te stellen.

Onder invloed van alcohol sloeg Du op 27 september 2018 zijn moeder meer dan een uur lang, waarbij hij haar pols en tien ribben brak.

Omdat één van haar gebroken ribben haar long doorboorde en haar organen ernstig gewond waren, overleed zij na 24 dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen.

Discrimminatie

Beoefenaars van Falun Gong van alle leeftijden zijn het slachtoffer geworden van discriminatie op alle niveaus van de samenleving en worden volledig gemeden door hun leeftijdsgenoten.

“Het maakt niet uit wie ze zijn, waar ze ook heen gaan, zolang ze de beoefening van Falun Gong niet opgeven, worden ze bestempeld als vijanden van de Partij en onderworpen aan meedogenloze vervolging”, aldus het boek.

Beoefenaars van Falun Gong wordt onderwijs ontzegd doordat zij van school worden gestuurd of niet worden toegelaten op de universiteit vanwege hun geloof.

Ze hebben geen werk gekregen of ze zijn ontslagen.

Hun bedrijven zijn gesloten of hun klanten zijn opgehouden met hen in zee te gaan vanwege hun geloof.

Man behandeld als een vijand door klanten en buren

He Lifang werd gedetineerd en geslagen door 17 gevangenen omdat hij Falun Gong beoefende.

Als eigenaar van een bedrijf was hij zeer succesvol voordat de vervolging begon. Maar door de propagandacampagne van de CCP gericht tegen zijn geloof, begonnen zijn klanten hem vijandig te bejegenen.

“Een buurman die vroeger vriendelijk was, vloekte tegen mij en mijn familie. Zelfs kinderen vloekten soms tegen ons omdat ook zij beïnvloed waren door de propaganda”, vertelde hij Minghui, toen hij sprak over de vervolging die hij onderging.

Falun Gong beoefenaars bij kaarslichtwake ter herdenking van de slachtoffers van de 22 jaar vervolging in China bij het Washington Monument op 16 juli 2021. De karakters voor “Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid”, de principes onderwezen door de spirituele praktijk, staan vooraan. (Larry Dye/The Epoch Times)

Reageren met mededogen

Ondanks de wreedheden die Falun Gong beoefenaars hebben moeten doorstaan in de afgelopen 23 jaar van onderdrukking, is er hoop door hoe zij hebben gereageerd op de vervolging, volgens Li van Minghui Publishing.

“Zij koesteren geen haat jegens hun vervolgers omdat zij die als slachtoffers zien … van een CCP-systeem dat hen dwingt tegen hun geweten in te handelen en hun medeburgers schade te berokkenen”, zei Li.

Beoefenaars hebben met mededogen op het geweld gereageerd en geprobeerd de daders ervan te overtuigen niet langer deel te nemen aan de vervolging en zo uit die “cyclus van misbruik” te stappen, aldus Li.

“Iedereen wordt in een positie gebracht waarin hij moet kiezen of hij meegaat in de vervolging, de vervolging helpt of ertegen in opstand komt”, voegde hij eraan toe.

“Na meer dan twee decennia van het wreedste geweld, hebben deze beoefenaars hun geloof niet opgegeven en leven zij nog steeds naar de waarden van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid”, zei Li.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (20 juli 2022): 23 Years of CCP Persecution: How Falun Gong Became the ‘Most Oppressed Group in Chinese Society’

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.