Tuesday, 05 Mar 2024
Domenic Savini (NTD)

‘Hoe de mensheid is ontstaan’ draagt een boodschap van hoop uit

Hoe de mensheid is ontstaan“, een artikel van Li Hongzhi, oprichter van Falun Gong, draagt een boodschap van hoop uit, zeggen lezers.

Bij het lezen van het artikel bemerkte Domenic Savini, een boekhouder bij de overheid, een eerlijke boodschap die mensen inspireert om goed te doen en hen eraan herinnert dat het doel van het leven is om terug te keren naar het goddelijke.

“Ik werd gegrepen door het feit dat hij met het goddelijke sprak. [Li Hongzhi] sprak over een ervaring buiten de wereldlijke ervaring en realiteit waarin wij leven. En meteen begon ik te begrijpen dat er een opperwezen is met een oppermachtig doel,” zei Savini in een recent interview met NTD.

“Toen ik het artikel verder las, riep [Li Hongzhi] mensen van goede wil op, ongeacht hun geloof, om deugdzaamheid na te streven, en vanuit die deugdzaamheid elkaar met vriendelijkheid en mededogen te behandelen. En dat resoneerde met mij, tot in mijn diepste wezen,” voegde hij eraan toe.

Li Hongzhi introduceerde Falun Gong aan het grote publiek in China in 1992. De spirituele praktijk, ook bekend als Falun Dafa, is geworteld in eeuwenoude Chinese tradities en onderwijst morele verbetering die leidt tot spirituele verlichting door het volgen van drie basisprincipes: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Savini is zelf christen en katholiek, en wat in de woorden van de heer Li doorklonk is voor hem verwant aan wat in de Bijbel staat: “Dat we elkaar moeten liefhebben, dat we voor elkaar moeten zorgen,” zei hij.

“We zijn mensen. We zijn allemaal gemaakt naar Gods beeld. En dit is wat … voor mij tot leven kwam [vanuit het artikel] … dat we een stukje van het goddelijke in ons dragen, en dat we moeten terugkeren naar het goddelijke,” verklaarde hij.

“Dat is de boodschap van hoop die we met elkaar moeten delen. Zelfs met diegenen die we misschien aanzien als een buitenstaander, we moeten hem eraan blijven herinneren: je bent gemaakt naar het beeld van het goddelijke om op een dag terug te keren naar het goddelijke,” voegde hij eraan toe.

Savini merkte verder op dat ook mensen die geen godsdienst belijden baat kunnen hebben bij het lezen van het artikel van de heer Li en ideeën kunnen vinden die met hen resoneren.

“Veel niet-religieuze mensen geloven in de kwestie van karma… Tegenwoordig zie je in de samenleving dat mensen op zoek zijn naar spiritualiteit… Er is een verlangen in de mens om verder te kijken dan zichzelf,” zei hij.

Volharding temidden van vervolging

Falun Gong werd in de jaren negentig erg populair in China. Het aantal beoefenaars wordt geschat op 70 tot 100 miljoen. Het communistische regime vreesde dat dit grote aantal beoefenaars een bedreiging zou gaan vormen voor zijn autoritaire controle en startte op 20 juli 1999 een grootscheepse campagne om de praktijk uit te roeien.

Savini betreurt de vervolging van Falun Gong-beoefenaars in China.

“Ik treur om hen. Het doet me verdriet dat ze vanwege hun geloof in het goddelijke zo hard en wreed worden vervolgd en behandeld. En dat maar heel weinig mensen in de wereld dat erkennen of proberen te stoppen,” zei hij.

Verder erkende hij hoe bewonderenswaardig het is dat Falun Gong-aanhangers volharden in hun geloof en dat dit een positieve invloed op de wereld kan hebben.

“Ik zou Falun Gong graag willen bedanken voor hun geloof. Ik wil hen door hun volharding bedanken voor hun tolerantie van de pijn. Ik wil hen bedanken voor hun hoop,” zei hij.

“Omdat zij gaan bijdragen aan een wereldwijde heropleving die mensen terug zal brengen naar het goddelijke en naar God, en hun stemmen zullen wereldwijd worden gehoord,” zei hij.

“Ik moedig jullie allemaal aan om de goede strijd te blijven voeren, want we zijn aan het winnen,” voegde hij eraan toe.

Navigeren door het leven in een complexe wereld

Thane Lawrie is al meer dan twintig jaar boeddhist. Tijdens het lezen van “Hoe de mensheid is ontstaan“, richtte hij zich op de parallellen tussen zijn geloof en de leer van Falun Gong over hoe te navigeren in een onrustige wereld.

“Wat de heer Li probeert te doen in zijn artikel is mensen hoop bieden … [Omdat] het in deze moderne wereld gemakkelijk is om verloren of gefrustreerd of onzeker te raken over hoe te leven en goed te leven,” zei Lawrie, auteur van The Buddhist CEO, in een recent interview met NTD.

“[De heer Li] suggereert … dat we vrede en evenwicht kunnen vinden in [ons] leven … Dat is een aspect van het boeddhisme waartoe ik me ook aangetrokken voelde,” verklaarde Lawrie, voormalig CEO van Scarf, een sociale onderneming gewijd aan energie-efficiëntie.

Thane Lawrie (met dank aan Thane Lawrie)

“Er is een manier van leven… die je kan helpen plezier, vrede en tevredenheid te vinden,” voegde hij eraan toe.

Lawrie wees er ook op dat Falun Gong, net als het Boeddhisme, meditatie beoefent, wat zeer nuttig is voor mensen die innerlijke rust zoeken in deze complexe wereld.

Falun Gong cultiveert zowel lichaam als geest en omvat vijf zachte meditatieoefeningen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 april 2023): ‘How Humankind Came To Be’ Carries a Message of Hope: Readers

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.