Thursday, 20 Jun 2024
Dr. Richard Amerling, voormalig voorzitter van de Association of American Physicians and Surgeons, in Kissimmee, Florida, op 17 oktober 2022. (York Du/De Epoch Times)

‘Absoluut afschuwelijk’: Amerikaanse artsengroep spreekt zich uit tegen gedwongen orgaanoogst door CCP

Een Amerikaanse artsengroep neemt een standpunt in over de moord op gewetensgevangenen voor hun organen op industriële schaal door het Chinese regime en dringt er bij de Amerikaanse autoriteiten en artsen op aan om te doen wat ze kunnen om dit misbruik niet langer toe te staan.

Volgens een verklaring van de Association of American Physicians and Surgeons eerder deze maand wijst “overduidelijk bewijs” erop dat de Chinese Communistische Partij (CCP) religieuze, etnische en andere minderheden in China gevangen houdt en dwingt tot het oogsten van organen.

De groep riep ook de Amerikaanse overheid en Amerikaanse artsen op om te stoppen met het trainen of opleiden van medische professionals uit China – of elk ander totalitair regime – in vaardigheden die gebruikt kunnen worden om misbruik te plegen.

“We veroordelen het met klem. Het is absoluut barbaars, onmenselijk, onethisch. Dit valt op geen enkele manier te rechtvaardigen,” vertelde dr. Richard Amerling, voormalig voorzitter en huidig bestuurslid van de vereniging, aan The Epoch Times. “Je kunt niet met geweld iemands organen afnemen; dat is de grofste schending van lichamelijke autonomie die er maar kan bestaan.”

“Ze executeren in wezen een levend persoon door hun hart te verwijderen – technisch gezien leven ze nog, ze zijn niet hersendood. Het is absoluut afschuwelijk.”

In 2019 concludeerde het China Tribunaal, een onafhankelijk panel van deskundigen, dat het Chinese regime zich al jaren schuldig maakt aan gedwongen orgaanoogst bij gewetensgevangenen, en wel “op aanzienlijke schaal.”

Het tribunaal concludeerde ook dat de belangrijkste bron de gevangen beoefenaars zijn van Falun Gong, een spirituele praktijk die al meer dan twee decennia systematisch wordt vervolgd door het regime. Oeigoeren en andere vervolgde minderheden in het noordwesten van China lopen ook gevaar, samen met Tibetanen en huischristenen, aldus experts.

Beoefenaars van Falun Gong vragen aandacht voor de vervolging van hun spirituele praktijk door de Chinese Communistische Partij (CCP) in China, buiten het gebouw van de V.N. in New York, op 24 september 2022. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Beschuldigingen dat het communistische regime Falun Gong beoefenaars vermoordde om hun organen te verkopen voor transplantatie doken voor het eerst op in 2006. Sindsdien hebben talloze onderzoeken gruwelijke details van deze gruweldaad bevestigd.

“Het is moeilijk om dit kwaad onder ogen te zien,” zei dr. Amerling. “Ik denk dat mensen terugdeinzen om naar dit soort dingen te kijken. Als je er niet naar kijkt en gewoon je kop in het zand steekt en doet alsof het niet bestaat, dan is het leven in veel opzichten makkelijker.

“Maar als je eenmaal inziet dat dit gebeurt, dan vraagt dat om een reactie. Dit is te barbaars. Een beschaafd land kan dit niet toestaan zonder een of andere verklaring af te leggen.”

Dr. Amerling, al meer dan 30 jaar nefroloog, vindt dat gedwongen orgaanoogst krachtig veroordeeld moet worden door de medische gevestigde orde in dit land.

“Het is absoluut hartverscheurend en afschuwelijk om te bedenken dat dit gebeurt, dat mensen medische kennis misbruiken om zulke slechte daden te verrichten,” zei hij.

Dr. Amerling is van mening dat medische genootschappen de plicht hebben om terug te slaan tegen dergelijke misstanden door er ruchtbaarheid aan te geven en door Chinees personeel te weren uit Amerikaanse medische onderwijskringen.

“Waarom leiden we deze artsen op? Waarom onderwijzen we ze? Waarom staan we toe dat ze op welke manier dan ook deelnemen aan de Amerikaanse geneeskunde?” vroeg hij. “Ze zouden moeten worden uitgesloten van deelname aan het Amerikaanse medische systeem, punt. Ze zouden niet mogen worden opgeleid in onze ziekenhuizen. Ze zouden geen artikelen mogen presenteren op onze conferenties. Ze zouden geen artikelen mogen publiceren in de Amerikaanse journalistiek.”

“Door deze artsen te straffen en hun de toegang tot de Verenigde Staten te ontzeggen zouden we een signaal afgeven aan de regering dat we weten wat ze van plan zijn”, aldus dr. Amerling.

Eén non-profit transplantatieorganisatie is daar al mee bezig. De International Society for Heart and Lung Transplantation, ‘s werelds grootste organisatie gewijd aan onderzoek naar hart- en longziekten in het eindstadium, verklaarde in 2022 dat ze niet langer onderzoekspapers zal accepteren “met organen of weefsel van menselijke donoren in de Volksrepubliek China” vanwege het bewijs dat het regime systematisch gedwongen organen oogst van donoren die niet instemmen.

Oproep tot actie in de VS

Het oogsten van organen is een lucratieve zaak voor de CCP. Tijdens een hoorzitting in 2021 voor de Subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement zei Geoffrey Nice, die voorzitter was van het China Tribunaal, dat het Chinese regime tot $500.000 kan verdienen aan het lichaam van elk slachtoffer.

Deskundigen schatten dat er jaarlijks 60.000 tot 100.000 transplantaties plaatsvinden in China, veel meer dan het officiële cijfer van 10.000 van het regime. Organen voor deze extra transplantaties zijn voornamelijk afkomstig van gewetensgevangenen, zeggen ze.

Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade in Flushing, New York, op 18 april 2021, om de 22e gedenkdag van de vreedzame oproep van 25 april van 10.000 Falun Gong beoefenaars in Peking te herdenken. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Dr. Amerling riep de Amerikaanse regering op om haar “machtspositie” in te zetten door haar controle over Amerikaanse banken te gebruiken om te helpen een einde te maken aan het oogsten van organen.

Hij is van mening dat het verbieden van de Amerikaanse opleiding van Chinese artsen een nationaal beleid zou moeten zijn. Maar er blijven problemen vanwege de invloed van de CCP op Amerikaanse instituten door middel van donaties en subsidies die hun stilzwijgen effectief hebben gekocht, volgens voorstanders. Het Chinese regime heeft de afgelopen drie decennia meer dan 3 miljard dollar gedoneerd aan universiteiten en experts geloven dat dit slechts het topje van de ijsberg is.

Onlangs hebben Amerikaanse wetgevers hun inspanningen opgevoerd om gedwongen orgaanoogst in China tegen te gaan.

In juni introduceerde Rep. Scott Perry (R-Pennsylvania) de Falun Gong Protection Act (H.R.4132). Het wetsvoorstel wil sancties opleggen aan personen die medeplichtig zijn aan gedwongen orgaanoogst in China en hen de toegang tot de Verenigde Staten ontzeggen. Het zou ook het beleid van de VS maken om samenwerking met communistisch China op het gebied van orgaantransplantatie te vermijden en de inspanningen met bondgenoten en multilaterale instellingen te coördineren om het regime te sanctioneren.

In juni tekende Texas ook een tweepartijdige wet die het illegaal maakt voor zorgverzekeraars om orgaantransplantaties te financieren waarbij organen worden gebruikt die afkomstig zijn uit China of een ander land waarvan bekend is dat het betrokken is bij gedwongen orgaanoogst.

In maart nam het Huis van Afgevaardigden met een overweldigende meerderheid de Stop Forced Organ Harvesting Act aan om iedereen te straffen die medeplichtig is aan dergelijke praktijken.

Dr. Amerling verwelkomt deze wetgevende reacties en hoopt dat anderen samen met zijn organisatie een standpunt zullen innemen.

“Woorden hebben een impact. We kunnen de Chinezen geen vrijbrief geven,” zei hij.

Eva Fu heeft meegewerkt aan dit artikel

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (19 juli 2023): ‘Absolutely Horrific’: US Doctors’ Group Comes Out Against CCP’s Forced Organ Harvesting

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.